Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Vzestup

O vnitřním světě v každém z nás.

Moderátor: martinq

Zamčeno
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Poselství od Motýlího Měsíce – Léčení s královstvím zvířat

Příspěvek od martinq »

Ještě jednou předstupuji, abych s vámi promluvil a předal vám své požehnání. Při předchozí komunikaci jsem s vámi hovořil o tom, jak můžeme dosáhnout energie přírodních království, abychom pomáhali v léčení a podpořili růst a transformaci Matky Země a lidstva. Teď vás chci pohnout k tomu, abyste si uvědomili další království energetických bytostí a duší, které si přejí podílet se na léčení Země, které chtějí spolupracovat s lidstvem a nastolit potřebné změny.Království zvířat je na Zemi silně zastoupeno a existuje ve formě rozmanitých fyzických těl. Vidíme tak různorodou paletu zvířat, od takových, která úzce spolupracují s lidstvem, až po taková, která žijí v divočině, ale všechna mají jednu věc společnou. Uvnitř své bytosti nesou duši, aspekt Stvořitele. Mnohým zvířatům na Zemi byly dány zvláštní úkoly, nést vědomí a moudrosti starých časů, dalších rozměrů nebo jiných planet. Při pohledu na zvířata vašima fyzickýma očima vidíte pouze jednu čtvrtinu jejich bytosti a energie, to stejné samozřejmě platí i pro lidi. Zvířata mají mocné energetické centrum a jsou nesmírně citlivá na energie a změny na Zemi. Dokážou porozumět dokonce ještě dříve než lidé mnoha situacím, které se na Zemi dějí, mají schopnost citlivě reagovat na změny všeho druhu ještě před tím, než nastanou. Jejich vhled a porozumění Zemi je mnohem rychlejší než je tomu u lidí, protože vnímají svou realitu jako energii a cítí energii kolem sebe i u ostatních.

Mnoho lidí soustřeďuje při zkoumání zvířat svou pozornost jednoduše jen na zvířecí instinkty, ale ty zastupují pouze přírodní aspekt nebo interpretaci fyzického těla. Tak jako má vaše fyzické tělo takové potřeby, jako je potřeba jídla a spánku, stejně tak mají tyto potřeby fyzická těla zvířat. Pro mnoho lidí to může být příliš při pohledu na zvíře připustit, že má aspekt nebo světlo Stvořitele, že má mocné energetické centrum, vysokou citlivost a vědomí, které pracuje ve prospěch Země a lidstva. Až sami sobě dovolíte respektovat a oceňovat království zvířat, potom i sami sobě dovolíte automaticky se otevřít nové perspektivě jejich energie. To může být velice poučné.

Tak jako lidem, i zvířatům byl dán na Zemi životní úkol, tento úkol byl dán Stvořitelem. Znamená to nést v sobě aspekty nebo části Stvořitelovy moudrosti jako kousky skládačky, které když se spojí dohromady, tak vytvoří ohromný pramen moudrosti. V minulosti si mnohé civilizace cenily zvířat nebo rozuměly moudrosti zvířat, kterou v sobě nesou. Tyto civilizace dokonce začaly se zvířaty spolupracovat, aby upevnily svou vlastní moudrost nebo pohled jejich civilizací na zvířata, takže s každou nově narozenou zvířecí generací se znovuzrodila také upevněná moudrost. Je toho mnoho, co lidstvo může od království zvířat získat, velice často pokud jste zvířeti nablízku nebo jestliže vaši cestu zkříží jakékoli zvíře, je to symbol, že toto zvíře je nositelem moudrosti, kterou potřebujete pro potvrzení a vstřebání na pomoc vašemu vlastnímu duchovnímu rozvoji. Moudrost zvířete se podobá dveřím, ke kterým potřebujete klíč, abyste je mohli odemknout. Energie, která odemyká dveře, je přítomnost lásky a míru, protože uspokojuje a uvolňuje zvíře, dovoluje jeho energiím, aby byly expanzívnější. Při expanzi jsou jeho energie jemnější a uvolněnější, což usnadňuje komunikaci a spojení. Pro spojení člověka se zvířetem je zapotřebí čistá a mírumilovná mysl, protože zvíře se může snadno napojovat na vaše myšlenky a to může přinášet rušivý pocit.

S mírumilovnou myslí můžete ze svého srdce vyjádřit zvířeti pouze bezpodmínečnou lásku. Možná zjistíte, že v tomto bodě si vás zvířata začnou uvědomovat, navážou na sdílení bezpodmínečné lásky a vy pocítíte, že je zvíře ve vaší přítomnosti uvolněné nebo v kontaktu s vaším světlem. Potom si můžete v duchu s milující silou říci, „Máte moudrost, kterou si přejete nebo potřebujete se mnou sdílet?“ Potom už záleží na vás, abyste zůstali ve stavu míru a lásky, uvěřili v moudrost, která vstupuje do vaší mysli, ať už je to proud znalostí nebo prosté slovo. Dokonce i potom co zvíře z vašeho života odejde, můžete v komunikaci na této úrovni pokračovat. Když si přejete navázat toto spojení, jednoduše vyjádřete své hluboké uznání a lásku. V některých případech to jsou vlastnosti zvířete, které vám mohou nabídnout doprovod ve vaší vlastní realitě a při vašem růstu.

Skutečnost, že dnes lidstvo začíná navazovat kontakt se zvířaty na nové úrovni je důležitá, protože je to mocný zdroj energie a lásky, přání pomáhat při léčení Země a probuzení lidstva. Když se lidstvo začne na hlubší úrovni kontaktovat s královstvím zvířat, lidé si uvědomí, že se na ně mohou vždy obrátit, aby přivolalo léčbu určitých situací, lidí nebo záměru na Zemi. Tato léčba je velmi mocná, protože v sobě nese čistý záměr a království zvířat má schopnost propojit nebo spojit své energie dohromady, aby vytvořilo jednotné vědomí. Lidé mají také tuto schopnost, ale ještě si jí nejsou vědomi.

Protože se blížíme k roku 2012, věřím, že je potřeba spojit se s královstvím zvířat a respektovat úkol, který zvířata na Zemi mají. Toho může být snadno dosaženo láskyplným uznáním království zvířat, ať už se bude jednat o skupinu nebo jednotlivce.

Lidstvo musí také uznat sílu lásky a léčení, kterou království zvířat má, teď je čas spojit léčivé energie lidstva a království zvířat v jedno s jedinečným záměrem. Chci se s vámi podělit o meditaci, která vám umožní spojit vaše energie s královstvím zvířat a začít ohromující celosvětové léčení Země, lidstva a království zvířat.

Nahlas řekněte,
„V posvátné přítomnosti a pod vedením Stvořitele aktivuji své energie, světlo a duši svého Já, abych zesílil proud a rozvoj svého bytí. Dovoluji čistému a milujícímu světlu Stvořitele, aby zhluboka proudilo do každého aspektu mého bytí, povznášelo a rozvíjelo sílu a jasnost mého vnitřního světla. Dovol mi splynout s přítomnosti Stvořitele, abych mohl na věky pobývat ve svatyni lásky a míru. Prosím, ať je moje citlivost k vedení a přítomnosti Stvořitele v této chvíli zvýšená a pokračuje v rozvoji během každého dne mého života. Ať mi každý můj krok na Zemi umožní zapojit a ponořit se na hlubší úrovni s čistou a mocnou přítomností Všemohoucího Stvořitele. Dovoluji svému světlu, aby jasně vyzařovalo z mého bytí a neslo v sobě nejčistší záměr lásky a míru. Dovol mému světlu, aby nejdříve proudilo tam, kde ho je na Zemi zapotřebí.

(Zhluboka se nadechněte a dovolte, aby se to uskutečnilo).

Mým dnešním záměrem je vzít na vědomí, ocenit a uctít království zvířat v jeho celistvosti a moudrosti, světlo a lásku, kterou v sobě království zvířat nese. Ve svém srdci vím, že království zvířat má svůj nedělitelný úkol v životě mém i v životě lidí na Zemi. Oceňuji, respektuji a miluji království zvířat a jsem rád, že s ním mohu sdílet svůj život.

(Pošlete tuto myšlenku ven do světa; představte si své světlo, jak vstupuje do každého jednotlivého zvířete na Zemi, jak okamžitě pokrývá Zemi a všechny oblasti, kde se vyskytují zvířata. Sdílíte svou lásku s královstvím zvířat, což vytváří síť světla a lásky. Nemusíte čekat, že nějaké světlo bude proudit z království zvířat zpět k vám, ale můžete pocítit nový příliv energie, který vstupuje do vaší aury; jednoduše se poddejte této energii.)

Je mým přáním a záměrem poslat léčivou energii lásky a míru všemu lidstvu, Zemi a duši Matky Země. Prosím, aby se království zvířat, pokud si to zvířata přejí, připojilo ke mně při vyjádření lásky a léčení. Království zvířat, oceňuji vaše ohromné léčitelské schopnosti, prosím, spojte své energie a vyjádřete ze svého srdce Stvořitelovu lásku, kterou v sobě nesete, a pošlete ji na Zemi tam, kde je jí zapotřebí. Dovolte mi spojit svou energii s vaší, abychom vyjádřili bezpodmínečnou lásku. Pokud chcete, tak mne můžete využít pro ukotvení čisté milující energie, kterou si přejete vyjádřit, dovolím této energii protékat svým tělem na povrch a do nitra Země.

(Zhluboka dýchejte a dovolte sami sobě vyzařovat světlo a lásku)

Zároveň se chci podělit o léčivou energii, kterou teď tvoříme, s potřebnými nebo s těmi, kteří strádají v království zvířat. Nechejme naše světlo proudit i ke zvířatům, která ji potřebují.

(Zhluboka dýchejte a dovolte sami sobě vyzařovat světlo a lásku.)

Chápu, že v minulosti byli lidé ke zvířatům krutí nebo jim působili bolest. Je mi to líto a chci, abyste věděli, že vás bezpodmínečně miluji. S láskou chci rozpustit negativní karmickou energii, která stojí mezi mnou a královstvím zvířat, a nahradit všechnu karmickou energii láskou. Jestliže je to vhodné, tak ačkoliv neumím rozpustit karmickou energii u ostatních, chci poslat léčení a lásku karmické energii, která byla vytvořena lidstvem jako celkem ve vztahu ke království zvířat.

(Zhluboka dýchejte a dovolte sami sobě vyzařovat světlo a lásku.)

Je to velká čest moci pracovat s vámi. Znám sílu lásky a léčení, kterou v sobě nesete a chcete se o ni podělit se Zemí a lidstvem. Žádám, pokud jste si vědoma nějakých změn na Zemi, které mohou působit chaos, nějakou oblast nebo lidi, kteří potřebují léčbu, abyste spojila své energie a vědomí a poslala lásku a mír Zemi, aby se stala pro všechny podporující energií. Nejvíce bychom ocenili vaše pozitivní a milující energie a přítomnost.

(Zhluboka dýchejte a dovolte sami sobě vyzařovat světlo a lásku. Můžete také získat odpověď od království zvířat. Seďte tak dlouho, jak chcete a posílejte lásku a světlo světu s královstvím zvířat.)

Děkuji vám za vaše zapojení, pomoc a lásku, a skutečně si vás za to vážím. Vím, že s vámi mohu vždy spolupracovat na léčení Země a vím, že vždy mohu přivolat vaše energie, aby léčily mou bytost, stejně tak jako vy můžete přivolat mé energie, aby léčily vás. Jsme jedním, spojeni v jedno. Děkuji vám. Ať Stvořitel požehná tomuto božskému a posvátnému spojení.“

Toto je velmi důležitá meditace, protože přítomnost a moudrost, kterou zvířata v sobě nesou, se v budoucnosti stane neocenitelnou. Jsou a budou na Zemi jedinci, kteří s královstvím zvířat podobným způsobem pracují, ale čím více bude jednotlivců, kteří otevřou svá srdce a spojí se s královstvím zvířat, tím mocnější se léčivá energie tohoto království stane. Cítíte-li touhu spojit se s vědomím a energií království zvířat, prosím, udělejte to, a vždy můžete přivolat na pomoc mé energie.

Dnes je pro všechny na Zemi nezbytné aktivovat své léčivé energie, které přinesou opravdovou transformaci.

S láskou a posvátným požehnáním,
Motýlí Měsíc

Motýlí Měsíc existuje v rámci vibrací vílích království, pracuje na vybudování vazeb mezi vílí říší a přírodními říšemi s lidstvem.

© Natalie Glasson, http://www.omna.org, 25.dubna 2011

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (http://www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Astrální cestování, kontakt s mimozemskými kulturami.

Příspěvek od martinq »

Astrální cestování, kontakt s mimozemskými kulturami.

Přátelé, dovolte mi, abych se Vám co nejstručněji představil. Jmenuji se Richard Vošický a žiji v Mostě.
Narodil jsem se ve znamení ryb dne 25 března 1979, je mi tedy v době psaní těchto řádků 32 let.

Hlavním důvodem proč vyhledávám lidi duševně se rozvíjecí a milující je, že řadě událostí v mém životě nerozumím, především těm z poslední doby. Ovšem porozumění a vývoj událostí je to, co mne velmi zajímá. CHCI A TOUŽÍM vědět, ale není to vůbec jednoduché. Zdá se mi, že někdy nerozumím ani lidem se kterými jsem se doposud stýkal a vše v co jsem věřil, jsem totiž velmi pragmatický člověk, ale pojďme popořádku.:-)

Měl jsem zcela normální dětství jako asi většina z Vás. V dobách dospívání jsem udělal pár věcí, na které nejsem pyšný a rád bych je vzal zpět, ovšem to již nejde. V 15 letech jsem se začal věnovat hudbě, zejména té elektronické. Uchvátili mě tehdy možnosti techniky a zvukového zpracování a setrval jsem v tom opravdu velmi dlouho. Možná tomu chtěl osud, v mých 20 letech, těsně po dodělání střední školy se hudba a zvuk staly i mým povoláním, nastoupil jsem tehdy do pracovního poměru zvukového technika v rádiu. Život zcela slučitelný s tím průměrným, který v této zemi vede skoro každý. Vydělané peníze jsem většinou utratil za věci, které člověk nepotřebuje, co by jste chtěli od mladého člověka. Znáte to, materializmus mne v té době zmáhal a říkal jsem si, že naleštěné nové auto je to co mi v životě přinese radost a uspokojení. V rádiu i přes všechny možné personální změny, přechodu vlastnictví z jedné společnosti na druhou jsem vydržel 9 let. Poté jsem se dal na podnikání, kdy jsem dál setrvával v činnosti zvukové. Přidal se k tomu časem také obraz a vývoj informačního a obchodního softwaru.

Přejděme ale k věci, nic zásadního co by stálo za zmínku se po duchovní a duševní stránce nestalo až do mých 21 let.
Vzpomínám si jako by to bylo dnes. Tehdy jsem poprvé opustil své tělo a poznal astrální svět a bytosti v něm žijící. Byl to pro mne velký šok, tak velký, že jsem z počátku ze strachu a neporozumění velmi špatně spal. Pořád jsem se "tam" vracel, zcela nekontrolovaně. Poznal jsem dost negativních a agresivních tvorů, které tento strach jen umocnili.
Teprve při prvním kontaktu s bytostmi připomínající malé bílé obláčky, jsem se trochu uklidnil. Nejevili žádné známky agresivity, jen mi jak pilné včeličky provedli díru do hrudníku a implementovali tam jakýsi předmět s ujištěním toho, že mi to v budoucnu pomůže, za předpokladu že budu chtít. Poté jsem pár duší přivtělil a posléze zase propustil, bylo to období velkých experimentů, které vůbec nikam nevedli.

Řekl jsem si, že astrální cestování mi nic do života nepřináší, navíc se to neslučovalo s představami mas, kterým se velmi špatně vysvětlovalo, že je něco takového vůbec možné. Bylo mi na nějaký čas zapomenuto a žil jsem dál "spořádaný" život na této planetě.

Teprve před zhruba půl rokem můž život nabral nečekaný obrat. Astrální cestování se ve mne probudilo a události akcelerovali nečekanou rychlostí. Se vstupem do procesu proměny země jsem najednou byl schopen nejen opustit své tělo, ale opouštět i naši dimenzi a navštěvovat jiné, vetšinou paralelní s tou naší. Začal jsem kontaktovat své další já v jiných dimenzích a propojovat jednotlivé dimenze mezi sebou, tak činím dodnes. V naší hmotné 3D dimenzi takové počínaní nelze fakticky dokázat, každý si tím musí projít sám, ovšem v dalších energetických tedy nehmotných dimenzích již lze ledacos:-).

Začal jsem si pokládat různé otázky o bytí a nebytí a chtěl jsem pochopit podstatu toho všeho. Začalo to různými pro mne fascinujícími úkazy zde, jako jsou kruhy v obilí, nevysvětlitelné předměty z minulosti, historie země, UFO a další hmatatelné věci. Jelikož, jak jsem se již zmínil v úvodu jsem velmi pragmatický člověk, pokládáním různých na faktech postavených otázek jsem se dostal k počátku - k mimozemským civilizacím. Řekl jsem si, třeba budu schopen vstoupit do vyšších dimenzí a s jinými kulturami komunikovat.
Netrvalo dlouho a k prvnímu kontaktu došlo. Byly to právě Grays, kteří mne po usilovném tápání po astrálních světech a hledání zavolali k sobě. První kontakt byl velmi krátký. Navštívil jsem jejich prostor s obrovskou obrazovkou zobrazující různé fraktály, hrající trance/techno hudbou. První slova zněla: Jsi pozoruhodný, ale hloupý, zatáhni si ty profily v oknech (mám místo záclon hliníkové profily). Bylo to v době rozednívání.
To vše rozvířilo vlnu dalších vnitřních otázek o existenci na zemi a následoval sled dalších významných událostí. Jednou z hlavních otázek byl vznik humanoidní pozemské kultury. Na tuto otázku jsem dostal odpověď zástupcem světla přesně dne 24.12.2010. Všichni víme čím je toto datum příznačné:-)
Informace, které jsem obdržel byly pro mne šokující. Teorie o reptilních rasách ovládající grays a ti zase ovládající nás, které jsem do té doby četl různě po internetu nabrali nečekaný rozměr.
Slova zněla nějak takto:
Grays po miliony let ovládají lidskou kulturu, byla Vám v minulosti změněna DNA kterou lze dálkové ovládat. Prostřednictvím satelitů umístěných na Vašem měsíci jste z části řízeny. Peníze na Váš svět přinesli také oni, aby tuto kontrolu ještě umocnili. Volba je ovšem na Vás!

Krátce na to jsem byl osvícen! Zvolil jsem světlo a svobodný, nikým nekontrolovaný život! Světlo mi přineslo do cestovaní nové schopnosti, dovolí mi se pohybovat vysokou rychlostí a skákat v prostoru. Začal jsem rozsévat pravdu a bojovat za světlo i v dalších paralelních dimenzích, kde věřte nevěřte o tomto nemají ani páru. Touto činností jsem si získal pár jiných bytostí a jednoho nevěřivce o existenci mého hmotného těla jsem přesvědčil dost pro něj překvapujícím způsobem. Vzal jsem ho skokem ke svému tělu a ukázal mu ho. On pak cestoval k sobě domů zhruba půl dne. Jiný se mne zeptal: jak mohu být osvícený a zároveň multidimenzionální. Odpověděl si sám, došlo mu, že za tím stojí někdo "jiný".
Boj za světlo trval dál a při nedávné události v prostorách grays, kde mají výkonné počítače na řízení lidstva jsem se snažil jejich činnost sabotovat. Ovšem byl jsem chycen. Grays mě nechali na živu, jen mě na několik dní paralyzovali. Jejich slova zněla: Z jaké dimenze jsi řízen? Má odpověď zněla, že se řídíme navzájem. Oni na to: Vždy to někdo řídí. Necháme tě na živu, ale nepleť se nám do cesty. Lidem klidně můžeš říkat co chceš, stejně ti neuvěří.

Poté odešli.
Od zástupců světla jsem byl pokárán a v boji proti temným světům pokračuji nepřímo. Tedy volením jen pozitivních věcí. Nikomu nic nevnucuji, kdo chce a má opravdový zájem rád pomohu.Nalezl jsem pravdu a podstatu, ještě změnit svůj racionální pohled a probudit v sobě to nejlepší.
Jelikož jsem na počátku své cesty a práci na energiích neovládám, tak jak si představuji, budu rád když mi kdokoli z Vás dá jakoukoli užitečnou a upřímnou radu.Třeba i s doporučením odborníků, kteří budou schopny mě pozvednout ve vývoji.Přeji vše dobré.


S pozdravem Richard Vošický

http://novazeme.ning.com/profiles/blogs ... e=activity


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Energie na Červen

Příspěvek od martinq »

Obrázek


Čas rozhodnutí a výrazných proměn

Rozdělení a znovuspojení světů
Trojportál Lásky

Milí přátelé, spřízněné duše, čtenáři zpráv z Nové Země. Podle vašich dotazů a ohlasů vím, že mnozí z vás již netrpělivě očekávali Energie na červen 2011. Děje se toho teď mnoho, hodně věcí se dalo do rychlého pohybu a vše se mění. Informace o energiích tentokráte přicházely velmi zvláštním způsobem a pokud jsem se je pokoušela zapsat a zachytit, tak to prostě nešlo formulovat do slov a vět. Jako by se překmitával a měnil i způsob komunikace. Podle datumu vidíte, kdy jsem začala psát článek a jak dlouho to trvalo, než se podařilo ho dokončit.

Přestože to tak zpočátku nevypadalo, článek o energiích na červen nakonec vznikl a je mi umožněno ho s láskou poslat do světa, stejně jako i mé předchozí "děti".

Mám pocit, že můj "úkol" psát články o energiích na jednotlivé měsíce se chýlí ke konci. Aspoň v té původní formě a podobě. Co bude dále? To netuším. Určitě budu psát další články, jen v tuto chvíli nemám zdání, jak a co bude "přicházet".

Slunovrat rozhodne. Zůstávám otevřená tomu Novému, co přichází...

Během června dojde k velkému "restartu" a bude se to týkat všech oblastí našeho života. Na Vyšších úrovních mnoho Duší právě v těchto dnech učiní nová rozhodnutí. Jak dochází k zesílenému propojování realit, kdy stále více lidí je již schopno pobývat delší čas ve vyšších vibracích, mnohé z té nižší reality již přestává fungovat a reagovat. Vytváříme si nové prostory. Mnohé z našich životů odchází a nezbývá, než to pustit. Pokud bychom chtěli cokoliv udržet, tak to působí velkou bolest.

Pohyb, svoboda, tolerance, opravdovost a nepodmíněná láska - to jsou slova, která nejlépe vystihují směr cesty, kterým se teď ubírají naše Duše. Ve vyšších vibracích nelze nic "držet" či "vlastnit" a už vůbec ne nikoho.

Už během května nastaly nečekané obraty a změny směru, což ještě bude v červnu pokračovat. V červnu dojde k probuzení dalších světelných Duší. Mnoho lidí se rozpomene a probudí, aby mohli vstoupit do vyššího stavu vědomí. Dojde k mnoha pohybům a posunům.

Brána 21. 5. nastartovala velký očistný proces - hlavně ve vztazích. Její energie začala působit už několik dní předem a přinesla očistu i na úrovni fyzických těl. Díky "světlu", které skrze tuto bránu začalo přicházet na Zemi, se začalo rozjasňovat a "vyjasňovat" mnohé v našich vztazích. Vše dosud ukryté někde pod povrchem, vyplouvá na světlo a je postupně očišťováno. Vše opravdové a rezonující s námi je posíleno a to ostatní je již neudržitelné a je ukončováno.

V červnu nás naše Duše povede k rozhodnutí. Abychom konečně pochopili, co je opravdu v souladu s naším nitrem a podle toho i jednali a vystupovali navenek. S láskou a upřímností vyjadřovali svoji skutečnou podstatu a otevřeně dávali najevo to, co cítíme. Červnové energie přejí komunikaci, takže by nás v tomto směru měly podpořit.

Červnové energie jsou i o radosti, světlu a naději. Je to velmi příhodný čas uzdravit naše vnitřní děti. Ano, jsou dvě - jedno nesoucí mužský a druhé ženský princip. Tento očistný a léčivý proces je podporován z vyšších duchovních míst a hraje velmi důležitou roli v celkovém uzdravujícím procesu léčení vztahu a vzájemného působení mužského a ženského principu na planetě Zemi.

Energie přicházející během Novoluní v Blížencích 1. 6. nachystala podmínky pro úplně Nový cyklus. Předznamenává události, které se budou odehrávat kolem Slunovratu - rozhodnutí, rozdělení a nová spojení.

Další velmi významná energetická brána 6. 6. přinesla energie podporující vzájemné uzdravení ženského a mužského principu a jejich setkání a spolutvoření v lásce. Během této energetické brány byl ukotven Chrám Blíženeckých duší v Praze na Vyšehradě. Až do úplňku 15. 6. (6/6) se bude energie tohoto místa zvyšovat a stabilizovat tak, aby se v den úplňku mohla rozšířit jako světelná vlna na celé území naší země. Ze "srdce" až k horám, které chrání území České kotliny. Tím se probudí a aktivují další energetická místa a dojde k posílení a obnovení částí energetické sítě, která byla po mnoho věků na našem území neaktivní.

Velmi silná energetická brána nastane během Úplňku 15. 6., ještě energeticky umocněna úplným zatměním měsíce, které nastane na našem území kolem 21. hodiny a potrvá asi 100 minut. (více o zatmění měsíce můžete najít zde: http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/) Luna ve Střelci a Slunce v Blížencích přinesou možnost objevit jiný úhel pohledu a výrazně posunout naši schopnost vnímání a uvědomění. Oheň je pozměňován Vzduchem. Otevírají se nové cesty a nové možnosti. Jen je potřeba sebrat odvahu a vykročit, přestože se možná objeví pocit raději někam utéct nebo se schovat. Vesmír nám nabízí další možnost "složit zkoušku". Energie tohoto úplňku, pokud se dokážeme postavit té výzvě, přinese Nový start a výrazný posun.Energetická brána Letního Slunovratu 21. 6. přináší "obrat". Energie kulminující už od energetické brány 21/5 dosahnou nejvyššího bodu a otevřou jednu z nejvýraznějších energetických bran tohoto roku. Skrze tuto bránu lze vstoupit do Vyšší reality. Rozhodnutí projít branou musí každý udělat sám za sebe. Mnoho Duší ten rozhodující krok udělá a další se rozhodnou jinak. Tímto procesem se některé "světy" začnou rozdělovat a jiné spojovat. Mnohé se musí znovu poskládat a překonfigurovat tak, aby vše, co tvoříme, bylo v souladu s novými vibracemi, které se v těchto dnech výrazně zvyšují.
Slunovratem vstoupí Slunce do znamení Raka, což zesílí naše vnímání emocí a zároveň prohloubí naši intuici. Zesílená vnímavost a citlivost nám může pomoci si konečně uvědomit, kde si nedopřáváme péči o sebe samotné. V tomto období se do další části roku otevře prostor, kdy se začne léčit a uzdravovat ženský princip - skrze lásku a podporu ze strany mužského principu. Tento proces vzájemného probouzení, léčení, spolupůsobení a spolutvoření bude pokračovat a narůstat až do prosince tohoto roku. Jedná se o vzájemnou aktivaci vyšších mistrovských kódů v nás, abychom skrze brány 11/11/11 a Zimního Slunovratu 21/12/11 mohli společně postoupit na další úroveň.


V červnu se otevře a bude působit trojitý portál 66/66/66: 6/6 - 15/6 - 24/6 (( 6/6 (+ 9) - 15/6 (+9) - 24/6)), který přinese nejvyšší vibrace lásky. Díky tomuto portálu a energiím, který skrze něj proudí se můžeme kvantovými skoky přiblížit k čistému Bytí.

6. 6. - je pod ochranou "Venušiny hvězdy"

15. 6. - úplněk a zatmění měsíce

24. 6. - ponese nejvyšší vibrace lásky. Díky předcházejícímu Slunovratu bude mít portál 24. 6. o "oktávu" vyšší vibrace než ty dva předchozí.

Čekají nás tedy výrazné změny. Energie přichází ve vlnách. Dovolte si plout na nich a proplouvat, nechte se nést s důvěrou a nalaďte se na rytmus jejich pohybu. Nemá smysl s tím bojovat nebo se pokoušet plavat proti proudu a hlavně proti svému vnitřnímu pocitu. Jakékoliv vzdorování plynutí a rytmu změn nás může pěkně "potopit" a potrápit.

Přicházející světlo je tekuté, symbolizuje oceán hojnosti. Nechte se nést na vlnách jeho vibrací a kormidlo rozhodnutí svěřte svému srdci propojenému s Duší. Ať nás společně dovedou přes ty vlny změn do nových klidných přístavů.

A ještě něco. Pokud jste se dnes ještě neusmáli, udělejte to teď . A nejen pro sebe, ale usmějte se i na ty kolem vás. Ať se nám oči i svět zase o něco víc rozzáří.

Přeji krásné plynutí a dobrou "srdeční" navigaci...

Z břehů Nové Země srdečně a s láskou zdraví a objímá Miriam


Pro http://www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

Obrázek: Prelude to a Kiss od Josephine Wall, Uk


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Velikost písmen

Příspěvek od martinq »

Znáte rozdíl mezi občanem, který má práva a společností, kterou můžete kdykoliv zlikvidovat, prodat, pronajmout ?Franta Vomáčka - občan, která má práva, na toho nikdo nemůže pokud s tím on sám nesouhlasí

Franta VOMÁČKA - poloviční ovce s kterou zamávu, kdy si zamanu, poloviční fyzická a poloviční právnická osoba

FRANTA VOMÁČKA - číslo v mé databázi, které mohu přemistovat kdy chci a nakládat s ním dle své "ďábelské" vůle, očipovat, tlačit ke zdi, nemůže nic, ani neví že existujeA jak nadepsané jsou Vaše dopisy od bank, operátorů, známích ? A co podpis toho co Vám jej zaslal, je nadepsán jako ten Váš ? Já si dlouho myslel, že na velikosti písmenek nezáleží. Omyl.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Fyzické tělo

Příspěvek od martinq »

Prošli jsme mnoha etapami duchovního vývoje, které nám skýtaly různé evoluční průvodce. Provázela nás forma kamenné, rostlinné a živočišné říše. Poslední formou na cestě poznání je forma lidského těla.

Pomocí tohoto těla jsme procházeli posledním vývojem ve hmotě, jenž nám zprostředkoval poznání bolesti i utrpení a zároveň vzrušení a tělesné touhy.
Čím více se duše vyvíjela a my se rozpomínali, tím více jsme se od této tělesné schránky odpojovali. Zprvu jsme se s ní natolik ztotožnili, že skutečné já jsme považovali pouze za toto tělo. Proto v tomto období vítězily lidské pudy, fyzická síla a vzhled, mateřství bylo spojováno se životem a smrtí.

Postupně jsme se setkali s jinou formou bytí a jelikož jsme se s ní nedokázali ještě ztotožnit, nazvali jsme ji bůh a projektovali si ji do všech rozumem nevysvětlitelných úkazů.
Ve vývoji duše skrze hmotu existuje čas. Proto ač vše se děje v tady a teď, z tohoto hmotného pohledu se nyní nacházíme v období, kdy jsme sloučili boha s námi a nás s bohem. Opět se stáváme skutečným a znovu vědomě projeveným já.

Jednou z posledních překážek, která nám bránila dojít k tomuto zcela vědomému poznání, byl právě vztah k tělu. Vztah značí tah a tíži, které nám bránili v odpoutání se od dlouhodobé vazby na tělo.
Pokud jsme nazývali tělesnou schránku naším tělem, stále v nás byl zbytek potřeby vlastnit a být svázáni i s hmotným projevem bolesti a utrpení.
Ve skutečnosti jsme však nikdy nic nevlastnili. Jsme projeveni ve všem a vše je součástí nás a nic je naším jediným majetkem.

Pokud se tedy chcete zcela odpoutat od bolesti a utrpení, přestaňte těla vlastnit.
Na dotaz...kdy jste se narodili...směle odpovídejte....toto tělo se narodilo... Jsme tu abychom otevřeli svá srdce a tak i ostatním. Proto říkejme skutečně i to co cítíme. Jen tak jsme upřímní k sobě i ostatním. Jen tak to ostatním také můžeme naším příkladem ukázat a postupně otevřít. Však milováni jsou i ti, kteří se rozhodnou jinak.
Projevená láska poskytuje svobodu všemu a všem. Můžete uvolnit dosud vaše těla tím, že jim poskytnete svobodu a vyjmete je z majetku svého. Tím nejvíce můžete projevit lásku k sobě, k tělu a tak i ke všem a všemu ostatnímu.

Postupně se tak můžete odpoutat od tělesné smyslnosti a zažívat rostoucí intenzitu projevené bezpodmínečné lásky, která žádným ekvivalentem není připodobitelná k pomíjející lásce fyzické, k majetku, k rodině, k přírodě, k lidem...
Božství v nás by zůstalo neprojevené pokud by jsme ho uzavírali do konečnosti tělesných schránek.
Proto dle svobodné vůle každého z nás, odpoutejme se od tíže tělesné schránky.
To nedostatečná pokora a úcta k já nám bránila s milovanými tělesnými průvodci konečně začít sdílet.

Tělo může být jednou pro vždy uzdraveno v momentě, kdy ho přestaneme vlastnit.

S úctou a pokorou k tělu, skrze které jsem došel k tomuto poznání.

Josef Šálek


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Zatmění úplňkového měsíce 15.6.2011

Příspěvek od martinq »

Zatmění úplňku přinese tolik dnů změn, jako trvá zatmění v minutách, úplněk je ve znamení střelce a bude trvat 101 minut, to je 101 dnů změn a radikálního zásahu střelcem do mysly byrokratů, materialistů a všech, kteří uhly ať už úmyslně či nevědomky ze své cesty.

Obrázek

Co na dnešní den Májové.

Galaktický tón - UAXAC - 8 - Pravda

Osmička představuje spravedlnost, harmonii a rovnováhu. Pečlivě zvažuje všechna fakta aby bylo dosaženo rovnováhy a spravedlnosti. Energii Osmičky lze nejlépe charakterizovat výrokem "Jak nahoře, tak i dole".

Uaxac ovládá Tlaloc, aztécký bůh deště a války.


Sluneční znamení - CHICCHAN - Had - Východ · Země

Toto je 5. denní znamení unialu. Znamená "had" . Přináší jiskřivou východní energii.

Smyslný a vzrušující, Had ztělesňuje intenzívní pudovou moudrost. Toto vysoce inteligentní východní znamení přinášející mocné nové energie, eletrizující ve své přítomnosti.


Obrázek

pan Turnovský:
Kontakt novoluní nebo úplňku s dračí linií je nutnou podmínku pro vznik zatmění Slunce (nov) nebo Měsíce (úplněk). Čím přesnější konjunkce je, tím je úplnější zatmění. Přesné časy úplňku a maxima zatmění nejsou totožné.

K maximálnímu úplnému zatmění Měsíce dochází 15.6. v 20h 12m 37s UT tj. 22h12m37s SELČ. K úplňku dochází v 20h13m34s tj. 22h 13m 34s SELČ

K zatmění dochází na 24 Střelce 23 (Měsíc) a 24 Blíženců 23 (Slunce)
Dračí hlava střední má pozici 23°Střelce 32
Dračí Ocas pravý 23 Blíženců 26. Diference mezi pravou dračí liní a úplňkem je v úhlových minutách proto je zatmění úplné.

Body štěstí a duchovní jsou při úplňku zákonitě v konjunkci s descendentem. (Při novu jsou v konjunkci s ascendentem)


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Práce se světelnými sloupy, silovými zónami a drahými kameny

Příspěvek od martinq »

Lidé dávných civilizací věděli, že krystalické struktury a principy drahých kamenů nás spojují s vesmírným řádem. Krystaly jsou živé a mají svou duši. Skrývají v sobě pokoru a moudrost, neboť prošly hlubokým poznáním času, a disponují velkými léčivými schopnostmi, které získaly dlouhodobým spojením s Matkou Zemí. Jsou nesmírnými pomocníky k vnímání nových vibrací a vedení k pozvolnému přechodu do vyšší dimenze v souladu s naším vnitřním založením.

Švýcarský fyzik Walter Starck dokázal, že elektromagnetické záření kamenů má stejnou frekvenci jako chvění buněk v našem těle, takže mají schopnost je harmonicky ovlivňovat. Jsou to krystalické formy průzračných a čistých chemických sloučenin, které se nacházejí v lidském těle. Při léčebném použití tedy působíme podobným na podobné jako v homeopatii.

Když se následující drahé kameny mentálně napojí na příslušné zóny, začnou vibrovat na vyšších úrovních a vzájemným propojením získají dostatečnou energii potřebnou k otevření lidské mysli k prožitkům v jiných dimenzích a komunikaci s říší andělů a dalších vysoce vyspělých duchovních bytostí.

Vibrace našeho světa se zvyšují a dnes jsme již schopni dosáhnout stejných, nebo dokonce i hlubších stavů i bez dlouholeté pilné práce na duchovní cestě nebo s pomocí látek měnících vědomí. Klíčovou roli v této práci začínají na Zemi hrát silová místa, na nichž v dávných dobách pracovali šamani a/nebo na nichž dneska stojí křesťanské kostely, většinou vystavěné na posvátných a uctívaných místech předchozích kultur a civilizací.

Přišla doba, kdy se tato místa učíme vyhledávat, vhodným způsobem se na ně napojovat a pracovat s nimi. Intenzita vibrací těchto míst neustále narůstá, a objevují se nová, silnější místa než ta, která byla minulosti energeticky silná. Některé nové zóny doslova září a přitahují k sobě pomocí synchronicit všechny, kdo jsou účastni kvantového skoku ve vývoji vědomí.


Spirituální práce na silových místechNa posvátných, silových místech snáze navazujeme kontakt s Božstvím a s duchovním světem vůbec.

Místo, které si nás přitáhne k duchovní práci, nemusí být nutně věhlasné svými „nadpřirozenými účinky“, ale hlavně musí být v souladu s našimi energiemi. Pak na něm pocítíme radost a jakousi péči o nás, což přirozeným způsobem zvýší naše vibrace a posílí nás.

Další možností, jak nalézt silové místo, na kterém se nám bude dobře pracovat a přinese nám nějaké výsledky, je v tichosti se postavit na různá místa v přírodě, vyladit se na „ducha místa“ a nechat na sebe působit tamější energie. Časem se díky této technice naučíte rozlišovat různé energie různých míst.

Tyto skutečnosti ovšem nezaručují, že komunikace a napojení může dosáhnout bezpracně úplně každý – úroveň schopností projevených při této práci se bude lišit podle hloubky vlastního sebepoznání a rozpomenutí se na své poslání (těmito tématy se zabývají semináře Praktické školy transformace)

Práce na sobě znamená práci na svých obranných postojích a přesvědčeních, na vzájemném vztahu ženské a mužské energie uvnitř nás samotných – propojení rozumu a citu, vůle a intuice, agresivity a pasivity, vědomí a nevědomí, vyšší já a nižší Já, osobnosti a duše, fyzického těla a Ducha. Vyléčením vnitřních i vnějších vztahů se můžeme dostat do jednoty sami se sebou i se vším okolo nás. Nejsilnější energie, která spojuje, je LÁSKA. A láska je i pohonem, který aktivuje naši merkabu a s ní světelné tělo.


Posvátná geografie

Pocitem se na konkrétním místě vyladíme na přítomnost zdejší síly. Propojíme se s jejím silovým polem.
Energeticky silná místa upoutají na první pohled, např. nezvykle formované skalní útvary, vrchy a hory, vyvýšená místa s nádherným výhledem, vodopády, minerální prameny a gejzíry, soutoky řek, jezírka a plesa, zálivy ve tvaru půlměsíce, ostrůvky v jezerech, bujné lesy a háje, vchody do jeskyň.Aktivizace světelného portálu na posvátném místě

Tuto zjednodušenou meditaci může provádět každý, kdo se cítí touto prací osloven.

1) Uvolníme celé tělo pomocí několika hlubokých nádechů a výdechů.

2) Přitáhneme si do srdce nebeskou energii, a to tak, že ji do svého bytí s nádechem přijímáme korunní čakrou a necháme ji sestoupit do čakry srdeční.

3) S výdechem ji směrujeme čakerním kanálem dolů, až do středu Země.

4) S nádechem si ze středu Země jako by vytáhneme energii zemského krystalu, a to až do srdeční čakry.

5) S výdechem tuto zemskou energii vyšleme vzhůru korunní čakrou do duchovních říší.

6) Několikrát opakujeme (necháváme se vést intuicí a vnitřní moudrostí).

7) Na závěr zhluboka vydechneme, uvědomíme svoje tělo, protáhneme se a poděkujeme duchovním pomocníkům i svému vedení (Vyššímu Já).Práce na světelných portálech

Práce na světelných portálech spočívá v propojení se Zemí, přijímání energií hvězdných systémů, galaxií a Centrálního slunce a ukotvování na místech, odkud pak budou vyzařovat vyšší vibrace potřebné k vzestupu Země a zaujmutí jejího původního místa v Božím plánu stvoření.

Není potřeba cestovat na ta místa přímo fyzicky, stejně efektivní práce se dá udělat i na vzdálenost (ve skutečnosti žádný prostor neexistuje :-) v meditaci, kdy je v duchu navštívíme a uděláme, co bude potřeba.

Poselství o této práci hodně intenzivně přijímám, a v nich je také to, že spoustu práce můžu sice udělat sama, ale ve finále je na pevné uzemnění a ukotvení do Zemského krystalu potřeba (nejméně) dvou fyzických bytostí.


Obrázek


KRYSTALY PŘIŘAZENÉ K ZÓNÁM

Adulár (kámen intuice) – Tromso

Symbol lásky a jednoty emocí a rozumu, stimuluje epifýzu, podporuje intuici, pomáhá přijmout citlivou a vnímavou stránku vlastní podstaty, a integrovat je do osobnosti.

Pročišťuje a posiluje šestou čakru (třetí oko).Černý turmalín (receptivní kámen) – Kamčatka

Odvádí negativní energii všeho druhu, vtahuje do sebe nepříznivé působení jiných lidí, jejich nenávist a zlobu, dodává odvahu, podporuje koncentraci, bystrost a schopnost učení.

Pročišťuje a posiluje pátou čakru.Granát (kámen regenerace) – Uluru

Dodává životní sílu, podporuje nadšení, otevírá pohled do jiných dimenzí, upravuje příčiny hormonálních poruch, pomáhá přetransformovat sexualitu na vyšší sílu.Amazonit (kámen klidu) – Peru

tiší vegetativní nervový systém, reguluje látkovou výměnu, ovlivňuje činnost podvěsku mozkového, rozpouští negativní bloky, dokáže zavést zpět do minulosti a odkrýt nerovnováhu.

Pročišťuje a posiluje srdeční čakru.Chalcedon (harmonizační kámen) – jihozápad USA

rozhání iluze a fantazie, uvádí tělo, mysl a ducha do vzájemné harmonie, posiluje sebedůvěru i důvěru v okolí a jiné lidi, dodává sílu mezilidským vztahům, podporuje kreativitu.

Pročišťuje a posiluje druhou čakru.Karneol (kámen stabilizace) – jižní Afrika
kámen s vysokou energií. Dodává trpělivost a pozitivní náhled, pomáhá vyslovit pravdu, motivuje k úspěchu, odstraňuje závislosti všeho druhu, čistí oběhový systém, játra, cévy, krev.

Pročišťuje a posiluje třetí čakru (solar plexus).


Vltavín (kámen propojení v úplnosti) – může ho zastupovat průzračný křišťál

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála příjemnou a obohacující práci s krystaly, uzemněním a světelnými sloupy. Těším se na reakce a zkušenosti každého, kdo se cítí touto prací osloven.

(c) Ivana Muková, 24.2.2011


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Pracovníci světla

Příspěvek od martinq »

Milovaní naši pracovníci Světla,

proběhly nesmírné změny ve všech sférách, ať už vědomých, fyzických, planetárních či mezilidských. Projekt duality byl zastavený a ukončený. Od července plně uvidíte a procítíte všechny změny, přes politickou až po vztahovou oblast. Všechny operace probíhaly pod nejvyšším utajením, bez možnosti zaváhání jsme koordinovali tyto procesy převibrovávání Země i vás. Nesmírně s vděkem a úctou děkujeme vám, vědomým pracovníkům Světla, kteří aktivně vykonávají všechno potřebné a zároveň i vám Světlům, doposud neaktivovaným, že se vaše Srdce přestaly bránit Světlu. Čeká vás změna, příchod nového,ale před tím úplná očista. Už mnohokrát bylo námi vzpomenuté to, že všechna čistění probíhají s plným povolením a vědomím každé duše na Matce Zemi. Nikdy nebylo a ani nebude dopuštěno, aby se událo někomu něco mimo plán jeho duše. V uplynulých dnech byly čištěné emoce lítosti, sebelítosti a falešného soucitu. Dovolte nám víc rozebrat toto téma. Lítost je zasahování, napojujete se do energií druhých bytostí a přijímáte jejich emoci a tím přebíráte i jejich zátěže na sebe Falešný soucit vyvolaný osobními vztahy a hlavně médiemi (TV, tisk), které vás denně zahlcují katastrofickými scenářemi a tragédiemi na osobní rovině, vojnami a nepokojem, strachem z nemocí, nedostatku jako takého a hlavně nedostatku peněz. To všechno jsou poslední záchvěvy systému temnoty, která se ještě pokouší udržovat kolektivní vědomí na co nejnižších vibracích. Ano, udají se čistění v podobě zemětřesení, vody, ohně, větru, všeho jako důsledek očisty starých systémů a manipulací proti Jednotě a Matce Zemi.

Naši milovaní, prociťujete vlny, vlny zoufalství, úzkosti a strachu z toho že cítíte jak se vám všechno „bortí“ pod rukama a přímo před očima. Dovolte starému odejít. Pusťte poslední vlákna, pouta a křeče, které způsobují to, že všechno staré ještě krmíte svým strachem. Představte si sebe, jak vstupujete do ráje. Na místo kde vám bude poskytnuté vše, stačí jen být ochotný pustit vše staré a projít Bránou vědomí Srdce do ráje „nazí“. Matka Země a vy s ní jste energeticky přestoupili přes vibrace 4. dimenze. Místa plného přerodu Země, vesmíru a vás. Vy děti Světla, milovaní Mistři, vědomě rozhodnutí být součástí této magické chvíle, která jednou provždy změní Vše, co Je. Uvědomte si svojí sílu, svoje Srdce, Lásku kterou jste a která skrze vás léčí všechny a všechno. Jste sloupy Světla, přicházející na Zemi plně Nebo pro všechny. Nebojte se víc sebe. Je čas převzít plnou zodpovědnost sám za sebe, uchopit vše a zároveň vše pustit. Rozhodnutí, Tady a Teď. Znovu opakujeme ,že rok 2012 sloužil jako termín na uvědomění se a zároveň i jako nástroj odpoutat pozornost od přítomného okamžiku.

Milovaní, je jen Tady a Teď, Tady a Teď, Tady a Teď. Nic jiného neexistuje, jen přítomný vědomý okamžik Srdce v plném sebe uvědomění a převzetí plné zodpovědnosti za vše co ve vás je a co tvoříte okolo sebe

Nebude umožněno už nikomu tvořit další zátěže, nastává čas „vyrovnání“ na všech úrovních. Neschovávejte víc hlavu do písku. Nemyslíte si, že všechny tajemství víc udržíte. Vyzýváme vás, uvolněte se, vina a pocit hanby byly nástroji ega, aby vás přinutili být v křeči a za žádnou cenu „nepřiznat barvu“. Nastává čas odhalení, buď vědomých anebo odhalení „násilí“. Není už možné dále zavazet, či už v osobním směru ve vztazích ale i na státní úrovni. Hluboká přeměna a restrukturalizace začíná ve všem co není Světlem. Temné, je prozářené a je vidět do každého zákoutí duše. Uvolněte se, uvolněte se, uvolněte se.

Jste děti Boží, začněte důvěřovat, že se o vás my, nebeští rodičové staráme naplno a s Láskou. Jste námi vedení, milovaní a podporovaní. Milujeme vás. 21.6.2011 byly sjednocené všechny říše na Matce Zemi, proudí skrze vás a vaši světelnou čakru nejvyšší Světlo Lásky.

Rozhodněte se Tady a Teď. Toužíte po Lásce anebo se chcete ještě učit skrze hry ega? Už není na výběr. Energie jsou oddělované, 3D/5D, není žádná střední cesta. Proto se zeptejte svého Srdce po čem touží.

Srdce je klíč. Srdce je klíč. Srdce je klíč

.

Milovaní, máte plnou podporu, jste nesení na vlně Lásky, skrz tuto neopakovatelnou dobu. Uvolnění je nejlepším způsobem jak se nechať vést touto vlnou Lásky. Vypněte hlavu, otázky, obavy. Posaďte se na loď, kterou je Srdce a nechejte se vést proudem. V plné podpoře, ochraně a vědomí bytostí Světla. Každý z vás má plnou pozornost Stvořitele, bezvýhradně a naplno jste milovaní. Jen se otevřít, otevřít, otevřít. Srdce tak touží po tom,co přichází.

Láska je klíčem. Rozpouští všechny bloky a všechno čeho jste se kdy báli. Milovaní, už nás přijměte! My jsme vaše rodina Světla, čekáme na vás za Bránami Světla a naše náruče jsou otevřené. Nastává doba odhalení všech tajemství minulosti a krás budoucnosti. Jen vás prosíme nestůjte víc na místě, nepřešlapujte a nečekejte na zázrak. Ano, zázraky přicházejí ale skrz vás a vytvořené budou vámi ,skrze vaše Srdce! Vy jste ti, kteří přinášejí Nebe na Zem, nikdo jiný jen VY! Nastává definitivní rozpad starého systému, aby mohla vzniknout nová Země na nových základech. Všechno čistění je pod plnou ochranou a je vedená Světlem.

Milovaní naši, netřeba už slova. Přijměte do sebe vědomí Jednoty, prociťte stav Tady a Teď a nechejte všechno plynout v Lásce okolo vás. Vědomí lidí nabírá na vysokých vibracích. Bránou 22.6.2011 – Brána Jednoty ve Všem, co Je, se začíná valit velká vlna Lásky, aby ti, kteří se chtějí ještě probudit, tak mohli vědomě zvolit Vzestup. I ti, kteří odmítli prožít Vzestup a zůstanou ve 3D realitě, či dokonce se někteří rozhodli pro 2D realitu, oni všichni jsou námi respektovaní, chránění a milovaní. Neustále opakujeme princip svobodné vůle a buďte si prosím vědomí, že jste děti Světla, vždy milovaní vašimi nebeskými rodiči. Bez zátěží, bez viny, jste děti Světla nesoucí pochodeň Lásky v Srdci časem a prostorem skrz dimenze.

V uplynulých dnech a týdnech byly plně aktivované „děti“ všech věkových kategorií. Nastalo jejich plné probuzení a skrz vaše děti na Zemi plyne nejvyšší Světlo Stvořitele. V očích dětí je Vše. (Děti nás vedou a děti nás chrání, není to naopak, přijměte prosím moudrost jejich dětských očí).

Projekt duality, tedy lekce přes hmotu a ego byl ukončený. Dobíhají léčivé energie mužských energií v měsíci červnu a poslední harmonizace do půlky července. Potom nastává přesun daných energií, přetřídění na to které správné místo. Prosíme vás a vyzýváme, rozproudit hojnost okolo sebe. Nedržte víc majetky. Vysoké vibrace už neumožní držení hmoty. Proto povolte vše, co jste křečovitě drželi a buďte kanálem hojnosti jak pro sebe tak i pro ostatní.

Milovaní, soustřeďte se na svoje Srdce, je klíčem k Jednotě Oddychujte, radujte se, pijte dostatek vody, která vám tak napomáhá v procesu zjemnohmotňování. Prociťte si „novou“ světelnou čakru nacházející se nad čakrou srdeční a přijměte svoje napojení skrze ni na svoji multigalaktickou podstatu.

Milovaní, netřeba už slov.

Jen Láska je lék,

Láska je cesta,

Láska je klíč, ve Všem, co Je a pro Všechny, kteří Jsou.

Objímáme vás a halíme vás do nejvyšších vibrací Světla.


Nebeští rodiče, energie Archandělů, Galaktická rada a srdce Matky Země.

S úctou

Amia...obdrženo emailem 29.6.2011...


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Jak se připravit na 21.12.2012

Příspěvek od martinq »

Přenášíte se do páté dimenze denně (meditujete denně)?

Připravujete si ekologické bydlení? Děláte zásoby a hledáte alternativy pro případ rozpadu současných struktur (obchody, elektřina, rozvod vody atd.)?

Nebo jen tak čekáte, co se to vlastně bude dít?

Že se automaticky přenesete do jiného rozměru a budete pokračovat v životě jako dřív?

Pracujete na sobě, čistíte bloky bránící vám dostat se blíž k sobě a k Lásce, učíte se toleranci, úctě a pokoře?

Nebo děláte, že se nic nestane v přesvědčení, že transformace a fenomém roku 2012 je jenom hoax? :-)Tady je pár návrhů - a nezapomeňte, že to děláte především kvůli sobě, nikoli kvůli nějaké uzávěrce :-)

1) stávat se tím nejlepším, co ve mně je;

2) nalaďovat se na nové energie dopadající z kosmu (v meditaci, v modlitbě) a dovolit jim, aby k nám promlouvaly (intuicí);

3) probouzet se do reality, neobelhávat se iluzemi;

4) vyléčit vztah k sobě a k Bohu;

5) nechat druhé, aby o svém osudu a životě rozhodovali sami - tj. dovolit jim být sami sebou, a rovněž sami sebou být;

6) pracovat na uzdravení následků prožitých traumat (osobních i společenských);

7) nenechat se rozházet druhými (opakovat jako Ježíš "Jsem, kdo jsem");

8) vzdát se řízení svého života (což je dosti těžké a náročné :-) - obrátit se do svého nitra a naslouchat Božímu vedení, čili vzdát se (tj. odevzdat se) tomu, čím jsem.

(c) Ivana Muková 2009, http://www.ivanamukova.estranky.cz


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Červen 2011

Příspěvek od martinq »

Obrázek
Milí přátelé, letošní červen je z energetického pohledu neuvěřitelně nabitý a zajimavý. V červnu nás totiž čeká trojí zatmění : částečné zatmění Slunce 1. června, úplné zatmění Měsíce 15. června a další částečné zatmění Slunce 1. července. (Zatmění vzniká speciálním uspořádáním Země, Slunce a Měsíce, které se děje každých šest měsíců, ve dvojicích nebo trojicích. Během zatmění, prochází přes tvář Slunce nebo Měsíce stín Země.)
Zatmění se děje v šesti-měsíčních a 19ti letých cyklech, takže se mohou znovu projevit problémy, kterými jsme se v těchto časových rámcích zabývali ( podívejte se tedy zpětně na to, co se ve vašich životech dělo letos v lednu a v roce 1992).

01.června 2011 – Částečná zatmění Slunce (novoluní v Blížencích) viditelný v severních zeměpisných šířkách, včetně části Asie, Aljašky, Kanady, Grónska, Islandu a Skandinávie.

15.června 2011 – úplné zatmění Měsíce (druhé ze tří za jeden rok!) o úplňku ve Střelci, viditelné v Austrálii, Japonsku, Asii, Indii, Africe, Evropě a Jižní Americe. Měsíc vyjde ve 21 hodin. Jeho kotouč bude v době východu už částečně zakryt stínem Země. Úplné zatmění nastane asi za 20 minut a potrvá zhruba do 23.00. Vystoupení ze stínu proběhne po půlnoci. Jedná se o jedno z nejočekávanějších Lunárních zatmění desetiletí, protože Luna bude procházet přímo středem zemského stínu a plná fáze potrvá okolo 100 minut

01.července 2011 – Částečné zatmění Slunce (Novoluní v Raku), viditelné z malé části v Indickém oceánu nad Antarktidou.

Je to první a také jediná série zatmění, která nastane během posledního podsvětí Mayského kalendáře.

Ať už jednotlivá zatmění můžeme vidět, nebo ne, rozhodně budeme silné účinky těchto nebeských uspořádání cítit. Při Zatmění Luny 15. června dojde zároveň k propojení s Galaktickým středem a 1. července vytvoří Novoluní v Raku s částečným zatměním Slunce v Raku na obloze spolu se Saturnem a Uranem volný Velký Kardinální kříž a zároveň dojde ke konjunkci s velkou hvězdou Sirius. Slunovrat v červnu padá doprostřed toho všeho. (Dny 20.6. a 21.6. zároveň tvoří špičku pyramidy, jsou to dny Osvícení na naší planetě.V tyto dva dny bychom si měli všichni vzít volno a využít je k duchovní práci pro sebe a pro planetu.)

Během Mayské Deváté vlny, která začala 9.3.2011, se zrychlí evoluce vědomí oproti předchozímu podsvětí (1999-2011) o faktor 20. Podle výkladu Carla Johana Calemanna proběhne nyní stejné množství změn, které jsme zažili od června 1999 do 9.března letošního roku, za méně než osm měsíců, tedy od března 9.-28.října 2011. To je nejvyšší rychlost změn, se kterou jako lidstvo budeme konfrontováni; nevyrovná se to ničemu, co jsme doposud zažili. A tak se nedivme, že se v poslední době čím dál častěji ocitáme uprostřed naprostého chaosu … Jak známo z chaosu se vždy rodí nové a lepší věci, a tak je potřeba si i uprostřed toho největšího chaosu udržet klid a vnitřní rovnováhu. A někdy je potřeba trochu ustoupit Bohu z cesty, aby mohl konat …

Dosáhli jsme propasti. Individuálně a kolektivně, změna je povinná. (viz zemětřesení v Japonsku a následná katastrofická jaderná havárie, vlna revolucí na Středním Východě a postupné hroucení starých politických a ekonomických struktur všude na světě). Letos v létě máme vzácnou příležitost podílet se na posouvání trajektorie (čáry) života na Zemi v harmonizaci s kosmickými evolučními sílami.

Od dávných dob jsou zatmění spojována s náhlými, prudkým změnami. Účinky posouvání elektromagnetických frekvencí spojené se zatměními můžeme cítit dva až tři týdny předem, a po té i po dobu několika týdnů po těchto zvláštních planetárních zarovnáních. To znamená, že se v této době můžeme cítit nestabilně, nejistě a naše nálada může značně kolísat od stavů deprese po naprostou euforii.

Vzhledem k této červnové velmi specifické konfiguraci – zarovnání s Galaktickým středem a poté konjunkci se Síriem, se dá čekat, že změny budou náhlé, silné a vysoce transformativní. Rozhodně v nich je skryt obrovský potenciál. Asi ne každý okamžik, který přijde, bude pohodový a radostný, ale věřme, že se nakonec tento proces vyplatí.

Existují věci ve vašem životě, o kterých víte, že je třeba je změnit? Toužíte se již dlouho osvobodit od nějaké závislosti, chcete začít žít zdravě? Cítíte potřebu převrátit svůj život vzhůru nohama, změnit profesi, odejít z nefunkčního vztahu, přestěhovat se nebo konečně zhubnout?

Energie, která přijde s červnovými zatměními, prolomí a zboří dlouhodobé energetické vzory. Takže teď je ten správný čas. Přichází obrovská příležitost! S podporou milujícího vesmíru, život na Zemi už nikdy nebude stejný.

Core daysA to ještě není všechno, moji milí … od 11.6.2011 do 30.6.2011 nás dle Mayského kalendáře čekají tzv. Core days (Dny středu). Jedná se o 20 vrcholných dnů Tzolkinu. V těchto dnech k nám přímo z centra Hunab´Ku bude proudit velmi mocná léčivá a transformační energie. Čeká nás nejsilnější duchovní vyzařování z centra Galaxie.

Core je v překladu jádro, střed, srdce.Těchto 20 dní tvoří centrální sloup, páteř Tzolkinu (posvátného mayského kalendáře). Tento sloup je nazýván mystickým, protože vše, co je, co se děje, se odráží z tohoto centra. Tyto dny jsou pro Maye velmi významné, protože sdružují energie všech 260 dnů Tzolkinu a spirálovitě ji rozdělují ven i dovnitř, do celého časoprostoru. Dny středu jsou srovnatelné s funkcí čaker, energetických center podél naší páteře. Dny středu jsou jakýmsi svátkem tzolkinu. V těchto dnech je třeba dělat důležitá rozhodnutí. Je to duchovně nejsilnější období celého 260denního cyklu aa zároveň vyvrcholení všech cyklů předchozích.

Během těchto dní by naše energie měla být víc než jindy silně zaměřena na Tady a Teď.
Během Core days bychom měli být velmi pozorní k obsahu naší mysli, měli bychom se snažit ji neustále vracet do přítomného okamžiku a rozpouštět světlem svého Vědomí vše, co nás odděluje od Bytí, tedy od Zdroje.V těchto dnech k nám bude proudit přímo z centra Mléčné dráhy velmi zvláštní silná kosmická energie za účelem našeho probuzení, léčení a transformace; budeme ji nejspíš intenzivně vnímat na všech rovinách.
V těchto dnech budeme velmi blízko Zdroji našeho života, Hunab K´u.

(Hunab K´u se překládá jako Jediný Bůh nebo také Jediný zdroj Hranic a Sil,ale dávní Mayové tak nazývali srdce Mléčné dráhy. Hunab K´u vyzařuje energii a informace. Využívá hvězdy jako čočky , skrze které posílá energii planetám. Hlavním transformátorem energie z Mléčné dráhy pro naši Zemi je Slunce. Funguje jako čočka skrze kterou Země dostává přímé galaktické informace. Energie vyzařující z tohoto centra se nachází mimo možnosti našeho vnímání, galaktický a zemský mikrokosmos však leží přímo v něm a každý z nás je jeho individualizovaným projevem. Přenos nové energie z tohoto Zdroje nás tedy ovlivňuje, ať jsme si toho vědomi či ne ).

V těchto dnech se otevírají brány k našemu Jádru, k naší podstatě.
Čeká nás velmi intenzivní, zcela jedinečné období. Všichni máme velkou šanci vystoupit z Matrixu a osvobodit se od nadvlády mysli. Pomůže nám, když se plně ukotvíme v Tady a Teď.
Dobře naslouchejte svému tělu, buďte velmi bdělí a pozorní, soustřeďte se na to, co děláte, ale zároveň soustřeďte část své pozornosti dovnitř. Dejte čas sami sobě k rozjímání, ponoření se do sebe či k meditování – ať se Vám podaří dobře se na přicházející energie naladit. Vstupte do přítomnosti a využijte dané situace. Tvořte! Využijte sílu své mysli k vytvoření si reality, po které toužíte.
Energie proudící z mystického sloupu Tzolkinu vám může pomoci dotknout se Vašeho jádra,Vašeho pravého Já – použijte ji !

Čeká nás další zrychlení času, neboť je toho ještě mnoho, co je potřeba uvolnit a vyčistit z našeho podvědomí, aby Matka Země zvládla svůj Vzestup a my s ní.

Moji milí, využijme tuto příležitost a napojme se na světlo přímo ze Zdroje, využijme této jedinečné příležitosti ke konečnému osvobození se od nadvlády Ega. Když ne teď, tak kdy tedy ?

Jsem v tom s vámi.

Ah Yum Hunab Kú Evam Maya E Ma Ho!

Ať je vesmírný klid úplně v každém z nás!

In lake´ch.

Sofie

Pro http://www.novoucestou.cz napsala Sofie H. Tento příspěvek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivním odkazem. Děkuji.

http://www.vnitrnibohyne.cz/news/cervno ... dny-stredu


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Indigový a křištálový aspekt v červnu 2011

Příspěvek od martinq »

Jak jste strávili letošní červen? Byl pro vás energeticky náročný jako pro
mě? Připadalo mi, že dopadající energie mnou otřásly od základů a já
musela odložit další nefunkční systémy, které mi bránily ve vývoji.
Posílám další zprávy o práci se světlem.

Na začátku července jsem uspořádala na festivalu Miluj svůj život v Plzni
přednášku na téma Indigoví a křišťáloví jedinci, lidé naladění na vyšší
vibrace. Sešlo se tam spousta lidí naladěných na vyšší vibrace a v
místnosti bylo přítomno plno "světla". Všimla jsem si, že spousta lidí
naladěných na vyšší vibrace má problémy se sebepřijetím a po dlouhou dobu
se kolem nich nevyskytovali žádní lidé, kteří by se zajímali o práci se
světlem. Ze své zkušenosti vím, že pro tyto lidi je ve vývoji důležité
potkat se s podobně založenými lidmi, kteří nám pomohou otevřít se,
odpustit a přijmout se takoví, jací jsme. Poté se pracovníci se světlem
mohou plně zařadit do společnosti.

Při práci se světlem vnímám energetickou strukturu lidí. Čím více se
spontánně otevřou, tím více mohu číst kvality jejich duše, schopnosti a
dispozice. Při kontaktu s energetickou strukturou duše rozlišuji indigový
aspekt, křišťálový aspekt, aspekt lidského anděla, pracovníka se světlem
(lightworker) a fialový aspekt. Každý aspekt má jiný účel, například
indigový aspekt nám pomáhá vytvořit si pevnou strukturu a příznivé
podmínky pro náš život, abychom se poté mohli otevřít svému láskyplnému a
jemnému křišťálovému aspektu.

Toto rozdělení jsem začala vnímat na kurzu zvanému Lightworker -
Metaphysician, který byl přímo určen pro lidi pracovníky se světlem. V
této velmi silné světelné koncentraci jsem potkala spoustu pokročilých
pracovníků se světlem a mohla jsem tak prakticky porozumět těmto aspektům.
Čím vyšší je na místě koncentrace světla, tím více se přítomní lidé
otevírají, a tím více může každý člověk (podle svých schopností) číst v
druhých. Tato vysoká koncentrace světla nám také zabezpečuje přísun léčivé
energie, vhledy potřebné k uspořádání si svého života a ke vzpomenutí si
na svůj životní úkol a moudrost.

Každý člověk má v sobě všechny zmíněné aspekty, pouze více či méně
otevřené. Je důležité se otevřít těmto aspektům stejně jako je důležité
vnímat, že máme hlad nebo potřebujeme relaxovat. Je možné, že právě vy
jste pracovník se světlem, kterého lidé potřebují, abyste jim pomohl
otevřít vědomí, stejně jako vy potřebujete zubaře, pokud vás bolí zub.

Indigový aspekt nám pomáhá velmi přesně určit a roztřídit, co je pro nás
podstatné a co není podstatné. Indigový aspekt nám otevírá přístup do
univerzálního vědomí. Pomáhá nám zbořit staré systémy, které nejsou v
souladu se všemi našimi složkami, a vede nás do situací, ve kterých si
můžeme vytvořit nové, funkční systémy, které nám budou složit na všech
úrovních. Indigový aspekt nám dává novou víru, jistotu a stabilitu a
vědomí univerzálních zákonů. Vede nás, abychom opustili všechnu stagnaci a
naučili se žít v proudu. Indigový aspekt nám zajišťuje přísun potřebných
informací.

Indigový aspekt nám pomáhá přesně vyjádřit, co se v nás děje a co cítíme.
Indigový aspekt ve vás probudí vyšší myšlenky nebo lidé s vyšším stupněm
vědomí. Indigový aspekt vám pomáhá najít své "ztracené vnitřní Já", které
budete postupně nacházet a vyjadřovat své opravdové myšlenky a pocity.
Indigový aspekt nám pomáhá dostat se ke své pravdě a uvolnit iluze, které
jsme si dříve vytvořili. V praxi to znamená, že se ráno probudíte a
cítíte, že se ve vaší hlavě děje něco jako zemětřesení, že vám hlava
třeští, ale vy cítíte, že je vše v pořádku, protože vámi právě probíhá
transformace.

Indigový aspekt nám pomáhá spojit se s životním cílem a dává nám jasné
instrukce, co udělat. Indigový aspekt nerozděluje pocity na dobré a špatné
a vede nás k jejich uvolnění. Indigový aspekt nám dává velmi silnou vůli,
kterou se musíme naučit korigovat.

Křišťálový aspekt nás vede k úplnému otevření srdce a napojení na esenci
duše, což vede na spirituální úrovni ke splynutí s druhými lidmi.
Křišťálový aspekt nezná žádné hranice a to, co se děje druhému člověku,
nás těší nebo trápí úplně stejně jako jeho. Křišťálový aspekt se spontánně
otevírá v přítomnosti jemnějších vibrací a je to velmi láskyplná a léčivá
energie. Člověk se v přítomnosti této energie cítí v bezpečí a "jako
doma". V tomto prostředí se o sebe člověk vůbec nemusí energeticky starat,
protože je mu vše na této synergetické úrovni zajištěno. Tento křišťálový
aspekt v nás je často velmi zraněn.

Aspekt lidského anděla se otevírá v přítomnosti vyšších vibrací, kdy se
vám začne otevírat srdce a na těle aktivovat body, které vás spojují s
vaším andělským aspektem. Tyto body jsou na zádech, v oblasti druhého
krčního obratle, a pak mezi lopatkami. Jasnozřiví lidé pak vidí, jak tato
energie vytváří andělské křídla.

Pracovník se světlem vidí světlo i v té "největší temnotě". Nebojí se jít
do svých stinných stránek, odevzdá se jim a nachází v nich sílu a užitek.
Ví, že věci nejsou černé a bílé. Je si vědom svých životních cyklů a
pomáhá lidem zvládnout těžkou životní etapu a vstoupit do nového začáku -
transformovat se. Asistuje lidem, aby si vzpomněli na svou vnitřní krásu a
dodává jim sílu a inspiruje je. Je velmi jasnozřivý, je si vědom, že je
sloupem světelné energie a vnímá svým vnitřním zrakem proud světelné
energie v okolí. Dále svým vnitřním zrakem vnímá středovou linii, která
prochází od středu hlavy až dolů k chodidlům a neustále rotuje, a která
neustále slaďuje jeho fyzické, emoční, mentální a spirituální tělo do
rovnováhy. Každý pracovník se světlem má jiné dovednosti a asistuje lidem
podle pořeby.

Fialový aspekt nám dává vědomí, že vše musí jít hladce, a že si můžeme
kdykoliv požádat o univerzální pomoc. Pomocí fialového aspektu máme
možnost vizí (vidíme obraz dříve, než se stane v realitě) a poznáváme svět
z vyšší perspektivy. Fialový aspekt nám dodává velkou emotivní hloubku a
soucit pro celý svět. Napomáhá nám transformaci sebe a okolí.

Hezké prožití léta

Ivana Valová

Pozvánky: 4. - 7. 8. 2011 - ANGLIČTINA a LÁSKA A HOJNOST (Život v 5D).
Borovice v Českém Ráji. Tento kurz je vhodný pro lidi, kteří se chtějí
naučit anglicky, zopakovat si angličtinu, rozmluvit se, zlepšit se ve
schopnostech mluvení, poslechu, gramatiky, psaní, čtení a rozšíření slovní
zásoby, získat potřebnou sebedůvěru, více se poznat, poznat nové lidi a
udělat si dovolenou v prostředí Českého ráje. Tématem kurzu je MŮJ ŽIVOT A
OSTATNÍ. Více na http://www.atlantskaskola.cz/kurz/A42/zivot-v-5d.htm

3. 9. 2011 - Síla mysli - České Budějovice. V první části kurzu si povíme
o dávných civilizacích v Atlantidě a Lemurii a jak tyto období souvisí se
současnou dobou. Ve druhé části kurzu se budeme zabývat tématy naše mysl,
síla mysli, užití mysli, třetí oko, myšlenky, pole osobní síly, rovnovážné
užití pravé a levé mozkové hemisféry, vzdělávání, materializace, krystaly
a mysl, soudnost a zdravý rozum, rozvoj svých schopností a uděláme pár
tělesných a dýchacích cvičení pro podporu síly mysli a souladu mysli s
dalšími aspekty naší osobnosti. Ve třetí části kurzu budeme uvolňovat
psychické dohody. Více na
http://www.atlantskaskola.cz/kurz/A22/sila-mysli.htm

10. - 11. 9. 2011 - Spirituální psychologie - Praha. Tento kurz je určen
pro lidi začínající s osobním rozvojem i pro pokročilé. Na tomto kurzu si
projdete celý váš život a budete mít možnost více porozumět sobě a lidem
ve vašem okolí, a proč se vám v minulosti udály některé velmi nepříjemné
události. Dále budete mít možnost pochopit, proč dokola opakujete vzorec
chování, který vám (a druhým lidem) přináší bolest. Během těchto dvou dnů
se budete mít možnost podívat na své vztahy, práci, peníze a vše, co
potřebujete zabezpečit, abyste dosáhli vnitřního míru. Spirituální
psychologie nabízí lidem pohled na svůj život z perspektivy duše a jak si
uvědomit svou odlišnost, a zároveň propojení s celkem. Tento kurz slouží k
pochopení plánu své duše a k širšímu převzetí odpovědnosti za svůj život.
Více na http://www.atlantskaskola.cz/kurz/A11/s ... ologie.htm.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Slunce, hvězdy, vítr z pohledu eskymáků

Příspěvek od martinq »[youtube][/youtube]


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Původní učení Atlantidy Qabbalah

Příspěvek od martinq »

Synonyma kabaly jsou: hermetika (=uzavreni, utajeni), alchymie, cesta Zasveceni, gnoza/gnosticizmus, okcidentalni (hebrejska/krestanska) mystika, egyptska (atlantidska) mysteria, vyssi (bílá) magie + okultizmus, cesta Svetla, prace se Slovem (ale nejdriv s bytostma:-)PUVOD KABALY

Qabbalah pochazi puvodne z Atlantidy (obrazek). Je to tajne uceni, ktereho mysteria si vzdycky peclive strezily. Pri potope Atlantidy (cca 11.000BC) odlevitovalo 1600 atlantidskych zasvecencu, rozdelili se pak na tretiny, osidlili 3 ruzna centra Zeme a zalozili ruzne duchovni tradice. 1.tretina osidlila Egypt+Sumer (khabalah; duchovni tradice principu Otce(+), 2. Jizni Ameriku (shamanizmus; principu Matky(-) a 3. Indii+Tibet (joga+tantra+zen/buddhizmus; principu Ditete(Neutral).Pozdeji prinesl kabalu zasvecenec Mojzis z tehdy uz upadajiciho Egypta (rad Terapeutu) do Izraele (pozdeji rad Nazarenu/Esejcu), a kvuli zniceni vsech egyptskych podkladu o kabale dnes zname oficielne kabalu pouze jako hebrejskou, ktera jedina prezila dodnes (bohuzel vice-mene jen v teoreticke podobe). Ve skutecnosti behem temneho stredoveku i novoveku neoficielne existovali tajne gnosticke rady a skupiny zasvecencu i v Evrope (napr. „krestansti“ Templari, Zednari a Rozekruciani), ktere dodnes zachovali i kabalu praktickou, a umeli nabidnout, i kdyz v hodne zredene forme, prakticky fungujici systemy zasveceni, ktere umely efektivne zvednout vibracni uroven adeptu. Dnes v souvislosti se vzestupem Zeme se s vuli Otce inkarnuje relativne hodne vysokych zasvecencu z byvale Atlantidy (ale i starsiho=jeste duchovniho Egypta), kteri si „balicky Svetla“ umeli vyzvednout primo z akashi (=informacni databaze nasho vesmiru, kde maji pristup jen vyvoleni) a dokazali de novo zalozit fungujici systemy zasveceni (casto v puvodni nezredene sile), aniz by byli sami predtym nekym zasveceni. Je pak ale filozoficka otazka, kteri konkretni typkove to opravdu jsou, a kteri si to bohuzel jenom o sobe mysli:-). Tot mysterium rozmanitosti duchovnejch cest...O kabale je popsano hodne brakovejch knizek (bohuzel az 95% literatury), ktere jen vzbuzuji dojem, ze kabala je mentalni teoretizovani a onanovani o filozoficko-metafyzickych otazkach a hrani se s ciselkama. Ano, opravdova prakticka kabala je urcena spis pro intelektualy, ale klade i duraz na praxi, tzn. poznavat Tvoreni se ma, pokud-mozna, obema hemisferama najednou. Vedomosti (odovzdavane vysokyma bytostma Hierarchie) se maji prakticky zrealizovat treba ve videnich. Na cestu kabaly neni vubec potreba znat hebrejstinu, jak se obecne mylne pise. Sam vojak v poli daleko k osviceni nezajde (ledaze by to uz byl nakej predvarenej osvicenec), takze pro cestu skutecne kabaly je pro drvivou vetsinu lidi potreba nechat se spis zasvetit a mit ucitele. Otazka zni, kolik opravdovejch ucitelu vlastne je? To at si kazdy posoudi a srdcem vyciti sam...:-)

Delam tady frajere, ze jsem mozna ten vyvolenej, ktery o kabale vi prave tu cistou purifikovanou esenci (1-5%). Ale to by v podstate mohl rict kazdej, no ne? Takze pokud se vam moc nezdam, neobtezujte se cist dal :-).ODLISNOSTI KABALY OD VSECH OSTATNEJCH DUCHOVNEJCH TRADICKABALA TVRDI, ZE BUH A JEHO TVORENI JE DOKONALE POZNATELNE

Na smaragdove desce Thota Atlantskeho (Hermes Trismegistos) je napsano: jako nahore, tak dole. Nebo Stary Zakon pise: Clovek (Adam Kadmon) je stvoren na obraz Bozi (=je Bozim odrazem).

Tak jako v kazdem demokratickem spolecenstvi mame prezidenta (zeme, Unie, pozdeji mozna globalisticke svetovlady:-); premiere; parlament; ministerstva; senaty; obcany etc. Tak maji tam „nahore“ nejakeho Otce (puvodni Adam/clovek/Syn/DceraBozi to v duchovni kariere dotahnul az na zastupce Otce pro Zemi, slunecnou sustavu, galaxii, vesmir); Ducha sv.; radu (planetarni, svetelna, galakticka, vesmirna); archandely; andelske knizectva; andele, etc. Tech evolucnich linii (druhu bytosti) je dohromady az 72, takze to...:-). Nemluve o zakonitostech a archetypech (napr. strom zivota, sakralni geometrie, astrologie, numerologie) a jejich nuansich v ramci fungovani celeho naseho Tvoreni. Vsechno se to da ale do hloubky poznavat a ve skutecnosti je poznani nosnich zakonu dulezite pro vyssi stupne osviceni (viz pozdeji).Orientalni prohlaseni (viz indicke joginy) typu, ze nekdo je Bozska inkarnace (dokonce nekteri uvadi i % vyjadreni emanace Bozstvi) je z kabalistickeho hlediska uplne zcestni. Protoze tak jako Syn/Dcera (=clovek) i po vyrovnani karmy zustava porad individualizovanou bytosti a jde dal, az muze jednou delat dokonce i zastupce Otce, tak kazdej Bozi Avatar („jakoze“ inkarnovanej Buh samotny) neni ve skutecnosti zadnym avatarem, ale vzdy je to byvalej clovek/Adam a zacinal tak jako my, od piky:-). Jenom ma nekdy z jisteho pedagogickeho duvodu povoleni prezentovat se jako samotnej Buh, aby v kontextu sve doby uskutecnil sve poslani efektivneji.NENI OSVICENI JAKO OSVICENI

Proc kazdy medialne znamy osvicenec (kdyz uz tak hezky dosel cile) rika neco jineho o reinkarnaci (napr. jestli se jeste clovek muze pozdeji hrichem vtelit zpatky do zvirete ci nikoliv), zakonitostech fungovani sveta, atd? Vsimli jste si tech rozporu? Je to normalni?

Orientalni tradice (joga, tantra/zen = tzv. mahavadske filozofie) vetsinou s oblibou rika o osviceni: kapka (atma/duse) se spojila s oceanem (Paramatma/Buh), a tak se clovek stal primo Bohem (splynul s nim beze zbytku) a konecne dosel, a uz ani moc neni, kam by dal jeste chodil. Karma se vyrovnala, stastlivec se uz nemusi vic inkarnovat (ledazeby chtel udelat nejake poslani, pokud se mu zachce :-) a bude donekonecna v nezmerne blazenosti (Brahmadzjoti je proste super :-) a prazdnote (neByti). Tam uz zadne protiklady nejsou a nema valny smysl se o necem nejak prilis bavit (onanovat:-). Vsechno je proste Jedno, svet je gombicka a bodka.

Vesmir reaguje na to, co si prejeme a predstavujeme, takze pokud tomuhle pristupu budeme verit, ono se to tak opravdu splni.Kabalisticka (Okcidentalni) tradice (ale taky nektere orientalni - indicky Vaisnavizmus=napr.Hare Krisna, hodne proudu buddhizmu) naopak tvrdi, ze tohle stadium je jenom faze samotneho nanebevzeti/ascensao (Svetec), kdy je Syn/Dcera prechodne v tzv. neosobnim poneti (odhozenim ega pri vyrovnani karmy), ale mel by mit vedomi jit dal, nabyt zpatky jistou individualitu a postupne dosahovat vyssich stupnu realizace Boha (Zasvecenec). A i kdyz tam nahore je vse Jedno, prece ma Hierarchie a fungovani Tvoreni jistej, pro nas nepochopitelnej (chce to proste kvantovej mozek 5.dimenze), ale prece kokretni raz. Napr. vsichni osvicenci ve svejch presvedcivejch tvrzenich uvadi dohromady 4 protichodne modely fungovani Tattev (poradi faz ohne, vody, vzduchu a zeme v ramci 2-hodinoveho cyklu, ktery hodne ovlivnuje udalosti dne). Zkusenej kabalista bude vedet, ze v Tvoreni jsou pravdive vsechny tyhle modely, ale v jiste situaci (ma astralni vizi kontextu matematickejch kvantovejch 4-klicu/kombinaci/permutaci s jistyma charakteristikama) se mohou za takovejch a makovejch podminek jevit tak nebo onak.Dle „atlantidske stupnice“ Cesty Navratu je 5 kvalit dokonalosti (budu se ted asi dost rouhat :-)

1. genius – prorok, vizionar, „frajer“ – napr.Ignatenko,

2. nanebevzeti/ascensao (planeta) – svetec/svatej, vyrovnani karmy (nemusi se inkarnovat, ale...), tady na dlouhou dobu konci dle kabaly indicti jogini – napr. sw. Maheswaranda, Osho

3. Kristus=titul (sln.soustava) – hlavni knez (1 z 12) Atlantidy, Jezis Kristus (ve skutecnosti je vejs, ale tehdy prisel s poslanim Krista) – E.Strohm

4. Arkloki (galaxie) – nejvyssi zasvecenec/knez zlate ery Atlantidy, zastupce Boha na Zemi

5. Ja-Jsem (vesmir) – tady se Adam odpoutava od sveho materskeho vesmiru (kde byl jeho svetelnej dil stvoren), dokaze navstevovat vesmiry jine a vyfasuje pak od Prasvetla nejakej virtualni prostor a zacne v nem tvorit novej vesmir (tech vsech vesmiru je dnes dle kabaly takyze na mraky:-)

... postupne (pres 5 tzv. hladin Tvoreni) se Adam (=nyni Stvoritel) priblizuje az k PraSvetlu, ale nikdy ho poradne nedohoni, pac i PraSvetlo ma svou evoluci a napreduje taky.Kabala rozlisuje pojem Svaty/Svetec (2.kvalita, castkova dokonalost) a zasvecenec (vyssi kvality, vecna dokonalost). Az do 4.kvality si Adam osvojuje dokonalost v ruznejch slozitejch poslani pro Stvoritele v hmotnem tele. Musi ale v 2.kvalite vcas identifikovat duchovni rad, ktery slouzi pouze v souladu s vuli Stvoritele (o skutecne vuli se da buhuzel taky demagogicky diskutovat, holt dalsi mysterium zivota :-), a tim je Bratrstvo Bileho Svetla (= Velke Bile Bratrstvo), ktereho souhrne spojene svetlo vytvari „bytost“ Ducha sv. (tolik zprofanovanej pojem :-). To vsechno uz asi ted zni dost huste...:-).ROZPORUPLNE POVOLENI PROJEVU OSVOJENE DOKONALOSTI

Velice osemetne a demagogicke tema. Aby se Stvoritel nenudil, nebo aby pro nas nebylo tak snadny identifikovat tu nejrychlejsi a nejlepsi cestu (to by sme mozna byli jako roboti), hodne krat Syn/Dcera s vyssim stupnem dokonalosti (taky v osvojovani si narocnych skusek pro tyhle kvality) muze mit docela casto mene reprezentativni inkarnacni plan a vykazuje mene zazraku, nez treba ten Ignatenko (nebo mozna Copperfield), ktery jeste nema zvladnutou ani svou karmu. Nebo kdyz jogin od utleho veku zacne projevovat mimoradne schopnosti, neznamena to, ze je dal nez treba vysoky zasvecenec, ktery se prudce duchovne probudi az ve 30ti. Opravdovej zasvecenec nevystavuje svou dokonalost na odiv, leda ze by to byla soucast jeho poslani. Dle kabaly, vsechny tyhle rozpory povoluje Otec v souladu se svou nevypocitatelnou vuli (asi aby se na to svem trune tolik nenudil:-). Duchovni „vyska“, spociva ve velikosti a rovnovaze Boziho trojplamene – bezpodminecne lasce, moudrosti (cistota napojeni na akashi a pravdivost vytazenych info) a sile (vule, autorita pri praci s bytostma, nebo schopnost postavit se „nepratelskym“ energiim).Kabala uznava pojem zminene vule, ale taky zkousek na ceste. Kabalista si casto pri osvojovani jiste dokonalosti mimovolne (proste to tak obecne chodi:-) muze aktivovat nejakou kaskadu zkousek (napr. nemoc, vypne se mu vnitrni zrak, atd), kterejch projevy by treba jogini oznacili za priznaky nejake vazne vady na jeho duchovni ceste (a pritom jde o nevyhnutnou duchovni promenu zalozenou na jinem fenomenu).

Ja bych treba taky, kdybych se pomatl, mohl teoreticky prohlasit, ze jsem ta nejvyssi bytost na Zemi, akorat to zatim nemam holt projeveny, a proto me ve svem zajmu vsichni do jednoho nasledujte! :-))))). V poznani tehle „pravdy o projeveni dokonalosti“ je velike nebezpeci demagogie a mohlo by to vest k jeste vetsimu chaosu, jaky uz dosud na duchovnim „trhu“ mame. Necht radsi kazdy posuzuje a vycituje sam za sebe...MECHANIZMUS DUCHOVNI PROMENY ADEPTA KABALY SPOCIVA V TOM, ZE ZAK ZASVECENIM ZISKAVA SCHOPNOST PRACE S BYTOSTMA + MOCNYMA ENERGIEMA A NASLEDNE VSTUPUJE DO TOHOTO SVETLA, A TEDA POTREBNA KVALITA SE DODAVA Z EXTERNIHO ZDROJE

Hledajici samouk na duchovni ceste dela ruzne techniky, aby se procistil a jednou dosahl osviceni. Obvykle si nenucene vybira, co mu prave vyhovuje - zpívá chvaly/mantry+modlí se, raduje se+extaticky tanci, poznava knizkama/rozhovorama +sebeanalyzuje+vedome zuslechtuje svuj charakter+osvobozuje svoji mysl (od myslenek+predsudku)+snizuje si ego+rozviji vnimani+treba leceni, pomaha druhym, atd. Vsechny tyhle veci, na kterych si pracuje, by se dali souhrnne nazvat jako jiste dokonalosti, ktere si osvojuje. Pak jsou tam ale i prekazky – bloky a karmy, od kterych se ne a ne osvobodit a nechteji pustit adepta dal. Muze zkouset techniky vizualizace (plasticka predstava ma tvurci ucinek), telesna cviceni (vhodne pozice maji taky svuj ucinek), dechova cviceni (dech pri spravne zadrzi/razanci muze hezky rozbit zatky kanalu energie), tantricke milovani (vedome usmernena orgazmicka energie bez ejakulace je mocna), ktere precistujou energeticky system a cisti tenhle bordilek. Jsou to ale vsechno techniky, ktere pouze interne v bytosti cloveka aktivizujou skryte vnitrni sily (prirovnal bych je k akupunkture). Existuje ale i moznost dodavat potrebnou energii z externiho zdroje a tohle casto radove ucinnejsi.Treba jogini mivaji sveho gurua, ktery jim zasvecenim preda osobni mantru. Tahle mantra/veticka pri pravidelnem dlohodobem soustredenem opakovani odevzdava nejakou dokonalost vazanou na bytost gurua, ktera ma ale sve meze. (Tady pak vznika i hodne rozmanitejch nazoru, jestli pak mistr z energie zaku nahodou neprospiva taky :-). Mam prakticky overeny, ze zaci gurua, kteri predtim komunikovali se svym straznim andelem (nekteri dokonce se dvema), zjistili po zasveceni svym mistrem, ze andelicek straznicek odesel kapanek pryc. Da se teoreticky zavolat, ale dlouho nevydrzi, pac je tam ten guru, ktery plni roli i toho straznicka. Pak odovzdavaji jistou dokonalost i obecne mantry, symboly/jantry a ritualy (vyzivovane i pozornosti/egregorem oddanych, kteri je cela staleti praktizujou).Reiki+jine energie a andele+dalsi jim podobne bytosti pochazeji doslova z „externiho“ Zdroje a byly dle kabaly primarne stvoreny na to, aby pomahali lidem taky v jejich promene/uzdraveni. (Todle poznani se stalo v akashi obecne dostupnym teprve az ve 20.stoleti v souvisloti se vzestupem Zeme.) V tomhle se kabala podstatne lisi od Orientu v tom, ze adept si Boha (Ja-jsem) sice taky uvedomuje ve svem srdci, ale zaroven vstupuje i do jeho Svetla, vertikalniho pilire Svetla, ktery pochazi az z Nebes (v nadhlavniku). Odtud se v kabale rika, ze Jezis mel 144 caker (kdyz je 7.korunni cakra na temene hlavy, kde se asi tak nachazi ty ostatni cakry ? :-)

Je mozne koupit si knizku o andelich, neco si precist, a zkusit s nima rovnou pracovat. Jenomze ono to casto vyzaduje spravne vedeni a dar poradne je vnimat a vedome usmernovat, aby to opravdu ucinne fungovalo. Ale i pri dobrem vnimani tam je temer vzdycky jiste omezeni tloustky proudu Svetla. Kdyz si nekdo „koupi“ zasveceni do reiki (jinak neni reiki jako reiki:-), dostane jakoby „zadarmo“ dar :-). Nemusi moc vnimat, ale presto je schopnej sprostredkovat vyznamnej proud Svetla. Pri 2. zasveceni muze byt sila 10x silnejsi a pri 3. i 100-500x. Kdyby zajemce dostal reiki mistra (3.stupen) rovnou, mohlo by mu to vypalit nervova centra (kvazi jako pad kundalini u hazarderu v joze:-). Analogicka kaskada (i 6 stupnu) probiha pri zasveceni pro praci s andely a pozdeji jine, cim dal vys postavene bytosti Hierarchie, kterych silna vibrace by bez postupne pripravy zaka mohla teoreticky i zabit. Promena probiha jednoduse tak, ze aktivuju v sobe prislusnou bytost/i a necham ji nasledne v sobe pracovat nejakou dobu (vetsinou to stejne ridi ona sama) a odevzdam se ji (nekdy muzu pri tom dokonce i usnout). Dale je mozne zasvecenim ziskat i schopnost prace s akashou a tvorby tzv. akashickejch matric. Jsou to ulozene a nakoncentrovane balicky prace se Svetlem na harddisku akashe – napr. moje osobni meditace promeny, hodinova terapie na praforme cloveka/zvirete, zehnani praformy cloveka/udalosti, cisteni a zehnani mist/predmetu/kristalu. Nektere lze v akashi jeste zesilit. Pak je mozne je aktivovat (v souladu s vuli, a tady jsou pak i omezeni!) pouhou myslenkou na prislusni konkretni pripad a nechat je i bez me pozornosti pracovat. Takhle si muzu sam na sebe naposilat (mame vedeni ucitelem) furu Svetla a delat kazdodenni cinnost a pritom vnimat, ze se mnou neco pracuje (aniz bych se kvuli cviceni jogy a pod. musel nekde v klidu zavirat). Nekdo to mozna nazve pohodlnosti, v kabale se to nazyva neprekonatelne mistrovstvi a milost promeny. Postupne jsem cim dal vic Svetlem Samotnym...Hossana!
http://www.cestydusi.cz/2008040014-ande ... le-zaujalo


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Změny energií 07/2011

Příspěvek od martinq »

Mahačóhan Saint Germain: Změny energií
19.07.2011 21:53Přijala
Natalií Glasson 03/07/11

Nejvlivnější síla, věc, objekt či moc v naší realitě, ať už jsme
na Zemi či ve vnitřních rovinách, je přítomnost energie. Najdeme
energii všude kolem nás, je v nás a tvoří naše těla, ať už jsou fyzická či
světelná, dokonce existuje jako fyzické objekty, které můžeme držet a zkoumat.
Energie je v počasí, které zažíváme na Zemi, v názorech a postojích všech lidí a
duší; může být posílána a přijímána tolika způsoby, vyjadřována krásou i
negativitou. Energie zahrnuje vše, co prožíváme, v čem žijeme, je ve svém
vyjadřování komplexní, ale je také jednoduchá ve své manifestaci. Energie, o
které mluvím, je energetický zdroj, který se šíří ze Stvořitelovy duše, energie,
která může být vyjádřena jako láska, světlo a mír a mnohem víc, ale my
všichni chápeme, že tato energie má svůj jistý původ a tím je mocná Stvořitelova
duše.

Mnoho pracovníků světla mluví o energii, ale já se domnívám, že
energii nebylo dosud na Zemi plně porozuměno a nebyla zcela doceněna.
Energie se dá připodobnit ke květině; prochází procesem růstu, poté procesem
přetékající přítomnosti, to jest když je květina plně zformovaná, poté přijde
proces stahování se a vadnutí, když květina tlí. Jako květiny, energie musí mít
svůj původ, svůj proces růstu s obdobím, kdy se její hojnost plně manifestuje,
poté se energie může vyčerpat nebo lehce či úplně stáhnout. Energie se nikdy ve
skutečnosti nerozplyne, vždy zanechá svůj otisk, ale je to jen energetická stopa
na energii. Energie nemůže skutečně zmizet, protože se nepřetržitě reformuje,
regeneruje a transformuje. My můžeme energii cítit fyzicky i smyslově,
můžeme energii mluvit a myslet, protože energie je jako palivo pro naši
existenci, když žijeme na Zemi a také i ve vnitřních rovinách. Když mluvím o
energii, popisuji podstatu života, tu životní energii, která je všude a ve všem.
Energie se stále mění a vyvíjí; nejlepším způsobem, jak si toho všimnout je v
pozemských situacích a zkušenostech. Můžeme třeba sedět s přáteli a povídat si;
každá osoba vnáší do skupiny svou energii a pak ji vyjadřuje, zatímco se vytváří
společná energetická zkušenost, která se dá popsat jako legrace, smutek, oslava
či poklid. Kdyby spolu měla sedět stejná skupina lidí dalšího dne, tak by nebyla
schopná znovu vytvořit stejný zážitek, protože energie každého by byla jiná a
energie skupiny a její zkušenost by se lišila, a tak vidíme, že energie nikdy
nezůstává stejná. V této situaci by se energie mezi lidmi ve skupině
pravděpodobně dál vyvíjela a rozvíjela, až by se znovu setkali. Energie
prostě existuje; nemá negativní či pozitivní formu, jednoduše na sebe bere
takovou formu, jakou jí dáte.

Prosím vás, abyste se na chvíli zamysleli nad sebou, nad svou
povahou, svým životem a činy a přijali je jen jako energii i s energetickými
změnami a projevy. Můžete si dokonce všimnout, že jste mnohokrát zažili
energetický cyklus od růstu po vyčerpání, možná ve vztazích nebo i v procesu
vzdělávání, jako i v zájmech a preferencích. Co kdybyste teď měli uvažovat o
sobě jako o energii a zjistit, že jste sami sebe utvořili skrze formu, jakou
jste dali energii. Dali jste energii formu, tvar, strukturu a substanci a
vytvořili jste sebe sama, jací nyní jste. Jediný nástroj, který máte k
formování energie, je vaše mysl. Vlastně celý svůj život jste formovali
energii, pozorovali její přesuny, nechávali odejít staré energie a vítali nové.
Byli jste si také vědomi energií druhých a jak ovlivňují každou vteřinu vašeho
života. Dokonce energie pokojů, předmětů a oblečení vás ovlivňuje, protože i vy
jste energie a tak přirozeně přitahujete a jste přitahování energií. Je také
zásadně důležité, abyste pochopili, že všechno kolem vás je energetické
pole/jeviště pro změny a tak se ve vašem bytí objeví reakce. Když mají
předměty či pokoje paměť, jejich energie, která byla kdysi přetékající a ještě
nedokončila svůj energetický cyklus, stále zůstává individuální energií. Abychom
tuto energii uvolnili, můžeme vyčistit onen předmět, což umožní energii, aby se
proměnila v něco jiného. Vzpomínky často pramení v mysli, ale mohou být ukotveny
v energii, která nabírá pevnější formy; je to tedy energie, která je otiskem
energie. Začínáme tedy vidět, že úrovně Stvořitelovy energie jsou mnohočetné,
protože my, jakožto aspekt Stvořitele na Zemi, neustále dáváme formu
energii.

To že dáváte energii formu, je úžasná myšlenka, které se
držte.

Dovolte si strávit s touto myšlenkou v mysli celý den a
sledujte sebe sama, JAK dáváte energii formu. Jakmile si
začnete všímat, kdy dáváte energii formu, proč jí dáváte formu a jak jí dáváte
formu, začnete v podstatě vnímat, jak je celá vaše realita a potažmo celý svět
vybudovaný. Můžete si dokonce povšimnout cyklu energie, když jí dáváte formu,
substanci a strukturu, dokonce i když je ve formě emocí. Je důležité sledovat
cyklus energie - cyklus dávání formy předmětu či situaci může začít
myšlenkou na tento objekt či situaci, pak přijde období přirozeného
energetizování této myšlenky, aniž by se ještě realizovala. Vlastně budujete
malý zdroj energie, který přetvořil myšlenku v rostoucí energii. Pak o několik
dní později se objekt či situace může manifestovat, což se může stát tak, že
onen objekt zakoupíte, bude vám darován nebo si zařídíte, aby se ona situace
odehrála. Manifestace energie pak s vámi zůstane tak dlouho, jak ji budete
potřebovat, ale protože energie má svůj cyklus, tak se buď stáhne a v určitém
okamžiku se přetransformuje do jiné energie. To samé se stane s emocemi, které
se opět stanou myšlenkou, která pramení v mysli; tyto emoce mají jen osobnější
projev. Když se emoce manifestuje, projde obdobím růstu, poté vás zcela pohltí;
ale emoce zpravidla odejde. Někdy nenecháme emoci či jinou energii úplně odejít
a to pak energie začne stagnovat a není schopna se transformovat.

Když můžete energii opravdu začít pozorovat, pak jste dostali
ten nejmocnější klíč ke svému životu a pozemské realitě - budete se umět sami
uzdravovat, zůstat vyvážení, mimo ovlivňování ostatních a budete chápat, jak
dovést všechny energie, které už nepotřebujete, k završení. Toto bude
obrovsky mocný nástroj, který vám pomůže řídit svůj život a dosáhnout s lehkostí
svého božského poslání. Na Zemi je tolik zmatku, protože lidé zůstávají
nevšímaví k energetickým procesům a proto vytvářejí mnoho dramat a z nedostatku
porozumění si způsobují mnoho bolesti. Já vás za to nesoudím, protože
porozumění energii je přirozený proces vašeho duchovního růstu, jen bych si
přál, abyste byli pozorní ke své pozemské realitě a uměli rozvíjet a zlepšovat
své zkušenosti.

Objevuje se mnoho bolesti, protože lidé nejsou ochotni
přijímat změny, či si dokonce vytvořili strach spojený se změnami. Strach ze
změny se projevuje často, protože člověk si přeje být v životě v bezpečí a
stabilitě, ale zažil změnu, která způsobila velké zneklidnění. Stále si pak
spojuje všechny přechody ve svém životě s touto zkušeností. Změna se spojuje s
nejistotou, ale když začnete chápat energetické cykly a to, jak dáváte
energii formu, ve skutečnosti si sami poskytnete to největší možné bezpečí.
Zjistíte, že když jednou přijmete do své reality nějakou energii, ona může
zůstat nebo v určité chvíli vašeho života odejít. Vaše vnímání této věci bude
neutrální, protože budete vědět, že energie přirozeně projde, až ji nebudete
potřebovat a tím naznačí růst či proces vývoje.

Na Zemi se nyní objevují mnohé změny a budou se objevovat ve vaší
realitě; jsou všechny součástí procesu uvolňování a čištění a přípravou na
vzestup. Abyste zůstali během období přechodu vyrovnaní, je důležité se zaměřit
na energii, ale také rozumět změnám energie v každém okamžiku dne. To je
energie, kterou nabíráte od ostatních a z prostředí, energie, kterou vytváříte
emocionálně, energie, kterou formujete skrze svou mysl a způsobem, jakým energii
vnímáte. Je toho tolik k pozorování, ale pokud uznáte, že vše je energie, nic
není pevné nebo nezměnitelné, pak začnete být ve svém bytí a realitě spokojení,
což vám přinese vědomí všeho a hluboký smysl pro stabilitu dokonce i v časech
chaosu. Když začnete pozorovat a všímat si, jak dáváte energii formu a jaká
forma to je, je pro vás mnohem jednodušší formovat energii myšlenkami do něčeho,
co vám pomůže ve vaší realitě anebo napomůže vašemu duchovnímu růstu. Můžete
požádat své anděly a průvodce, aby vám pomohli, abyste si byli vědomi toho, jak
formujete energii. Každé ráno můžete říci:

"Mí milovaní andělé a průvodci, volám vás, abyste mě obklopili
svou láskou, propojili se s mou energií. Prosím, povzneste mou lásku, světlo a
vibrace, abych mohl být skutečně propojen s vaší energií, energií Stvořitele a
svou duší. Pomozte mi porozumět moudrosti a osvícení, které je nyní potřebné pro
můj duchovní růst.

Je mým přáním porozumět změnám energie a jak v každém okamžiku
dne přirozeně dávám energii formu. Prosím, zlepšete jasnost a soustředění mé
mysli, abych zůstal pozorovatelem energií, které vyjadřuji a přijímám, a jak
tyto ovlivňují mé bytí a realitu. Pomozte mi rozpoznat vše kolem sebe jako
energii a vidět za fyzičnost Země, která je iluzí. Umožněte mi cítit vibrace
energie, vidět její přítomnost a vnímat účel energie, jak existuje a
transformuje se. Prosím, pomozte mi skutečně porozumět energii v mé realitě,
abych se mohl naučit, jak zachovat rovnováhu, vypořádat se snadno se změnou
pochopením její příčiny a také dávat energii vhodnou formu, aby pomáhala mému
duchovnímu růstu.

Pomozte mi odpojit se od energií, které se v mém bytí či
realitě potřebují završit, aby se mohly transformovat do nové pozitivní a
milující energie kolem mě. Pomozte mi nechat odejít nepotřebné vzpomínky a tak
umožnit proměnu energie a vnést do mého bytí uzdravení a obnovu. Volám
Mahačóhana Saint Germaina, aby mi v tomto procesu pomáhal a vedl
mě.

Děkuji."

Toto vás mohu naučit, je to něco, o čem můžete přemýšlet. Je
to získávání porozumění skrze proces zaměření a pozorování. To je důležitý
aspekt vzestupu.

S hojným požehnáním lásky a milosti,

Já jsem Mahačóhan Saint Germain

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (http://www.transformace.info).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

červenec 2011

Příspěvek od martinq »

27.7. 2011 Hlas srdce (uvědomění a přijetí lásky) Láska v srdci otevírá bránu bran. Z hloubek dostává se na povrch. Plán lásky, jak jej realizovat? Žít v souladu se sebou, svým vnitřním já. Co dělat pro ostatní? Šířit světlo. Jak? Buď svou pravdou, odpověď přijde sama. Miluj bližního svého, to je nejvyšší pravda a léčivá síla pro celou planetu. Jak ji zachránit? Milujte ji stejně jako sebe, klíč k jejímu srdci vlastní každý z Vás. Pohlédněte do svých duší a srdcí, máte tam to, co hledáte. Je to tak jednoduché, jen si to UVĚDOMIT a PŘIJMOUT za své. Každý den děláte, co máte dělat, každý den říkáte, co máte říkat. Pohlédněte do svých srdcí a řekněte, co vám ONO říká. Poslouchejte sami sebe, copak je tak složité poslechnout sebe a místo toho poslouchat druhé??? Uvědomte si ten rozdíl, hlas srdce se nedá zahlušit, ano, utlumili jej, jen šeptá, ale je tam stále, jste to vy, poslouchejte a uslyšíte.27. 7. Píseň míru (v souvislosti s kruhy v obilí na Moravě 19.7. 2011) Bílá brána transformace otevírá zlatou náruč pro ty, kteří chtějí vstoupit. Vstupte všichni s pravou láskou v srdci, jste vítáni, na obzoru svítání. Vítězství jemnosti nad hrubou hmotou, nebe si zpívá, radujte se všichni společně, čas vítězství nastal. Je ráno, svět se probouzí. Vidíme padat okovy a těžké řetězy z Vašich těl, kruh se uzavřel. Nemusíte se ničeho bát, mocná síla nad vámi bude v ochraně stát. Přišli jste v míru a chcete mír, jste jako kvítky ve větru, které si šeptají svou píseň míru. Otevřela se brána bran, brána srdce pro každého z vás, stačí vstoupit a začít žít v pravdě, lásce a radosti, toužili jste, přišli jsme. Plaveme na vlnách společného vědomí, které říká, tak pojď a vstaň, proč jsi tak dlouho zahálel? Mocný vítr změny přivál ten čas, čas svítání. Šli jste hledat svůj domov a jeho jasnou zář, probíjeli jste se temnou nocí, vězte, že nyní nastává den a temnota již končí. Zpívejte písně, milovaní, nastal čas slávy a radosti, neboť vám nebe požehnalo ve vašem lůně plodnosti. Je čas jít dál a nevracet se, tvoří se nový začátek, plamínek vzplanul a je vidět z dáli, potokem slz se nebroďte již. Plavuně, švestky, lípy jsou svědky Vašich krásných časů, kdy do života vstoupil mír. Váš domov je i naším domovem.


Vzkaz od přátelských šediváků/stříbrňáků v archivu armády pod kódem EBE.

RE:Právě jsme komunikovaly s Ebem ! Psal, že počasí je záměrně udělané, že
tady nad Evropu operují jiné civilizace. Jo a že naše mamka se nechce
inkarnovat do těla, že už si bolesti užila dost, ale že stejně se bude
muset inkarnovat. Psal dost zajímavě a psal moc rychle a chvátal, že má
práci. A že naše planeta je velmi alarmující a že v r. 2012 bude
PŘEVRAT, ale že lidi nic nezajímá, jen se radují z materiálních věcí a
pak se budou divit, že nebudou mít vůbec nic.
S pozdravem Ilona


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
Zamčeno

Zpět na „Vnitřní svět“