Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

POSLÁNÍ A PRAVIDLA FÓRA U PRAMENE

Všeobecné informace o nové verzi fóra.
Zamčeno
Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3248 poděkování

POSLÁNÍ A PRAVIDLA FÓRA U PRAMENE

Příspěvek od Slavek Krepelka »

.
POSLÁNÍ FÓRA U PRAMENE
Vážení přátelé

Ocitli jste se na fóru U pramene, které jsme založili pro všechny lidi dobré vůle, aby jim sloužilo jako inspirace, kutilský koutek a cokoliv, co v něm chce kdo vidět a nalézt včetně mnoha těžko dostupných informací.

Ve vzájemném styku zde používáme tykání jako výraz vzájemné rovnosti a sounáležitosti, oslovujeme se svými nicky, které můžeme podle uvážení skloňovat, skloňovat přes pomlčku a nebo neskloňovat.

Vše, co o sobě hodláme sdělit veřejnosti, uvedeme ve svém Profilu, kde je vhodné označit i svoje pohlaví, protože bezpohlavní jedinci jsou zde považováni automaticky za samečky. Pro neveřejnou komunikaci mezi členy jsou určené Soukromé Zprávy - SZ.

Zaměření našeho fóra je poněkud všeobecné a velice svobodomyslné. Uvědomujeme si, že nikdo z nás nemá patent na vševědoucnost a proto se vždy budeme snažit, abychom zajistili, že nám nebudou stát v cestě žádná dogmata ať už náboženská, nebo světská. Hodláme zajistit atmosféru klidné a podnětné spolupráce mezi členy, ke kterým se hlásí i administrace, ať už v oblasti technické, zdravotní, či filosofické.

Naším cílem je:

Umožnit a podpořit dobrovolnou spolupráci všech nadšených amatérů i profesionálů, kteří se zabývají otázkami životního prostředí, volné energie ať už obdržené z klasických zdojů, nebo ze zdrojů pouze tušených a kteří jsou ochotni přiložit k dílu ať už ruce, nebo znalosti. Snad s tím jednou přispějeme svou špetkou k energetické soběstačnosti všech, kdo se nespokojí s ekologickými problémy způsobenými drancováním přírodních darů Země a jejím ničením.

Umožnit a podpořit otevřenou diskuzi a vzájemnou pomoc členů při řešení otázek zdravotní péče o sebe samé v oblasti fyzické i psychické, kde si budeme moci celkem nerušeně vyměňovat své zkušenosti a znalosti a vzájemně si pomáhat ve všech oblastech, ve kterých současný zdravotnický monopol selhává.

Umožnit uživatelům přátelské vzájemné posezení, ať už bereme život s humorem, chceme si jen odpočinout nebo se poradit o všedních a nevšedních záležitostech, případně se ke své libosti a nelibosti vyjádřit k ožehavým společenským problémům.

K dosažení tohoto cíle, vzhledem k silné snaze jedinců i zájmových zpátečnických organizací brzdit rozlet ducha druhých, budeme brát bez milosti "po letech" každého, kdo nám zde v naší vzájemné činnosti bude chtít nějak bránit.
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA FÓRA U PRAMENE
Sekce č.1
ROZŠÍŘENÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL FÓRA U PRAMENE

Svou registrací na fóru U Pramene beru závazně na vědomí že:
a) Svoje příspěvky mám právo upravovat pouze 24 hodin od jejich podání a souhlasím, že po této době přecházejí bezvýhradně do vlastnictví fóra U Pramene. Ve svých příspěvcích nesmím používat modrou barvu písma, která je vyhrazena moderátorům. Citovat celý předcházející příspěvek je nepřípustné a citace je žádoucí zkracovat pouze na předmět reakce. Psaní velkými písmeny lze použít jenom pro zdůraznění jednotlivých slov, jinak se považuje za nevychované řvaní.
b) Je mou povinností řídit se pravidly fóra U Pramene.
c) Mi není povoleno být na fóru U Pramene registrován pod více než jedním nickem.
d) Mi není povoleno použít avatar jiného člena, nebo avatar jiného člena v jen nepatrné obměně.
e) Je právem a povinností moderátorů upravovat, editovat, odstraňovat a přemísťovat příspěvky uživatelů, vpisovat poznámky do příspěvků pokud použijí modrou barvu písma, zamykat a odemykat vlákna i jednotlivé příspěvky a třídit je do sekcí nebo podsekcí dle jejich názoru, tak jak shledají za vhodné a potřebné.
f) Je právem a povinností moderátorů a je právem členů požádat kteréhokoliv jiného člena o doložení pochybných, avšak definitivně formulovaných tvrzení.
g) Je právem moderátorů rozhodnout, zda doklad tvrzení přijmou za dostatečný, či ne a podle toho s daným příspěvkem či příspěvky naložit.
h) Příspěvky uživatelů fóra U Pramene vyjadřují názory autorů které se nemusí shodovat s názory administrace a že administrace není zodpovědná za tyto názory.
i) Veškerá informace poskytnutá kterýmkoliv uživatelem je nezaručená a administrace nenese žádnou zodpovědnost za její použití nebo zneužití kýmkoliv.
j) Každý uživatel i návštěvník je zodpovědný za vlastní použití jakékoliv informace, která je poskytnuta kterýmkoliv uživatelem fóra U Pramene, včetně členů administrace, jakýmkoliv způsobem.
k) Je právem a povinností moderátorů napomínat, varovat a eventuelně omezovat přístup uživatelům, jejichž chování se neslučuje s pravidly fóra U Pramene, nebo je nepochybně namířeno proti činnosti, funkci a poslání fóra.
l) Opakované a především úmyslné porušování pravidel fóra U Pramene bude korigováno moderátory progresivně s přihlédnutím k historii každého uživatele.
m) Proti rozhodnutí lokálních moderátorů podsekcí v rámci moderování fóra se uživatelé mohou odvolat pouze přes SZ (Soukromou Zprávu) u globálního moderátora dle vlastního výběru.
n) Globální moderátoři si nemohou vzájemně zvrátit rozhodnutí.
o) Proti rozhodnutí globálního moderátora se uživatelé mohou odvolat pouze přes SZ u administrátora (Rival).
p) Proti rozhodnutí administrátora není odvolání.
q) Mi může být za jakoukoliv činnost proti pravidlům, nebo nevyhovující poslání fóra U Pramene, ať již zde jmenovanou, nebo odvoditelnou z všeobecných pravidel a poslání fóra, kdykoliv pozastaveno členství ať již dočasně, nebo trvale.


Sekce č.2
Svou registrací na fóru U Pramene se zavazuji k následujícímu:
a) Seznámím se s pravidly fóra U Pramene a průběžně se budu informovat o změnách.
b) Během svého členství se budu řídit pokyny moderatorů.
c) Obsah mých příspěvků nebude podle mého nejlepšího vědomí odporovat zákonům České Republiky.
d) Nebudu vědomě porušovat mezinárodní práva, například copyright.
e) Budu se vyjadřovat pokud možno k věci a v příslušném vlákně.
f) Než založím nové vlákno, vyhledám si, jestli už existuje vhodné vlákno pro téma mého příspěvku.
g) Zdržím se osobních výpadů proti kterémukoliv jinému uživateli.
h) Zdržím se osobních výpadů proti moderátorům.
i) Nebudu úmyslně jakýmkoliv způsobem narušovat chod fóra a ztěžovat práci administrace.
j) Nebudu nikoho osočovat z nepoctivosti, pokud nemohu své tvrzení definitivně a hodnověrně dokázat.
k) Budu se snažit svými příspěvky nezavádět témata a případné příspěvky mimo téma v tématických diskuzích. Kde jsou povoleny, budu je označovat pomocí funkce “mimo téma” (off topic).
l) Budu respektovat tématický styl vlákna označený v prvním příspěvku každého vlákna.
m) Nebudu na fóru U Pramene vědomě uvádět nic nepravdivého.
n) Nebudu nikoho jakýmkoliv způsobem na fóru U Pramene veřejně pomlouvat.
o) Nebudu samoúčelně propagovat komerční webové stránky.
p) Nebudu začínat a vyhledávat osobní spory.
q) Budu vždy připraven doložit svá definitivní tvrzení a na požádání kteréhokoliv uživatele či administrace je doložím.
r) Absolutně se zdržím jakékoliv formy vyhrožování kterémukoliv jinému uživateli nebo členu administrace ať už veřejně, přes SZ, přes soukromý email nebo jakoukoliv jinou formou komunikace.Domníváme se, že rozšířené znění pravidel fóra U Pramene poslouží ke zvýšení jeho kvality, omezí řešení nejasností při používání fóra a tím ušetří administraci práci. Jejich dodržováním nám pomáháte, abyste zde vy, čtenáři i přispěvatelé, se zájmem o vše nové, revoluční a všeobecně prospěšné, nalezli pokud možno co nejserióznější informace, neboť problémem dnešní doby není přístup k informacím, nýbrž třídění dostupných informací na prokázané, na možné a na ignorantské či dogmatické bláboly, či fantazie.


Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své budoucnosti.
Zamčeno

Zpět na „Nové fórum“