Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Vzestup

O vnitřním světě v každém z nás.

Moderátor: martinq

Zamčeno
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Tělo

Příspěvek od martinq »

ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI VY A VAŠE KŘÍŠTÁLOVÉ TĚLO:
Část první
Celia Fenn

Obrázek


Tyto informace jsou přenášeny od archanděla Michaela v zájmu pomoct vám lépe pochopit, jak funguje nové multidimenzionální křišťálové tělo, a pomoct vám vytvořit a udržet si základní rovnováhu mezi energií a formou, která je nyní tak klíčová. V tomto článku budeme probírat to, co označujeme výrazem „spirituální/endokrinní“ systém, a jeho roli při zrovnovážení energie v rámci těla. V druhém článku probereme „emoční/spirituální zrovnovážení a uzemnění fyzického těla“.

Mnozí z vás si všimli, jak strádáte v rámci svých energetických úrovní, kdy se často pohybujete od stavu s vysokou energií po extrémní vyčerpanost. Nebo jste vyčerpaní stále. Či se můžete cítit zpomalení a neschopní stejného množství fyzické práce, kterou jste zastali dříve. Nebo můžete shledávat fyzické nároky života velmi náročnými. Nebo se můžete podivovat, proč jsou někteří lidé také tak ovlivněni energiemi, a jiní nezaznamenávají nic.

Takže „starý model“ trojdimenzionální lidské bytosti fungoval na energetickém systému sedmi čaker, z nichž možná pouze dvě nebo tři nižší čakry byly plně funkční a čisté. „Lidský anděl“ nové energie funguje na energetickém systému dvanácti čaker, z nichž všechny čakry potřebují být čisté a funkční. A navíc vyšší vibrace osmé a deváté čakry jsou zprostředkovávány prostřednictvím fyzického těla plně probuzené bytosti. To znamená, že obrovské množství energie proudí skrz bioenergetický systém vzestoupených „lidských andělů“ nové Země.

Význam udržovat bioenergetický systém v rovnováze je zásadní pro zdraví a blaho jednotlivce, jinak energie „exploduje“ a nastanou problémy jak fyzické, tak emoční. Ale je relativně jednoduché udržet systém v rovnováze, jakmile je pochopena bioenergetika spirituálního endokrinního systému.

Dříve, než probereme tento systém, ještě dodáme, že ti, kteří neaktivovali svůj systém dvanácti čaker či nevzestoupili, stále cítí dopady vyšších vibračních energií páté dimenze. To je pociťováno jako tlak, který je třeba vyrovnat. Energie „zvenčí“ se jeví, že se pohybuje rychle, a stávají se stresovanými a „neschopnými držet krok“. Ironicky není odpovědí pohybovat se rychleji, ale fyzicky zpomalit, aby vnitřní vibrace mohly vzrůst a vyrovnat se s těmi zvenčí. Čím vyšší vnitřní vibrace, tím klidnější se osoba stane, a tím bude schopnější otevřít vyšší stavy vědomí.


Spirituální/endokrinní systém

Šišinka mozková: Vyšší vibrační portál těla

Portálem mezi fyzickým hmotným tělem a sférami energie a světla je endokrinní či hormonální systém těla. Je to prostřednictvím tohoto portálu, skrze který jsou světelné přenosy světelného těla přeměněny do fyzických chemických zpráv, které vstupují do krevního systému jako hormony. Tyto hormony regulují distribuci energie a fungování fyzického těla. Pokud je endokrinní systém přestimulován, produkuje energetické vlny a nerovnováhy, které mnoho lidí cítí, když se přizpůsobují svému novému tělu a jeho energetickému toku.

Světelná energie z vyšších dimenzí, která pulzuje z galaktického centra, vstupuje do fyzického těla v šišince mozkové. Tato malá uzlina v mozku je klíčový portál pro vnímání vyšších vibrací světla. V lidském andělu či vzestoupené bytosti je plně aktivní a funkční po celou dobu. Ve starém energetickém člověku byla používána pouze při meditaci; osoba „jde nahoru“, aby se setkala s vyššími vibracemi průvodců a andělů a vyššího já, a pak opět „sestoupí dolů“. Plně aktivovaný lidský anděl žije s tímto andělským/spirituálním portálem v plně aktivním stavu po celou dobu. Je to ekvivalent nacházení se ve stavu hluboké meditace (mozkové vlny théta) v rámci stavu plného probuzení. To je důvod, proč se mnoho lidí v transformaci cítí „kosmicky“ a „dezorientováni“, když se přizpůsobují běžnému životu na této hluboké úrovni vědomí. Je to úkol této doby, abychom žili s tímto vyšším stavem vědomí a přesto byli dostatečně uzemněni, abychom dobře fungovali ve fyzickém světě. Nicméně théta je rovněž úrovní zázračného tvoření a formování energie, se záměrem manifestace, takže když je toto přizpůsobení provedeno, lze vytvářet zázraky snadněji.

V této době mnoho lidí zažívá „výboje energie“ v šišince mozkové. Když dochází k výrazným elektromagnetickým emisím z galaktického centra, stává se šišinka mozková elektricky přetíženou a přestimulovanou. To může oplátkou vést k přestimulaci další mozkové endokrinní žlázy, hypofýzy, což vytváří problémy s energetickou rovnováhou fyzického těla. Šišinka mozková a hypofýza jsou přímo spojeny s elektromagnetickým či bioenergetickým „obvodem“ těla, protože hypofýza je aktivována emisemi světla nebo zprávami, které jsou přenášeny ze šišinky.


Hypofýza: Klíč k rovnováze

Žláza hypofýzy je „hlavní endokrinní žlázou“, jejíž základní funkcí je regulovat aktivity těla prostřednictvím kontroly hormonální rovnováhy.

Spolupracuje se štítnou žlázou a reguluje tak výdej tělesné energie.
Pokud je hypofýza přestimulována, může dočasně přestimulovat štítnou žlázu (a nadledvinky na nižších úrovních), čímž dojde k produkci energetických výronů a člověk se cítí „nabuzen“. To uvede tělo do nerovnováhy, a pokud to pokračuje příliš dlouho, může to způsobit vyhoření nadledvinek nebo vyčerpání stresem. Může to rovněž způsobit depresi, kdy jedinec zažívá extrémní fyzické a emocionální příznaky, jak se tělo snaží vypořádat s tímto novým přílivem evoluční energie, která vytváří křišťálové tělo, jako čistý nosič pro vyšší vědomí lidského anděla.

Musíme zdůraznit, že lidské tělo je nádherným samoregulačním organizmem, který vždy hledá rovnováhu. V tomto procesu bioenergetické evoluce se snaží pomoct vám najít rovnováhu, jak nejrychleji je to možné, abyste se mohli těšit síle a energii nového křišťálového těla. Odměnou bude větší dlouhověkost, perfektní zdraví a neomezená energie. Ale pro mnoho z vás je nyní často problémem, že způsob, jakým žijete, tělu nedovoluje provést přizpůsobení, které potřebuje. Takže jak vaše hypofýza cítí nárůst stimulace, budete potřebovat zpomalit. Pokud tak neučiníte, tělo to udělá za vás. To je důvod, proč tak mnoho lidí zažívá nemoci, když je jejich tělo nutí zpomalit a umožnit překalibraci či přizpůsobení bioenergetického hormonální či endokrinního systému.

Je mnohem lepší dbát instrukcí vašeho těla a zpomalit. Pokud se cítíte stresováni nebo unaveni, odpočiňte si. Když odpočíváte, vaše vyšší já bude pracovat na vytvoření rovnováhy ve vašem spirituálním/endokrinním systému, aby vám umožnilo vypořádat se se zvýšenou úrovní vibrací přicházejících energií.


Zklidnění systému: Úloha brzlíku a „dýchání srdcem“

Nejlepším způsobem, jak pracovat na zklidnění a vyrovnání těla, je práce s dechem a energií brzlíku, nebo „vyšším srdcem“.

Brzlík je energetickým portálem srdeční čakry, kde jsou emise světelné energie vnímány ve své podstatě jako nepodmíněná láska. Srdeční čakra je rovněž hlavní čakrou pro plíce, a proces fyzického dýchání aktivuje brzlík a srdeční čakru. Mohli jste si všimnout, že když jste znepokojeni, dýcháte velmi mělce, dokonce i zadržujete dech. To nedovoluje srdeční čakře se otevřít a zabraňuje to rovnováze na této úrovni. Když jste hluboce uvolnění, jako při meditaci, dýcháte zhluboka a umožňujete energii srdce proudit hladce, což vytváří pocit hlubokého klidu a uvolnění, který je pro meditaci charakteristický.

Takže způsob, jak zklidnit bioenergetický systém a navrátit tělu rovnováhu, je technika, kterou nazýváme „dýchání srdcem“. Když dýcháte zhluboka a zaměříte se na srdeční čakru, zaplavíte systém světelnou energií nepodmíněné lásky. To oplátkou vyrovná nadbytek elektrické stimulace šišinky a poskytne vám to pocit klidu a míru.
Čím více se naučíte dýchat zhluboka a stanete se tak „vědomým dýchačem“, tím více zaktivujete funkci brzlíku, který nejen vytváří pocit nepodmíněné lásky, ale hraje rovněž klíčovou roli u zdraví těla, protože podporuje fyzický imunitní systém.

Silné tělo podporuje silný spirituální endokrinní systém
Pravděpodobně nejlepším způsobem, jak podpořit změny ve vašem těle, je pravidelné fyzické cvičení a dobrá strava. Silné zdravé tělo je mnohem lepším nosičem pro mocné energie dvanácti čaker, než tělo slabé a unavené.

V podstatě dokud si nevybudujete svoji fyzickou sílu, nebudete schopni podporovat nároky nové energetické zátěže vašeho těla. Protože křišťálové tělo nové Země je silné a zdravé tělo. Je určeno k pohybu a k aktivitě. Má rádo čerstvý vzduch a venkovní aktivity. Čím více času strávíte venku, budete za chůze nebo při provádění fyzických aktivit zhluboka dýchat, tím více bude vaše tělo nápomocno při regulaci a vyrovnání nového křišťálového bioenergetického systému, tak, jak budete uskutečňovat evoluční posun.

Jakmile je rovnováha dosažena, budete se cítit klidní, plní míru a mocní. Budete schopni využít svého systému dvanácti čaker a vytvářet zázraky, které si ve svém životě přejete.

Takže chápete, proč je tak důležité pomoct svému tělu v rámci toho přechodu, neboť „předrátovává“ a „aktivuje“ váš spirituální endokrinní systém. Rovnováhy dosáhne o to rychleji, pokud budete spolupracovat a umožníte průběh těchto procesů tím, že zpomalíte a vědomě budete pracovat na vytváření rovnováhy ve vašem životě. Cítit se vyrovnaně a harmonicky jak na vnitřních, tak vnějších úrovních, by mělo být cílem, protože se posunujete k plnému využití vašeho nádherného a mocného křišťálového těla nové Země.
http://www.starchildglobal.com


Vy a vaše křišťálové tělo:

část druhá

Průlom „lidského anděla: rekalibrace do bílého světla


Celia Fenn

Není naprosto žádných pochyb, že došlo k báječné a zázračné transformaci lidského těla do multidimenzionálního nosiče pro „lidského anděle“ či bytost světla, kterými všichni jsme. V části první (Život na nové Zemi a vaše křišťálové tělo), s pomocí archanděla Michaela, jsme probrali jak světlo a energie byly přeneseny ze světelného těla do fyzického těla. V tomto článku se budeme zabývat okamžikem, kdy je dosaženo rovnováhy a fyzické tělo a světelné tělo se stanou jedním.

Všichni jsme ty změny cítili, ale byla jsem vzrušena, když jsem byla schopná skutečně vidět změny ve viditelné formě. Spojila jsem se s Sheilou Moore ze San Diega v Kalifornii, která pracuje se zobrazováním aury. Sheila má mnoholeté zkušenosti s prací se zobrazováním lidské aury a její interpretací. Poslala mi obrázky, které jsou, s jejím souhlasem, uvedeny níže.Obrázek nahoře vpravo je aura nového „lidského anděla“. Aura je vyplněna bílým světlem a čakry jsou kalibrovány na stoprocentní aktivitu (viz barevné sloupce pod obrázkem). Jde o energeticky mocnou bytost. Pracovala jsem se zobrazováním aury rovněž a nikdy předtím jsem auru jako tato neviděla. Toto je vzestoupená bytost, lidský anděl! Sheila říká, že vidí jednu až dvě měsíčně!

Archanděl Michael mi vysvětlil, že tato osoba má své světelné tělo rekalibrováno na správný „koeficient rotace“, aby produkovalo bílé světlo. Archanděl Michael mluvil o rekalibraci světelného těla ve svém lednovém channelingu pro Starchild. Toto představuje okamžik, kdy se křišťálový dospělý či lidský anděl stane plně aktivovaným. Tato bytost je napěchována energií – připravená vytvářet zázraky.

Obrázek ihned pod obrázkem lidské andělské aury ukazuje osobu, která je stále v transformaci. Aura je bílo-fialově-indigová, což ukazuje na vysoký stupeň vědomí, ale čakry jsou energeticky nízko. Ostatní dva obrázky jsou také lidé v transformaci. Vyčerpání energie čaker je zodpovědné za vyčerpání, které je znakem transformační fáze.

V transformační fázi je světelné tělo „předrátováváno“ a aktivováno. Vyšší já umožňuje aktivaci rychlostí, se kterou se daná osoba může bezpečně vyrovnat. Ale „koeficient rotace“ se drží nízko, aby se zabránilo, aby osoba trpěla vedlejšími efekty elektrické nerovnováhy ve světelném těle.

Nicméně v lednu 2006 bylo duchem rozhodnuto, že planeta je připravena na rekalibraci a znovupropojení s galaktickou mřížkou. A tak ti, kteří byli připraveni, zvýšili rotaci svého světelného těla na takovou míru, že se energie čaker smíchaly a vytvořily v auře bílé světlo! Rekalibrace také dostala čakry na plný výkon. Lidský anděl vykazuje plnou moc a potenciál původního vzoru lidského anděla, vytvořeného Elohim, aby sloužil jak nosič vědomí ráje.

Udržení rovnováhy

Mojí vlastní zkušeností s touto zvýšenou „rotací“ je, že je naprosto nezbytné, abyste byli schopni zůstat uzemněni a udrželi si váš dvanáctičakrový systém v rovnováze. Jinak zažijete „silové výboje“ a „silové výpadky“, které zažívají ty bytosti, které se „dostávají do spojení“ s plnou mocí lidského anděla.

Pokud nejste uzemnění, tak pak když dojde k nárůstu energie, pravděpodobně ztratíte své „spojení“ s materiální realitou a zaměříte se na vyšší dimenze. Když se mi tohle stalo, zažila jsem nejbáječnější okamžiky s hvězdnými bytostmi a světelnými loděmi, a dokonce jsem pořídila i fotografie světelných lodí u mého domu. Ale mé „cesty“ začaly sahat výše, a já zjistila, že jestli se brzy „neuzemním“, opustím planetu. Takže můj průvodce zařídil, že jsem uzemnila svoji energii v materiální sféře, abych si udržela rovnováhu u vyšších čaker.

Uzemnění byla vlastně těžká práce, ale v rámci tohoto procesu jsem musela projít tím, co nazývám „konečné čištění“ „zemnících čaker“, základní, sakrální a solaru plexus. Lidský anděl je hybrid člověka a anděla. V komunitě pracovníků světla existuje tendence zaměřit se na „andělský“ nebo mimozemský aspekt a ignorovat lidský aspekt. Tento proces není o transformaci z člověka na anděla, ale o smíšení lidského a andělského do perfektní rovnováhy uvnitř naší bytosti.

Takže abychom mohli podporovat vyšší andělskou bytost, musí být nižší čakry naprosto čisté a otevřené a připravené rotovat při stoprocentním výkonu. To znamená, že každý lidský anděl je zcela uzemněn a zakotven v materiální realitě. Hojnost je realita a právo. Lidští andělé mají vždy to, co ohledně materiálna potřebují. To je dar na plno jedoucí základní čakry. U toho, co je potřeba přivést do jejich života, tam není žádný nedostatek či zápasení.

Lidský anděl je též naprosto osvobozen od emocionálních dramat. Plně aktivovaná sakrální čakra znamená, že daná bytost se posunula za rámec „hříchu“ a „karmy“, na místo naprostého přijetí a vnitřního míru se vším, co je. Lidští andělé vytvářejí mír, protože ví, že Země je jemné a milující místo, podporované láskou všeho, co je, a že emoční dramata a násilí jsou „hrami iluze“ hranými spirituálními „dětmi“. Když sakrální čakra rotuje plnou rychlostí, všechny emocionální dramata jsou „odvržena“, aby se vytvořila naprostá jasnost a mír.

Lidský anděl není rovněž řízen nebo kontrolován energií mysli solaru plexus. Pro mnohé je toto nejobtížnější krok, protože mysl ega se brání, aby byla „odvržena“, když solar plexus dosáhne plné rotační rychlosti. Při plném výkonu se mysl stane tím, čím bylo zamýšleno, aby byla, součástí celku, a nikoliv dominantní energií bytosti. Můžete zjistit, že vaše mysl přejde do plných obrátek, jak se pokouší vypořádat se s nárůstem rotace celého světelného těla. Ale uklidní se to a přijme novou rovnováhu, jakmile zjistí, že je to v tomto novém energetickém poli bílého světla „bezpečné“.

A tak když je toto nutné uzemnění na místě, může srdeční čakra fungovat jako „centrum“ bytosti a poskytnout přístup k vědomí vyšších dimenzí.

Setkání sám se sebou: průlomový okamžik lidského anděla

Když dosáhnete tohoto místa úplné kalibrace, existuje zde přestávka či okamžik v čase a prostoru, kdy se zdá, že se nic neděje. Jde o lichý či děloze podobný prostor, ve kterém budete schopni být plně sám se sebou a s tím, kdo jste, tak, jak integrujete všechny nové aspekty já a rodí se nová osobnost či energie lidského anděla.

Tato „přestávka“ může trvat několik měsíců, jak se zvyšují vaše vnitřní vibrace, a vnější vibrace se zdají zpomalovat. Mnoho z vás to zažije jako pocit vyčerpání a nebudete schopni se vypořádat s vaším běžným objemem práce. Ve skutečnosti zažíváte rychlý nárůst vaší rotace a potřebujete v externím světě zpomalit, abyste umožnili vnitřní rekalibraci.

V tomto lichém či děloze podobném prostoru se setkáte se sebou, s vaší „původní tváří“, abych citovala Zen Koana. Spojíte se se svou božskostí či božím já, a uvolníte strachy a nejistoty vaší nižší bytosti. Objevíte, že jste, a vždy jste byli, v bezpečí a chráněni. Objevíte lásku a mír uvnitř vás. Najdete svůj vnitřní mír.

V tomto okamžiku budete rotovat v bílém světle! Na novou Zemi se narodil další lidský anděl!Chcete-li zjistit více o Sheile Moore a její práci, navštivte http://www.auraexploration.com


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Promluva k Vašemu - NAŠEMU SPOLEČNÉMU SRDCI:

Příspěvek od martinq »

Promluva k Vašemu - NAŠEMU SPOLEČNÉMU SRDCI:

Jsem „CAUAC“
Zasvěcením ohně na vodě
Hranice nachových plamenů a rozevlátý déšť posledního odevzdání
Hledáš-li mé vytržení,
Má nevyslovitelná touha po CELISTVOSTI tě očistí
Spálením samotných základů
Na nichž jsi postavil PEČLIVĚ PĚSTOVANÉ KLAMY.

Stojíš na HRANICÍCH své dosavadní bytosti?
Vkroč do propasti neznáma.
Intenzita pocitů ti pomůže prorazit „náhrobní desku“,
která tě odděluje od ZDROJE.
Tam koupelí v tančících vodách se připrav na posvátné setkání
se svým JÁ, které nelze zničit ani úderem blesku.

Přicházím na tvé volání očistit vše, co překáží stvoření
Posvátného okrsku tvého světelného těla.
Přicházím osvobodit tvé světlo a sílu a proměnit je v LÁSKU.
JSI OCHOTEN VŠEHO SE VZDÁT A STÁT SE VŠÍM, CO JEŠTĚ NETUŠÍŠ?
Vkročíš vědomě do zasvěcovacích plamenů transmutace, abys byl stráven OHNĚM
LÁSKY?

Až vstoupíš do mých ohňů- ZMĚNÍŠ SE NA VŽDY! Není návratu.
Jsem purpurová bytost hromu, jež přináší ÚPLNOU TRANSFORMACI.
V jediné chvíli mohutného třesku, rychlostí blesku,
Je konec letargiím a zavedeným pořádkům.

Až budeš blízko Pravdy a začneš tančit v žáru mých ohňů,
vliji do tebe životní sílu, potřebnou pro cestu vzhůru-DOMŮ.
Z hustých vod vibrací budeš vysvobozen.
JE POŠETILÉ SETRVÁVAT V LPĚNÍ NA VĚCECH, vždyť po bouři a ohni NEZŮSTANE NIC
KROMĚ KRÁSY, EXTÁZE A ČIRÉ DOKONALÉ PRAVDY, JEJÍŽ SVĚTELNOU BYTOSTÍ JSI TY!

JSEM CAUAC.

Nic menšího ti nejsem schopen dát.
Jsem zrozen z JEDNOTY, která PO SOBĚ TOUŽÍ.
Jak ryzí je tvá důvěra v DOKONALÝ ŘÁD?
Jak silná je tvá touha NARODIT SE ZNOVU?
Máš dosti víry na to, ABYS ŠEL DO NEZNÁMA?
Čeho se chytneš v mém ohnivém víru?
Odevzdej se, přijmi milost.
Z žáru odevzdání tě ponořím do chladivých vod
A do extáze toho, CO OPRAVDU JSI.

Chceš JÍT nebo ZŮSTAT?
Pojď, neboj se!
Z popela proměny vyletí FÉNIX TVÉHO BOŽSKÉHO „JÁ“.
A ty, do běla čistý, budeš stoupat, ve spirálách, jak sladký kouř mých ohňů
DO ZÁŘE SVOBODY!

Tímto končí pojednání o TOM NOVÉM, CO JE PRO NAŠI NEKONEČNOU BYTOST STVOŘENÍ
připraveno jako vyvrcholení 5OOO- letého cyklu. Ano stojíme před ZAVRŠENÍM,
a mojí snahou bylo nabídnout všem bráškům a sestřičkám NÁHLED skrze „řeč hvězd“ a moudrost Mayského orákula.
V LÁSCE
Jaromír
Převzato z webu http://www.cestyksobě".


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Transformace

Příspěvek od martinq »

Vaše transformace může přijít skrz intimní vztah. Co můžete udělat pro to, aby se to stalo?

Vztah je jedno z mystérií. Protože existuje mezi dvěma lidmi, záleží to na obou. Každý člověk je světem sám pro sebe. Je komplexem mystérií s dlouhou minulostí a nekonečnou budoucností. Na začátku se setkáváte pouze okrajově. Ale když vztah roste, stává se intimní, bližší, stává se hlubší, potom velmi pomalu se setkáváte ve svých centrech.

Když se setkávají centra, tomu se říká láska. Když se setkáváte okrajově, tak toto je známost: dotýkáte se člověka jenom zvenku na jeho hranicích. Mnohokrát se stává, že začnete nazývat svoji známost láskou. Známost není láska.

Láska je velmi vzácná. Potkat se s někým v jeho centru znamená projít skrz své vlastní revoluční já, protože když chcete někoho potkat v jeho centru, budete muset tomu druhému člověku dovolit, aby i on se dotkl vašeho centra. Budete se muset stát úplně zranitelní a otevření.

Starý zenový mnich ležel na své smrtelné posteli. Prohlásil, že tento večer už tady nebude. A tak následovníci, žáci, přátelé začali přicházet zdaleka a široka.

Jeden z jeho starých žáků, když slyšel, že mistr umírá, utíkal na trh. Někdo se ho zeptal: “Mistr umírá a ty jdeš na trh?” Starý žák odpověděl: “Já vím, že můj mistr miluje určitý druh koláče, tak mu ho jdu koupit.”

Všichni se obávali, co se děje, neboť to vypadalo, že mistr na někoho čeká. Občas otevřel své oči, podíval se kolem a zase je zavřel. A když přišel tento žák, řekl:”?Výborně, ty jsi přišel! Kde je ten koláč?” A žák mu ho ukázal a byl velmi šťastný, že se ho mistr na koláč zeptal. Mistr umíral, ale vzal do rukou koláč. Byl velmi starý, ale ruka se mu netřásla. Někdo se ho zeptal: “Jsi tak starý a na pokraji své smrti. Brzy přijde tvůj poslední nádech a opustíš nás, ale tvá ruka se vůbec netřese.”

Mistr řekl:”?Nikdy se netřesu, protože nemám strach. Moje tělo je staré, ale já jsem pořád mladý a zůstanu mladý, i když moje tělo už tady nebude.

Potom začal přežvykovat koláč a někdo se zeptal: “Co je vaše poslední poselství, mistře? Brzy nás opustíte. Na co chcete, abychom vzpomínali?”

Mistr se usmál a řekl:”Ach, ten koláč je delikátní!”

Toto byl muž, který žil tady a teď. Dokonce i smrt je bezvýznamná. Další chvíle nemá žádný význam. Tento moment, tento koláč je delikátní. Když chcete být v této chvíli, v této přítomnosti, jen potom můžete milovat.

Když nemáte strach, nemáte co skrývat, potom můžete být otevření, můžete stáhnout všechny hranice. A potom můžete pozvat toho druhého, aby vás prostoupil až do vašeho nejhlubšího centra. Když dovolíte někomu, aby vás hluboce prostoupil, ten druhý vám také dovolí, abyste prostoupili vy jeho. Když dovolíte někomu, aby vás prostoupil, je vytvořena důvěra. Když nemáte strach, ten druhý je také beze strachu.

Ve vaší lásce je vždy strach. Manžel má strach o manželku, manželka má strach o manžela. Milenci mají vždy strach. Potom to není láska. Potom je to pouze aranžmá dvou lidí plni strachu, kteří jsou na sobě závislí, bojují, vykořisťují, manipulují, kontrolují, dominují, jsou posedlí, ale to není láska.
Vaše transformace může přijít skrz intimní vztah. Co můžete udělat pro to, aby se to stalo?

Láska je obtížná. Musíte opustit strach. A toto je zvláštní věc: máte tolik strachu a přitom nemáte co ztratit. Kabir jednou někde řekl: “Dívám se do lidí. Oni mají tolik strachu, ale nemůžu vidět proč, protože nemají co ztratit.” Kabir řekl: “Jsou jako člověk, který je nahý, ale nikdy se nepůjde vykoupat do řeky, protože má strach, kde si usuší své šaty. A to je situace, ve které jste vy – nazí, bez šatů, ale vždy máte strach o šaty.”

Co můžete ztratit? Nic. Toto tělo bude vzato smrtí. Předtím než bude vzato smrtí, dejte mu lásku. Všechno co máte, vám bude vzato. Předtím než bude všechno vzato, proč to nesdílet? Předtím než vám bude všechno vzato, všechno, co jste již dostali, můžete z toho udělat dárek. A potom tam nebude smrt. Pro milence neexistuje smrt. Pro nemilence je každá chvíle smrt, protože každou chvilku je jim něco uloupeno.

Láska vás může přivést do vztahu bez touhy. Touha přichází s nespokojeností. Toužíte, protože nemáte. Toužíte, protože si myslíte, že když něco budete mít, tak vám to dá spokojenost. Touha je o nespokojenosti.

Když je tam láska a dvě centra se setkávají, rozpouštějí a rodí se nová alchymistická kvalita, přichází i spokojenost. Je to jako když se zastaví celá existence – žádný pohyb. Potom jenom přítomný moment je ta správná chvíle. A potom můžete říct: “Ach, ten koláč je delikátní!” Dokonce ani smrt nic neznamená u člověka, který miluje.

Když poprvé přijde láska, budete cítit, že existence je posvátná a všechno je požehnané. Ale co se toho musí udělat předtím než se to stane. Kolik toho musí být zničeno předtím než se to stane. Musíte v sobě zničit všechny vytvořené bariéry.

Milovat, “sadhana”, to je vnitřní disciplína. Nedovolte, aby to byla jen taková lehkovážná věc. Nedovolte, aby to bylo jen zaměstnání mysli. Nedovolte, aby to bylo jen tělesné uspokojení. Udělejte z toho vnitřní hledání a vezměte toho druhého jako pomocníka, jako přítele.

Pokud můžete najít manžela nebo manželku, přítele, ženu nebo muže, kteří jsou připraveni se s vámi pohybovat k nejvyšším vrcholkům vztahu, potom tento vztah se stane meditativní. Potom se z tohoto vztahu stane nejvyšší vztah. Potom ten druhý se stane pouze dveřmi.

Skrz vašeho milence můžete najít posvátnost. Jestliže váš milenec či milovaný se nemůže stát posvátným, potom už není nic v tomto světě, co by se mohlo stát posvátným. Tím základním klíčem je, že byste měli nechat toho druhého, aby vás prostoupil do vašeho nejhlubší základy vaší bytosti.

Láska je v každou chvíli velkým objevováním, líbánky, které nikdy nekončí. A pokud končí, nebyly to vlastně líbánky – byla to jenom známost.

Ve vztahu, kde je láska vždy obviňujete toho druhého, když jde něco špatně. Pokud se něco neděje tak, jak by mělo, je ten druhý vždy zodpovědný. Toto může zničit celou možnost budoucího růstu.

Pamatujte si, že vy jste vždy zodpovědní a změňte sami sebe. Opusťte všechny vlastní kvality, které způsobují problémy. Udělejte z lásky vlastní proměnu a potom neříkejte, že ten druhý dělá něco špatně. Pouze zkuste zjistit, co je někde a něco ve vás špatného a upusťte od té špatnosti.

Toto je skutečně obtížné, protože to jde proti egu, bude to zraňovat vaši pýchu. Toto je obtížné, protože nebudete dominovat a vyjadřovat posedlost. Nebudete více projevovat sílu skrz vlastnění toho druhého. Toto zničí vaše ego a to je to, proč je to tak obtížné.

Ale to zničení ega, to je ten záměr, cíl. Právě přes lásku se to může udát velmi jednoduše. A je to tak přirozené! Láska je přirozené náboženství. Všechno ostatní se stává víc a víc nepřirozené. Když nemůžete pracovat skrz lásku, bude to velmi obtížné pracovat skrz něco jiného.

Byli jste už ve vztazích i v minulosti. Milovali jste, nenáviděli, vstupovali jste do přátelství a měli jste i nepřátele. Ale když na tom budete příliš lpět, přijdete o tu současnou chvíli. A tak přemýšlejte tak, jako by nebyla minulost ani budoucnost. A chovejte se tedy tak, jako by tato chvíle byla jako úplně všechno. Pracujte na tom, jak transformovat vaši energii do fenoménu lásky – a to je tato chvíle.

Tato chvíle je víc než dost. Přežvykujte ten koláč a říkejte: “Ten koláč je tak delikátní!” Nepřemýšlejte o minulosti a nepřemýšlejte ani o budoucnosti. Ony se o sebe postarají samy.

Výňatek z knihy My Way of the White Clouds, Osho
Přeloženo a vydáno pod názvem Cesta bílého oblaku, Osho

Převzato z http://www.osho.tady.info


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Můj svět v 5D

Příspěvek od martinq »

Ráno 20.4.2010 ke mně začali proudit informace, že planeta Země dosáhla tolik očekávaného převibrování a nachází se v 5. dimenzi. Zprvu jsem to vnímal s odstupem a nechal na sebe tuto skutečnost pouze působit. Napojil jsem se na svůj informační zdroj a překvapivě detailně se mé informace shodovali s těmi příchozími odjinud. Necítím podstatnými procenta a počty, nicméně většina duší se rozhodla zůstat ještě v dimenzích nižších. Proč však tato skutečnost mohla nastat bez katastrofických pohrom a následků fyzických skonů lidí?

Katastrofické scénáře vztahující se k 21.12.2012 byly vytvořeny podstatně hrubšími energiemi než ve kterých se planeta Země nacházela před 19.4.2010. Světelná práce mnoha duší po celé naší krásné planetě urychlila tento proces. 3 dny trvající v zahalení nepřerušené tmy po 21.12.2012, dostatečně zastoupil padající sopečný popel z islandské sopky.

Otevřená dimenzionální brána umožňuje inkarnační přesun duší bez nutného fyzického skonu těl. Proto se mnoho z nás mohlo v tyto dny cítit poněkud více či méně zmateně.

20.4.2010 mi zavolala blízká bytost, že se se mnou chce sejít. Aniž jsem jí cokoli o převibrování říkal, vyslechl jsem si její příběh z uplynulé noci. Uprostřed ní se probudila vedle přítele a fyzicky před sebou viděla člověka, svoji párovou duši, přítele předchozího, který zemřel. rozmlouvala s ním a cítila velkou bolest. Ráno po probuzení si nepamatovala muže ležícího vedle ní ač se do ní vtělila právě jeho párová duše, ta původní totiž následovala též svůj doplněk Celistvosti. Přibrala 2kg, změnila se jí chuť a necítila se dle jejích slov ve své kůži. Vzpomínky se jí během několika minut zcela vrátili. Těchto příběhů ač ne tak dramatických jsem zaznamenal více.

Velkou hybnou silou k přechodům duší jsou duše párové, které přicházejí k sobě. Duše, které jsou nyí v této dimenzi v tělech, mají k sobě již párovou duši v partnerovi či v někom z blízkého okolí.

Další rozhodující vliv k přechodu byla upřímnost k sobě samému, upřímnost srdce. Velikost otevřenosti duchovního vědomí nebyla podstatná. Proto i mnoho duší duchovních lidí a guruů zůstalo v nižších dimenzích a naopak i dost těch duchovnu uzavřených prošli.

Cesta a vývoj nekončí ovšem urychlený vzestup je předurčen upřímností k sobě a nesouzení druhých. Počátek bytí v 5D je spojen s očistou všech zabředlých vzorců, zbytků strachů a závislostí. Takže nebojte, pracovat na sobě můžeme zvesela dál.:-)

Jsou tu též i těla, která fungují na základě tělesných a paměťových kódů. Jejich duše tu již nejsou a ani nové se v ně ještě nevtělili. Dělají činnosti, které doposud dělali, chovají se a mluví tak jako před tím, však nemají žádnou sílu, tvořivost, jiskru a životní elán. Pokud tento stav několik týdnů setrvá, budou tyto těla z tohoto světa fyzicky odcházet. Nebude to ale žádné dramatické množství, celý tento proces probíhá tím nejúžasnějším způsobem, jenž tyto jemné vibrace provází.

Já osobně cítím v sobě a ve svém okolí větší energetický klid, úžasné ticho. Vnímám jinou oblohu a jiné slunce. Oči i chování lidí jsou pozměněné. Těším se z tohoto stavu bytí, těším a raduji se z každé chvilky života mého i mě obklopujícího.

Víra je tím jediným pohonem, který určuje co se v nás a kolem nás děje. Její síla určuje velikost našich činů. Silná víra v sebe, tvoří viditelně náš svět a celý Vesmír. Mohu na sebe pohlížet jako na zrnko prachu a sebemenší větřík mě rozfouká v nicotě. Mohu na sebe vzhlížet jako na spolutvořitele a Boha a mé tvoření, úcta a pokora k vám všem bude Božská. Já se rozhodl a tvořím si svět svůj. Někdo mě může vnímat jako šílence, jiný jako světce a každý z vás bude mít pravdu. Vy jste Já a Já jsem Vy a v momentě, kdy každý z vás najde v sobě stejně velkou nebo větší víru, staneme se opět celistvou bytostí, staneme se Láskou. Rozhodl jsem se ovlivnit vaše světy silou víry a Lásky, však plná akceptace k vám zůstane navždy neměnná. Miluji vás a děkuji sobě i vám, cítím v každé buňce spojení s vámi, spojení se mnou a rozpomínám se na naši Celistvost a Božství!

Navždy s úctou, v Lásce bez podmínek, Já, Váš!

Josef, Vodňany


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Setkání

Příspěvek od martinq »

Zjímavé čtení o setkání francouze s talířem a jeho pilotem.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Tejemství Amenti

Příspěvek od martinq »

Amenti
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Náčelník Arvol Hledící kůň

Příspěvek od martinq »

(obdrženo e-mailem)

A Great Urgency

Velmi naléhavé

To All World Religious and Spiritual Leaders

Všem náboženským a duchovním vůdcům světa

My Relatives,

Mí příbuzní,

Time has come to speak to the hearts of our Nations and their Leaders. I ask you this from the bottom of my heart, to come together from the Spirit of your Nations in prayer.

Přišel čas, abychom promluvili k srdcím našich národů a jejich vůdců. Prosím vás o to z hloubi svého srdce. Spojte se v duchu svých národů v modlitbě.

We, from the heart of Turtle Island, have a great message for the World; we are guided to speak from all the White Animals showing their sacred color, which have been signs for us to pray for the sacred life of all things. As I am sending this message to you, many Animal Nations are being threatened, those that swim, those that crawl, those that fly, and the plant Nations, eventually all will be affect from the oil disaster in the Gulf.

My z Želvího ostrova máme pro svět veledůležité poselství. Bílá zvířata, která nám ukazují svou posvátnou barvu a jsou nám znamením, nás vedou k tomu, abychom promluvili, abychom se modlili za posvátný život všech věcí. V době, kdy vám posílám tuto zprávu, je mnoho zvířecích národů, plavců, plazů i letců, a také národů rostlin v ohrožení. Jednoho dne se všech dotkne ropná katastrofa v Zálivu.

The dangers we are faced with at this time are not of spirit. The catastrophe that has happened with the oil spill which looks like the bleeding of Grandmother Earth, is made by human mistakes, mistakes that we cannot afford to continue to make.

Nebezpečí, kterým stojíme v této době tváří v tvář, nestvořil duch. Katastrofa, která přišla v podobě ropné skvrny, vypadá jako krvácení Babičky Země a byla způsobena lidskými chybami, chybami, které si již nadále nemůžeme dovolit.

I asked, as Spiritual Leaders, that we join together, united in prayer with the whole of our Global Communities. My concern is these serious issues will continue to worsen, as a domino effect that our Ancestors have warned us of in their Prophecies.

Prosím, abychom se jako duchovní vůdci spojili v modlitbě s celou Globální společností. Obávám se, že se tyto vážné záležitosti budou nadále zhoršovat jako dominový efekt, před nímž nás varovali naši předkové v Proroctvích.

I know in my heart there are millions of people that feel our united prayers for the sake of our Grandmother Earth are long overdue. I believe we as Spiritual people must gather ourselves and focus our thoughts and prayers to allow the healing of the many wounds that have been inflicted on the Earth. As we honor the Cycle of Life, let us call for Prayer circles globally to assist in healing Grandmother Earth (our Unc'I Maka).

Ve svém srdci vím, že zde žijí milióny lidí, kteří cítí, že naše společné modlitby za naši Babičku Zemi jsou opožděné. Věřím, že jako duchovní lidé se musíme shromáždit a zacílit naše myšlenky a modlitby, a umožnit uzdravení mnoha ran, které utrpěla Země. Ctíme Běh života a vyzýváme celý svět ke skupinovým modlitbám, aby pomohly uzdravení Babičky Země (naší Unc'l Maka).

We ask for prayers that the oil spill, this bleeding, will stop. That the winds stay calm to assist in the work. Pray for the people to be guided in repairing this mistake, and that we may also seek to live in harmony, as we make the choice to change the destructive path we are on.

Prosíme, modlete se, aby ustalo toto krvácení, únik ropy. Aby větry zůstaly klidné a pomohly v práci. Modlete se za lidi, aby byli vedeni při nápravě této chyby a abychom směřovali k životu v harmonii a zvolili změnu směru ničivé cesty, na níž se nyní nacházíme.

As we pray, we will fully understand that we are all connected. And that what we create can have lasting effects on all life.

V modlitbě si plně uvědomíme, že jsme všichni spojeni a že to, co vytváříme, může mít dlouhodobý vliv na veškerý život.

So let us unite spiritually, All Nations, All Faiths, One Prayer. Along with this immediate effort, I also ask to please remember June 21st, World Peace and Prayer Day/Honoring Sacred Sites day. Whether it is a natural site, a temple, a church, a synagogue or just your own sacred space, let us make a prayer for all life, for good decision making by our Nations, for our children's future and well-being, and the generations to come.

Spojme se tedy, všechny národy, všechna vyznání, v jedné modlitbě. Současně s tímto úsilím Vás prosím o vzpomenutí 21. června, Dne světového míru a Dne modliteb a úcty k posvátným místům. Ať se jedná o přírodní památku, chrám, kostel či synagogu, anebo vaše vlastní posvátné místo, pomodleme se za veškerý život, za dobrá rozhodnutí učiněná našimy Národy, za budoucnost a spokojenost našich dětí a příštích generací.

Onipikte (that we shall live),

Onipikte (abychom žili),

Chief Arvol Looking Horse
19th generation Keeper of the Sacred White Buffalo Calf Pipe
(Wolakota.org)

Náčelník Arvol Hledící kůň
Ochránce posvátné dýmky Bílého bizoního telete 19. generace


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Léčení zpěvem

Příspěvek od martinq »

Chtěl bych vás informovat o metodě, kterou je možné léčit sebe, někoho jiného a místo, kde se metoda koná (Zemi). Jedná se o Om Healing (Óm Léčení), silnou starobylou léčebnou techniku. Tuto metodu dnes znovuobjevil Swámí Vishwananda. Jedná se o metodu léčení kolektivním zpěvem slabiky Óm, při které je možné se vyléčit z chorob, které lidé dnes považují za nevyléčitelné. Nejedná se o obyčejné zpívání, důležité je při tom seskupení lidí, kteří to provádějí do dvou soustředných kruhů (viz. obrázek a popis na webových stránkách v odkazu níže). Vytváří se při tom neuvěřitelná atmosféra, při které vše negativní je přeměňováno na čerstvé pozitivní energie. Před tisíci lety, kdy tato technika byla ještě používána, lidem při léčení dokonce dorůstaly chybějící končetiny. Podle Mahavatára Babadžího, který tuto techniku na Zemi v této době přináší skrze Swámího Vishwanadu, je až teprve nyní lidstvo zralé na to, aby se mohla používat. Swámí ji šíří teprve několik málo let. Je to technika při které se léčí tělo, mysl a duše. Velice hodně to ovlivňuje i místo, kde se tato technika dělá. Více informací o léčebné metodě na

http://www.om-healing.org/cs

nebo na http://swamivishwananda-cz.blogspot.com/

Webové stránky věnované Swámímu Vishwanandovi http://www.bhaktimarga.org/

Je možné účastnit se (zdarma) této skupinové léčivé techniky. Setkávání probíhájí na těchto místech:

Praha

Každé úterý od 18:30 hodin. Místo konání: Dům dětí a mládeže, Praha 2 – Vinohrady, Slezská ulice č. 21, Kontakt: Terezka 603 423 844.

Každou středu od 18:30 hodin. Místo konání: Spirituála (budova bývalého ředitelství pivovaru Bráník), Údolní ulice (bez č.p.), Praha-Bráník, Kontakt: Tomáš 728 642 727, Terezka 603 423 844

Další místa konání jsou v České republice podle webové stránky
http://www.om-healing.org/cs/groups-cs , prosím kontaktujte uvedené koordinátory

Praha, Igor , i.licko@seznam.cz , telefon 603 588 081
Praha, Říčany, Terezka , amneris@email.cz , 603 423 844
Praha, Brno,Vranov (okr. Chrudim), Martin , Nepauer@raghudas.org , 776 345 199
Praha, Brno,Vranov (okr.Chrudim), Raghudas, raghudas@raghudas.org , 776 345 199
Brno, Vojtěch , vojtech.cink@quick.cz
České Budějovice, Radek , radek.ther@volny.cz , telefon 777 635 389
Karlovy Vary - Doubí, Klára , omhealing@seznam.cz , 777 578 978
Rožnov pod Radhoštem, Eva , berka.lickova@seznam.cz , 603 588 081
Říčany u Prahy, Tomáš , gurudeva@seznam.cz , 728 642 727
Rokycany, Miroslava , plejada01@seznam.cz , 608 166 336
Sokolov, Jiřina , jirinakejikova@seznam.cz , 775 259 903
Stremy - Nebužely, Zdeněk , tosnarovaiva@centrum.cz , 315 694 123, 720 236 052
Stremy - Nebužely, Iva , tosnarovaiva@centrum.cz , 315 694 123, 723 587 143
Jablonec nad Nisou, Liberec, Pavel , pavel.filipovsky@volny.cz , 773 969 961

Přijďte to vyzkoušet, je to neuvěřitelně příjemné. A ten zvuk :-).


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Filipínský léčitel Lino v ČR a na Slovensku

Příspěvek od martinq »

Filipínský léčitel Lino v ČR a na Slovensku


8.7. 2010
čtvrtek Plzeň Andrea Borsuková Čajovna-kavárna Relax
Bolevecká náves 6/7, Plzeň-Bolevec 608603034 andrea.borsukova@centrum.cz
9.7. 2010
pátek Plzeň Jiří Skobla Cestou Harmonie, V šipce 6 605900107 cestouharmonie@email.cz
10. 7. 2010
sobota Praha Pavel Filipovský Karlova 25, Praha 1, 200 m od Staroměstského náměstí 773666606 magnet@volny.cz
11.7. 2010
neděle Praha Hana Kubáčková Karlova 25, Praha 1, 200 m od Staroměstského náměstí 602590699 hana.erkan@gmail.com
12.7. 2010
pondělí volno volno volno volno volno
13.7.2010
úterý Košice Adriana Tobiarčíková AURACENTRUM HILARIS
Krivá 18, 2. poschodie č.d.204 +421917/388935 adri.tomanikova@zoznam.sk
14.7.2010
středa Košice Adriana Tobiarcikova AURACENTRUM HILARIS
Krivá 18, 2. poschodie č.d.204 +421917/388935 adri.tomanikova@zoznam.sk
15.7.2010
čtvrtek Banská Bystrica Adriana Tomaníková AURACENTRUM HILARIS
Kalinčiaková 11 +421917/388935 adri.tomanikova@zoznam.sk
16.7.2010
pátek Bratislava Marta Látalová +
Katka Koledzaiová Čajovňa CAMELLIA - FENG ŠUEJ Centrum,Mlynské luhy 60
821 05 Bratislava 2 +421902/534292 rinkatka@gmail.com
17.7.2010
Sobota Bratislava Marta Látalová +
Katka Koledzaiová Čajovňa CAMELLIA - FENG ŠUEJ Centrum,Mlynské luhy 60
821 05 Bratislava 2 +421902/534292 rinkatka@gmail.com
18.7.2010
neděle Holešov Gabriela Holčáková Obchůdek u Sanothiela, Malá ul.13 777321954 holcak.gabriela@seznam.cz
19.7.2010
pondělí volno volno volno volno volno
20.7.2010
úterý Frýdlant nad Ostravicí Lenka Hlavenková Poradna pro zdraví a osobní rozvoj Lucie, Náměstí č. 5, 1. patro 775363399 17lenka.h@seznam.cz
21.7.2010
středa Ostrava Lumír Kraina Oáza poznání – Chittussiho 13, 732200700 lumir.kraina@brain.cz
22.7.2010
čtvrtek Haluzice u Kyjova Martina Wilczkeová,
Miroslava Hladíková Haluzice u Kyjova (Nesovice, Snovídky, Haluzice) 608973798 michael.haluzice@centrum.cz
23.7.2010
pátek Haluzice u Kyjova Martina Wilczkeová,
Miroslava Hladíková Haluzice u Kyjova (Nesovice, Snovídky, Haluzice) 608973798 michael.haluzice@centrum.cz
24.7.2010
sobota Prostějov Zuzana Holcmanová Banksia, Plumlovská 19a 775190773 zuzana.holcmanova@seznam.cz
25.7.2010
neděle Holešov Gabriela Holčáková Obchůdek u Sanothiela, Malá ul.13 777321954 holcak.gabriela@seznam.cz
26.7.2010
pondělí volno volno volno volno volno
27.7.2010
úterý Šumperk Dana Mullerová Lékařský dům, M.R. Štefánika 3 736645470 dana.kulisek@seznam.cz
28.7.2010
středa Brno Martina Vaverková,
Hana Horáková Jugoslávská 124b 776 336636
775 282229 martina@obnovaenergie.cz
29.7.2010
čtvrtek Havlíčkův Brod Lucie Rabensová Bývalá ZŠ, Rubešovo nám.171 604718827 info@lucierabensova.cz
30.7.2010
pátek Hradec Králové Gabriela Kluhová Abeceda poznání, Malé náměstí 129 (nad antikvariátem) 774996312 gabriela@abecedapoznani.cz
31.7.2010
sobota Hradec Králové Gabriela Kluhová Abeceda poznání, Malé náměstí 129 (nad antikvariátem) 774996312 gabriela@abecedapoznani.cz
1.8.2010
neděle Domažlice Andrea Borsuková Centrum slunce, Mgre. Staška 62 608603034 andrea.borsukova@centrum.cz
2.8.2010
pondělí Domažlice Andrea Borsuková Centrum slunce, Mgre. Staška 62 608603034 andrea.borsukova@centrum.cz
3.8.2010
úterý Louny Lenka Mervinská Ezoterická poradna SOWIA, Osvoboditelů 2649, budova bývalého Telecomu, Immotelu, 1. patro, dveře č. 210 608 967 777 LMervinska@seznam.cz


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

poselství červenec 2010

Příspěvek od martinq »

Poselství Archanděla Michaela, červenec 2010

Obrázek

Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, vy, kteří jste vůdci v první linii, uvolňujete cestu k budoucnosti, aby ti, kteří vás následují, mohli jít rychleji a pohodlněji. Každé vaše úsilí o zesílení toku Světla, které prosvětluje strukturu kolektivního vědomí, je velice důležité. Vy jste ti stateční, kteří ukotvují nejčistší Světlo nového Stvoření. To vy pomáháte pročistit omezující, pokřivené a škodlivé učení minulosti, které bylo vytvořeno za účelem ovládnout lidi skrze strach a ponížení. To vy zdokonalujete a zpřístupňujete nové učení, techniky a pokyny, které budou pomáhat ostatním zdokonalit své schopnosti a dodávat jim sílu k tomu, aby začali využívat svá skrytá nadání vedoucí k Mistrovství.

Vše ve Všehomíru bylo zrozeno do dokonalosti z Podstaty Srdce Nejvyššího Stvořitele, avšak tato dokonalost již v sobě obsahovala Velké Prázdno. Stvořitel toužil růst a projevit tím částečně svůj vlastní nekonečný potenciál. Každý z vás je Jiskrou Podstaty Stvořitele a byla vám dána Boží buňka obrovských možností.

Vesmír, ve kterém nyní žijeme, prochází ohromným procesem transformace. Planety se přemisťují a přibližují se ke Slunci ve sluneční soustavě, jejíž jsou součástí; galaxie rostou a posouvají se vzhůru, ven či dolů v závislosti na úhlu pohledu. Tvoří se nové galaxie, neboť byl dán podnět k velké expanzi zažehnutím Tvůrčích Částic Světla/Života a myslí všech vědomých Bytostí prostupuje sémě myšlenek nového Stvoření.

Rádi bychom vám znovu připomněli, že tím, jak hlouběji postupujete na cestě k Mistrovství, stáváte se ochránci kosmické energie, Pevných Částic, Esence čisté lásky Stvořitele. Zdokonalováním své schopnosti projevovat bezpodmínečnou lásku se také stanete nositeli a ochránci Boží Vůle, kterou lze popsat jako Silové jednotky posvátných myšlenek, které jsou vám intuitivně předávány z vyšších sfér Vesmírnou Radou Světla. Abyste se mohli stát spolutvůrci ve hmotě, je třeba určitého úsilí a činů; a jak je vám známo, každá akce vyvolá reakci. Pokusy a omyly vedou ke zjištění, co funguje a co nikoli. Pokud učiníte chybné rozhodnutí aniž byste tím chtěli ublížit, není to považováno za špatné, neboť je to jen součást procesu vašeho učení.

Rozumná, bezpodmínečná láska přichází, když se hlavní vnitřní hybnou silou stane duše, zatímco touhy ega, těla a osobnosti jsou pod kontrolou. Když se obrátíte do sebe, jsou vaše myšlenky více harmonické, méně kritické a rezonují na vyšší frekvenci, což zjemňuje váš Energetický Otisk. Komunikační kanál mezi duší a mozkem musíte skrze mysl udržovat otevřený. To vyvolá pomalý reaktivační proces šišinky v mozku a otevření brány k Duchovní Mysli, která se nachází v zadní části mozku poblíž temene. Když dosáhnou vaše frekvence určitého stupně slučitelnosti, začnou se rozpouštět Světelné membrány, které chrání vstup do vašeho Svatého Srdce a Svaté Mysli, a postupně získáte přístup k pokladnicím lásky a moudrosti, které jsou ve vašem nitru uloženy.

Jako učedníkovi na Cestě vám budou odhalovány širší a hlubší vesmírné pravdy. Měli byste však stále mít na paměti, že dílčí principy bezmezné moudrosti se budou nadále šířit a růst obsahem jedinečných pravidel, zákonů a pravd o další úrovni existence v nikdy nekončícím cyklu vzestupu vědomí. Vzestup rozšiřuje vědomí a umožňuje přestup od jedné úrovně vědomí k vyššímu stavu Bytí. Usilovně se snažíme vám pomáhat rozšiřovat uvědomění na celé lidstvo, na Zemi, na sluneční soustavu a její běh, na galaxii i dále.

Vaše pozornost a energie se pomalu přesouvají pryč od vaší staré a nefunkční reality ve třetí/čtvrté dimenzi, která se následkem toho bude v průběhu času vytrácet, až zanikne úplně, neboť ji nebudete dále svou energií zásobovat. Již se nebudete tolik soustředit na vaše malé Já. Konečným cílem je stát se galaktickou Bytostí a časem dosáhnout univerzálního vědomí. Mistr hledá svoji nejvyšší pravdu a pak ji žije podle svých nejlepších schopností. Mistr usiluje o to, aby byl schopen pozorovat svět a jeho dramata z nadhledu, aby tím rozpoznal širší souvislosti. Čas se postupně stane pružným, neboť budete schopni překročit hranice časoprostorového kontinua. V nepříliš vzdálené budoucnosti vám vaše přirozené vidění umožní mnohem větší přehled a vaše periferní vidění se do určité míry rozšíří. Tento jev již zažívají někteří z vůdců mezi vámi.

To, jak se zrychluje ničivý proces na planetě, vyvolává veliké obavy. Víme, že tento proces probíhá a ještě nějakou dobu probíhat bude, než se Země očistí od negativních vzorců a omezujících energií, neboť vaše Matka Země má velkou snahu, aby napravila škody, které byly během věků na planetě spáchány skrze negativní myšlenky a činy lidstva. Lidstvo je za současný stav Země odpovědné a je na vás všech, abyste se toho s pomocí Bytostí Vyšších Sfér snažili co nejvíce napravit. Jsou vám poskytovány nástroje i energie Posvátného Ohně, potřebné k naplnění tohoto úkolu; energii však musíte náležitě přijmout a nasměrovat. Vzestup vás i Vzestup Země jsou neoddělitelně spjaty a my jsme se zavázali pomáhat vám všemi dostupnými způsoby.

Milovaní, víme, že je bolestivé zažívat či pozorovat, jak jsou ničeny hustě obydlené oblasti a s nimi i mnoho lidských životů. Čím blíže k vašemu domovu se něco takového stane, tím více je to bolestivé a znepokojující, avšak pokud se máte stát Služebníky Světa a nositeli Posvátného Ohně transformace a Pevných Částic Světla Stvořitele, musíte se povznést nad to, co se odehrává na poli vašeho osobního života, vašeho města, dokonce i vaší země. Ano, jsme si vědomi, že devastace, ke které dochází v oblasti Mexického zálivu je hrozivou ironií, stejně jako ničivé záplavy, tornáda, sucha a bolest a utrpení způsobené válkami řídícími po celém světě. Abyste se mohli stát Služebníky Světa, je třeba nadále usilovat o transformační změny ve vašem osobním životě, které jsou nutné pro opětovné dosažení Mistrovské vyrovnanosti a vnitřní harmonie. Část svého času a energie věnovaných Službě světu musíte ovšem také věnovat tomu, že se spojíte se Skupinou Duší, ke které náležíte, ve Světové Pyramidě páté dimenze, kde prohlásíte: „Žádám o své nejvyšší dobro, o výsledek co nejpříznivější pro celé lidstvo, pro Zemi a pro veškeré Stvoření.“ Tímto propojíte svou vůli s vůlí Boží. Poté byste měli věnovat tolik času, kolik uznáte za vhodné, VDECHOVÁNÍ SVĚTLA A VYDECHOVÁNÍ LÁSKY. To je úkon, který urychlí vaši schopnost dosáhnout plného metatronického světla tohoto vesmíru, které obsahuje Pevné Částice Světla Stvořitele, nyní dostupné těm, kteří vstoupili na cestu vzestupu.

(Vysvětlení ke Světové pyramidě a jejímu přínosu, ilustrace a informace o Fialovém plameni a také mnoho afirmací a cvičení naleznete na http://www.RonnaStar.com v sekci REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY AND ILLUSTRATIONS.)

V roce 2009 byly všechny světové pyramidy vytvořené během uplynulých deseti let postupně začleněny do jedné obrovské Pyramidy Služebníků Světa a všichni, kdo pyramidy věrně navštěvovali, byli nasměrováni do této pyramidy během svých nočních návštěv ve vyšších dimenzích. V lednu 2010 byl tento projekt dokončen a mohli se k němu již připojit další zkušení Světlonoši, kteří si přáli sloužit. V říjnu 2001 byla u jezera Tahoe dokončena v páté dimenzi Pyramida Ametystového/Fialového Plamene a začali jsme vyzývat ty, kteří se vážně věnují cestě vzestupu a touží se připojit k rychle se rozrůstající skupinu Služebníků Světa, aby se také stali nositeli Fialového Plamene. Byla uspořádána inspirativní a dojemná slavnost a všichni přítomní pocítili nadšení a rozšíření vědomí, jaké již velmi dlouho nezažili.

Nyní nadešel čas odpovědět na naše volání a výzvu všem vám, kteří cítíte, že jste připraveni ochotni sloužit vzestupu lidstva, Zemi a našemu Otci/Matce Bohu jako Služebníci Světa a Nositelé Fialového Plamene. Nemáme nyní prostor, abychom s vámi prošli celý postup, ale pokud je vaší touhou uposlechnout volání hlásné trubky a stát se Služebníkem Světa a Nositelem Fialového Plamene, provedeme vás zkrácenou meditací. Během meditace vstupte v přípravě na svou žádost do Ametystové/Fialové Pyramidy v páté dimenzi.

INICIACE FIALOVÉHO PLAMENE * ŽÁDOST STÁT SE NOSITELEM FIALOVÉHO PLAMENE

Vizualizace, soustředěná pozornost a upřímný, procítěný pocit vděčnosti jsou klíčem k aktivaci a efektivnímu využití Fialového Plamene. Soustřeďte se na svůj vnitřní zrak, na své třetí oko, a pokud zatím nemáte schopnost vizualizace či vnímání barev, vyvine se vám s postupem času, pokud budete s důvěrou své schopnosti procvičovat a opakovat si afirmace při meditaci k Fialovému Plameni. Ideální by bylo činit tak dvakrát denně, ale bude přínosné, když se budete tomuto cvičení věnovat kdykoli.

Formování představ vaší Svatou Myslí, ukotvení se ve svém Svatém Srdci a procítění vnitřní Boží Přítomnosti vám při učinění následujícího prohlášení pomůže k aktivaci dosud spících Semenných Atomů ve vašich čtyřech nižších tělech. Začnou vibrovat, pohybovat se a přeměňovat se vně i uvnitř vás. S rostoucí zkušeností bude růst i vaše schopnost vyzařovat Fialový Plamen, který z vás bude proudit ve stále větších soustředných kruzích.

Několikrát se zhluboka nadechněte, nebo pokud máte zkušenost s Dechem Věčnosti, proveďte dvanáct Posvátných nádechů předtím, než vyslovíte svoji žádost.

„Žádám Fialový Plamen odpuštění, aby nyní i nadále zářil skrze mne a kolem mne, a aby s postupem času rostl až tak, jak dovolí kosmický zákon, dokud se neoprostím od veškerých přesvědčení, která nedosahují reality mé dokonalé Božské přirozenosti. Já jsem Boží přítomnost projevená ve fyzickém světě forem a přijímám své přirozené Božské právo a své nynější poslání!“

„Obklopen/a září našeho Otce/Matky Boha, vzývám energie Posvátného Ohně transformace obsažené uvnitř Diamantového Jádra mé Božské buňky, která se nachází v mém Svatém Srdci. Ve jménu JÁ JSEM ten, kdo JSEM, probouzím Fialový Plamen, aby mohl vyzařovat ze Semenného Atomu uvnitř mého Svatého Srdce. Při jádru Bílého Ohně mé přítomnosti JÁ JSEM, znásobeném vlastnostmi Sedmého Paprsku a ctnostmi Archanděla Zadkiela a Ametystové Dámy, a při Božské síle požehnaných Nanebevzatých Mistrů, St. Germaina a Dámy Portie, tímto prohlašuji:

„Tímto souhlasím s tím, abych se stal/a Nositelem/kou Fialového Plamene. Vzývám Posvátný Boží Oheň, aby prostoupil mé fyzické tělo až do samého středu, a aby aktivoval paměť plného Božského vědomí mé duše a původní otisk mého vesmírného osudu. Vzývám Fialový plamen transmutace, aby prostoupil mé mentální, emocionální, fyzické a éterické tělo, mou Duši, mou DNA a RNA, aby byly přeměněny původ, jádro, záznam i jakákoli vzpomínka na minulé, současné i budoucí životy v této či jakékoli jiné realitě, které by odpovídaly čemukoli méně než dokonalosti, a které nejsou v souladu s vůlí našeho Otce/Matky Boha, s mým nejvyšším dobrem a obecným nejvyšším dobrem.“

„Zároveň prosím Vesmírnou Radu Světla, aby posoudila mou žádost o vstup do Skupiny Služebníků Světa. V pevné víře budu přijímat a poté vyzařovat maximální možné množství Pevných Částic Světla a transformačního Fialového Plamene, jaké bude mé tělo schopné unést. Vždy budu usilovat o své nejvyšší dobro, o nejvyšší dobro pro lidstvo, pro Zemi a veškeré Stvoření. Udělám vše, co bude v mých silách, abych mohl/a věrně sloužit abych byl/a hoden/na této obrovské pocty.“

Tím, že se stanete Služebníky Světa, se připojíte k ostatním učedníkům, kteří usilují o dosažení skupinového vědomí a v nichž hoří touha pomáhat lidstvu. Intuitivní myšlenky a vedení členů Vesmírné Rady se pro vás stanou přirozenými a vaše znalosti vyšších kosmických pravd se během vašeho vzestupu velmi rychle rozšíří. Mistři z Vesmírné Rady Světla nevyučují otevřeně na veřejnosti. Prostřednictvím svých učedníků a zasvěcenců předávají inspiraci a myšlenky těm, kteří jsou připraveni přijmout učení vyšší moudrosti. Pokročilejší Učedníci většinou pracují skryti, i když určitá skupina aktivně učí po celém světě, neboť inspirace a podpora Služebníků Světa je jejich nejdůležitějším úkolem.

Milovaní, ve všech podúrovních páté i šesté dimenze jsou nyní tvořeny Pyramidy Služebníků Světa. Až bude časem váš Energetický Otisk vibrovat na vyšší frekvenci, získáte přístup k další Pyramidě Služebníků Světa. S vaším vzestupem budou postupovat i ti, kteří následují za vámi.

S vaší snahou o zdokonalení svých dovedností jako Služebníků Světa jsme obdrželi Boží Povolení pomáhat každému z vás do té míry, do jaké to dovolí univerzální zákon. Vězte, že znásobíme každý váš pokus konat dobro. S vaším postupem po cestě se vaše vyzařování zásadně změní a bude působit i navenek, neboť se všichni nyní scházíme za účelem Prosvítit svět a zjednodušit cestu pro lidstvo. JÁ JSEM s vámi nyní i navěky. Jste cele a hluboce milováni.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL.

Copyright a zdroj originálu: http://www.ronnastar.com. Do češtiny přeložila pro http://www.transformace.info Eva H. a Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

převzato z
http://www.novoucestou.cz/?p=8642


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Keltský svátek

Příspěvek od martinq »

Obrázek

Keltský svátek Lugnasad - 1. srpen nebo první úplněk ve znamení Lva

Tento svátek se slavil kolem 1. srpna a byl prý založen bohem Lugem (Lughem), bohem světla a smrti, aby uctil svoji zemřelou chůvu Tailtu. K uctění Lugovy chůvy, která se vyčerpala k smrti při obdělávání půdy v Irsku, pořádali Keltové hry v dnešním Teltownu. Tailta představuje zemi. Proto symbol sňatku světla a země. Život vzešel ze země, ale ne z ní samotné. Do země muselo být vloženo světlo, duše, země ji přijala a porodila. Lug ale symbolizuje nejen pozemské světlo, ale také světlo zásvětí.

Ve vrcholném létě byl Lug uctíván jako božstvo zářivého slunce a zdárných žní, pomocník zemědělců a patron úrody. Na tento svátek byla také uspořádány svatby a dobytčí trhy. Věřilo se, že zvířata v ten den koupená přinášejí velký užitek – a manželství uzavřená 1. srpna jsou nejšťastnější.

Jistě sami cítíte tu podivnost, že si Lugh vzal vlastní chůvu. Ale světlo a země bylo pro Kelty natolik odlišné, že nepovažovali toto spojení za pravé manželství. Tailta je tedy označována chůvou světla.

Oslavuje se zázrak setby, klíčení a zrání, život sám. Symbolická pro tento svátek je pšenice, ječmen, oves, ovoce a chleba.

Mluvíme o předchůdci dožínek. Země se připravuje na zimu, stejně jako lidé jsou nuceni si vzpomenout, že léto není věčné. Je to vyvrcholení teplého období roku. Po svátku Beltine na 1. května, kdy se scházejí milenci, se 1. srpna konají svatby na zkoušku. V květnu je vše v rozpuku, v srpnu je třeba začít pamatovat nejen na život, ale i na smrt, zimu. Koloběh stále pokračuje.

V tento svátek se, jak už jsem zmínila, na zkoušku uzavírala manželství. Pokud spolu partneři nebyli spokojení, byl sňatek na jaře zrušen. Dostálo se však jisté věci: manželé se v zimě navzájem zahřívali a tudíž nemrzli.

Jako zajímavost stojí za to říct, že římský císař Augustus se nechával v Lugdunu (zde se konaly velkolepé oslavy Lughasadu) oslavovat jako sluneční božstvo. Byly mu také přinášeny obětiny jako Lugovi.

Dnes máme také možnost slavit Lugnasad, pokud v sobě cítíme keltskou krev. Jednou z možností je slavnost v Nasavrkách nebo na hradě Veveří, pořádaná c.k. Kudrnou.

Chodíme po zemi a nastavujeme tvář slunci a zapomínáme, jaké velké a vskutku symbolické události jsme právě svědkem.

Použitá literatura:

* Encyklopedie keltské mytologie (Jitka Havlíčková, Libri, Praha 2002)
* Keltská kniha mrtvých (Holger Kalweit, Eminent, Praha 2003)

Autor: Veronika Anor Partiková
http://casopis.mensa.cz/veda/keltsky_sv ... nasad.html


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Ilumináti a hudba

Příspěvek od martinq »

Helmut Finkenstädt - Ilumináti


Hudba a magie byly odjakživa úzce spjaty. Všechny ďáblu zasvěcené gramofonové desky jsou sestaveny se stejným principem. Patřil k němu rytmus zvaný beat, který připomíná rytmus pohybů při pohlavním styku. Posluchač náhle pocítí, že je zachvácen: zuřivostí. Proto dochází také k častým případům hysterie. Záměrně je zvolena hlasitost o 7 dB vyšší, než kolik snáší nervový systém.Rocková hudba zasahuje od magie až k nejhoršímu spiritismu. Extáze, při kterých se dívky svlékají, obnažují, strhávají ze sebe blůzy a řvou jako posedlé, nejsou žádnou vzácností.

Těchto několik poznámek má objasnit skryté intriky a machinace Iluminátorů, jak jsme je poznali ze svědectví někdejšího Iluminátora, který se jmenoval John Todd. Hned v úvodu je třeba říci, že všichni, kteří odkrývají intriky Iluminátorů, jsou jimi bezuzdně pomlouváni. Vydatně jim přitom napomáhají i sami křesťané. To, co dělal John Todd před svým obrácením by pro pravého křesťana nemělo být tak důležité. Po svém obrácení byl neustále v nebezpečí života, až byl nakonec v Izraeli zabit za záhadných okolností. To je jistým důkazem pro to, že jeho prohlášení odpovídala pravdě.

Zde je výtažek z magnetofonového záznamu svědectví Johna Todda: Pocházím z rodiny, které je připisováno, že do Spojených států přinesla čarodějnictví. Od dětství mi bylo jak mojí matkou, tak ostatními učiteli čarodějnictví vštěpováno, abych se nikdy nepřibližoval ke křesťanům. Říkali mi, abych se stranil zvláště těch fanatiků, kteří věří Božímu slovu. Když mi bylo třináct, byl jsem přijat do tzv. “Nádvoří”. To je seminář, ve kterém se člověk připravuje na kněžské povolání. O rok později jsem vstoupil mezi ‘zasvěcené kněze”. Zasvěcovací ceremonie do čarodějnictví a do zednářství jsou totožné. K tomu patří i slavnostní slib mlčenlivosti.

Na vojně jsem se přihlásil na šest let do Německa. V Německu jsem bral večer drogy. Šel jsem po Stuttgartu a viděl jednoho důstojníka, na kterého jsem se velmi hněval. Vytáhl jsem pistoli a zabil ho. V žádné armádě nemají radost, když vojáci střílí na své důstojníky. Zavřeli mne proto do vězení. Bylo mi řečeno, že budu v poutech přepraven zpět do USA. Na svoji obhajobu jsem nemohl uvést skoro nic a tak mohl soudce vynést snadno rozsudek. V této situaci jsem se obrátil na své příbuzné v USA. Moje pěstounka je velmi proslulá čarodějnice. Prosil jsem ji o pomoc. Myslel jsem si jen, že se spojí s další- mi čarodějnicemi, zasednou a budou vyslovovat kletbu nad lidmi, kteří mne zde odsoudili. Ti ale znova prošli má akta a potom řekli, že jsem docela milý mládenec a že mne prohlašují za nevinného. Takové věci se dějí často. Tři dny na to se otevřely dveře mé cely a tím se změnil můj život. Místo soudu jsem byl s poctami propuštěn z armády USA. Do posudku neuvedli žádný důvod. Věděl jsem pouze, že moje materiály vojenského soudu byly zničeny. Zbývající údaje o mé osobě byly uloženy jako “přísně tajné” na místo, kam se žádný běžný člověk nedostane. Jediným důvodem k tomu bylo to, že jeden americký senátor řekl lidem, že to tak mají udělat.

Nastoupil jsem do letadla. Během osmihodinového letu jsem si lámal hlavu, co to mohlo být za kouzlo, které mě tak rychle dostalo z vězení. Cílem mé cesty bylo Ohio. Chtěl jsem navštívit svou matku. I ona byla čarodějnice. Zeptal jsem se jí, co se vlastně dělo. Místo odpovědi mi dala obálku s 2000 dolary a letenku do New Yorku. Odletěl jsem. Bylo to čím dál záhadnější. Když jsem z New Yorku vystoupil z letadla, setkal jsem se s mužem, jehož tvář jsem znal z mnoha čarodějných knih. Jmenoval se Dr. Raimond Butler. Byl tehdy vedoucím antropologického oddělení Kolumbijské univerzity. Vzal mě k sobě domů. Nejdříve odbourával všechny moje představy, které jsem měl do té doby o čarodějnictví. Něco jsem se od něj naučil a šel jsem dál do Marylandu, kde jsem se naučil ještě více. Učení jsem zakončil až v Kalifornii a odešel do Koloráda. Tam jsem prošel zasvěcovací ceremonii a stal jsem se čarodějem 6. stupně. Tím jsem se stal i členem `Velké rady druidů’. Během mé výchovy mě učili dějiny této organizace, jaké cíle měla a čeho chce dosáhnout. V roce 1972 jsem předsedal jednomu shromáždění v San Antoniu. Přišel tam pracovník amerického ministerstva zahraničních věcí a přinesl obálku zapečetěnou tímto ministerstvem. Byla to státní pečeť USA. Ten muž položil obálku a zmizel. Dr. Butler ji vzal, rozlomil pečeť a vyjmul z ní šest dopisů. Všechny byly opatřeny voskovou pečetí, na které byla pyramida. Na zadní straně jednodolarové bankovky jsou obě tyto pečetě Spojených států. Dole je napsáno ‘Nový řád’. Pečeť byla vytvořena v Londýně z nařízení rodiny Rothschildovy. Tato rodina je hlavou organizace, do které jsem byl uveden v Kolorádu. Patří k ní všechny čarodějnické kroužky a okultní bratrstva. Okultní je na tom pouze náboženství, nikoli organizace sama. V této organizaci se mohou setkávat svobodně zednáři, členové jiných okultních sdružení a komunisté. Tato organizace je velmi rozšířena. Je to luciferovská organizace. Co je na tom okultní, to lze poznat na jednotlivých knězích. Ostatní činnost je politická. Jde o finance a člověk tuší, že jde o to, vytvořit jednotnou světovou vládu. Tato organizace učiní všechno, aby tuto světovou vládu nastolila. Tato skupina se nazývá “Iluminátoři”. Čarodějové tento výraz slyší neradi. Když člověk toto slovo ‘Iluminátoři” mezi čaroději pouze vysloví, riskuje svou hlavu. To slovo znamená světlonoš - Lucifer. Ta pyramida ukazuje strukturu Iluminátorů. Skládá se z jednotlivých kvádrů. Nejvyšší blok představuje ‘Radu třinácti”. Další kvádr ztělesňuje “Radu třiatřiceti”. To jsou nejvyšší svobodní zednáři na světě. Pak je “Rada pěti set”. To je celý světový bankovní systém. Sem patří ještě různé další organizace. Ve spodní části pyramidy vidíme humanismus. To je výzva Iluminátorů k boji, která se odvolává na 1. Kor 13, kde se kromě jiného říká, že láska všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. Iluminátoři tímto veršem působí na lidi. Když někdo káže proti hříchu, ihned argumentují, že to není v lásce a citují 1. Kor 13. Tato generace je totálně zamořena tímto jedem, který Iluminátoři používají pouze k tomu, aby se i zvrhlosti snášely, trpěly a byly milovány.

Vrchol pyramidy, představuje Rothschildovu rodinu. Považují ji za božstvo v lidské podobě. Jejich slovo je pro Iluminátory zákonem. Když něco řeknou, pak je to jako pro nás slovo apoštola Petra nebo Pavla slovo Boží. Oko na vrcholu pyramidy je Lucifer. On je ten vůdčí duch, to vnitřní vedení. Věří, že Rothschildova rodina je v osobním spojení s ďáblem a že s ním mluví. Já osobně jsem v jejich vile byl a zažil jsem to.

Iluminátoři (světlonoši, luciferové) jsou satanistický tajný řád. Založil jej satanista Adam Weishaupt, židovský konvertita a katolický profesor teologie v Ingolstadtu 1. května 1976. Od té doby se slaví 1. máj jako nejvyšší svátek ve všech organizacích Iluminátorů ve všech zemích. Typicky satanským způsobem se Iluminátoři snaží napodobit Kristův plán spasení. Chtějí přinést lidstvu pokoj pod jednotnou světovou vládou. Na konci je však totální závislost a zotročení lidstva pod jedinou vládou Iluminátorů. Bůh má být satanem sesazen z trůnu.

Aby byl svět připraven pro provedení tohoto plánu, musí být nejprve uveden do chaosu, který chtějí Iluminátoři dosáhnout pomocí kulturních, politických, hospodářských, rasových a náboženských protikladů, násilnými nepokoji, vzpourami a terorem a také rozpoutáním pokud možno rozsáhlých válečných konfliktů. Nepokoje a válka povedou k úplnému vyčerpání všech zúčastněných stran, přinesou zhroucení hospodářství, nenávist i uvnitř rodin a rozpad - destrukce morálky, zvláště prostřednictvím mládeže. Lidstvo má ztratit všechny zábrany, aby bylo připraveno pro chystanou “záchranu”:

Tito lidé dokonce kalkulují při přechodu k jednotnému, světovému systému se třetí světovou válkou. Považují ji za třetí průchod” nezbytný pro vznik luciferovy vlády. To je tedy úžasný kníže pokoje, když nejprve potřebuje válku, v níž budou muset zahynout milióny lidí, aby pak mohl uvést lidstvo do věčného pokoje; což se dnes již Iluminátoři nestydí nazývat Tisíciletým královstvím. Všechny příkazy, které Iluminátoři od něj přijímají, jsou uskutečňovány. Uctívání a vzývání Lucifera přináší lidem bohatství, jenže současně ztrácejí vlastní vůli a dostávají se do otroctví satana, takže jsou připraveni vykonat, co on řekne, ať už je to dobré či zlé. Jen tak se dá vysvětlit, že lidé smýšlejí současně kapitalisticky i komunisticky, že západ investuje obrovské částky do komunistických zemí, takže ty se mohou lépe vyzbrojit. Už Lenin řekl: “Západ nám ještě dodá provaz, na kterém ho jednou pověsíme.”

Existují stovky klubů, které byly založeny svobodnými zednáři, aby v různých oblastech mohly vykonávat svůj vliv. Je to např. Lionský klub, Rotary-Klub (pozn. překl. předsedou Rotary-Klubu v ČSR před jeho zákazem v roce 1948 byl otec V. Havla, který byl také předsedou křesťanské mládežnické organizace YMCA), Lóže hledačů stezky, Maltézský řád, Johanité, a další. Jsou v nich zastoupena nejrůznější povolání včetně duchovních. Mají dvojí druh písemností. Jedny jsou pro veřejnost, kde jsou zastřeny jakékoli historické souvislosti, druhé jsou tajná, interní písma, která smí číst pouze vyšší a slibem mlčení zavázaní svobodní zednáři. Tyto kluby podporují finančně křesťanská sdružení a akce a tím činí křesťanství závislým. Sama Světová rada církví vznikla za přispění 1 milionu dolarů od Rockefellerovy nadace. Na to jsou rovněž navázány ekumeny v jednotlivých zemích. Ty jsou ovšem skrz naskrz antikristovské svobodnozednářské. Na národní ekumeny jsou navázána téměř všechna společenství věřících, pokud nespadají přímo pod Světovou radu církví. John Todd řekl jednou dokonce v jednom interview že národní ekumeny tvoří dokonce jeden blok v té pyramidě, bez kterého by Iluminátoři nemohli pracovat. Dnes celá ta věc pokročila ale tak daleko, že veškeré ekumeny jsou rybářskou sítí Iluminátorů, do které jsou chytáni křesťané v milionech.

Seděli jsme tedy na zasedání rady a otevřeli jsme ty dopisy. Pátý dopis obsahoval jakýsi osmiletý plán. Začínal rokem 1973. Tihle lidé věří, že do konce roku 1980 budou mít svět pod svou kontrolou. Šestý dopis byl psán čarodějskou řečí. ‘Právě jsme nalezli Luciferova syna, který má přijít na zem a nastolit pokoj.’ Tím chtějí říci, že člověk s ohromnou silou ztělesní syna Luciferova. Svou mocí bude schopen nastolit světový mír. Řekli, kdo to má být, ozřejmili jeho původ a co všechno bude činit.

Týden předtím, než jsem se obrátil, setkal jsem se s jedním baptistickým kazatelem v jednom z okultních krámků, které jsme v San Antoniu provozovali. Objevil se tam proto, že přistihl svou dceru, jak ve svém pokoji provozuje čarodějnictví. Zjistil, že ve škole byla zasvěcena v jednom čarodějnickém kroužku. To není nic neobvyklého. Moje manželka byla k čarodějnictví přivedena ve škole prostřednictvím jednoho učitele. V posledních letech jsme zjistili, že 90 až 95 % těch, kteří se upsali čarodějnictví, k tomu přišlo v nižších třídách na škole. Tento baptistický kazatel přišel do našeho krámku s okultními věcmi a ptal se na muže jménem Lance. Bylo to mé čarodějnické jméno, kterým jsem byl “pokřtěn” a uveden do prvního stupně čarodějnictví. Začal hned vydávat svědectví o Ježíši Kristu. Rozčílilo mě to a řekl jsem mu, aby zmizel a proklel jsem ho, jak by to udělal každý správný čaroděj, kdyby mu někdo svědčil o Ježíši Kristu. “Aha, už rozumím,” řekl, “Skutky 16,16 praví, že čarodějové jsou posedlí démony a od nich získávají svou sílu. Vím, že mne démoni nemohou mít rádi. Abych jim dal poznat, že je také nemám vůbec rád, svazuji je a přikazuji démonům, aby už s tebou nikdy nebyli ve spojení. Lámu tu moc, kterou získáváš skrze čarování. Jménem Ježíše ti přikazuji, abys nenašel žádné potěšení, dokud budeš sloužit satanovi.” Poté odešel. Myslel jsem si, že ten člověk byl trochu pomatený. Podivuhodné je, že takto smýšlí i někteří křesťané. On ale věděl, co dělá.

John Todd dále popisuje, že od té doby ztratil pokoj. Bloudil celé dny sem tam, až po několika zastaveních našel ten pravý pokoj v Ježíši a přišla i síla od Pána žít nový život.


Čarodějnictví jako náboženství


Když jsou rozpory uvnitř křesťanského společenství, diskutuje se. V čarodějnictví se navzájem zabíjejí.

Tradicionalisté věří, že budou odměněni od božstev, V nižších kruzích se totiž ještě věří na božstva, zatímco ve vyšších čarodějnických kruzích se věří na jediného boha a tím je Lucifer. Říkáme proto křesťanům:

‘Vlastníte-li knihy o řecké mythologii, máte doma ve skutečnosti náboženské knihy o čarodějnictví.’ Takové knihy by měly zmizet. Čarodějové věří v tato božstva právě tak, jako my křesťané v Ježíše.

Mezi sebou nikdy neužívají výrazu “čaroděj” nebo “čarodějnice”, to je jen pro veřejnost. Užívají slova kněz. Nemluví se o “čarováni”, nýbrž o “moci” nebo “síle”, Hlavní aktivita čarodějného kněžstva spočívá v konání náboženských rituálů. Obyčejná čarodějnice vyslovuje nad někým kletby. Když jsem byl ještě v čarodějnictví, myslel jsem si o sobě, že jsem výborný čaroděj. Jediný problém je, že v čarodějnictví se učí, aby se člověk neptal,proč co funguje, jen když to funguje. Dnes už vím, proč jsem byl vyučován, abych všechno přijímal bezvýhradně. Zde totiž konají práci démoni. To hlavní je ovládat druhé lidi tak, aby se pak podřídili vaší vůli. To je smysl a účel takové kletby nebo zaříkávání.


Čarodějnická znamení a symboly


Podle čeho poznat čaroděje nebo čarodějnici? Oni sami se mezi sebou poznají podle očí. Existují také šperky, které čarodějové nosí, aby přitahovaly démony. Hloupé ale dnes je, že i křesťané nosí módní ozdoby. Proto se padle tohoto znaku nedají čarodějové rozlišit. Čarodějové vyrobili tyto symboly na pokyn od démonů. Důležitým symbolem je pěticípá hvězda (pentagram). Ale ještě horší je Davidova hvězda, nazývaná také hexagram. Kozel je symbolem ďábla. Oblíbené znamení je také jednorožec. Znamená spoléhání na satana ve finančních otázkách. Toto znamení nosí i tisíce křesťanů. Jiný symbol pochází z Egypta. Je to kříž se smyčkou, který znamená vyzývání egyptského boha slunce Ra. Další symbol je srpek měsíce s hvězdou. Ten nosí kněží zasvěcení do čarodějného kultu. Lidé, kteří mají tyto (a ještě další zde neuvedené) symboly doma nebo je nosí jako šperk kolem krku, nenacházejí pokoj a nemohou vést vítězný život. Před nedávnem prohlásila jedna známá televizní hvězda, že není fair, když je homosexuálním čarodějnicím zakázáno vstupovat do kněžské služby. Je to zkušená čarodějnice a spolu se svou přítelkyní, rockovou zpěvačkou, patří do jednoho čarodějnického kroužku v Hollywoodu. Po třech měsících měl tento kroužek 200 000 členů. Na znamení nosí všechny homosexuální čarodějnice šesticípou hvězdu.


Křesťané a čarodějnický kult


Ve Washingtonu, hlavním městě USA, jsou téměř na každé veřejné budově okultní symboly. Existuje jeden kostel, který patří křesťanským čarodějům. Říká se mu Ecksteinova katedrála. Běžným symbolem je znamení Iluminátorů - pyramida. Iluminátoři mají ve Phoenixu (Arizona) katedrálu postavenou za mnoho milionů dolarů. Jejich bohoslužby se tu konají pouze dvakrát ročně. Přicházejí sem pak křesťanští čarodějové ze všech koutů USA.

S penězi Iluminátorů se setkáváme všude. Mým úkolem například bylo podepisovat různé šeky. Byly to šeky na statisíce i miliony dolarů. Polovina šeků šla na politiku, druhá na křesťanské církve. Ve dvou charismatických sborech jsem pomáhal začít něco nového - byla to křesťanská rocková hudba. Jeden ze sborů, které s tím začaly, dostal během dvou let 8 milionů dolarů na útratu. Ty peníze přišly od Iluminátorů, aby se tato hudební práce mohla rozhýbat.

Jaký je vztah rockové hudby a křesťanství? Když se obrátí čaroděj nebo čarodějnice, je zbytečné, aby jim kazatel něco říkal o rockové hudbě. Spíš oni mají kazatelům co říci. Když jsem se obrátil, spálil jsem okultní věci a zničil jsem i veškeré desky s rockovou hudbou. Na počátku 70. let jsem zprostřed- kovával koncerty, a tak jsem znal všechny rockové kapely z USA. Žil jsem proto v Los Angeles, abych byl nablízku hercům i hudebníkům a mohl s nimi být neustále v kontaktu. To bylo tehdy moje hlavní poslání. Znali jsme tak i všechny slavné televizní hvězdy. Nebyl jediný večer, kdy by nevystupovala nějaká hvězda, kterou bych byl předtím nezasvětil čarodějnictví. Hodně jsme se osobně sdíleli. Když si je člověk vezme stranou, dozví se, jak vlastně tu hudbu dostávají. Skládají ji, když jsou na drogách. Jiní dělají transcendentální meditaci nebo mají v oblibě automatické psaní při seanci. Většina z nich, pokud již sami nejsou čaroději, chodí ke knězi. Toho prosí o zcela konkrétní ceremonii v čarodějném kroužku, aby jejich hudba byla provázena ‘mocí a silou’.

Většina dnes známých desek na sobě nese čarodějnou kletbu (zaříkadlo). ‘To znamená, že se přikázalo démonům, aby ten výrobek doprovázeli. Když to pak člověk koupí, jsou mu démoni zdarma dodáni až do domu. Míníme to doslovně. Mluvili jsme totiž s tisíci lidmi, kteří neměli pokoj v manželství nebo v rodině. Jakmile pak zničili své rockové desky, pokoj se dostavil. Rodiče mají Často strach zakázat svým dětem rockovou hudbu, protože si myslí, že by jim utekly z domova nebo byly ve vzpouře. Ono je to ale tak, že ty děti jsou vzpurné a proto chtějí poslouchat rock. Některé z domova utečou, jiné ne. Domov ale přijde znovu do pořádku, když odtamtud zmizí rocková hudba. Dokud mladí tuhle hudbu poslouchají, nikdo z nich se neobrátí.. Když ke mně přijde křesťan a řekne mi, že stále ještě poslouchá rockovou hudbu, ihned se ho zeptám na jeho duchovní stav a ten je obyčejně velmi, velmi slabý. Člověk nemůže duchovně růst, pokud tohle neustále poslouchá.

Hudba a magie byly odjakživa úzce spjaty, ale vrcholem okultních projevů je dnešní rocková hudba, která nepůsobí ani tak na rozum, ale především na citové stránky člověka, které zasahují až do podvědomí

Všechny ďáblu zasvěcené gramofonové desky jsou sestaveny se stejným principem. Patřil k němu rytmus zvaný beat, který připomíná rytmus pohybů při pohlavním styku. Posluchač náhle pocítí, že je zachvácen: zuřivostí. Proto dochází také k častým případům hysterie.

Záměrně je zvolena hlasitost o 7 dB vyšší, než kolik snáší nervový systém. Je to přesně propočteno: Jsou-li mladí lidé vy- staveni této hudbě určitou dobu, vyvolá u nich kombinaci depresí, vzpoury a útočnosti.

Také jsou použity neslyšitelné zvuky. Jedná se o velmi vysoké tónové frekvence okolo 30 kHz, které ucho nemůže slyšet. V mozku posluchače to však vyvolá tvorbu látek, které působí jako omamné jedy. Jedná se o přirozenou drogu, kterou produkuje mozek. Tak zároveň vzniká touha po dalších omamných látkách.

Než je deska takovéhoto druhu uvedená na trhu, je během zvláštního rituálu černé mše zasvěcena ďáblovi.

Kdo si dá práci rozluštit texty této hudby, zjistí, že témata jsou vlastně pořád stejná: Odpor proti rodičům, proti společnosti a snad proti všemu.

Rocková hudba zasahuje od magie až k nejhoršímu spiritismu. Extáze, při kterých se dívky svlékají, obnažují, strhávají ze sebe blůzy a řvou jako posedlé, nejsou žádnou vzácností. Duševní život těchto lidí nám přibližuje třeba text od Black Sabbath:

Co ta je? Stojí to přede mnou.

Postava v černém, která na mne ukazuje.

Rychle se otoč a zdrhni!

Vyhledej teď vyvoleného!

Černá postava s planoucíma očima

ukazuje lidem jejich žádosti.

Vidím plameny, jak šlehají výš a výš!

Ó ne, ne, ne, ne! Prosím, Bože, pomoz mi!

A reklamní slogan pro LP Black Sabbath:

“A ty,ubohý blázne, který svíráš tuto desku v rukou, věz, že jsi s ní prodal svoji duši, neboť bude rychle zajata v tomto pekelném rytmu, ďábelskou silou této hudby. A toto hadí uštknutí tě nechá tancovat, bez přestávky, bez konce.”

John Lennon jde tak daleko, že v jedné ze svých posledních skladeb jmenovitě opěvuje a vyzývá antikrista: ‘Osvoboď teď lidi, udělej to, udělej to, dělej to teď ,jsme zajatci s rukama nad hlavou, …Proto to vykřikujeme jako modlitbu: Osvoboď lidi! … 666 je tvé jméno. A text skupiny Led Zeppelin, Stairway do Heaven, když se přehraje přehraje obráceně: “Musím žít pro satana.” ‘”Ano, k čertu neboj se ďábla, nebuď přece idiot: Chci, aby Pán padnul před ďáblem na kolena.”

Dnes je dost traktátů o vlastnostech rockové hudby a o tom, co působí. Dokonce deníky píší, že rocková hudba je satanův kult. Vysvětlení o nebezpečí rockové hudby tedy rozhodně nechybí, a přesto se provozuje rocková hudba také na křesťanských programech! To je už nejen jasná neposlušnost, ale také drzost a výzva Bohu. Na druhou stranu je to ale taká důkaz, že Iluminátoři mají dnes křesťany pomocí podplácení v rukou. Když sbory a denominace uslyší slovo peníze, jejich srdce hned změkne. Pak je pro Iluminátory snadné, aby prováděli promyšleně svoji práci mezi křesťany.

Ze slov Johna Todda vysvítá, že i televizní programy jsou ovlivněny satanisty, aby i touto cestou působili na duše lidí. Jsou si jisti , že tímto způsobem změní vědomí člověka. A jak už se změnilo! Pročpak bylo dříve křesťanům známo, že je hříchem sladovat filmy? Dneska už to nevědí. Jejich vědomí se natočilo do neduchovního směru. Proč kdysi psaly všechny církevní časopisy proti kinu, televizi, tanci, apod. a to s plným přesvědčením? Protože věděli, že je to satanův způsob. Dneska už proti tomu nepíšou. Jsou přesvědčeni o opaku a označují za fanatiky ty, kteří píší proti tomu a drží se od toho dál. Co se stalo? Sledováním televize a posloucháním rockové. ale i jiné světské hudby, se jejich vědomí pomalu, ale jistě změnilo, aniž by si toho všimli. Satan je u cíle. Jsou očarováni.

O této nenápadné a záludné postupné přeměně vědomí ďábel úplně přesně ví. Proto církev dostává milionové částky na podporu křesťanské rockové hudby. Proto je lidem prostřednictvím televize dodávána celá ta satanská hrůza.

Kolik lidí už jsem slyšel říkat, že jim dříve televize připadala úplně strašná, ale že teď si už na to zvykli. Zvykli? Jejich vědomí se proměnilo, svědomí je mrtvé a duchovní anténa ztratila spojení nahoru, a to proto, že se kvůli televizi připojila na anténu démonů a satanistů.

To je dnešní situace a nemoc křesťanství. Dnes jsou dokonce pastýři, kteří vám poradí, že máte špatné svědomí donést pod kříž a nechat se od něj Ježíšem osvobodit. Jenže hřích zůstává hříchem. V tom smyslu Písma. Proto Boží slovo tak často důrazně ukazuje na dodržení Jeho přikázání. Proto máme obnovením své mysli zkoušet, jaká je plná Boží vůle (Řím 12,2). Kdo nevidí tyto souvislosti , nepoznal smysl Božího slova. Je proto nesmírně důležité, abychom se odřekli celého neduchovního a satanského díla temnosti, aby se naše vědomí znova duchovně mobilizovalo a rostla naše víra. Nové stvoření, které tak vznikne, už nebude ovládáno mocí temnosti. Mít správné duchovní smýšlení je to nejdůležitější na cestě následování Ježíše.

Většina křesťanských církví nemá nic proti tzv. bílé magii. Dokonce někdejší papež jednou prohlásil, že katolík smí bílou magii provozovat. Metodisté mají dokonce skupinu, která praktikuje bílou magii. Existuje dokonce čarodějnická příručka pro křesťany, kteří chtějí provádět čarodějné praktiky a myslí si, že i přesto mohou zůstat křesťany. Vedoucím křesťanským čarodějem je metodistický pastor v Chicagu. Píše traktáty pro křesťany, kteří chtějí proniknout do čarodějnictví, ale kladou si otázku, zda potom nepůjdou do, pekla. Ve svých traktátech nejprve boří představy o existenci pekla a ďábla a pak je uvádí do čarodějnictví.

Z metodistické církve vznikla i Světová rada církví, která je vybudována zcela satanským způsobem a financována přes OSN z nejvyšších kruhů Iluminátorů. Metodistická církev je od svého vzniku církví s ekumenickým duchem. Metodistický kazatel Fritz Harriefeld kázal v Hamburku toto: “Tvrdím z tohoto místa zcela jasně: Z Nového zákona nevyplývá vůbec žádný důvod, proč bychom měli považovat za hřích mimomanželský pohlavní styk, ať už je to před manželstvím nebo mimo manželství, jestliže je tento vztah svobodným sjednocením dvou lidí, kteří si chtějí pomoci. To platí i pro homosexualitu.” Pásek s kázáním byl zaslán metodistickému biskupovi Sticherovi, ale jeho reakce chybí. Harriefeld směl nicméně nadále psát články do “Wort und Weg” (Slovo a cesta), kde dokonce v čísle 43/83 podporuje kremaci.

V Londýně oddal metodistický kazatel Michael Fielding lesbický pár se zdůvodněním: “Moje církev se staví k homosexualitě liberálně.” (Süddeutsche Zeitung, 19.7.83). Pracovní skupina metodistické církve Spojeného království došla 10.6.82 k tomuto závěru: “Musíme dnes vzít vážně v úvahu, že homosexualita je částí Božího stvořitelského díla. …Proto se křesťané mohou rozhodovat pro homosexuální vztahy, (Diakrisis 9/82)

Jako čaroděj jsem vystoupil až do těch nejvyšších kruhů. Měl jsem tak pod sebou nejen čarodějnické kroužky, ale také satanovy církve. Satanistů přibývá, ale nejsou tak rozšířeni jako čarodějnické kroužky. Pouze bývalí křesťané se stávají členy u satanistů. Pro lepší pochopení si přečtěte 2 Pt 2,20.21 a Mt 12,43-45. Na základě těchto biblických míst, ať si každý sám spočítá, co může být z dnešních křesťanů, jestliže tak pohrdají Boží milostí.
Politika a čarodějnictví

V jednom novinovém článku Jimmy Carter prohlásil, že je znovuzrozený. Tento výraz však najdeme i u čarodějů a u svobodných zednářů. Člověk se narodí v těle a pak se znovuzrodí. V tomto článku J. Carter neřekl, ve které skupině se znovuzrodil. Když se zeptáte nějakého vrchního čaroděje, kdo je nejmocnější čarodějnice na světě, tak dostanete tuto odpověď: Ruth Carter-Stapelton, sestra prezidenta Jimmyho Cartera. Nevím, zda Carter patří ke svobodným zednářům či ne. Když je člověk ve Spojených státech politikem, pak je obyčejně svobodným zednářem, protože tím vstoupí do politických kruhů.

Od Wilsona, který byl prezidentem za 1. světové války, nebyl prezident, který by nepatřil k Iluminátorům. Kromě Eisenhowera, který k nim nepatřil, ale byl jimi řízen. Jednoho prezidenta museli zabít a jednoho z jeho úřadu odstranit, protože je nechtěli poslouchat. Navenek máme snad vládu a parlament, senátory a kongresmany, atd. Ale prosaďte nějaký zákon bez toho, že by se o tom lidé něco více dozvěděli, dokáží to. Byl přijat zákon o výjimečném stavu a nikdo nevěděl, že by se to předem v parlamentě projednávalo. Vím o čtyřech zákonech, které byly navrženy jedním z členů “rady 13” a které jsou připraveny k odsouhlasení.

Na světě existuje asi 5000 lidí, kteří mají hlubší znalost o Iluminátorech. Pracují pro ně milióny lidí. Podobně je to se svobodnými zednáři. Jen ti, kteří patří k “radě 33” znají základní vnitřní principy. Ostatní toto rozpoznání nemají.

Soukromé organizace, které patří k Iluminátorům, užívají čarodějnická znamení ve svých názvech nebo značkách, aby ostatní čarodějové věděli, kde mají nakupovat. Například velkoprodejna “Selfway’. To velké “S” je zvláštní znamení pro čarodějnice. Je téměř nemožné nenakupovat u Iluminátorů. Kdyby se tomu chtěl člověk bránit, musel by se vzdát např. ježdění autem, protože všechen benzín, na který jezdíme, pochází od Iluminátorů. Patří jim každá větší společnost na světě, která je výrobcem benzínu. Velké zásilkové služby v USA patří Iluminátorům. Devadesát procent velkých obchodních domů, zvláště s názvem ‘Gold Circle’ patří jednomu muži, který se jmenuje Lazarus a je z Kolumba (Ohio). Je jedním z největších Iluminátorů. Je tedy nemožné nenakupovat od Iluminátorů. Patří jim i největší sklady potravin.

Buďte rádi, že vůbec můžete kupovat, i když je to od Iluminátorů. Uvažuje se o tom, že by všechny elektronické prodejní pokladny byly napojeny na obří počítač v Dallasu (Texas). Tomu počítači se říká také “šelma”. Je propojen se dvěma dalšími velkými počítači v Bruselu a v Amsterodamu, které mají stejnou přezdívku. Celý bezpečnostní systém a národní garda jsou rovněž napojeny na počítač v Dallasu. Je zde tedy budován veliký systém. Domnívám se, že údaje občanky a šekové knížky, které dnes nosíme u sebe, budou muset být vloženy do takového počítače, aby člověk mohl nakupovat nebo prodávat.

V šedesátých letech probíhal v New Yorku boj mezi mafií a Iluminátory. Mafie tento boj prohrála. Mnoho z jejích vůdců bylo bud zabito nebo donuceno opustit město. Od té doby přijímá i mafie rozkazy od Iluminátorů. Od té doby co spolu vzájemně spolupracují, mafie značně zbohatla a má i velikou ochranu.

Kdo sledoval aféru mafie v novinách, zjistil, že celá struktura se dá odkrýt jen do určité výše. Pak přijde úroveň, do které už nevidí žádný kriminální úřad, žádná justice, ani nižší stupně Iluminátorů. Takže proč museli někteří zemřít, kdo to nařídil, odkud přišly rozkazy, to ví jen několik nejvýše postavených svobodných zednářů. Jen částečně je možné to po- chopit ze souvislostí tohoto svědectví a z některých dalších knih. Kdyby to celé vyšlo na světlo, byl by celý svět postaven na hlavu a státníci, kteří přísahali věrnost před Bohem, by byli odhaleni jako zločinecká, spiklenecká satanova struktura. Je prokázáno, že dnes všichni, od amerických prezidentů přes britskou královskou rodinu až po bankovní, obchodní, průmyslové a politické špičky, tvoří jednotnou antikristovskou strukturu, která je typická pro poslední časy.

Tady je zpráva z deníku:

Nekonečná odhaleni o mafii. (Kdo jsou nedotknutelní v pozadí?)

Řím (DPA). Výmluvnost v Itálii zatčeného bosa mafie Tommaso Buscettry nebere konce. Denně se objevují nová odhalení o předních mafiánech, organizační struktuře a zahraničních stycích organizovaného zločinu, která umožňují pohled na prostředky “ctihodné společnosti”. Od Buscettovy výpovědi proběhlo v Itálii přes 60 zatčení. Mezitím otevřeně vypovídali také další zatčení mafiáni. Vyšetřovatele teď zajímá především otázka, kdo jsou “nedotknutelní” - politický “mozek” mafie. Buscetta k tomu vypovídal zatím jen nepřímo, neboť tvrdí, že je příliš malá ryba na to, aby znal tuto “třetí rovinu”. Buscettovy výpovědi ukazují, že “ctihodná společnost” vytvořila nejmodernější organizační struktury a zároveň si podržela vazby, převzaté z tradice rodinných klanů. ‘Ctihodným mužům’ slouží přisluhovači, aby prováděli jejich nelegální obchody.

‘Druhou rovinou’ struktury mafie je ‘nadprovinční komise’, která pracuje přísně tajně a k níž patří mafiáni vedoucí určitou oblast. Zřejmě tato komise deseti rozhoduje o vraždách ‘zrádců’ nebo odpůrců mafie v justici a policii. Aby nevznikala slabá místa, určují se k tomu pro tento účel vytvořená komanda zabijáků, aniž by o tom místní “rodina” něco věděla.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že nad těmito dvěma rovinami existuje `třetí rovina, na níž se sbíhají nitky mafiánských machinací: V té mohou být zapojeny dosud zcela neznámé osoby také z politických kruhů. Příkazy k vraždám politiků prostřednictvím mafie přicházejí i z politických kruhů, vypověděl Buscetta.

Tolik zpráva.

Ať si nikdo nemyslí, že by korupční aféry, v nichž jsou namočeni politici, byly výjimkou. Výjimkou jsou snad jen proto, že některé z nich byly odhaleny pouze částečně.

Iluminátoři vykupují a ničí celá vydání knih, které odhaluji jejich zločinnou strukturu, takže jsou pak tyto knihy považovány za vyprodané. To se mi potvrdilo v knihkupectvích. Později se mi podařilo získat některé knihy tohoto druhu jiným způsobem.

John Todd uzavírá svoje svědectví tím, že je stále v nebezpečí života, a že již mnozí, kteří se obrátili od čarování ke Kristu byli zavražděni.

Křesťané většinou popírají spolupráci mezi satanisty a státem. Už Ježíš řekl: “Když vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve. Kdybyste byli z tohoto světa, svět by miloval své.’ (Jan 15,18.19) “Svět vás nenávidí, protože nejste ze světa, stejně jako já nejsem ze světa.” (Jan 17,14.16) A i další místa v Písmu svědčí o tom, že tento svět je pod ďáblovou vládou. A proto je to právě stát, kde se satan nejvíce roztahuje. Státní mocí byl Ježíš ukřižován, Jan Křtitel sťat, Jakub sťat, Petr ukřižován, Pavel sťat, atd.

Duchovní domov


Jedním z nejvíce zavádějících argumentů je myšlenka duchovního domova. Tím se křesťané dostávají do závislosti na státu, na ekumeně a na antikristovi. Všimněte si někdy důrazu, který se klade na to, že každý věřící musí mít duchovní domov. Jinak je to potulný křesťan, který nikam nepatří, nestojí pod žádnou autoritou. Nakonec se řekne, že Bůh to takto mít nechce, protože je Bohem pořádku, ačkoli na to si nikdo nevzpomene, když se překračují Jeho nařízení. (”Z vašich úst vás budu soudit. Když jste věděli, že jsem Bohem pořádku, proč jste moje nařízení pošlapali?” Luk 19,22-23)

I když odhlédneme od toho, že téměř všechny denominace už dávno nejsou duchovní, takže duchovním domovem vůbec být nemohou, je to pořád představa, která hodně protiřečí Bibli. “Duchovní domov?” “Ano, ale kolik těch duchovních domovů vlastně je? Snad 20, nebo 60, nebo 100?” Ve skutečnosti jsou stovky denominací, ale jsou to všechno duchovní domovy? Pak asi Bible tak úplně nesouhlasí, když říká, že tělo Kristovo není rozděleno? Nebo snad je Kristus rozdělen, jak se ptá apoštol Korintských? Běžná praxe je, že když vznikne nějaká skupina lidí, vytvoří spolek, nechají se zaregistrovat a nedělají si z toho hlavu. Ale každý by si měl uvědomit, že Kristova církev není žádná denominace, žádný zapsaný spolek a už vůbec nesestává z více denominací. Tím vůbec, neříkám, že všechny denominace jsou ztraceny. každý by měl ale jasně vidět, že původní církev byla jen jedna, měla různé duchovní funkce, ale neskládala se z žádných registrovaných spolků, jak je to dnes samozřejmé (zvyk je železná košile). Bible nás vede k tomu, abychom nevytvářeli uzavřené skupiny a nebyli straničtí a právě opačně působí dnešní denominace. Jsou abnormalitou v duchovní oblasti. Upřímný věřící zastává vždy stanovisko pravdy a ne stanovisko určitého spolku. Dotaz na duchovní domov je dnes téměř v každém rozhovoru na prvním místě. Když někdo řekne, že není členem žádné denominace, pak jeho víra není rovnoprávně akceptována. Všechno je úplně obráceně, než jak to má být. Dnes může člověk žít v největším hříchu a vůbec to nevadí, jen když má duchovní domov, když řádně platí církevní daň a drží pevně prapor společenství. Pak jsou dokonce ti, kteří na to upozorňují, označováni za kritiky, kteří postrádají lásku, a ti ostatní jsou vážení. Ano, stranické a obchodní chování už je jasně patrné. Pročtěte si, prosím, následující biblická místa. Je důležité vědět, jak rozhodně se Bible proti takovýmto praktikám a způsobům vyslovuje: Juda 11.19;1. Kro 1,12-13; 2.Pt 2,3.13; Mat 21,13; Mat 23,2-12; 2.Tim 3,6.

Přeměnit víru v Boha a Ježíšovo dílo na Golgotě ve spolky, členy a obchody, to je bezostyšnost, která vede do bran pekla a která znamenala vždy konec probuzení, poněvadž Duch Svatý si nedá své působení zorganizovat. Odkud vlastně berete biblické podklady pro tento svévolně vykonstruovaný příkaz mít duchovní domov? Pak ani Jan Křtitel, Ježíš a proroci nebyli duchovně v pořádku, vždyť neměli v žádné z mnoha skupin věřících svůj duchovní domov. A kdyby byli mezi námi dnes, museli by se nejprve zařadit do některého společenství, než by začali být uznáváni? Ale kde je náš skutečný duchovní domov? Jsem stoprocentně přesvědčen, že dnes bychom je poslouchali ještě méně než tehdy.

Za členství v denominaci a také trochu za to, že přijmou Ježíše, je lidem slibováno nebe, jenže nebe vám nikdo z lidí dát nemůže. V tomto bodě jsou všechny denominace stejné. Víc už nemohu pomoct tomu, kdo nevidí, že tohle není církev Kristova, nikdy nebyla a ani nemůže být. Přesto bych to chtěl ještě jednou zdůraznit, že falešným učením o duchovním domově jsou lidé vedeni ke členství ve sborech, které jsou přes národní ekumenu zapojeny pod Světovou radu církví. Takto jsou lidé vedeni do rukou antikrista. Všechny ekumeny jsou ovládány a financovány svobodnými zednáři.

Každý totiž věří, že pokušení typická pro poslední dobu přijdou z kdovíjaké neseriózní sekty. Koho by napadlo, že povstanou ve vlastních řadách, v uznávaných společenstvích, kde už byli členy rodiče a snad i prarodiče. Ďábel dobře ví o tomhle myšlenkovém pochodu, a tak má právě tady největší úspěch. Adam Weishaupt, zakladatel svobodných zednářů, kdysi řekl: ‘Křesťanství může být zničeno jedině prostřednictvím těch, kteří ho mají udržovat, totiž samotnými duchovními, těmi, kteří mají zodpovědnost.’ Všimni si úplně přesně tohoto citátu, protože celý ten systém pokušení a svodů běží hlavně podle tohoto receptu.

Bankovnictví je mezinárodní sít svobodných zednářů. Dnes jsou společenství, která mají vlastní banky nebo dostaly vysoké příspěvky darem od svobodných zednářů. To se děje jen v nejvyšších stupních struktury křesťanských společenství. Členové o tom nic nevědí, ale vliv této závislosti lze pozorovat všude, i v těch nejmenších kroužcích.

Lež - satanův způsob


Lži, kterými se kazatelé a zodpovědní pošpinili v souvislosti s ekumenami, už těžko mohou být horší. Před společenstvími popírají členství v ekumenách, ale ve skutečnosti jsou již přes 20 let při tom. To se dá vysvětlit jen tak, že sice na jednu stranu vědí o spikleneckých cílech, které jsou v pozadí, a o spolupráci Světové rady církví a Iluminátorů, ale na druhou stranu by se neradi vzdali přízně státu a darů svobodných zednářů. Pořád je základem, že lež je od počátku satanův způsob - lže, ať vystoupí kdekoli. (Jan 8,4b) Všechny machinace Iluminátorů jsou pochybné, neprůhledné a s trochou pravdy pomíchané lži, které se nemají objevit na veřejnosti.

Jestliže představitelé Evangelické Aliance takto bez bázně lžou, a tak nosí satanovy způsoby ve svém srdci, nevyplatí se navštěvovat jejich bohoslužby, protože kdo jednou lže, bude lhát i jindy a vy budete obelháni. Často m_m opravdu ten dojem, že pravda je nenáviděna a lháři milují lež, poněvadž pravda, která zjevuje a přináší na světlo skutečnost, zahanbuje a odhaluje to, co by člověk raději nechal zakryto. Pravda je ale pro všechno duchovním základem, na němž spočívá moc a respekt. I když je stále tak nepohodlná pro mnohé, nikdo ji neobejde? Vyžaduje od každého rozhodnutí také od tebe. Když se jí neotevřeme nebo se postavíme lhostejně ke hrozným věcem, které se dnes ději, tak už jsme se rozhodli proti pravdě. Pak si ale nedělejme žádné vyhlídky na účast na Božích zaslíbeních. Kdo není nasycen pravdou a ta ho neprovází jako měřítko při rozhodování ve všech životních otázkách, ten nemá občanská práva v nebi. Komu chybí láska k pravdě, tomu Bůh pošle tolik klamů, že se stane obětí ďábla, lži a podvodu.

(2. Tes 2,11 ).

(Dále následuje přehled kontaktů církví, společenství, misijních a dalších křesťanských organizací ve Spolkové republice Německo s národní ekumenou a se Světovou radou církví.)

Např. odpověď na dotaz u Evangeliumsrundfunk (ERF, křesťanské rozhlasové vysílání) zní: Ptáte se, zda existuje nějaké přímé nebo nepřímé spojení s ACK (Národní ekumena Německa) nebo se SRC. Na vaši otázku odpovídáme jednoznačně, že ne. Protože se o tom ani neuvažuje, jistě pochopíte, že nemám, co bych vám k tomu více napsal. Evangeliumsrundfunk, podepsán Diehl.

Stejná otázka byla položena národní ekumeně a tady je odpověď: ERF není členem v odborném svazu. Ovšem nedávno se ERF stal členem naší pracovní společnosti. Byl přijat na členském shromáždění 6.6.84 ve Wölmersenu. Toho času je ERF veden jako člen v čekací lhůtě. Definitivně přijat bude po dvou letech. Poněvadž naše pracovní společnost je odborným svazem Diakonického díla, bude pak ERF prostřednictvím členství u nás, také patřit k tomuto svazu.

Opravdu jsem si to nevymyslel. Mohl bych pokračovat a přinést spoustu důkazů o prolhanosti v této oblasti. Aby získali výhody od státu, nechali se zaplést do věci, o níž předem věděli, že je špatná. Dnes se z toho pokoušejí vylhat. Tak se lže tam a zase zpátky, až jsou lidé nakonec úplně zamotáni ve lžích. Také nemá smysl, když se půjdete doptávat těchto lidí na pravdivost mého tvrzení. Budou to zapírat, přikrašlovat, nebo to odůvodní jakoukoli výmluvou. Další, co udělají je, že mě označí za sektáře, letničního, falešného proroka nebo i za posedlého, aby mnozí přestali brát moji výpověď vážně. Kdo ale trochu, přemýšlí, pozná, že tyto pomluvy jen prokazují pravdu. Kdybych totiž lhal, bylo by snadné mne usvědčit ze lži, takhle je ale třeba uchýlit se k pomluvám. To se děje bez výjimky u všech, kteří se pokouší přivést na světlo pravdu.

Možná to vypadá, že jsem zvláště proti sborům Evangelické aliance, ale opak je pravdou. Nemám nejmenší nenávist. Bohu díky za to. To je satanův způsob a nemá v mém srdci místo. Píšu-li tak podrobně a důrazně o tom, co se děje v těchto kruzích, je to proto, že tu jde o upřímné křesťany, kteří jsou dnes lehkomyslným a překrouceným učením chytáni do satanovy sítě, aniž by to pozorovali. O lidi, se kterými jsem společně zpíval, modlil se a misijně pracoval a měl s nimi srdečné obecenství v době probuzení po válce. O lidi, u nichž změna vědomí šla za posledních 20-30 let tak daleko, že když je srovnám tehdy a nyní, nemohu je poznat. Svým dílem se na tom podepsala především televize. Vidět něco takového, když se nedá pomoci a pomoc také není žádána, když ale zároveň vidíte zlo, které tyto lidi postihlo, to je pocit, který je čímkoli, jen ne nenávistí.

Vlastní vytváření názorů


Pro křesťana je závazný názor Bible. Když si začneme dotvářet vlastní názory a nebo věříme tomu, jak už jsem také často slyšel, že musíme akceptovat také názory druhých, tak už jsme vedle, aniž bychom si to uvědomili. Démonům se snadno daří, aby názory ovlivnili a inspirovali. Právě proto máme od Boha toto svaté písmo, pravdivé a pravdomluvné Boží slovo. Slovo s neohraničenou životností, které vydrží déle než nebe a země. Proto máme obnovením své mysli, na základě tohoto slova, přezkoušet, jak je plná Boží vůle (Řím 12,2), a ne tvořit vlastní názory, natož lehkomyslně přejímat názory druhých. Na mnoha příkladech je vidět, jak rychle mohou lidé své názory měnit. Měl bych se tedy řídit lidskými názory, a to navíc dnes, kdy je všechno natolik převrácené? Přezkoumejte někdy sami, jak často se při bohoslužbě předkládají a zdůrazňují zaslíbení Bible, bez jakékoli zmínky o podmínkách jejich splnění. Přitom téměř každé zaslíbení má své podmínky. Nemyslíš, že je tu něco překrouceno, aby se to líbilo lidem?

Systém vlastního tvořeni názorů se zrodil v táboře Iluminátorů a přechází z OSN přes Unesco do škol jednotlivých zemí. Byl nejdůležitější podmínkou k tomu, aby mládež přestala být závislá na konvenčních názorech a otevřela se tak modernímu liberálnímu myšleni podle hesla Iluminátorů: “Musíme lidem vdechnout našeho ducha”.

Přitom je právě pro mladé mezi 15-ti a 20-ti lety zvlášť důležité, aby se drželi rad rodičů, protože právě v tomto věku je velké riziko chyb, které už nebude nikdy možné úplně napravit. Můžeme se poučit i v přírodě, kde mláďata žijí až do určitého stáří v úplné závislosti na dospělých. Podle dnešních zákonů mají rodiče jen povinnosti a dětem a mládeži jsou dána jen práva. Byla doba, kdy mladiství mohli jednoduše vytáhnout z domova do ulic, provést jakoukoli lumpárnu a rodiče museli platit. Takovými zákony a satanskými učebními metodami byla protržena ochranná hráz Božího slova a tato generace byla zavedena o pěkný kus blíže k antikristovi a tím i ke zkáze. Když dnes mluvíte s mladými a chcete jim říci o Bibli, ihned se odvolávají na své právo utvořit si vlastní názor. Tak hluboce vězí jed v srdcích této generace.

Kdo chce změnit společnost, nepotřebuje změnit systém, ale člověka. Proto je Nový světový řád vytvářen tak radikální změnou vědomí člověka. Z ní vychází všechny změny poměrů ve společnosti, politice, hospodářství, morálce a náboženství. Vzdělávací systém podle Unesco je nejmocnějším nástrojem, jak určit myšlení lidí a tím i budoucnost lidstva. Kdo kontroluje a ovlivňuje vzdělávání ve školkách, ve školách a na univerzitách, ten ovládne celý národ na dobu několika generaci. Také SRN je od roku 1951 členem Unesco a tak je napojena na zednářskou OSN. OSN je v podstatě pokračováním Společnosti národů, která byla založena v roce 1919 z iniciativy svobodných zednářů. 28.- 30.6.1917 se totiž v Paříži konal kongres svobodných zednářů. Na něm byty přijaty a schváleny hlavní zásady pro svaz národů. To byl skutečný začátek ženevské Společnosti národů, z níž se později vytvořila OSN. U nás o tom víme jen málo, protože všechna klíčová místa ve zpravodajství a v literatuře jsou obsazena zednáři. Ale OSN je výtvorem světového okultismu posledních dnů, je to největší zednářská lóže světa. Unesco patří k OSN a je to mezinárodní kulturní instituce pro vzdělávání. K jejím pracovním oblastem patří mimo jiné sexuální výchova a učení o vzniku světa.

Ve Spolkovém sněmu se neprojednávají žádné problematické zákony. John Todd nás už na to upozornil. Na důkaz pravdivosti jeho tvrzení jsme všichni zažili, jak celé zákony o školství a vzdělávání nebyly ve Spolkovém sněmu vůbec projednávány. Také noviny o nich nepsaly a pokud ano, tak z úplně špatného pohledu.

Totéž se dnes děje znovu s označením těla, s číslem 666 a jeho významem. V celém Německu bychom nenašli politika, který zná pozadí a souvislosti tohoto problému a objasňuje je veřejnosti. A takovým, kteří to snad dělají, se nevěří. Abychom viděli, jak daleko už ta věc zašla a jak to všechno tajemně probíhá, podívejme se na následující zprávu

(Diagnose 8/84):

Číslo šelmy


Úplnou evidenci lidí pomocí neviditelného informačního systému plánují americké banky a koncerny. Členské státy EHS se mají po úspěšné zkoušce ihned připojit. Pod záminkou vytvoření bezhotovostního peněžního systému mají být na základě zákona všichni občané označeni a nosit laserovou značku na čele nebo na ruce. Plán byl odhalen poté, co banky v USA daly nové formuláře omylem do oběhu. Počítačový systém, který má peněžní oběh nahradit, vyžaduje, aby všichni lidé mohli být identifikováni infračerveným snímačem. Osmnáct “vytetovaných” kódových číslic má obsahovat důležité údaje. První trojčíslí 666 je mezinárodní symbol, následuje kód země a oblasti. Ostatní čísla obsahují osobní údaje včetně čísla průkazu a sociální pojistky.

Také v SRN se vyskytly obdobné formuláře. Tak v Hagenu ve Vestfálsku byl v roce 1982 použit formulář pro vystavení cestovního pasu, kde jedna otázka zněla: ‘Kam chcete dostat označení na pravou ruku nebo na čelo?’ Po připomínkách byl formulář stažen. Poněvadž obdobná hlášení o čísle 666 přicházejí ze všech částí světa, nelze mluvit o náhodě. V Kanadě např. byla jedna kandidátka do vyšší funkce dotázána na své mínění o čísle 666, a když odpověděla negativně, byla odmítnuta.

Teď je zde ale otázka, kterou nelze obejít: Proč se v církvích a sborech nevaruje před tímto antikristovským systémem posledních dnů? Jedná se tu o pastýře, kteří pečují o blaho těch, kteří jsou jim svěřeni a za něž nesou zodpovědnost, aby jednou nebyli obžalováni? Nebo o falešné učitele, o nichž bible říká, že jich přijde mnoho v posledních časech? Stali se už tak závislými, že nemohou o těchto věcech mluvit? V každém případě tu něco nesouhlasí.

Upozornil jsem totiž záměrně už mnohokrát na některé věci, které se mají stát v posledních dnech a mohu říci, že tito lidé nestojí o to, aby o tom něco věděli, a raději to považují za bezvýznamné, než aby před tím varovali.

K zamyšlení


Je jasné, že kdyby to šlo nadále tak, jako dosud, mohlo by jednou být v televizi zvěstováno evangelium naprosto duchovně a biblicky bezcenné. Každý by si měl uvědomit, že televizní společnosti, v nichž, jak už jsme slyšeli od Johna Todda, jsou také z velké části Iluminátoři, nikdy nepřipustí, aby v televizi bylo. zvěstováno evangelium, pokud by ještě mělo nějakou, třeba nepatrnou duchovní hodnotu. Copak by toto evangelium mohlo mít nějakou cenu, když je ďábel spokojen s tím, že se zvěstuje v jeho chrámu, v nejvíce satanistickém médiu všech dob? Vždyť od počátku světa nebyl žádný špinavější prostředek, než je televize. Jejím prostřednictvím totiž probíhá mohutná satanizace dnešní generace, která je mnohem horší, než to, co se dělo v Sodomě a Gomoře. Z televize má satan přístup i do domácností a společenství věřících. A každý si může ověřit, že tato společenství více selhávají právě od té doby, kdy se objevila v domácnostech televize. Podle 2.Kor 6,14-18 není možné, aby se Kristus a satan, světlo a temnota, chrám Boží a chrám model, dělili o cokoli společného. Nemáte někdy strach a bázeň při pomyšlení, že se budete muset Bohu zodpovídat za to, že jste svěřili jeho svaté evangelium televizi a tak jste zvěstovali svatého Boha v satanském chrámu? To nevíte, že všechny biblické nástroje potřebné k bohoslužbě musely být nejprve posvěceny a směly se používat výhradně jen k bohoslužbě? Nevíte, jak byl babylónský král potrestán, když je použit k jinému účelu? Nemáte strach, že byste i v této souvislosti mohli uslyšet: ‘Zvážil jsem a nalezen jsi lehký?’ A na otázku, zda snad chci mít na svědomí duše, které mohly na základě televizního přenosu uvěřit, odpovídám: Zatím jsem nepotkal nikoho, koho by televize přivedla k pravdivé duchovní víře. Čím moderněji se evangelium zvěstuje, tím menší je jeho duchovní hodnota. To by si měl každý promyslet.

Když jsem se doslechl o dohodě, že ERF bude šířit evangelium i v televizi, přemýšlel jsem, na jaké kompromisy musel asi ERF přistoupit. Krátce na to jsem se dozvěděl, že od května 1983 je první předseda ERF členem v Lionském klubu. To je ale jen jeden případ z mnoha, které nevyjdou na světlo.

Televize není nic jiného než apokalyptický obraz. Dnes existují systémy propojení televize a počítačových sítí a doplňkové přístroje, které umožňují zobrazování počítačových informací na televizní obrazovce včetně finančních informací a výpisů z kont. Pro zpětný přenos vašich požadavků se používá telefon, takže je vytvořen úplný bezhotovostní finanční systém, který můžete používat z křesla v obývacím pokoji. K tomu dostanete osobní identifikační kartu, v jejímž kódu je opět obsaženo trojčíslí 666. Tyto karty jsou ale jen nouzovým prostředkem, dají se totiž ztratit, půjčovat apod. Perfektní řešení je až označení těla. Po dokončení tohoto systému to bude přesně tak, jak bylo prorokováno ve Zj. 13,14-18. Pak je také jasné, že televize je tím mluvícím obrazem. Díky Bohu, že ještě není příliš pozdě. Ještě se můžeme těchto věci zbavit, abychom neskončili s těmi, kteří se obrazu klanějí.

Ať si nikdo nenamlouvá, že vědecké poznatky přicházejí od Boha. Ať už jsou to rakety, atomové bomby, televize nebo počítače, všechno je to součástí satanismu posledních let, který přispívá ke zkáze lidstva a probíhá paralelně s morálním úpadkem dnešní generace. Ve Zj 13,2 se píše: “A drak (satan) dal šelmě (státu) svou sílu i trůn i velikou moc.” Satan ví, že má už jen málo času, že svět už je jen těsně před koncem. Proto běží technika, ale i satanův kult stále rychleji. Počítače dnes mohou vykonávat milióny operací za sekundu. Na druhou stranu technika může za to, že náš les umírá, spodní vody jsou otrávené a déšť je tak kyselý, že ničí přírodu, takže lidstvo bude dříve nebo později zničeno. Tohle všechno ale drak zamlčel, když dal šelmě svoji velikou moc.

Něco je zde zcela zřetelné pro každého, kdo se nad tím zamýšlí, že totiž všechny sbory a církve, které jsou součástí Evangelické aliance a tím i národní ekumeny a mají od státu výhody nebo od něj jsou jakýmkoli způsobem dotovány, nebudou v důsledku toho nikdy schopny před státem varovat. Nemohou se přece vozit na hřbetě šelmy a současně před ní varovat. To by se totiž sami odsoudily. Zde jsme opět u toho, co už jsem řekl, že totiž stát a Kristova církev jsou naprosto neslučitelné.

Církev posledních časů, o níž se mluví ve Zj 6,11 až 7,9-17, která přijde z velkého soužení, to rozhodně nebude žádný zapsaný spolek, který “se vozí na hřbetu” státu. Až jednou nebudou moci ti, kteří neponesou znamení, prodávat ani kupovat, vytvoří se tato církev z jednotlivců, kteří zůstanou věrni ze všech národů, jazyků, církví a sborů. Ti budou podobně jako původní novozákonní církev satanovi trnem v oku (což bohužel nelze říci o dnešních sborech), a proto budou opovrhováni, vylučováni a pronásledováni. Protože se ale nebudou klanět obrazu (televize) a šelmě a nepřijmou označení na tělo (znamení šelmy), dostane se jim veliké odměny. Budou žít a vládnout s Kristem tisíc let, protože mu zachovali věrnost v nejtemnější hodině lidských dějin (Zj 20,4). Proto je beránek bude pást a povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí (Zj 1,17). Halelujah.

Věřím, že církev poslední doby nebude žádná organizace, ale duchovní organismus podobný původní církvi, který bude žít spíše v koncentračních táborech, než ve dnešních tak moderně zařízených sborových domech. Ať už tak nebo tak, od tohoto světa nemůžeme nic dobrého očekávat, a tak je lépe nést pohanu pro Krista, než se stát, jen o málo později, obětí Božího soudu a věčného pekla. Všichni věrní bratři a sestry udělají už dnes dobře, když budou hledat vzájemné kontakty mimo hranice své denominace a když se ne- budou tolik zabývat otázkami učení, které přinášejí zase jen spory a rozděleni. Jaký má význam pro naši záchranu, zda budeme z útrap vytrženi nebo ne; zda může být Boží dítě ještě ztraceno, zda povstane antikrist ze Židů a jiné podobné otázky, které si ďábel používá, aby vyprovokoval roztržky a spory. kdyby byly věrné Boží děti jednotné a méně svázané učením a tradicí svých denominací, neměl by ďábel tuto moc nad nimi.

Moderní teologie


Již několik let je ve sborech za největšího nepřítele evangelia považována moderní teologie, která ve skutečnosti považuje všechno možné z bible za nepravdivé. Církve tím byly už před delší dobou zamořeny. Zbavily se toho dnešní sbory? V článku “Mohutný postranní výhonek na stromě církve” ve Frankfurter Allgeneine se mimo jiné píše, že v biblické škole v Ewersbachu jsou přednášeny moderní historicko-kritické metody. Teologické pojetí odpovídá tomu, se kterým se lze setkat ve velkých církvích. Článek byl pak ve Freie Evangelische Gemeinde (Svobodná evangelická církev) rozmnožen a s hrdostí rozdáván členům. Ale copak se kdysi svobodné církve neoddělily proto, že nesouhlasily s učením a systémem? Je vůbec ještě nějaká zásada, které zůstáváme věrni?

A co teď můžeme slyšet ve velkých církvích? Katolická církev, která je stále považována za velmi nepřátelskou vůči svobodným zednářům, změnila úplně svůj postoj a vidí teď, podle papežových slov, ve svobodných zednářích bratry a Boží děti. Sám papež Jan XXIII. byl v roce 1953 jako arcibiskup Roncalli přijat v Turecku do 7. stupně lóže “Rytíř a růže”. V Jeho ‘deníku duše’, který si až do své smrti vedl, napsal, že on, Roncalli dostal při přijetí do lóže jméno Jan, které si podržel; později jako papež. Po zasvěcovací ceremonii do 7. stupně zaujal příslušné postavení. Se zcela svobodnozednářskou mentalitou pak už jako papež řekl: “Kristus přebývá v každém člověku”, nebo “Často říkáme, že věříme v Boha. Mnohem důležitější je, že Bůh věří v nás.” Pozor! Tyto myšlenky spolu s těmi o nekonečné Boží trpělivosti a lásce k člověku, které jdou na úkor pravdy, se zrodily v táboře satanistů a dnes prolínají celým křesťanstvím. Papež Jan XXIIl. zavedl do katolické církve ekumenicko-charismatický, ale současně i svobodnozednářský proud obnovy, v jehož důsledku dnes celá armáda svobodných zednářů osídlila Vatikán.

A jak je to s evangelickou církví? Její tajemník pro otázky světového názoru a sekt farář Haak píše o rozhovorech, které proběhly mezi církví a svobodnými zednáři. Závěrem článku je, že nejsou zásadní námitky proti členství evangelických křesťanů u svobodných zednářů. Haak píše v osobním dopise: “Řád, který mi byl propůjčen se jmenuje Řád Bernarda Beyera. Byl mi propůjčen v říjnu 1982 na sjezdu německých lóží od Německé velké lóže.” Podle Neue Solidarität 3/83 vstoupil Haak do tajné lóže ‘Sedm růží’ a přijal jméno Laifi. K otázce spiritismu se vyjádřil: ‘Proti pokusu spojit se se zesnulými věřícími se nestaví ani bible, ani církevní dějiny.’

Od roku 1885 zařazují Iluminátoři nadané mladé muže do církevních seminářů.

Tito přespříliš ambiciózní studenti se brzy dostávají do významného postavení, které jim pak umožňuje podporovat své přívržence a prosazovat je na nejvyšší místa, takže křesťanství se takto dostává pod dokonalou satanskou kontrolu. Již v roce 1937 bylo jen ve francouzských církvích 1024 kněží a seminaristů, kteří patřili k Iluminátorům. Z toho lze odvodit, že i v Německu, podobně jako jinde, postupuje podrobení církví rychle kupředu. Jen tak lze vysvětlit, proč právě studenti teologie chtěli zabránit přednášce Richarda Wurmbranda, muže, který pro Krista hodně vytrpěl ve věznicích Rumunska a napsal několik knih o pronásledování křesťanů na Východě, proti čemuž se, jak se zdá, staví velké množství teologů. Onoho večera v Marburgu muselo velké množství, policistů s nabitými zbraněmi vytvářet uličku, aby se vůbec lidé dostali do místnosti. Přednáška pak byla rušena urážkami a výkřiky a Richard Wurmbrand byl napaden. Policie proto musela vyvést tyto příkladné teology, kteří se pevně drželi stolů a židlí. Venku se pak vytvořil velký zástup, který mohutně rámusil během celé přednášky, částečně s pomocí megafonu.

Na stejném místě, totiž v chodbě před teologickými posluchárnami, jsou na jedné z nástěnek vyvěšena oznámení o schůzkách homosexuálních studentů a lesbických studentek teologie, kteří se chtějí postavit na odpor proti diskriminaci v církevním životě a odbourat strach a předsudky na obou stranách. Zde je úryvek zprávy od Prof. Dr. Kohlse: Nejhorší na celé věci je to, že vedení církve s tím spolupracuje, jak je vidět z toho, co se mi stalo 11.11.81. Toho dne mě po mém semináři ve vstupní hale staré univerzity oslovil jeden evangelický biskup a jeho prelát. Řekl jsem: “To je dobře, že mě oslovujete právě tady, pane biskupe. Stojíme totiž přímo před bezbožnými a pravdě odporujícími plakáty; které sem vyvěsili studenti teologie, na něž máte právě vy dohlížet… Návštěvníci této budovy se už několik let ptají: “Copak sem nikdy nepřijde zodpovědný biskup a nepodnikne něco proti tomu?” Takže vás žádám, abyste proti tomu zakročil. Biskup mi odpověděl: “Pro tyto plakáty je třeba mít pochopení” a už mizel za sloupem, zatímco prelát spěchal ke dveřím. Právní prezident církevního úřadu v Kasselu, když jsem na tyto plakáty poukazoval, mi řekl se smíchem: “Je třeba, abyste to správně chápal: to je přece svoboda, když i homosexuálové smějí na teologické fakultě vylepovat své plakáty.” Odpověděl jsem: “To je právě opak svobody, neboť tito nevěřící, kteří převracejí pravdu, terorizují už celé roky poctivé a bibli věrné studenty.” Poté i tento církevní představitel spěšně odešel.

Co podniká hessenský ministerský předseda jako dozorčí úřad proti vedením církví, které překračují státní dohodu tím, že neplní své dohlížecí povinnosti? Proč se zde nic nepodnikne? Protože, právě jak jsem řekl, církev spolupracuje s Iluminátory a mnozí faráři jsou sami svobodnými zednáři a jsou na cestě k rušení Božích pořádků a k uskutečňování Luciferových plánů.

Proč se vůbec v této církvi dává důvěra lesbickým ženám nebo požehnání homosexuálním mužům? Proč vystupují homosexuální faráři na kazatelnu a homosexuální profesoři vychovávají studenty? Vždyť to je hřích, který se zrodil v pekle a přinesl již Izraeli prokletí, když nevyhnali takovéto lidi. Jak to, že smějí homosexuální teologové nazývat Píseň písní “svatou pornografií” a rozšiřovat názory, že křesťané, kteří mají přece boha lásky, smějí volně sexuálně žít s muži i ženami, mladí se starými, nebo i ve skupině, ano, dokonce prý i se zvířaty.

Jak to, že smějí moderní teologové považovat za z poloviny vylhanou a dopouštět se dalších ohavnosti tohoto druhu? Je to snad proto, že tato církev je křesťanská a svatá, že je to společenství svatých, jak to má zakotveno ve svém vyznání víry? Ne, je to proto, že tato církev je ďáblovým nástrojem k naší zkáze. Mrtvolný zápach, který z ní vychází, je tak zřetelný, že ho může cítit každý. Nebo se vědomí dnešní generace natolik proměnilo, že už nemůže nic cítit? Každopádně je jasné, že církve se mohou dopouštět takovýchto zrůdností jediné proto, že dnešní generace je v takovém stavu, že jim to trpí. Dnes se demonstruje proti všemu možnému, ale vůči tomu, co skutečně vede ke zkáze, jsme slepí a hluší. Jaký je to spravedlivý soud, když se k těm, kteří se drží pravdy přistupuje s nenávistí a s odmítnutím, když se se zlostí přijímají mé články a současně se holduje takovému satanskému kultu v církvích.

Takto dnes hřeší mnozí. Jak výstižně náš Pán řekl: ‘Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.’ Přes všechny tyto skutečnosti sbory Evangelické aliance často spolupracují s Luterskou církví a přes ekumenu jsou dokonce ve svazu s katolickou církví. Proto radím, abyste vzdali čest Bohu a opustili tuto satanskou náboženskou atmosféru. Církve, které se dnes vozí na hřbetu státu, ponese totiž stát jen tak dlouho, než prosadí své antikristovské cíle. Pak je zavrhne a pošlape a i Bůh je těžce potrestá za hrozné hříchy, kterých se dopouštějí.

Žádná láska


Nemohu už ani spočítat, kolikrát jsem slyšel, že to,co píšu je bez lásky. Jenže v čem je láska? Je u těch, kteří lidem zamlčují jejich zkázu? Když někdo tvrdě spí v hořícím domě, jednáte pak bez lásky, když ho násilím vzbudíte? Nebo má být spíše utěšován a uklidňován? Je to skandál, jak se hřeší v této oblasti. Jestliže je takovýto druh varování bez lásky, co pak lidé řeknou Bohu, až k nim bude mluvit osobně a řekne, co si myslí o satanské špíně potratů, videa, televize a různých časopisů? Konejšení, uklidňování, utěšováni a vyprávění zaslíbení, to je oblíbená metoda kazatelů a farářů. Zrodila se ale průkazně v táboře Iluminátorů a zakrývá vážnost věci. Lidé jsou tím očarováni, aby nerozpoznali skutečnou pravdu, aby jí nevěřili a pociťovali ji, jako by postrádala lásku. Kde dal ale najevo lásku Ježíš? V sladkých slovech nebo na kříži? Dotěrná přívětivost, s níž mnozí faráři a kazatelé přistupují k lidem, nemá ani to nejmenší společné s křesťanskou láskou k bližnímu. Stačí malá konfrontace s pravdou a vlídnost se promění na ledový chlad. Proč ale tito lidé obviňují kritiku z toho, že je bez lásky? Hledají totiž kompromis a kde ho nemohou nalézt, tam je reakce přiměřeně ledová, vždyť Boží slovo je přece těm, kteří jdou k smrti, smrtonosnou vůní k záhubě a těm, kteří žijí, je životodárnou vůní k životu (2.Kor 2,16). To ještě nikdy nebylo jinak. Často se říká, že můžeme dělat cokoli, jen když bude středem Ježíš. Boží slovo se tak deformuje natolik, až se hodí tomu, co sami chceme a co se nám líbí. Tak mizí jakýkoli respekt před Bohem a jeho slovem. Zní to pořád dobře a laskavě, ale je to brutální, bezohledné zabíjení duší. V ničem nemůže být méně lásky. Vždyť do nebe tak nepřijdeš, to by totiž bible musela lhát. Tak jsou křesťané sváděni a ti, kteří jsou na správné cestě, jsou z ní odváděni. Udivuje mě, jak málokdo to vidí, ale když oko není čisté, pak je celé tělo ve tmě.

Nejnebezpečnější ze všech hříchů je vědomě se stavět proti lepšímu poznání. V širším smyslu je to hřích proti Duchu Svatému a velká nemoc dnešní doby, snaha utéct před pravdou, které se ale utéct nedá. Ze strachu, že to, co bylo řečeno nebo napsáno by mohla být pravda, nechtějí o tom lidé nejprve nic slyšet, aby si zachovali dobrý vztah k pastorovi, ke kazateli, ke sboru. Nakonec musí postupně pravdu odmítnout, aby si zachovali důvěru vedení sboru. I blízcí přátelé se vám pak musí vyhýbat, aby neztratili důvěru. Skutečně je to atmosféra posledních dnů, kdy kromě vzduchu, spodních vod a deště jsou otrávena i srdce lidí.

Podle tvrzení ekumeny jsou kořeny ekumenického hnutí v Evangelické alianci, CVJM a Křesťanském světovém svazu studentstva. Evangelická aliance byla založena v Londýně v roce 1846 na setkání 921 křesťanů z různých denominací svobodným zednářem Thomasem Chalmersem. Byl členem lóže St. Vigean ve Forfashire ve Skotsku. CVJM (CYMCY) byla také založena z iniciativy svobodných zednářů a úzce s nimi spolupracuje. U jejího zrodu stál známý svobodný zednář Henry Dunant. John Mott byl členem tajné organizace se svobodnozednářským rituálem a se slibem mlčenlivosti. V roce 1895 založil Křesťanský světový svaz studentstva. Sjednocovací snahy jsou antikristovským plánem Iluminátorů. A že jsou na programu modlitebního týdne Evangelické aliance modlitby za jednotu křesťanů? Jenže je příliš mnoho znamení, že církve jdou k zániku, takže spása každého jednotlivce se tak ocitá v největším nebezpečí. To je mnohem důležitější, než zachovat si prestiž u dnešní zkažené generace. Na průběhu klinické smrti, kdy mrtví mohli zvnějšku pozorovat, jak byly prováděny oživovací pokusy na jejich těle, byla v mnohých případech prokázána pravdivost bible. Proto, milý čtenáři, naslouchej a nech se varovat. Chci tě závěrem ze srdce pozvat: uveď svůj život s Bohem do pořádku. Dotkni se Ježíšových rukou, které jsou k tobě nataženy, a děkuj mu za tuto neocenitelnou a nezaslouženou možnost. Nelituj žádné námahy a starej se o svoji spásu. Bible, která v tolika bodech potvrdila svoji pravdivost a právě v dnešní době se tak výrazně naplňuje před našima očima, nelže ani v tom, co říká o nebi a pekle. Můžeš se dosud odvolat na krev Ježíšovu a získat odpouštění, zaplacené jeho obětí na kříži. Záchrana je nejdůležitější pro každého člověka a naděje na věčný život je základním smyslem našeho bytí. Proto se neřiď podle masy. Masové křesťanství nebylo a ani dnes a pro budoucnost není ničím jiným, než antikristovským křesťan


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Akce září a říjen Praha

Příspěvek od martinq »

Prodejní výstava Ezotera PRAHA 18.9. - 19.9. 2010

Miluj svůj život Praha - Vršovice 29.10. - 31.10. 2010

Program přednášek - http://www.ezotera.cz/ano


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Festival Praha - Miluj svůj život

Příspěvek od martinq »

29. 10. - 31. 10. 2010

Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 - Vršovice


program:
http://www.ezotera.cz/ano/01_fest.htm


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1233
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Májský 7. den

Příspěvek od martinq »

Třetího listopadu (někdy je uváděn 2.listopad) tohoto roku končí 6. Noc a začíná 7. Den (3.11.2010 až 28.10.2011) Galaktického Podsvětí podle mayského posvátného kalendáře, který je více než kalendářem zakódovaným popisem evoluční teorie, jak tvrdí Carl Johan Calleman. Co nás čeká podle tohoto prognostika?

7. dne dozraje plod - bude vládnout božstvo Ometeotl/Omecinatl (pán a paní duality). Calleman odhaduje, že dojde k dosažení rovnováhy mezi Východem a Západem; skončí nadvláda jedné duše nad druhou; začne nové Vesmírné Podsvětí (11.2.2011.) nedualitního kosmického vědomí. Calleman očekává, že ke "konci cyklů" (nepoužívá termín konec světa) dojde 28. října 2011, tedy nikoli až 21.12.2012.

Při interpretaci mayského kalendáře je používán rovněž termín "nebe", těchto nebí je 13. V posledním Nebi se právě nacházíme, jeho symbol je plod, začalo v roce 1617 n.l. a konečí v roce 2011 (podle Callemana).

Je zajímavé, že v době, kdy začaly působit energie tohoto období byly v Holandsku vydány první noviny (1618) a také byla vytvořena první poštovní služba (1624). Polarizované tvůrčí pole 13. Nebe znamenalo počátek období téměř 400 let narůstajcíí převahy Západu a izolaci východních a západních kultur planety. A rovněž šíření křesťanství ve světě.

Mayský mýtus praví, že když byl zasazen Světový strom, Světlo vstoupilo do všech lichých a Temnota do všech sudých Nebes. V sedmi Nebesích tedy božské Světlo umožňuje prorokům a jejich stoupencům vnímat božskou skutečnost nově, a šest přechodných období Temnoty, kdy není nebeský Kříž zřetelný.

Ve své podstatě je Galaktické Podsvětí orientováno na uzdravení světa. Směřuje k celistvosti a lásce, které vytyčuje nová úroveň vědomí. Je určeno k ukončení vlády jednoho člověka nad druhým a k uzdravení vnitřního rozkolu způsobeného „Pádem“. Každý, kdo se vydává na cestu k osvícení nebo jej dokonce dosáhne, vlastně pomáhá celému ostatnímu lidstvu.

Pramen: C. J. Calleman: Mayský kalendář.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

Zamčeno

Zpět na „Vnitřní svět“