Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Othonova kázání

Společenské dění u nás i ve světě.
Odpovědět
othon777
Starší člen
Příspěvky: 124
Registrován: ned 28 lis 2010 17:36
Dostal: 5 poděkování

Othonova kázání

Příspěvek od othon777 »

Nevyhnutnosť kolonizácie vesmíru?


Správa z médií: Ľudstvo musí preč zo Zeme, inak vyhynie! Dve storočia máme vraj na to, aby sme zvládli technológiu, umožňujúcu kolonizovať vesmír. Inak nemáme šancu prežiť. Myslí si to britský astrofyzik Stephen Hawking, podľa ktorého budeme musieť čeliť v najbližších rokoch čoraz väčším hrozbám – či už prírodného, alebo spoločenského charakteru. Hrozbám, ktoré by boli pri našich súčasných technologických a ekonomických možnostiach nezvládnuteľnými.

Za pár desiatok rokov takzvaného vedecko technického pokroku zničilo toto pozemské ľudstvo až neuveriteľným spôsobom celú svoju rodnú planétu. Stali sme sa škodcami a ničiteľmi! To v jadre nesprávne a zlé, čím žila naša civilizácia po celé stáročia predtým dostalo možnosť plného vonkajšieho prejavenia sa práve prostredníctvom éry technického pokroku. V tejto veľmi krátkej dobe, trvajúcej približne sto rokov, naplno rozkvitol a navonok sa plne a všetkým viditeľne prejavil nesprávny spôsob myslenia a jednania, ktorým bolo ľudstvo navyknuté myslieť a jednať po celé stáročia.

Ten nesprávny spôsob myslenia a jednania spočíva v neúcte, neláske, nespolupráci ľudí s ľuďmi. Spočíva v egoizme, sebectve, osobnej zištnosti, v túžbe po moci a peniazoch a to i za cenu utrpenia ostatných. Ľudia si navykli žiť ako škodcovia, škodiaci nie len sami sebe navzájom, ale i všetkému ostatnému okolo seba: zvieratám, rastlinám, vode, vzduchu, pôde, jednoducho celej planéte.

Technické prostriedky súčasnej doby enormným spôsobom urýchlili možnosti ľudského škodcovstva, čo nám v takzvanom „modernom“ 20. storočí prinieslo také nesmierne množstvo zla, aké nemalo doposiaľ obdobu v celých doterajších dejinách tejto civilizácie.

20. storočie sa stalo storočím, v ktorom ľudstvo začalo žať trpké ovocie celého svojho doterajšieho, nesprávneho spôsobu myslenia a jednania! Došlo v ňom k dvom obrovským svetovým vojenským konfliktom, ktorých celkový počet obetí je absolútne neporovnateľný so všetkými minulými vojnami počas celej histórie ľudstva. Obrovské množstvo utrpenia a obetí na životoch mali za následok režimy v Rusku, v Číne, v Kambodži, v Chile a tak ďalej a tak ďalej. V 20.storočí bola vyrobená a použitá atómová bomba a svet sa v ocitol na pokraji jadrovej katastrofy a sebazničenia. Hľa človek! Hľa civilizácia!

V modernej dobe začali ľudia neuveriteľným spôsobom ničiť a drancovať prírodu, čo sa im v súčasnosti začína vracať v podobe zemetrasení, požiarov, záplav, veterných smrští, rôznych ekologických katastrof obrovských rozmerov a v podobe mnohých iných negatívnych spoločenských i prírodných dejov.

Škodlivý ľudský druh, ktorý po celý čas iba škodil a to sebe i všetkým okolo seba si postupne začína uvedomovať, že smeruje k zničeniu života na svojej planéte. Škodlivý ľudský druh sa dostáva do úzkych a preto, keď už vidí, že zničil vlastnú planétu, chcel by expandovať do vesmíru. Škodca si chce zachrániť svoju existenciu, ale v žiadnom prípade sa nechce zrieknuť svojho chorého a škodlivého spôsobu myslenia.

Tomuto nepolepšiteľnému škodcovi, ktorým je pozemské ľudstvo však už nebude umožnené ďalej škodiť! Škodca totiž zostane uväznený na svojej vlastnej planéte a bude donútený plne, sám na sebe a so všetkými dôsledkami prežiť skazené, jedovaté ovocie všetkého svojho doterajšieho nesprávneho spôsobu uvažovania a konania.

Čo kto zaseje, to aj zožne! Taký je jeden z najzásadnejších Zákonov univerza! Je preto klamlivou ilúziou dúfať, že by zločinné ľudstvo mohlo uniknúť dôsledkom svojho zločinného jednania. Zákony stvorenia – Zákony Božie to nedovolia!

Budeme sa musieť, ľudovo povedané, variť vo vlastnej šťave, aby aspoň niekto z celého tohto skazeného ľudstva pochopil, že naša budúcnosť a záchrana nespočíva v expanzii do vesmíru, ale v zmene spôsobu nášho myslenia! V prevrátení hodnotového rebríčka, na ktorého najvyššej priečke stoja v súčasnosti peniaze, zisk a tupý materializmus! Tento pomýlený hodnotový systém je pravou príčinou smrteľnej choroby, ktorej príznaky už začínajú ľudstvom zmietať.

Choromyseľné ľudstvo nevylieči svoju chorobu jej expanziou do vesmíru! Sú to nereálne ilúzie! Je to márne upriamovanie sa a spoliehanie sa na cestu, ktorá nikam nevedie!

To jediné, čo nám v danej situácii môže skutočne pomôcť je zmena myslenia a príklon k skutočným a pravým hodnotám! Z nich na prvom mieste je reálny život, prežívaný vo vzájomnej úcte, podpore a pomoci medzi ľuďmi. Človek sa musí naučiť mať ostatných ľudí rád, mať ich v úcte a rešpektovať ich presne v takej miere, ako má rád a rešpektuje samého seba, či svojich najbližších. Toto je základným kameňom všetkého! Základným kameňom, na ktorom buď zotrvá, alebo padne táto civilizácia!

Človek sa už raz konečne musí naučiť robiť iným a jednať s inými tak, ako chce, aby iní robili jemu a jednali s ním! Okrem tejto elementárnej úcty a lásky k našim spolu ľuďom sa musíme vynasnažiť nájsť, pochopiť a preferovať pravé životné hodnoty, akými sú napríklad poznanie a realizovanie skutočného zmyslu života, ďalej snaha o zachovávanie čistoty a ušľachtilosti nášho vnútra, čiže nášho cítenia a myslenia, snaha o poznanie Pravdy o človeku, o tom odkiaľ pochádza a kam smeruje, Pravdy o stvorení, o Stvoriteľovi a tak ďalej. Základom všetkého je však naučiť sa mať rád a brať ohľad na iných ľudí v takej miere, v akej máme radi a berieme ohľad sami na seba. Bez tohto základu sa nepohneme ďalej!

Buď to teda dokážeme a budeme už raz toho schopní, alebo to nedokážeme a zničíme sa! Každý jednotlivý človek, ktorý pochopí túto prioritu by mal okamžite začať sám od seba! Lebo o čo viac bude na zemi takýchto ľudí, v o to lepší osud môže dúfať všetko živé na tejto, škodlivým ľudským druhom tak ťažko skúšanej planéte.

M.Š. Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti
http://www.pre-ludskost.sk/


jarda ovčák
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1252
Registrován: čtv 19 lis 2009 9:24
Bydliště: Svitavy
Dal: 9 poděkování
Dostal: 98 poděkování

mno...

Příspěvek od jarda ovčák »

No jasně že se k sobě lidi chovají jako hovada....To je důvod, proč se mnoho lidí uzavírá před veřejností. sám se pohybuju pouze v uzavřených komunitách....Myslím si, že je moc dobře, že se tak lidi chovají.... Je to neklamným důkazem, že se civilizace musí pohybovat po sinusoidě. Jedeme z kopce, držte si klobouky.
Čím dřív tahle nemorální agonie zkončí, tím líp..poslední patník k nápravě jsme bezduše minuli.
Akurát bych tam netahal boha, páč to bys mohl šlápnout do měkýho.Víra v boha totiž není zárukou mravnosti, pravdy a už vůbec ničeho.
Ke hvězdám se nepoletí, páč toho schopni nejsme a ani nebudem. A když lidstvo vymře, uvolní životní prostor mnoha dalším druhům a třebas salamandři, kočky nebo psi budou putovat evolucí k civilizaci....Nebuďmež sobci a v klidu a pokoji vymřemež. Uděláme pro tuto planetu to nejlepší, co umíme.
Úplně všechny bytosti světa si oddychnou.


othon777
Starší člen
Příspěvky: 124
Registrován: ned 28 lis 2010 17:36
Dostal: 5 poděkování

Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve

Příspěvek od othon777 »

Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve


Po rokoch komunistického režimu k nám zavítala sloboda. Veľké problémy v rôznych oblastiach spoločenského života však spôsobuje pokrivené chápanie tohto pojmu, ktorý si mnohí zamenili za svojvoľnosť. Za možnosť robiť si čo chcem.

No a žiaľ, takéto nezrelé a nesprávne uchopenie pojmu sloboda sa veľmi negatívnym spôsobom premietlo i do celkovej atmosféry na našich školách a prejavilo sa úbytkom úcty a rešpektu k autorite učiteľa, vychovávateľa, ale i rodiča.

Pojem slobody, osobnou nezrelosťou prekrútený v svojvoľnosť a nezdravý demokratizmus má u mládeže všetkých vekových kategórií za následok vzrast neúctivosti, ba niekedy až arogancie k dospelým, ktorí by pre nich mali byť vždy určitou prirodzenou autoritou.

S dospievajúcou mládežou bývali samozrejme problémy stále, v každom spoločenskom systéme, avšak dnes, z hľadiska vyššie uvedených, negatívnych faktorov sa situácia stáva takmer neúnosnou. Prejavuje sa to tak, že vyučovanie vo vyšších ročníkoch základných škôl sa pre mnohých učiteľov stáva doslova utrpením. Rušitelia poriadku a disciplíny sú si totiž veľmi dobre vedomí svojej beztrestnosti a nepostihnuteľnosti a títo jedinci strhnú svojim zlým príkladom mnohokrát i slušných žiakov, ktorí nakoniec robia veci, aké by sami od seba nikdy nerobili. Na školách rastie agresivita, arogancia, neúctivosť a neprístojné chovanie žiakov, ktorí niekedy doslova terorizujú učiteľov. Ide o jav, ktorý pred takými dvadsiatimi, alebo tridsiatimi rokmi vôbec neexistoval. V tých časoch to bolo niečo nemysliteľné.

Žiaľ, honba rodičov i celej spoločnosti iba za peniazmi a hmotným prospechom, rôzne nevhodné modely spoločenského správania s týmto fenoménom súvisiace, ktoré deti vidia a vnímajú v každodennom živote, nevhodné vzory a celkový, prázdny, povrchný a konzumný spôsob života, ktorý je im podsúvaný vo filmoch, na internete a podobne, toto všetko spolu urobilo svoje a veľmi negatívnym spôsobom sa odrazilo na chovaní mladej generácie.

Chýbajú pozitívne vzory, chýba výchova k zodpovednosti – deťom sa až príliš hovorí o ich právach, ale už menej o ich povinnostiach, chýba výchova k prirodzenej úcte k autorite dospelého, ktorú spochybnila nezdravá demokratizácia, chýbajú vysoké hodnoty a ušľachtilé ciele, ku ktorým majú byť deti vedené, jednostranne sa kladie dôraz iba na rozvoj vzdelanosti, pričom sa zabúda na zodpovedajúci rozvoj citovo emocionálneho rozmeru osobnosti dieťaťa a tak ďalej a tak ďalej.

Aké kroky treba urobiť zlepšeniu tejto situácie? Ako na deti správnym spôsobom výchovne pôsobiť tak, aby sa stali opäť deťmi, spontánne a prirodzene cítiacim a prejavujúcimi úctu k autorite dospelého – k autorite rodiča, učiteľa a vychovávateľa?

Deti musia byť vedené a vychovávané v duchu pravej lásky! No a najväčšou časťou pravej lásky je prísnosť.

Pravá láska nedbá na to, čo sa druhému páči, čo je mu príjemné a čo mu spôsobuje radosť, ale bude sa riadiť len podľa toho, čo mu prosieva. Nezáleží, či to druhému spraví radosť, alebo nie. To je pravá láska a služba.

A ak niekto nemôže dôjsť inak k rozpoznaniu správneho od nesprávneho, treba ho aj pokarhať! Tým mu preukážeme službu. Len pri tom musí vládnuť spravodlivosť a nie svojvoľnosť, lebo pravú lásku nemožno oddeliť od spravodlivosti.

Nemiestna ústupčivosť by totiž znamenala pestovanie chýb a ďalšie klesanie po šikmej ploche. Bolo by takéto niečo naozaj láskou?

Uplatňovanie spravodlivého princípu pravej lásky, ktorá je aj prísna a aj karhá ak je to nevyhnutné, tak práve tento princíp by sa mal stať základným kameňom na ceste k zdravému a správnemu formovaniu osobností detí a to nie len na našich školách, ale samozrejme v prvom rade a predovšetkým v rodinách.

Jednoduchý vzorec pre správnu výchovu detí a mládeže teda znie: Pravá láska + pravé hodnoty = pravý človek.

Z tohto vzorca však vyplýva, že ak rodičia, učitelia a vychovávatelia s deťmi nejednajú v pravej láske a sami nevedia, aké sú pravé hodnoty, tieto hodnoty nerešpektujú a deti k nim nevedú, potom je výsledok práve taký žalostný a biedny, aký nám ukazuje chovanie dnešnej mladej generácie.

Áno, je to tak, práve v chovaní deti a mládeže môžeme ako v zrkadle uvidieť svoju vlastnú tvár. Tvár nás rodičov, učiteľov a vychovávateľov, tvár celej našej spoločnosti, ktorá nežije v skutočnej, spravodlivej láske ľudí k ľuďom, nevie čo sú pravé hodnoty, ani o ne neusiluje. Ak sa to však nezmení, bude naša mládež čoraz horšia a nezvládnuteľnejšia, pretože ona je iba obrazom a zrkadlom nás samotných.

M.Š. priaznivec stránky : http://ao-institut.cz/


jarda ovčák
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1252
Registrován: čtv 19 lis 2009 9:24
Bydliště: Svitavy
Dal: 9 poděkování
Dostal: 98 poděkování

mno..

Příspěvek od jarda ovčák »

Tak s tímhle nezbývá, než souhlasit. Patřím k lidem, kteří mají úctu k učitelům, kantorům a pedagogům obecně.
Mám je na stejné úrovni, jako faráře, doktora, zubaře, silničáře v chumelenici a nebo hajného. Jsou to lidi, s kterými se nepatří handrkovat a už vůbec polemizovat o jejich společenském prospěchu či vážnosti.
Moje první děcka doštudýrovaly a ty nové vozím do školky. Jednou, když jsem vedl kloučka do školky slyším křik. jakýsi člověk křičel na paní učitelku tak strašně sprostě před dětmi, až se mne to dotklo. řekl jsem pánovi, aby okamžitě přestane křičet sprostě a pro jistotu i mluvit, jináč ho okamžitě vyhodím z okna.
Chlap přestal, odešel a paní učitelka povídala se slzama v očích,, že to nebylo poprvé. hrůza mne jímá z toho, co si dovolí rodiče i žáci ke kantorskému stavu. Jsou to učitelé a mají učit. Vychovatelskou práci musí vykonat rodič či opatrovník. mám tedy ke všem kantorům velikou úctu a respekt. Sám, ač disponuju velmi asertivní povahou, nedovedu si představit sebe coby kantora. Musejí mít železné nervy a neuvěřitelnou vytrvalost, páč něco tvořit s matrjálem, co mají k dispozici je pěkný élent.
Jenže, děcka jsou naším odrazem ve vodní hladině, jsou to naše výtvory, nemůže za jejich chování nikdo jiný, než my sami. Každýmu, kdo držkuje na kantory bych nejraději jednu asertivně lisknul, páč až s tím kantoři švihnou, kdo nám ty naše spratky bude učit.......
Tata mi vždycky říkal, že i kdyby mi kantor na hlavu sral, já se musím u toho klanět a souhlasit.Po vyučování mu za to mám vypucovat boty a odnést kantorskou brašnu až k jeho baráku.....


jarda ovčák
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1252
Registrován: čtv 19 lis 2009 9:24
Bydliště: Svitavy
Dal: 9 poděkování
Dostal: 98 poděkování

mno...

Příspěvek od jarda ovčák »

Co to však je pravá láska... pravé hodnoty, pravý člověk. Jako člověk uznávající toltécké učení vím, že láska může být pouze bezpodmínečná, takže mne budeš muset poučit.....


poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2416 poděkování

Re: mno...

Příspěvek od poota »

Jo, je to v rodičích.
Kdybych si já stěžoval svému otci, že mi dal kantor pohlavek, tak bych v tu ránu od něj dostal další. Bez ptaní a vysvětlování.
Dneska jdou rodiče vynadat učiteli, jak si vůbec mohl dovolit mluvit s jejich zázrakem nedosti uctivě.
Ale pokrok je holt pokrok - už se chystá i zákaz tělesných trestů v rodině - předpokládám, že rodičům bude hrozit trest i za nepřiměřenou obranu.

Zdravím - poota
Naposledy upravil(a) poota dne čtv 16 pro 2010 22:40, celkem upraveno 1 x.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
hapalainen
Starší člen
Příspěvky: 196
Registrován: stř 07 úno 2007 23:51
Bydliště: Norsko
Dostal: 1 poděkování

předpokládám, že rodičům bude hrozit trest i za nepřiměřenou

Příspěvek od hapalainen »

100 let basy a ještě provaz.


Hlavní je vyhrát zápas
othon777
Starší člen
Příspěvky: 124
Registrován: ned 28 lis 2010 17:36
Dostal: 5 poděkování

Niečo vážneho o Pravde!

Příspěvek od othon777 »

Niečo vážneho o Pravde!

Ľudia by si mali byť vedomými toho, že svojim vlastným úsilím zdola nahor, nech už by bolo akokoľvek intenzívne a poctivé, sa nikdy oni sami nemôžu dopracovať k poznaniu absolútnej Pravdy. Človek je totiž dieťaťom stvorenia a vždy ním aj zostane. Jeho hranicami zostane preto naveky obmedzený náš obzor.

Ak je však ľudské hľadanie silné a ak je takýchto ľudí viac, je tým vysielaná určitá forma prosby smerujúcej nahor, aby nám mohla byť práve zhora Pravda darovaná. Svojim vážnym hľadaním a úprimnou túžbou môžu teda ľudia spôsobiť, že z Výšin – zo Svetla, nachádzajúceho sa nad stvorením môže prísť nadol Posol, ktorý im Pravdu ukáže a zvestuje. Výklad skutočnej Pravdy im totiž môže dať iba ten, kto prebýva nad stvorením a dokáže ho preto prehliadnuť ako celok.

Ľudia teda majú túžiť po Pravde a toto ich úsilie je potrebné a chcené. Na druhej strane však majú byť pokornými a vedomými si svojich obmedzení a vlastných hraničných možností v schopnosti poznávania. Ich vážne a úprimné úsilie môže byť potom odmenené sprostredkovaním a nájdením absolútnej Pravdy, ku ktorej by sa oni sami, svojim úsilím zdola nahor nemohli nikdy dopracovať a ktorú môžu iba prijať.

Kristus, ktorý bol takýmto Poslom z Výšin, prichádzajúcim na zem ako živé splnenie túžby ľudí po Pravde však videl, že pre ich vtedajšiu vnútornú nezrelosť im ju ako celok, v celej jej komplexnosti ešte nemôže darovať. Ešte by ju totiž neboli schopní pochopiť a tak im, vzhľadom k možnostiam ich chápavosti zatiaľ predovšetkým ukázal aspoň tie najdôležitejšie smernice pre správny život na zemi. Žitím a riadením sa podľa jeho učenia by sa čoraz viacej prehlbovala ľudská duchovná a osobnostná zrelosť, na základe ktorej sme sa napokon mali stať schopnými prijatia úplnej Pravdy.

Z tohto dôvodu nám preto Kristus zasľúbil príchod iného Posla z Výšin, ktorý nám v dobe, keď už budeme na to vnútorne pripravení, sprostredkuje celú a úplnú Pravdu. V tejto súvislosti riekol: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť.“

No a v splnení uvedených Kristových slov nakoniec prišiel na zem i avizovaný Duch Pravdy a priniesol nám poznanie Pravdy v celej jej komplexnosti a celistvosti. Priniesol nám práve to poznanie, ktoré ľuďom svojho času nemohol zvestovať Kristus a to pre ich vtedajšiu nezrelosť.

Vyššie spomínané Kristovo zasľúbenie príchodu Ducha Pravdy nie je teda vôbec totožné s vyliatím Ducha Svätého, ktoré sa udialo na Turíce. Tento výklad cirkví je nesprávny a zavádzajúci! Jeho nesprávnosť potvrdzujú i Pavlove slová, napísané dávno po tejto udalosti: „Teraz poznávame iba z časti a nedokonalo. Ak však príde dokonalosť, pominie všetko nedokonalé.“ Samotní učeníci teda nepovažovali vyliatie Ducha Svätého za splnenie prisľúbenia príchodu Ducha Pravdy, ako tomu neskôr začali mylne učiť kresťanské cirkvi.

Pre každého mysliaceho človeka by malo byť hľadanie Pravdy v jeho živote prvoradým. Hľadanie a nájdenie Pravdy! Pravdy o živote a jeho zmysle, o smrti, o utrpení, o človeku, o stvorení a o Stvoriteľovi. To je veľkou úlohou všetkých ľudí na zemi! Aby k tomu ale mohlo dôjsť, musí po tom človek naozaj vážne túžiť, musí byť správne otvorený, vnútorne pripravený a pokorný. Takýmto ľuďom je teraz, práve v dnešnej dobe oná túžobne hľadaná, absolútna Pravda bližšie, ako na dosah ruky.

M.Š. priaznivec stránky : http://ao-institut.cz/


jarda ovčák
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1252
Registrován: čtv 19 lis 2009 9:24
Bydliště: Svitavy
Dal: 9 poděkování
Dostal: 98 poděkování

mno...

Příspěvek od jarda ovčák »

No vidíš... Volíš tedy absolutní pravdu....
Co je absolutní pravda??? Čí to je pravda???Tvoje? nebo církve? Boha?
Všech a nebo ničí?
Pravda neexistuje. Je to pouze výraz pro většinový názor či výraz pro korektní názor obecně uznávaný. Jeden PŘÍKLAD....
Potkal jsem v roce 1999 Boha. Podepsal mi v Kolíně nad Rýnem kšiltovku. Jmenoval se Brian Johnson. Je to můj Bůh...
Myslíš si, že lžu??? Nikoli. Je to moje nejhlubší pravda a já se jí na základě nějaké obecné povědomosti nevzdám.
Vidíš, pravda, absolutní pravda a jediná pravda jsou termíny, které ani tak nezavazují, jako spíše svazují.
Pokud má tedy někdo shora sestoupit, a je jedno, kdo to bude, tak by v tom měla mít církev jasno, páč na to má v těch výzkumácích hodně kapacit.
Takže příště napiš konkrétně. Kdo přijde, kdy přijde, koho vezme sebou, koho zatratí a koho v solnej sloup promění.... Já abych v tom měl jasno a abych měl čas na to kolaborovat s tou nejprivilegovanější skupinou.
Jsem přec jenom Čech a když přijde rohatej a slíbí mi skadkou věčnost, budu klidně chrápat s kozlí hlavou v pelechu.... 8)


poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2416 poděkování

Re: mno...

Příspěvek od poota »

jarda ovčák píše:No vidíš... Volíš tedy absolutní pravdu...
Jediná a pravá je pouze skutečnost!
Všechny pravdy jsou jenom jejími více či méně zkreslenými obrazy - punktum.

Ale začínají se nám sem pozvolna stahovat spasitelé - asi se o naše duše budou navzájem prát! :lol:
Planoucí zrak ...

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
laik
Zasloužilý člen
Příspěvky: 858
Registrován: sob 23 úno 2008 21:41
Bydliště: Brno
Dal: 36 poděkování
Dostal: 43 poděkování
Kontaktovat uživatele:

spasitelé....

Příspěvek od laik »

Zdravím
...............
............
zde byl puvodně dlooouhej příspěvek
ale.......byl smazán......
ono přeci jen nemá cenu ztrácet čas nějakou reakcí......
ono by to stejně nemělo smysl......
jdu dělat něco užitečnějšího.....
:bye:


Jsem svobodný, protože dělám to co chci a ne to co musím......
jarda ovčák
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1252
Registrován: čtv 19 lis 2009 9:24
Bydliště: Svitavy
Dal: 9 poděkování
Dostal: 98 poděkování

mno...

Příspěvek od jarda ovčák »

No to jo, bude mela o duše... Nabídnou nám ledasco,dokonce i spasení... jenže, rohatej hodí do placu navarovy klobásky, kutilovu šumku, nevysychající sud píva a medoviny a lepé děvy dle libosti.....K tomu všechny dobrý kámoše co znáš a.....
Budem v řiti jako baťa s dřevákama...
:oops:


wolf234
Starší člen
Příspěvky: 158
Registrován: sob 18 říj 2008 12:47
Bydliště: u pajkovačky
Dostal: 8 poděkování

mno

Příspěvek od wolf234 »

zda sa že sa boje o zem priostruju a temna strana bojuje jak v mori -mexicky zaliv tak vo vzduchu -chemtrails a ktovie kde ešte jake entity su za tym a kdeje ich pravy temny svet neviem ale snažim sa podporovať tu svetlejšiu stranu bez nej neviem ako bi to tu teraz vypadalo :pivko: :enaughty: :angel:


poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2416 poděkování

Re: mno

Příspěvek od poota »

wolf234 píše:... ale snažim sa podporovať tu svetlejšiu stranu ..
Jenže je to stejné jako v politice - čím temnější strana, tím světleji se tváří.

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
wolf234
Starší člen
Příspěvky: 158
Registrován: sob 18 říj 2008 12:47
Bydliště: u pajkovačky
Dostal: 8 poděkování

mno

Příspěvek od wolf234 »

Ahoj ja to poznam intuityvne preto už nefajčim a TV som vyhodil von oblokom idem už :zzz:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) wolf234 dne čtv 06 led 2011 23:48, celkem upraveno 1 x.


Odpovědět

Zpět na „Vážně i nevážně o všem kolem nás“