Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Chemtrails

Společenské dění u nás i ve světě.
Odpovědět
sysel
Zasloužilý člen
Příspěvky: 240
Registrován: sob 02 čer 2012 13:21
Dal: 49 poděkování
Dostal: 52 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od sysel »

To nic :-)

Proto vyšlu řady blesků nekolik tisíc kilometrů, které neexistují....
Proč by musely být blesky následekem bouří....již nejsou treba :-) a proč né rovnou v řadách jako dle pravítka.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
sysel
Zasloužilý člen
Příspěvky: 240
Registrován: sob 02 čer 2012 13:21
Dal: 49 poděkování
Dostal: 52 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od sysel »

Jako bonus vidím toto.....
Hematoencefalická bariéra

Druhý jev, na nějž se zaměříme, a který byl laboratorně prokázán, by měl sám o sobě postačit k tomu, aby byl toto odvětví průmyslu bylo zrušeno a každopádně stačit k tomu, aby odradil každého od dalšího používání mobilu. Tyto experimenty přistihují mobilní telefon doslova s „vražednou zbraní v ruce“. Jako většina biologických účinků mikrovlnného záření, to však nemá s teplem nic společného.

Mozek chrání nepropustné přechody mezi sousedícími buňkami kapilárních stěn, tzv. krevní- mozková krevní bariéra (hematoencefalická bariéra), která jako jakási „pohraniční hlídka“ propouští z krve do mozku živiny, ale zadrží substance, které jsou pro mozek toxické. Výzkumníci v laboratoři švédského nervového chirurga Leifa Salforda provedli od roku 1988 nesčetné variace prostého pokusu, při němž vystaví mladé laboratorní krysy záření, buď mobilního telefonu nebo jiného zdroje mikrovln. Později zvířata usmrtí a pátrají v jejich mozkové tkáni po albuminu. Albumin je protein tvořící normální složku krve, ale za normálních okolností nepřekročí mozkovou krevní bariéru. Výskyt albuminu v mozkové tkáni je tedy vždy znamením poškození krevních cest, a toho, že mozek přišel o některou ze svých důležitých ochran.

Tito výzkumníci po celých 18 let nepřetržitě pozorovali následující fakta:
Vystavování zvířat mikrovlnnému záření v dávkách rovnajících se vyzařování mobilu má za následek nález albuminu v jejich mozkové tkáni. Prosakování albuminu do mozku způsobuje už pouhá dvouminutová jednorázová expozice běžným mobilním telefonem.

V jedné sérii experimentů byla expozice redukována na faktor 1000, nicméně přesto došlo k poškození mozkové krevní bariéry, což ukazuje, že nejde o důsledek reakce na určitou dávku, a že tedy snižování výkonu nedělá bezdrátovou technologii bezpečnější.

A konečně, výsledky výzkumu publikované v červnu 2003 ukázaly, že už jediné dvouhodinové ozáření mobilem, jedinkrát za celý život testovaných jedinců, vede k permanentnímu poškození mozkové krevní bariéry. Při autopsii provedené o 50 dnů později bylo shledáno: „…poškození nebo zničení až 2 procent mozkových buněk zvířete, včetně buněk v oblastech mozku týkajících se učení, paměti a pohybu.“ [1]
Snižování hladiny ozařování o faktor 10 nebo 100, což odpovídá účinku užívání náhlavní soupravy oddalující mobil od hlavy, nebo když stojíte vedle někoho s takovým telefonem, tyto výsledky nijak znatelně neovlivní! Polovina pokusných zvířat vykázala průměrný až vysoký počet poškozených neuronů už při nejnižší expozici.

Co z toho vyplývá? Dvě minuty telefonování mobilem naruší mozkovou krevní bariéru, dvě hodiny způsobí permanentní poškození mozku a „radiace z druhé ruky“ může být téměř stejně škodlivá.

Mozková krevní uzávěra u krysy je stejná, jako u člověka.

Tyto výsledky vyvolaly v Evropě značný rozruch. V listopadu 2003 se pod záštitou Evropské unie konala konference s pracovním názvem „Hematoencefalická bariéra – může být ovlivňována působením RF [vysokofrekvenčního] pole?“ Jakoby chtěli uklidnit veřejnost gestem: „Vidíte, pracujeme na tom,“ … ale stejně jako v předchozích 30 letech se neudělalo vůbec nic, což bylo ostatně předvídatelné.

Američan Allan Frey byl v sedmdesátých letech prvním z mnoha, kteří ukázali, že nízkoúrovňové mikrovlnné záření krevní zábranu v mozku poškozuje. [2] Obdobný mechanizmus chrání oko (krevní bariéra sklivce) a plod ( placentární uzávěra). Práce Freye a ostatních dokládají, že mikrovlnné záření poškozuje i tyto uzávěry. [3]
Z toho plyne, že žádná gravidní žena by nikdy neměla používat mobil.

Dr. Salford ve své práci docela otevřeně nazval užívání mobilních telefonů „největším biologickým experimentem na lidech všech dob“ a veřejně varoval, že celá generace mladistvých používající celulární telefony může trpět mentálními nedostatky, a po dosažení středního věku Alzheimerovou chorobou.


Nemoc z vysokofrekvenčních vln

Uživatelé mobilů bohužel nejsou jedinými poškozenými, a také bychom si neměli dělat starosti jen o mozek. Následující krátké shrnutí je výtah z rozsáhlé vědecké literatury o účincích rádiových vln (širší spektrum zahrnující mikrovlny), společně se zkušenostmi vědců a lékařů po celém světě s nimiž jsem v kontaktu.

Ukázalo se, že k orgánům obzvláště citlivým na rádiové vlny patří plíce, nervová soustava, srdce, oči, varlata a štítná žláza. K onemocněním, jichž v posledních dvou desetiletích pozoruhodně přibývalo, přičemž je dobrý důvod spojovat je s masivním přírůstkem záření v našem životním prostředí, se řadí astma, poruchy spánku, úzkostné stavy, výpadky pozornosti , autismus, roztroušená skleróza, ALS, Alzheimerova choroba, epilepsie, fibromyalgia, chronický únavový syndrom, šedý zákal, hypotyreóza, cukrovka, zhoubný melanom, testikulární nádor, i infarkty a mrtvice u mládeže.

Záření z věží mikrovlnných vykrývacích vysílačů je spojováno i s vymíráním lesů, reprodukčními poruchami a poklesem populace u mnoha druhů ptactva, a špatný zdravotní stav a vrozené chyby u hospodářských zvířat.

Literatura prezentující biologické účinky mikrovlnného záření je opravdu enormní, jde o desítky tisíc dokumentů. Člověka přitom naplňuje úžasem, že mluvčí průmyslu mohou vše prostě odbýt výrokem o prokázané neškodnosti radiotechniky nebo stejně absurdním tvrzením, že o nějaké škodlivosti zdraví neexistuje žádný důkaz.

Na shora uvedeném seznamu bylo opominuto ještě jedno onemocnění: choroba, kterou trpí lidé kategorie B, a kterou mám i já. Zde je na místě krátký pohled do historie.

V padesátých a šedesátých letech m.s. postihlo toto onemocnění v hojném počtu zaměstnance, kteří stavěli, testovali a opravovali radarová zařízení, stejně jako lidi obsluhující průmyslové mikrovlnné ohřívače a zatavovací stroje. Sověti ho vhodně nazvali „vysokofrekvenční chorobou“, a tento problém obsáhle studovali. Na západě byla jeho existence totálně popřena, nicméně zmínění lidé v každém případě byli postiženi. Kongresové vyšetřování, provedené v roce 1981 a jemuž předsedal Al Gore, týkající se účinků radiofrekvenčních ohřívačů a zatavovacích strojů na lidské zdraví, bylo jen další epizodou hry na „Vidíte, zabýváme se tím,“ ale jako obvykle se nic neudělalo.

Při současném masovém rozšíření vysokofrekvenčních věží a osobních vysílačů se toto onemocnění rozšířilo v populaci jako mor. Odhady o postižení sahají až k jedné třetině populace, jenže jen zřídka je rozpoznáno, oč jde, a to až do té doby, kdy už se takto zneschopněná osoba nemůže podílet na společnosti.

Můžete rozpoznat některé z obecných příznaků: nespavost, závrať, nevolnost, bolesti hlavy, únava, ztráty paměti, neschopnost se soustředit, depresi, tlak na hrudníku, zvonění v uších. U nemocných se mohou vyvinout také zdravotní potíže jako vleklé infekce dýchacího traktu, srdeční arytmie, náhlá kolísání krevního tlaku, neřízená glykémie, dehydratace, ale také záchvaty a vnitřní krvácení.

Toto onemocnění je nejen zřídka připouštěno, ale ještě mnohem obtížněji zvládnutelné, protože pravděpodobně nelze očekávat žádné úspěšné léčení, jestliže nebudeme schopni uniknout z dosahu ozařování, coby jeho příčině – a tato příčina je dnes všude.

Průzkum provedený roku 1998 Kalifornským ministerstvem zdravotnictví naznačil, že tehdy 120 000 Kaliforňanů – a v přepočtu tedy na milión Američanů – bylo neschopno práce v důsledku elektromagnetických polucí. [4] Šiky těchto tzv. „elektricky senzitivních“ osob, jichž v téměř každé zemi světa stále přibývá, jsou opomíjeny, stigmatizovány a ignorovány. Při současné úrovni všudypřítomného záření se téměř nikdy nezotaví a občas si sáhnou na život.

O lidech s tímto onemocněním Dr. Olle Johansson, jeden z neurologů proslulého Karolinska Institute ve Stockholmu říká: „Jsou varováním pro nás všechny. Vystavovat veškeré světové obyvatelstvo celkovému ozařování těla po 24 hodin denně může být závažnou chybou.“

Dr. Johansson vedl tým výzkumníků, který doložil důkazy o závažném a stále se zhoršujícím zdraví švédské populace, přičemž počátky se přesně kryjí s dobou, kdy byly ve Švédsku koncem roku 1997 uvedeny do provozu mobilní telefony druhé generace, pracující na 1800 MHz. [5,6] Po deseti letech dlouhodobého poklesu začal počet švédských zaměstnanců v pracovní neschopnosti koncem 1997 stoupat a během dalších pěti let se více než zdvojnásobil. Ve stejném období se rovněž zdvojnásobil prodej antidepresivních drog. Počet dopravních nehod, poté co po několik let úspěšně klesal, začal v roce 1997 opět šplhat vzhůru. Rovněž počet úmrtí na Alzheimerovu chorobu se po několikaletém klesání od roku 1999 ostře zvýšil a v roce 2001 byl téměř dvojnásobný. Toto dvouleté prodlení je pochopitelné, vezmeme-li v úvahu, že Alzheimerova choroba vyžaduje čas k rozvinutí.

ODKAZY
1. Leif G. Salford et al., „Nerve Cell Damage in Mammalian Brain After
Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones“, Environmental Health
Perspectives 111, no. 7 (2003): 881883.
2. Allan H. Frey, Sondra R. Feld and Barbara Frey, „Neural Function and
Behavior“, Annals of the New York Academy of Sciences 247 (1975):
433439.
3. Allan H. Frey, „Evolution and Results of Biological Research with Low-Intensity Nonionizing Radiation“, in Modern Bioelectricity, ed. Andrew A. Marino (New York: Dekker, 1988),
785837, at 809810.
Převzat z WM magazín č.55-54/2006.

Edit: ... (když už umíš používat Ctrl+C/Ctrl+V) ... pokud zde tímto způsobem cituješ dílo jiného autora, potom jsi povinen uvést zdroj článku, popř. i jméno autora ... naprav to!! ... mmch, to stejné platí i pro obrazové přílohy a další přikládané materiály ... A(&F) ...... (a pokud kopírovaný text obsahuje číselné odkazy, bylo by vhodno je uvést také) ...
Naposledy upravil(a) sysel dne stř 11 úno 2015 16:38, celkem upraveno 1 x.


"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
A(&F)
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4354
Registrován: sob 07 říj 2006 17:14
Bydliště: Severní čechy
Dal: 1362 poděkování
Dostal: 1194 poděkování

Re: Proti všem - v neustálé opozici ... :D ...

Příspěvek od A(&F) »

Vlčice píše:Listy ve dne vydechují kyslík. Ale ten z vody stoupající lýčím od kořenů za normálních okolností odděluje chlorofyl v listech.
Vlčice píše:Jen jsi to (jako obvykle ;) )nepochopil.
... s Jiráskem se jsi vycpat, Na co sem toho obrozeneckého sedmilháře vůbec pleteš?
... ok ... :| ... takže polopaticky (když už si to po sobě již potřetí odmítáš přečíst): ... napsalas totiž že:

... kyslík odděluje chlorofyl v listech ... :ewhistle: ...
(pokud by to nestačilo, tak je k dispozici ještě jedna větší velikost písma, ae snad ji už nebudu muset použít)

... no nic, ... za poslední tejden ses již několikrát utopila ve svý "sebevědomosti" ... fakt by to chtělo ubrat ... ;) ...

... :smoke: ... Anri ...

----------------------------------------------------------------
Vlčice píše:To je jako bych Ti vyčítala, že se denně sprchuješ chlístami z televize.
... no comment ...

... mmch, občas si přečti název příspěvku ... třeba ti dojde ten Jirásek ... :D ...


Někdo má z vlastních mindráků těžký dilema, ... já však ne (neb na to mám Ilema :evil: ) ...... (by Anri, reakce na ilemův podpis :) ) ...

... mmch, d-Ilemku, fakt už raději nikdy více nepoužívej cizích slov (když neznáš jejich skutečný význam) ... :P
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2416 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od poota »

Ale no táák, mládeži - hromové táhlé fúúúúj.
Co kdybyste se rozpomněli na své dobré vychování a s velkorysostí vám vlastní ukončili to nedůstojné hašteření - nebylo by tu pak snad klidněji?
Taky občas píšu blbosti a i když nejsou vždycky jenom z mojí hlavy, tak je mi docela milé, když to někdo uvede na pravou míru, a to aniž by ze mně dělal blba - což je mimochodem docela zbytečná práce.
Jde nám tu snad všem hlavně o správné informace, na které bychom se mohli nějak spolehnout - a je úplně vedlejší nějaké přetahování o to, kdo je chytřejší a nebo komu se povedlo najít lepší citát.
Ale jestli se vám to přetahování tolik líbí, tak vám můžu udělat spešl vlákno, kde byste si mohli dávat různé hádanky, kvízy a chytáky - a tím spolu nebo vespolek zápolit o "nejchytřejší bednu".
Chcete?

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
A(&F)
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4354
Registrován: sob 07 říj 2006 17:14
Bydliště: Severní čechy
Dal: 1362 poděkování
Dostal: 1194 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od A(&F) »

poota píše:... tak vám můžu udělat spešl vlákno, kde byste si mohli dávat různé hádanky, kvízy a chytáky - a tím spolu nebo vespolek zápolit o "nejchytřejší bednu".
... žádný takový ... to víš, my budeme mít "vlastní vlákno" a Ty nám ho pak budeš chodit číst ... :laugh: :laugh: :laugh: ...


Někdo má z vlastních mindráků těžký dilema, ... já však ne (neb na to mám Ilema :evil: ) ...... (by Anri, reakce na ilemův podpis :) ) ...

... mmch, d-Ilemku, fakt už raději nikdy více nepoužívej cizích slov (když neznáš jejich skutečný význam) ... :P
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2416 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od poota »

Škoda, žes mi nenaletěl - víš jak bych byl potom chytrej?

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
Vlčice
Zasloužilý člen
Příspěvky: 308
Registrován: pon 14 črc 2014 21:19
Bydliště: ČR
Dal: 436 poděkování
Dostal: 281 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od Vlčice »

Ach jo, :ethink:
teď abych hledala dendrologa a filologa pro češtinu k tomu :baby:


martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od martin11 »

...jojojo...oba se třeba někdy hoděj.... :good: karkulka červená :oops:


... věřím, že se " TO " povede ......
Vlčice
Zasloužilý člen
Příspěvky: 308
Registrován: pon 14 črc 2014 21:19
Bydliště: ČR
Dal: 436 poděkování
Dostal: 281 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od Vlčice »

Systém je zmanipulovaný tak, že všichni mlčí

http://www.nwoo.org/2014/12/11/dane-wig ... hemtrails/


Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3248 poděkování

Re: Proti všem - v neustálé opozici ... :D ...

Příspěvek od Slavek Krepelka »

Vlčice píše: Listy ve dne vydechují kyslík. Ale ten z vody stoupající lýčím od kořenů za normálních okolností odděluje chlorofyl v listech.
To je docela v pořádku Anri. Vytrhl jsi dva cáry ze dvou vět nejen z jejích kontextu, ale i z kontextu toho, co už Vlčice uvedla dříve a to Tě nejspíš zmátlo. První věta ustanovila o čem je řeč, tedy o kyslíku. Když si namísto slova ten dosadíš to, o čem je řeč, tedy slovo kyslík, vyjde ti "Ale kyslík z vody za normálních okolností stoupající lýčím od kořenů odděluje chlorofyl v listech." Je fakt, že Vlčice pominula čárky oddělující vloženou větu "stoupající lýčím od kořenů" a že souvětí mělo být správně napsáno: Ale ten z vody, stoupající lýčím od kořenů, za normálních okolností odděluje chlorofyl v listech.

Jinak a opět významově stejně mohla Vlčice napsat: "Ale chlorofyl v listech za normálních okolností odděluje ten (kyslík) z vody, stoupající lýčím od kořenů. Pořád je to chlorofyl, který odděluje kyslík od čehosi (v našem případě listu a tím stromu).

Porovnej si zjednodušený text, větu: "kyslík odděluje chlorofyl v listech", kterou Vlčice nikdy nenapsala, kterou jsi si vykonstruoval a kterou jsi jí podstrčil, s větami:
a) "Torpedoborec přeplaval kanál LaManche v Evropě."
A nyní:
b) "Kanál LaManche v Evropě přeplaval torpedoborec."

Významově jsou obě formulace naprosto jasné a prakticky stejné, až na různý důraz, a to jen proto, že "každý" ví, že kanál LaManche nemá schopnost plavat a tudíž přeplavat cokoliv, včetně torpedoborce.

U tebou zkonstruované věty: "kyslík odděluje chlorofyl v listech" není přesný význam jasný z ničeho. Proto má nutně dvě různé intrerpretace,
a) že kyslík odděluje chlorofyl (od něčeho) což je zřejmě tvá interpretace
b) že chlorofyl odděluje kyslík (od něčeho) což je původní význam.

Chce to si vždy přečíst celek a pochopit ho, ne si všimnout jen něčeho, přeformulovat si to po svém a ještě se čílit na pisatele(ku) a dělat z něj(ní) blba.

S laskavým pozdravem, Slávek.

P.S. :lol: Jo, právě jsem se pro tuto příležitost jmenoval mluvčím Vlčice.


Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své budoucnosti.
A(&F)
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4354
Registrován: sob 07 říj 2006 17:14
Bydliště: Severní čechy
Dal: 1362 poděkování
Dostal: 1194 poděkování

Kdo chce s vlky "dýchati", musí s nimi skákati ... :D

Příspěvek od A(&F) »

Slavek Krepelka píše:Chce to si vždy přečíst celek a pochopit ho, ne si všimnout jen něčeho, přeformulovat si to po svém a ještě se čílit na pisatele(ku) a dělat z něj(ní) blba
... pls, nepřekrucuj ... zcela jsi vynechal, co všechno tomu předcházelo ...... pomíjím teď onu zmíněnou gramatickou stránku věci (kdy jsem dotyčnou opakovaně upozornil, že by si to po sobě měla znovu přečíst, což se zjevně ve své "sebevědomosti" ani neobtěžovala), ale je mi líto, bohužel s jedinci, co jsou přesvědčeni, že stromy umírají, protože vlivem elektrosmogu dochází v lýčí k trhání vody na (posléze jinými směry putující) kyslík a "nestabilní kyselinotvorný vodík" ( :roll: kdy už jenom toto samotné slovní spojení je naprosto neskutečná kravina, jak jsem jí mj. sdělil i s podrobným vysvětlením do SZ, to abych nedělal "dusno" na fóru) a ani si to nejsou ochotni nechat vysvětlit, si fakt už nemám více co říci ... :dknow: ... (jelikož těžko tyto záležitosti vysvětlovat lidem bez elementárních znalostí, kteří přitom pro zakrytí vlastní neznalosti jsou schopni tomu druhému podsouvat, že "jeho duševní rozhled je pouze natolik velký, koliko je schopen si vygůůůůglovat na netu" ... sami však neomaleně zacházejí s odbornými výrazy a jejich podstatou, jako by to byly např. sádlo + krajíc chleba ... :evil: ... ve finiši pak nejsou ani štonc uznat své pochybení, natož aby se omluvili ... :esilenced: ) ...
Slavek Krepelka píše:Jo, právě jsem se pro tuto příležitost jmenoval mluvčím Vlčice.
... tak si "tuto příležitost" hezky užij ... :lol: ... (a přikládám ještě její slova: "Problém je jinde a je to Tvůj boj" ... :P ) ...

... :bye: ... Anri ...

-------------
PeS: ... no a když už jsme u toho výše zmíněného "googlení" ...... viz např. [search=google]"nestabilní vodík"[/search], ...... popř. [search=google]"kyselinotvorný vodík"[/search] ....... trochu málo, ne?? ... ;) ... kam se poděli všichni ti "vodíci zázračných vlastností" (pokud teda existují) ?? ... :ewhistle: ...


Někdo má z vlastních mindráků těžký dilema, ... já však ne (neb na to mám Ilema :evil: ) ...... (by Anri, reakce na ilemův podpis :) ) ...

... mmch, d-Ilemku, fakt už raději nikdy více nepoužívej cizích slov (když neznáš jejich skutečný význam) ... :P
jandera
Zasloužilý člen
Příspěvky: 222
Registrován: pát 09 srp 2013 16:27
Dal: 92 poděkování
Dostal: 113 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od jandera »

Pěkný článek, potvrzující ovlivnování klimatu, oficiálně přes IPCC změny po velké sopečné erupci a vliv velkého množství popela na ochlazení _ nějaká paralela k chemtrails ???.

http://www.theguardian.com/environment/ ... apon-claim

velmi stručný překlad

http://www.blisty.cz/art/76477.html

A poslední odkaz nezapadá příliš do tohoto tématu, ale trochu jo, jak dělat z lidí hlupáky, aneb další podvod s letadlem, asi jako s "dvojčaty v NY" všichni to viděli, někteří to ohlásili několik minut předem, ale většina je nadšena oficiálními prohlášeními. Aneb mocní si rádi hrají a proč někteří zachránění jsou naprosto sušší. (2 shodné odkazy, stačí jeden prohnat přes překladač, sposta zajímavostí)

https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=84687

http://beforeitsnews.com/scandals/2015/ ... 35172.html


sysel
Zasloužilý člen
Příspěvky: 240
Registrován: sob 02 čer 2012 13:21
Dal: 49 poděkování
Dostal: 52 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od sysel »

Chema predbiha letadlo, mate vysvetleni?
Snad holograficke éro?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
A(&F)
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4354
Registrován: sob 07 říj 2006 17:14
Bydliště: Severní čechy
Dal: 1362 poděkování
Dostal: 1194 poděkování

Re: Holografickej sysel ...

Příspěvek od A(&F) »

sysel píše:Chema predbiha letadlo, mate vysvetleni? Snad holograficke éro?
... to je přece jasný !!! ... tlakově to před sebe stříkaj tryskama v čumáku !!! ... hazlové jedni !!! ... :laugh: :laugh: :laugh: ...

... :ethink: ... (p)anebože oni snad už vytvářejí i "holografický chemtrails" ??! ... :shock: ... :roll: :roll: ...

(Sysle, ani s konspiracema by se to nemělo přehánět ... :ewhistle: )


Někdo má z vlastních mindráků těžký dilema, ... já však ne (neb na to mám Ilema :evil: ) ...... (by Anri, reakce na ilemův podpis :) ) ...

... mmch, d-Ilemku, fakt už raději nikdy více nepoužívej cizích slov (když neznáš jejich skutečný význam) ... :P
milda
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1287
Registrován: čtv 30 črc 2009 20:34
Dal: 694 poděkování
Dostal: 482 poděkování

Re: Chemtrails

Příspěvek od milda »

sysel píše:Chema predbiha letadlo, mate vysvetleni?
Photoshop. :D


Chceš-li vědět, co je nového, podívej se do starých knih.
https://www.youtube.com/watch?v=PWidnE45k2k
https://www.youtube.com/watch?v=oXl5ixBtjpY
Odpovědět

Zpět na „Vážně i nevážně o všem kolem nás“