Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Věda

Zajímavosti, diskuze ke článkům, spolupráce s naším fórem a mnoho dalšího.

Moderátoři: Rival, Merlin

Odpovědět
Uživatelský avatar
Rival
Hlavní admin
Příspěvky: 1046
Registrován: stř 16 lis 2005 9:44
Bydliště: severní­ čechy
Dal: 14 poděkování
Dostal: 180 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Věda

Příspěvek od Rival »

Zde budou tématicky laděné články o vědě...


Rival
Peter
Zasloužilý člen
Příspěvky: 432
Registrován: čtv 09 lis 2006 22:34

Hmmmmm

Příspěvek od Peter »

...
Naposledy upravil(a) Peter dne sob 18 říj 2008 15:41, celkem upraveno 1 x.


Uživatelský avatar
Rival
Hlavní admin
Příspěvky: 1046
Registrován: stř 16 lis 2005 9:44
Bydliště: severní­ čechy
Dal: 14 poděkování
Dostal: 180 poděkování
Kontaktovat uživatele:

O TOM, CO JE „ELEKTRICKÝ NÁBOJ“ - WM MAGAZÍN 75

Příspěvek od Rival »

... aneb jak mnoha slovy obejít prosté „Nevím, nikdo to neví.“

Co je elektrický náboj? No, na to je jedna snadná a jedna složitá odpověď.

TADY JE TA LEHKÁ

Náboj je...

... to, co teče v elektrickém proudu.

... to, co se objeví na balónku, když si ho budete třít o vlasy.

... to, co se projevuje jako pozitivní a negativní elektrické póly plus a minus (jako ekvivalenty severních a jižních pólů magnetu).

... to, co je příčinou elektrických sil.

... „klih“ spojující indukční siločáry elektrostatických polí s protony a elektrony.

... pozitivní a negativní entita, která formuje atomy.

... to, co je přenášeno elektrony, protony, pozitrony a dalšími částicemi.

... médium, jímž teče energie (jako je zvuk přenášený vzduchem.)

... to, co vytváří světlo, když to rychle vibruje.

... to, co vytváří rádiové vlny, když to vibruje pomaleji.

... to, co když vibruje velice pomalu vytváří energii v elektrických obvodech.

... to, co vytváří magnetizmus, když to proudí nebo rotuje.

... to, co odráží světlo a dělá objekty viditelnými.

... to, co způsobuje, že kolejnice vypadají „kovově“.

... to, co způsobuje elektrickou atrakci, která drží pohromadě všechny objekty.

... to, co se pohybuje v drátech podobně jako tekutina.

... to, co je v nevodičích nehybně „zmrazené“.

... to, co se měří v jednotkách nazvaných coulomby.

... to, čemu vědci kdysi říkali „elektrické množství“ a „elektrické částice“.

Stačí? Už víte, co je náboj? Že ne? Takže zbývá jen

SLOŽITÁ ODPOVĚD

Když v encyklopedii vyhledáme pojem „elektrický náboj“ okamžitě narazíme na problém.


Definice „náboje“ je klasické kruhové vysvětlení: Co je náboj? To je to, co vyvolává elektrické jevy. Co jsou elektrické jevy? To jsou jevy způsobené nábojem! Prosté, že?

Proč je definice „náboje“ taková má svůj dobrý důvod. Tak jako hmota, délka a čas, je elektrický náboj považován za „elementární veličinu“. Většina lexikonů říká toto: „Elektrický náboj je elementární vlastnost hmoty.“

Slovo „náboj“ je dále užíváno k charakterizování dalších věcí, a proto se z definice vlastního „náboje“ stává vážný problém…

Co je elektrický proud? To je tok náboje. Co je elektrický náboj? To je to, co teče v elektrickém proudu! Této kruhové definici je těžké se vyhnout, protože definice obyčejně vycházejí z hlubších představ, a když nakonec dorazíme k nejhlubší ze všech možných představ nemůžeme ji pak „uskladnit“ jen tak, po elementárních částech. Co je náboj? Co je hmota? Co je čas? To je jako ptát se: „Co je ‚CO‘?“ nebo „Co je ‚JE‘?“ Na to je velmi těžké odpovědět.


Je tady ale přesto způsob jak se s tím vyrovnat: podívat se na věc v kontextu, v němž tento nejasný pojem užíváme. Jinými slovy, můžeme postupovat obráceně a definovat náboj komplikovanějšími způsoby. I tyto definice samozřejmě budou stále kruhové. Nicméně na sebe budou vzájemně poukazovat v jisté speciální matrici. Když se obeznámíme s touto matricí a jejími pravidly, můžeme pochopit i pojem „náboj“.

K sestavení a vyplnění příslušné matrice se musíme vrátit k počátečnímu seznamu. Elektrický náboj je příslušenství atomů. Jinými slovy, když nějaký objekt rozbijeme na molekuly, molekuly na atomy a nakonec i atomy, odhalíme elektrické náboje. Náboj je hmotný, je jako atomy, ale o stupínek pod nimi. Většina učebnic fyziky nám řekne, že pevná tělesa sestávají z atomů. Je tedy oprávněné (sic!) tvrdit, že hmotné objekty sestávají z elektrických nábojů. Objekty jsou vytvořeny z vyvážených množství pozitivních a negativních nábojů a drží pohromadě zásluhou přitažlivosti mezi spoustami opačných nábojů, které jsou v nich obsaženy. Všechny chemické vazby jsou elektrické povahy.

Tok náboje
Jak říkáme tomu, když je náboj v pohybu? Když se kladné a záporné náboje pohybují společně, říkáme tomu „fyzikální pohyb“. Protože hmota se skládá z částic nesoucích náboje, je veškerý fyzikální pohyb pohybem náboje, ale ve většině případů se zde jak negativní tak i pozitivní náboje pohybují společně jako celek. Ale když se opačné náboje pohybují samostatně, začnou se dít zajímavé věci. Opačné náboje pohybující se společně jsou „mechanické“, zatímco opačné náboje pohybující se odděleně jsou „elektrické“. Když se záporný náboj v objektu začne pohybovat, zatím co kladný nábojv objektu zůstane v klidu, říkáme tomuto pohybu elektrický proud. Pojmem „elektrický proud“ míníme totéž, jako „tok náboje“.

Náboj není energie
Jisté množství náboje může nést mnoho rozdílných množství energie, ale i když budeme znát množství náboje, nebudeme vědět nic o množství přítomné energie. Náboj a energie se pohybují různě: v drátech napájených střídavým proudem sedí náboje na jednom místě a pomalu vibrují, zatímco tok energie se pohybuje téměř rychlostí světla. (Náboj se liší od elektrické energie asi tak, jako vzduch od zvukových vln.) Náboj v obvodech pomalu proudí v kruhu, podobně jako hnací řemen, zatímco energie se rychle pohybuje od zdroje k zátěži. Protože elektrická energie je tajemná a neviditelná, mnozí si myslí, že náboj a elektrická energie musí být totéž. Avšak zatímco elektrická energie je neviditelná, náboj je definitivně VIDITELNÝ. Konečně, už J. C. Maxwell poukázal na to, že náboj a energie MUSÍ být dvě odlišné entity, protože energie se projeví znásobením množství náboje zvýšením jeho napětí.

Náboj je „pól“
Když jsou pozitivní a záporné náboje vyjmuty z hmoty a odděleny od sebe, je důsledkem „statická elektřina“. Když je (+) odtaženo od (-), spojuje je neviditelné silové pole, které způsobí, že se k sobě vzájemně přitahují. Toto pole se v mnohém podobá magnetizmu, ale magnetizmus to není, říkáme tomu elektrostatické pole nebo zkráceně „epole“. Při magnetizmu vyvěrají siločáry ze severních a jižních pólů magnetů a tyto linie zdánlivě propojují opačné magnetické póly. V elektrostatice elektrické siločáry spojují dohromady (+) a (-) póly. Co je náboj? Je to „pól“, bod v němž končí elektrické siločáry. Budeme-li sledovat linie statického „e-pole“ ve středu na jejich konci možná narazíme na malý „kousek náboje“. Elektrický náboj je jako lepidlo, které připojuje indukční siločáry e-pole k částicím hmoty.

Náboj není neviditelný
Kdykoli se světlo odrazí od nějakého objektu, odráží se od vnější části atomu sestávající ze záporných nábojů. Jinak řečeno, elektrický náboj odráží světlo. Jenže, třeba v případě když si třeme o vlasy nafukovací balónek, se balónek (ani vlasy) nijak nezmění. Jak může být náboj viditelný, když na elektrizovaném balónku nevidíme žádný rozdíl? Je to prosté: nadbytek náboje na balónku je příliš malý. Nerovnováha náboje vyvolaná třením o vlasy je jako šálek čaje vylitý do oceánu: je to velmi málo v porovnání s nábojem, který už tam je. Balónek je vytvořen z nábojů a množství nábojů, které k nim můžeme dočasně přidat nebo ubrat, je nepatrně malé. Kdybychom „dobíjením“ balónku mohli přidat miliardkrát více náboje, pak bychom zřejmě zpozorovali nějaké změny v jeho barvě. Ale chudák balónek by okamžitě prudce explodoval, protože takový přidaný náboj by prudce rozehnal od sebe náboje tvořící jeho povrch. (Když rozpojíme významnou část kladných nábojů v bloku uranu, zbytek se rozletí sám od sebe. Tomu říkáme nukleární výbuch.)

Náboj lze pozorovat přímo
Jak? Podívejte se na povrch drátu. Kovy vypadají kovově proto, jelikož obsahují „kapalinu“ složenou z pohybujících se elektronů. Tato elektrická „kapalina“ je vynikající odrazovou plochou pro světelné vlny, a proto se kovové povrchy chovají jako zrcadla. Je to zásluha stejných elektronů, které tečou v elektrickém proudu. „Stříbřitá“ hmota kovu je náboj. Co je tedy náboj? Je to „stříbřitá kapalina“ obsažená ve všech kovech, kterou lze přinutit k proudění. Avšak, i když je náboj viditelný, jeho tok už ne. Podívejte se opatrně na neizolované dráty v nějakém elektrickém obvodu, který je pod proudem. Nespatříte žádný pohyb. Na tom však není nic podivného: pohněte sklenicí vody a pátrejte po nějakém proudění. Uvidíte možná pohybující se bublinky a pár zrnek nečistot, ale pohyb vody pod hladinou neuvidíte. Stříbřitá tekutina náboje ve vedení s sebou nenese žádné bublinky ani nečistoty, takže třebaže náboj je viditelný, nemůžeme na pohled říct zda se pohybuje nebo je v klidu.

Pořád ještě chcete definici „elektrického náboje“? Pak už nemohu udělat víc než vás odkázat na lexikon: Elektrický náboj je elementární vlastnost hmoty, jenž je příčinou všech elektrických fenoménů. Elektrický proud je tok „náboje“, a když jsou opačné náboje odděleny, objeví se „statická elektřina“ (elektrostatické fenomény). Tolik vysvětlení učitele fyziky.

Trpělivý člověk, že ano? Když člověk sleduje jeho výklad ujde mu, že naprosto dokonalou profesionální kličkou obešel jádro problému, ostatně přesně tak, jak ho tomu kdysi naučil jeho učitel fyziky. Bod, v němž výklad nenápadně přejde v matení, je přesně tady: „Většina učebnic fyziky nám řekne, že pevná tělesa sestávají z atomů. Je tedy oprávněné tvrdit, že hmotné objekty sestávají z elektrických nábojů.“

Vidíte, v čem spočívá celá finta, která posluchače zavede do říše bajek a snů? Protože většina učebnic sestavených generacemi bajkařů tvrdí cosi, co se nikdy nikomu nepodařilo doložit žádným pokusem, „jsme oprávněni tvrdit“… Jak komu.

Nikdo nikdy dosud nevysvětlil, jak a z čeho vzniká nezničitelný náboj (problém „zdroje náboje“) a z čeho sestávají „siločáry“, které odlišné náboje spojují (tzv. elektromagnetické pole). Z jiných nábojů? Ale to je přece nemožné. Mezi dvěma oddělenými náboji už přece žádné jiné náboje nejsou. A jak „ví“, například záporný náboj, že jeho protějšek má opačnou polaritu a je třeba ho odpudit? A pokud má tuto schopnost, jak je možné, že se takto vybavené náboje dokáží „domluvit“ a shluknout do atomů? Odkud a jakým způsobem, nebo jakým PROSTŘEDÍM se k náboji donese informace o polaritě protějšku?

James Clerk Maxwell nakonec upustil od snahy o matematické odůvodnění celého problému, protože zjistil, že ač mu přítel Faraday dodal všechna data, která získal během svých pokusů, bylo tu něco, co před oběma zůstávalo skryto. Ani další pokusy nepřinesly nic hmatatelného. Maxwell byl vynikající matematik a poctivý vědec. Ač se pokusil o několik teoretických vysvětlení skryté podstaty těchto jevů, byl si dobře vědom, že matematika je pouze jazyk, jímž lze dokonale popsat dané skutečnosti. Nepovažoval ji za nástroj vhodný k jakýmsi kouzelnickým kouskům, domněle schopným zviditelnit neviditelné a neměřitelné jevy a za nimi skryté entity. Zanechal nám v podstatě jen neúplné torzo a několik otevřených otázek, včetně příslovečného „Maxwellova ďábla“, který unikal a dosud uniká všem pokusům o polapení. Z částí Maxwellova neúplného díla byly později extrahovány čtyři proslulé „Maxwellovy rovnice“. Kolik jich nakonec bude, až odhalíme skryté skutečnosti?

S matematickými postupy nahrazujícími pokus se započalo mnohem později, plně se rozvinuly až za éry A. Einsteina a v této praxi se pokračuje dodnes. Podíváme-li se na výsledky dlouholetého matematického pokusnictví zjistíme, že se převážnou většinou jedná o hříčky, další, matematicky sofistikovaná vysvětlení kruhem, který současně tvoří magickou hranici již se nepodařilo překročit ani Maxwellovi. Jistě. Jsou zde jisté výjimky, které přinesly určité predikce, které se později vyplnily, ale jen v rámci přísloví, že i slepé kuře najde zrnko… Byl by ostatně div,kdyby se tom nepřeberném množství matematického smetí občas nevyskytlo něco použitelného. V takovém případě se kolem této použitelné věci vytvoří klubko „expertů“, okamžitě pilně vršících další hromadu balastu v touze vytvořit jakousi teorii… Samozřejmě ne zadarmo. Chorobná víra ve vědu je nevyléčitelná a mezi těmi, kteří touží po zbohatnutí na případném novém objevu, se vždy najde dost takových, kteří sáhnou dostatečně hluboko do kapsy… Pak jsou zde ještě různé Akademie se svými granty, v podstatě veřejnými penězi přidělovanými na „nadějné projekty“, ale to už je úplně jiná historie.

Hloubání nad povahou a původem náboje a průvodními jevy jeho působení nakonec vedly k sestavení pitvorné ZOO plné prapodivných „sub-částic“ nekonečně pitvaných na menší a menší a menší součástky… a když už to dál nešlo, začali své příšerky, které nikdy nikdo nepozoroval ve skutečnosti, označovat barvami, vůněmi a čert ví, čím ještě.

Tihle lidé, doufejme, že v hlubokém přesvědčení o smyslu svého počínání, už celá dlouhá desetiletí odčerpávají obrovské zdroje, které by mohly být využity mnohem prospěšněji, kdyby...).

To vše jen proto, aby se nemuselo vyslovit TO slovo, které je ve fyzice absolutním tabu…

Všichni už jistě víte, které to je.

----------------------------
-gewo-


Rival
Uživatelský avatar
Rival
Hlavní admin
Příspěvky: 1046
Registrován: stř 16 lis 2005 9:44
Bydliště: severní­ čechy
Dal: 14 poděkování
Dostal: 180 poděkování
Kontaktovat uživatele:

SZ od Martina11

Příspěvek od Rival »

Po dohodě s Martinem11, Vám předkládám podstatnou část jeho SZ, kterou mi poslal. Jsme diskuzní fórum, takže pojďme veřejně diskutovat ke všem jednotlivým článkům, která Vám zde budu průběžně předkládat.
martin11 píše:...občas si dávám věci do souvislostí...a...teď na co jsem při čtení o elektronech přišel......jistě znáš POLARISAČNÍ FILTR....odstraňuje odlesky...z vody - plastu skla.....ALE NE Z KOVU...kovové odlesky polarisákem neodstraníš....respektive neodstraníš odlesky z materialu který vede elektřinu otázka...může to mít nějakou souvislost ???? teď mě napadlo....nefotil jsem vyleštěný uhlík..ten je vodivý....no na setkání se o tom pobavíme....bude dost času....jestli chceš tak ten muj dotaz dej do fora...ja nechci veřejně zaplevelovat blbejma otázkama....


Rival
martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

vyleštěný uhlík

Příspěvek od martin11 »

dotaz...kde seženu vyleštěný kousek uhlíku pro vyzkoušení jestli polarisační filtr odstraní odlesky....plocha nejméně 2x2 cm...nějak mi to nedá spát...jestli je souvislost mezi elektrickou vodivostí a polarisací odraženého světla.....p.s.. vše co vnímáme zrakem je zbytek odraženého světla....bílá odráží celé spektrum....čermá jej celé pohlcuje....ad absurdum....absolutní černá není vidět...nezaměňovat s černou dírou...to je jen slovní srovnání....zdtraví martin11 p.s.s. jestli někdo má kousek lesklého uhlíku / nějakou elektrodu nebo z motoru /doma přivezte ho na setkání k Jeffovi...budu tam v sobotu dik m11


... věřím, že se " TO " povede ......
Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Re: vyleštěný uhlík

Příspěvek od Pego »

martin11 píše:dotaz...kde seženu vyleštěný kousek uhlíku pro vyzkoušení jestli polarisační filtr odstraní odlesky....plocha nejméně 2x2 cm...nějak mi to nedá spát...jestli je souvislost mezi elektrickou vodivostí a polarisací odraženého světla.....p.s.. vše co vnímáme zrakem je zbytek odraženého světla....bílá odráží celé spektrum....čermá jej celé pohlcuje....ad absurdum....absolutní černá není vidět...nezaměňovat s černou dírou...to je jen slovní srovnání....zdtraví martin11 p.s.s. jestli někdo má kousek lesklého uhlíku / nějakou elektrodu nebo z motoru /doma přivezte ho na setkání k Jeffovi...budu tam v sobotu dik m11
Nevim jestli "uhliky" z alternatora sou cisty uhlik nebo slitina, ale mam jeden starej odlozen a je lesklej - tak 1,5 x 1,5cm, trojuhelnik. Staci fotit pres Polaroid slunecni bryle (polarisacni) nebo treba profi polarisacni filtr?

Pego ;)


NAVAR
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1739
Registrován: stř 16 dub 2008 10:00
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování

Re: vyleštěný uhlík

Příspěvek od NAVAR »

Pego píše:
martin11 píše:dotaz...kde seženu vyleštěný kousek uhlíku pro vyzkoušení jestli polarisační filtr odstraní odlesky....plocha nejméně 2x2 cm...nějak mi to nedá spát...jestli je souvislost mezi elektrickou vodivostí a polarisací odraženého světla.....p.s.. vše co vnímáme zrakem je zbytek odraženého světla....bílá odráží celé spektrum....čermá jej celé pohlcuje....ad absurdum....absolutní černá není vidět...nezaměňovat s černou dírou...to je jen slovní srovnání....zdtraví martin11 p.s.s. jestli někdo má kousek lesklého uhlíku / nějakou elektrodu nebo z motoru /doma přivezte ho na setkání k Jeffovi...budu tam v sobotu dik m11
Nevim jestli "uhliky" z alternatora sou cisty uhlik nebo slitina, ale mam jeden starej odlozen a je lesklej - tak 1,5 x 1,5cm, trojuhelnik. Staci fotit pres Polaroid slunecni bryle (polarisacni) nebo treba profi polarisacni filtr?

Pego ;)
Uhlíky v alternátorech a motorech mají většinou jako plnivo měděné částice a to z důvodu pevnosti a otěruvzdornosti. Někde bych možná měl čistou uhlíkovou destičku a klidně bych jí mohl i vyleštit až na zrcadlový povrch (sice to jde špatně, uhlík je hodně měkký). Ale jak si vzpomínám tak ten uhlík moc neodráží ale stálo by to za vyzkoušení.
Možná by to šlo ještě naprášit či napařit ve vakuu.
Přeji pěkný den.


morse59
Starší člen
Příspěvky: 157
Registrován: čtv 22 úno 2007 19:32
Bydliště: hradec králové
Dostal: 5 poděkování

Uhlík

Příspěvek od morse59 »

Ahoj. Co takhle zkusit třeba ostravský antracit - obyčejné černé uhlí,vždyť na uhlí bývají lesklé plochy a dají se ještě vyleštit. Není to sice úplně nejčistější uhlík,ale snad jako vodítko? Jinak se dá čistý uhlík chemicky vyrobit a slisovat do kusu,a nebo potom diamant jestli jsi třeba z Dubaje nebo tak. Ahoj


martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

leštěný uhlík..nejlépe diamant

Příspěvek od martin11 »

...přátelé...jsme jinde než je dané tema tohoto vlákna....nahodil jsem problem ...zda-li je odlesk z uhlíku odstranitelný polarisačním filtrem...můžete-li zkuste, nebo mě pošlete kousek lesklého uhlíku...apropó...je diamant elekrtricky vodivý ???... bohužel nevlastním ani 1... :oops: ...tak už neřešte zda-li jde uhlík vyfotit , ale jestli může být nějaká souvislost mezi el. vodičem - kovem a tím, že odražené světlo z kovové plochy nelze polarisačním filtrem odstranit....a to je ta otázka....třeba spojuju neslučitelné... nesouvisející fyzikální jevy....zdraví martin11....za týden zdarec u Jeffa :pivko: p.s po pár pivech to vyřešíme :lol:


... věřím, že se " TO " povede ......
kacha
Stálý člen
Příspěvky: 84
Registrován: pon 15 led 2007 20:29
Bydliště: Ostrava
Dostal: 2 poděkování

Co je to el. náboj

Příspěvek od kacha »

Příliš mnoho slov , podstata výkladu nemá na nastíněnou otázku, žádnou racionálně přijatetelnou odpověď. Z příspěvku zcela zřetelně čiší,že autor neví o čem mluví. Literární hodnota za 1, odpověď v obsahu na dané téma za mínus nekonečno.


Uživatelský avatar
Rival
Hlavní admin
Příspěvky: 1046
Registrován: stř 16 lis 2005 9:44
Bydliště: severní­ čechy
Dal: 14 poděkování
Dostal: 180 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Co je to el. náboj

Příspěvek od Rival »

kacha píše:Příliš mnoho slov , podstata výkladu nemá na nastíněnou otázku, žádnou racionálně přijatetelnou odpověď. Z příspěvku zcela zřetelně čiší,že autor neví o čem mluví. Literární hodnota za 1, odpověď v obsahu na dané téma za mínus nekonečno.
Pouč nás svým výkladem... Je to myšleno zcela upřímně.


Rival
Iv
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1080
Registrován: sob 07 říj 2006 17:51
Dostal: 8 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Co je to el. náboj

Příspěvek od Iv »

kacha píše:Příliš mnoho slov , podstata výkladu nemá na nastíněnou otázku, žádnou racionálně přijatetelnou odpověď. Z příspěvku zcela zřetelně čiší,že autor neví o čem mluví. Literární hodnota za 1, odpověď v obsahu na dané téma za mínus nekonečno.
Rád bych se zeptal pana kolegy:co je to foton?Z čeho se skládá ,jak se projevuje ve hmotě ,gravitaci a další interakce.Ale prosím ne podle starých učebnicových pouček.ty by už neměly platit.Chyběl jsem .
Iv.


Peter
Zasloužilý člen
Příspěvky: 432
Registrován: čtv 09 lis 2006 22:34

Re: Co je to el. náboj

Příspěvek od Peter »

...
Naposledy upravil(a) Peter dne sob 18 říj 2008 15:39, celkem upraveno 1 x.


NAVAR
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1739
Registrován: stř 16 dub 2008 10:00
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování

Re: Uhlík

Příspěvek od NAVAR »

morse59 píše:Ahoj. Co takhle zkusit třeba ostravský antracit - obyčejné černé uhlí,vždyť na uhlí bývají lesklé plochy a dají se ještě vyleštit. Není to sice úplně nejčistější uhlík,ale snad jako vodítko? Jinak se dá čistý uhlík chemicky vyrobit a slisovat do kusu,a nebo potom diamant jestli jsi třeba z Dubaje nebo tak. Ahoj
Dobrý nápad, někde mám kus antracitu z Amerických nalezišť. Kamarád mi to dovezl na ukázku jak vypadá nejkvalitnější uhlík. Leskne se hezky.


kacha
Stálý člen
Příspěvky: 84
Registrován: pon 15 led 2007 20:29
Bydliště: Ostrava
Dostal: 2 poděkování

Re: Co je to el. náboj

Příspěvek od kacha »

Iv píše:
kacha píše:Příliš mnoho slov , podstata výkladu nemá na nastíněnou otázku, žádnou racionálně přijatetelnou odpověď. Z příspěvku zcela zřetelně čiší,že autor neví o čem mluví. Literární hodnota za 1, odpověď v obsahu na dané téma za mínus nekonečno.
Rád bych se zeptal pana kolegy:co je to foton?Z čeho se skládá ,jak se projevuje ve hmotě ,gravitaci a další interakce.Ale prosím ne podle starých učebnicových pouček.ty by už neměly platit.Chyběl jsem .
Iv.
Zde je moje e-mail adresa : chalupsky.karell@seznam.cz

Mimochodem,kolik jste schopen za odpoveď na tuto otázku zaplatit ? Jsem ochoten Vám ji poskytnout, za předpokladu,že budete schopen na ni adekvátně reagovat. Nepůjde tedy o jednosměrný tok informace směrem k Vám,protože Vámi položené otázky jsou příliš laciné a povrchní v tom smyslu,že se ptáte na vše a zároveň konkrétně na nic. Sdělte mi, prosím, Vaší konkrétní,neučebnicovou představu o této tzv. částici a dostanemese,možná tak na jakousi akceptovatelnou počáteční úroveň diskuse.


Odpovědět

Zpět na „Klub přátel WM Magazínu - http://www.mwm.cz“