Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Vzestup

O vnitřním světě v každém z nás.

Moderátor: martinq

Zamčeno
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Plátno

Příspěvek od martinq »

Představte si promítací plátno, na kterém se pohybuje obraz, dokud se obraz promítá, zůstává neviditelné, zastavíme však promítání, plátno se stane viditelným a ukáže se jako jediná skutečnost, která po celou dobu trvale existuje a je stále přítomna, celý tento vesmír, lidé, předměty, myšlenky a události jsou pouhými obrazy, které se pohybují na promítacím plátně čistého vědomí. Jediné pravé skutečnosti. Tvary a jevy pomíjejí, ale čisté vědomí zde zůstává stále.

Stvořený svět není ani dobrý ani zlý. Je takový jaký je. Je to lidská mysl, která podkládá světu různé konstrukce a nahlíží věci ze svého stanoviska. Žena je pouze ženou, ale přece jí někdo říká matko, druhý sestro, jiný teto. Muži milují ženy, nenávidí hady, ale k trávě či kamenům u cesty zůstávají lhostejní. Tato spojení jsou příčinou veškeré bídy světa. Stvořený svět je jako strom, ptáci přilétají, zobou jeho plody a hnízdí v jeho větvích. Lidé odpočívají v jeho stínu a jiní lidé se na jeho větvích věší. Avšak strom dál vede svůj tichý život, ničím nezaujat. Je to lidská mysl, která si vytváří svoje vlastní soužení, pak volá o pomoc. Čí je to chyba. Boha nebo člověka.

Šrí Aurobindo 1872-1950
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Eduard Tomáš - Milarepa

Příspěvek od martinq »

Jeho mysl musí být mnohokrát silnější než mysl bytostí, které si podřizuje.
"Jen silami vlastního pekla donutíš síly pekelných démonů a strig, aby zasáhly svými projevy až do říše lidí" ...
Chlapec se tedy donutil k neuvěřitelně zlým, zvráceným a strašlivým myšlenkám. Zprvu sice pochyboval, zda to vůbec půjde, neboť neznal ještě pravou hloubku a možnosti lidského zla a ani netušil, že by i v něm mohly existovat tak propastné hlubiny temnot a přízraků, neboť v člověku jsou obyčejně hluboko skryty.

Pamatuj však, že žádný čin a žádná myšlenka, zlo ani dobro neunikne svému vyrovnání.

Silní lidé musí být vždycky opatrnější na svoje projevy než pouzí slaboši, neboť u nich se rychle uskutečňuje všechno, nač obrátí zář své mysli. Pamatuj si provždy, že síla zavazuje.

Zlo nelze zastavit zlem, najde si vždycky novou podobu.

Uteče přes průsmyk... Uteče... ale před kým? Tu bídu nosí v sobě...! To je přece jeho zlo a jeho nenávist i jeho vlastní zkáza.
Zarazil se.
Je možné vůbec utéci sám sobě? Musí opustit zlo, to je naprosto jisté. Je však to zlo jen zde? To zlo přece nespočívá v krajině, třebaže zničené, to zlo je přece v něm a vždycky bylo v něm. A ta rozbitá země, ta je přece také v něm... Zloba byla v něm, v něm teď bude i sama bolest země.

Tu viděl, že vše je dobré, je-li i on dobrý.

Některé věci se dějí pro naše touhy, jiné pro naše poučení. Záleží jen na nás, jaké k nim zaujmeme stanovisko.

Toto "stavění tváří v tvář" je vlastně principem nauky o bardu. Tibeťané věří ve znovuvtělování, ale tato nauka praví, že každá smrt těla dává duši nejen znovu příležitost k dalšímu životu v jiném, novém těle, ale především též k věčnému životu v duchu, v čirém světle bytí. Učí, že každý člověk zažije toto veliké čiré světlo při svém odchodu z těla, že každému svitne na kratičkou dobu tento přechodný, ale přirozený stav, který je jeho pravou podstatou. Je-li na tuto zkušenost před smrtí včas upozorněn a není-li jeho mysl příliš zatemněna, může v něm zůstat buď již trvale, je-li způsobilý, a není-li, vrátí se očištěn z vyšší úrovně bytí, aby zde znovu působil pro blaho ostatních.

Tento muž asi také hledá pravdu, ovšem svým způsobem. Ale cožpak je na světě vůbec někdo, kdo ji nehledá? Tento ubožák jde ještě dosti přímo. Odkládá své "já", zašlapává své zvyky a vášně a jedním rázem chce usmrtit všechny své touhy, kromě jediné. Touhy po rozplynutí, touhy po nebytí, touhy po trvalém osvobození.

Svatý lama-tulku ho poučil, že veškerá pravda i odpověď na ni je v něm samém. Aby ji poznal je však třeba upoutat mysl do jediného bodu, spoutat ji v jednotnost, v jednobodovost,a tak ji sjednotit, to je soustředit ji.

Pravda nirvány, můj milý Topago, to není kámen u cesty, abys jen šel a klidně si jej zvedl, ale vzácný drahokam ukrytý pod bahnem vlastních názorů, starých i nových chyb, hříchů a závislostí i pouhých domněnek. Jak můžeš rozeznat rozdíl mezi pravdou nirvány, která je tvou vlastní podstatou, a tvými zmatenými myšlenkami, vzešlými z těžké karmy, dokud se zcela neočistíš z jejich následků.

Dobro se vždy odměňuje svému původci již svou existencí.

Peklo, nebe, co je to za hlouposti? Kde můžeš najít nebe, když je v tobě?...
Peklo je tam ovšem také, i karmické vyrovnání, kde by jinde byly? Všechno je v tobě, jenom se neomezuj na svoje vlastní tělo. Vždyť bytí je jen jedno jediné... A není většího hříchu a také větší hlouposti než myslet, že jsi jen tělem. To, čím jsi, se neobává následků, ani netouží po štěstí, je samo největším štěstím.

Proč vlastně okrádáš svou vlastní přítomnost?... Myslíš, že co je teď, nemůže být to pravé. Pravé e asi podle tebe jenom něco někde v dálce, kdesi v mlhavé budoucnosti. A co když je to pravé právě teď!? Rozumíš? TEĎ!... Proč pořád toužíš po neznámých naukách a duchovních dálkách, místo abys už teď čistě jenom byl?..
Nemysli na budoucnost a zapomeň na svou minulost. Jenom buď!

Proč tolik toužíš po nauce, osle, když k tomu bytí, které teď právě máš a kterým jsi, nic nového stejně nepřibude. Což jsi zapomněl, že Pravda, kterou hledáš, je už nyní zde, především právě v tobě? Kdyby tu nebyla, kdyby nebyla všude, nebyla by nekonečná, nebyla by božská a nebyla by proto ani Pravdou. Musíš dát sám v sobě svolení k pokroku, a ne pokoušet zabíjet tělo, které můžeš ještě docela potřebovat. Cožpak je to tělo, čeho se musíš vzdát, abys uskutečnil nirvánu? Odložit musíš jenom klamný názor, že sám nejsi Pravdou a že ji proto neznáš.

Jediná je Pravda, jediná je nejvyšší moudrost světů. Cest k ní je však mnoho a také ukazatelů cest je mnoho. Nejspolehlivějším ukazatelem je Pravda sama.

Jenom takový žák, který už usmrtil své malé "já", takže si přestal všímat i vlastních omezení, může rychle uspět na tantrické cestě.

Hřích je, jak sám nahlížíš, právě jen pro mysl. Když myšlenky zmizí, zmizí i pocit hříchu se všemi jeho následky.
Jak ale může mysl zmizet?
Obrátíš-li ji dovnitř namísto ven, ponoří se do svého pramene a ty místo utrpení zažiješ svobodu a nejvyšší štěstí.

Podle tantrických nauk jsou v lidském těle místa, pouhému oku neviditelná, v nichž se nám usazují semena závislostí. Odtud se občas derou na svět v podobě nových přání, tužeb a strachů i zdánlivě nevysvětlitelných náhlých náklonností či zvyků. Tantrik, který chce být od nich zcela svobodný, ta místa záměrně pročišťuje. Vnáší do nich své čisté vědomí, jež působí jako příliv křišťálové vody do kalné studánky. Její voda se tím silně zvíří a zvířený kal zvolna odtéká. Ale také se stává, je-li příval čisté vody náhlý a příliš velký, že hráz se znenadání protrhne. Pak často, velmi často nastává rychlý zvrat. Osudy jogína se mění obratem a karma nachází své rychlé východisko.

Žije snad více životů v jednom ten, kdo spěje rychle k duchovnímu cíli?

Největším dobrem je svoboda ducha. Učiní tě velikým, aniž by z tebe udělala pána, pomůže ti růst a bořit překážky a odstraňovat tvrdost lidských srdcí. Nehledej však jenom vnitřní mír, i v jeho pohybu žij provždy radostně a pamatuj, že jedině dobro spojené s bdělostí, jež neužívá násilí a žádných pout, promění lidi v bohy...

Nyní věděl ještě lépe než předtím, že není možné najít nekonečno v konečné bytosti, absolutno v relativitě. Touhu po Nejvyšším může uspokojit zas jen Nejvyšší.

Když téměř již hladem a vyčerpáním umíral, konečně pochopil, že podstata života nemůže být poznána myslí ani smysly, ba ani rozumem, ale že je nutné se jí stát, má-li být trvale uskutečněna.

Jsou mezi vámi takoví, kteří by se mohli stát pyšnými na svou zdánlivou svatost, ač v srdci dosud usilují, aby získali ve světě jméno a slávu. Buďte velmi opatrní, aby se tak nestalo, neboť je to totéž, jako byste jedli dobré jídlo smíchané s prudkým jedem. Nepijte nikdy jed proslulosti ani světské slávy, neboť je nehodný jogínů, jejichž duše přivolává do dvojnosti a klamu.
Nezříkejte se světských povinností, abyste pomohli jiným, jen se přitom vzdávejte sobectví, i toho nejslabšího, Jednání prováděná k blahu jiných mají úspěch jen tehdy, jsou-li prosta vlastních přání...
Milujte lidi láskou bez podnětů. Nesnažte se ovládat jiné, dokud jste plně neovládli a nepoznali sebe.

Z knihy Milarepa od Eduarda Tomáše

GEN

[youtube]www.youtube.com/watch?v=FhGMhKRUook[/youtube]


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Dualita, falešní proroci 2012

Příspěvek od martinq »

Kdo nabádá k tmě porušuje rovnováhu, kdo nabádá ke světlu porušuje rovnováhu. Kdo přeje světu lásku, mír, cokoliv, prosazuje svou vůli, přát mohu leda sám sobě, za rodiče a své děti se mohu přimluvit/modlit.Hezké video o dualitě a vazbách mezi myšlenkou a projevenou realitou:

1/2 20 minut s CZ titulky

http://dotsub.com/view/4c3bc9bc-3f86-4b ... 720c61c2f5

2/2 20:30 minut s CZ titulky

http://dotsub.com/view/cb085c0d-d28a-4a ... 6ea1734a3b


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Posolstvo planéte Zem - 18. 8. 2011

Příspěvek od martinq »

Posolstvo planéte Zem - 18. 8. 2011

Nezamýšľajte sa nad ničím. Teraz nie. Nemá význam kombinovať v sebe rôzne situácie a stavy, ktoré s Vami a Vašou Zemou súvisia. Len prijímajte. Je to presne to čo cítite. Vlna energií svetla sa blíži k Vám, aby Vám ukázala cestu - láskou. Je to vzdušný obal Zeme, ktorý reaguje na jej vibráciu. Deje sa to isté i vo Vás. Ste tým čo je Zem. Živým organizmom uvedomujúcim si, existujúcim, tvoriacim každý svojím spôsobom. To čo očakávate je zmena. Príliš na nej teraz lipnete. Nič iné Vás mnohých nezaujíma. Všetci, ktorí viete čo sa deje ste sústredení na jeden dej. Na prichádzajúcu zmenu polarít a pólov všetkého čo súvisí s Vami a so Zemou.Vašou úlohou je zostať v kľude. Je to tu, je to vo Vás a Vy to cítite. Vstupujúca kundalini univerza, ktorá sa omotáva ako had okolo Zeme, aby jej ukázala svoju silu a súčasne sa s ňou spája. S jej energetickou vibráciou na úrovni Mer-Ka-By. Bod po bode jednotlivo i spolu. Je to prienik realitami Vašich sŕdc. Kedy jedno vie a chce a druhé odmieta. Boj, zápas jedného s druhým cez Vaše vedomie, srdce, lásku. Zápasíte sami so sebou. Na jednej strane vedomí si seba, svojho ja, na strane druhej to v čom žijete a vôbec s Vami neladí a nesúhlasíte s tým. Cítite obmedzenosť, silu zvonku, snažiacu sa Vám dokázať, že nemáte šancu sa jej pustiť a žiť inde a inak podľa svojich predstáv. Dve polarity dvoch svetov oddeľujúce sa, ale snažiace sa jedna druhej ukázať svoju prevahu vlastného presvedčenia. Nie ste tu preto, aby ste pochybovali. Ale verili. I keď je to ťažké žiť tu, na tejto Zemi a súčasne vnímať všetko iné, pozitívne, čo viete, cítite, vidíte. Je to boj polarít, protisíl. Zdolávanie jedného druhým a dokazovanie si. Verte, že to čo prežíva teraz jeden z Vás sa deje všetkým. Svoj vnútorný boj s realitou. Cez slzy, smútok, cez pocity krivdy. Zúfalstvo, beznádej, obava, strach, nenávisť ku všetkému a všetkým, ktorí sú tu a s Vami neladia v jednom rytme. Sú iní, nepochopiteľní, nerozumejúci. Najradšej by ste sa mnohí na všetko vykašlali, vzdali to, utiekli niekam a boli tam sami len so sebou. Pretože neveríte, nechcete už nič iné len mať kľud. To všetko sa vo Vás deje tu na Zemi. I keď sa mnohí naoko usmievate, Vaše vnútro je iné. Roztrieštené, rozhárané.Verte, je to v poriadku. Vstupom do brány - do jej "dverí" - vypúšťate všetko čo s touto dimenziou súvisí a s novou nie. S novým vedomím, cítením. S Vaším ja. Aby ste to nepreniesli vyššie, aby Vás to pustilo. Pretože tam kam kráčate, do sveta bez polarít je to už iné.Vypúšťate hnev, pochybnosti, zlosť, násilie, deštrukciu, nedôveru, agresivitu, snahu víťaziť nad druhým, ovládať, manipulovať. Uvedomovaním si týchto pocitov, ktoré cez Vás prechádzajú a odtekajú do priestoru času. Uvoľňujete Zem i seba k nádychu, ktorý bude novým, bezpolaritným. To sa teraz deje. Zapamätajte si, že to čo vypúšťate von sa deje i so Zemou. Všetko čo sa na Zemi odohráva a nie je v norme je tým istým.Zem sa napája na protisilu svojím energetickým telom. Je už ukotvená vo svojej dráhe, v tuneli času, očakávajúca štart a ztriasa zo seba všetkých a všetko čo by jej bránilo ísť. Tak ako človek. Jej magnetické póly sa prelaďujú na novú sústavu cez hologram. Magnetická sféra mení smer dotýkajúc sa čakier, každej zvlášť, aby sa naplno otvorili a prijali kozmický prúd svetla. Sú to otvorené kanály vedomia Zeme, kadiaľ prúdi vesmírna sila a napĺňa Zem až po okraj. To isté sa deje u Vás. U každého zvlášť.JE POZITÍVNE VEDIEŤ, ŽE ČAS STRÁVENÝ PRÍPRAVOU NA TÚTO ZMENU, KTORÁ PRICHÁDZA , BOL SPLNENÝ DO ČIARKY, DO BODKY, DO SLOVA A DO PÍSMENA. SĽUBOM GALAKTICKÝCH HVIEZD A PLANÉT, ŽE POMOŽU PRI ZMENE VEDOMIA POPULÁCIE.

Viete, že čas sa nikoho nepýta čo má robiť. Postupuje, ide tak ako mu velí najvyššie vedomie. Nič iné ho nezaujíma. Len negácia negatívneho a prijímanie tých, ktorí v tomto zmysle žijú. Preto je potrebné si uvedomiť, že súrenie toho čo Vám neustále hovoríme o pochopení, pravde, dôležitosti holej existencie lásky je veľmi dôležité. Tieto slová - i keď sa Vám mnohokrát zdali bezúčelné, často sa opakujúce, neustále hovoriace to isté - mali svoju dôležitosť a dôvod. Neustálym memorovaním, kladením dôrazu na podstatnosť všetkého čo tvorí základ nového vedomia.To, že teraz zápasíte so zemskou sférou a pritom sami ste plní svetla. Že sa pokúšate vyhrať, zvíťaziť a dokázať svoju pravdu - je správne. Nemáte v tejto chvíli na výber. V tejto vibrácii, kedy sa spájajú dve frekvencie do jednej. Dokázaním sami sebe, že ste dobrí, milovaní, že na to máte, že Vás už nič nezastaví i keď sa snaží Vás to lámať je dôležité pre zmenu vedomia, myslenia celej populácie. Vy, poslaní, všetko vediete a vstupujete dvierkami času síce akoby do tmy, nevediac čo bude, ale vnútornou silou a zrakom vidiaci, že je to tak ako to cítite. Len vydržať, nenechať sa ovplyvniť negativitou druhých. Usmievajte sa srdcom i tvárou. I keď sa Vám nechce a kašlete na celý svet. Úsmev Vás naladí, otvorí srdce. Verte, že to nehovoríme len tak bezdôvodne.Tento hmotný svet žije a koná tak ako má. Je to jeho vedomie. Vedomie tých, ktorí k nemu patria. Viac nedokáže. Zmeniť, pochopiť, prijať. A Vy to viete v každodennom zápase s ním. Nezazlievajte mu to. Na viac nemá. Je predstaviteľom svojej dimenzie nechápajúc iné - to podstatné. Nezamýšľajte sa nad tým. Je to veda univerza. Vie kedy, ako, s kým.Vy sa sústreďte na seba, na svoju intuíciu. Secretom srdca vizualizujte všetko čo vidíte vnútorným zrakom. Je to sila, ktorá Vás spája. Vkročili ste do brány, do "dverí" času. Stará Zem sa búri, keď stojí v tomto prievane dvoch síl a nová už čaká. Pulzáciou magnetizmu, svetlom zhora, svitom dvoch sĺnc na oblohe. Tým všetkým oznamuje očakávanú zmenu vesmíru. Držte sa svojho srdca, otvorte jeho bránu sami v sebe. Omyte sa svetlom prichádzajúcim zhora, otvorte čakry tak ako Zem a nasmerujte ich k severnému pólu. Tela Vášho i Zeme. Odtiaľ príde zmena. Dotykom časov a jeho pohladením.Ste článkom vedomia, ktorý všetko vedie. Vždy to tak bolo tu na Zemi, že ten kto hovoril pravdu, ktorú iní nepoznali, pretože ju nemali naučenú a overenú vedeckými kruhmi, ich odmietali, ponižovali. Až kým sa nepresvedčili na vlastné oči, že všetko je iné ako si mysleli. Tá chvíľa vždy príde. Tak ako to bolo mnohokrát. Vždy následne z veľkej nedôvery prichádza osvietenie človeka, jeho vedomia dôkazom univerza a jeho sily.Veľa ľudí v histórii Zeme trpelo, boli odmietaní a pritom jediným ich cieľom bolo pomôcť nevedomosti. Tak je tomu i teraz. Budete prekvapení aký je vesmír veľký a koľko má sily. Čo všetko Vám ukáže i dovolí. Všetkým ktorí trpeli i tým ktorí nepochopili. Svetelný svet.

S láskou Féva

Ilona Pálušová


Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu http://www.anjelska.sk


M_Q - celý srpen je o pohybu, tanci, plavání, sportu, velmi vhodná je Kundaliny meditace od Osha, je rozdělena na 4 části, první je vyklepávání, skáčete na patách a rukama sklepáváte vše co na vás během týdne naskákalo, druhá část je rychlý tanec, třetí část je plynutí - pomaly tanec, čtvrtá část je klidová, buď v leže nebo ve stoje vychutnáváme proudící přívaly energie - Kundaliny. Oshova Kundaliny je vhodná nejvýše jednou za týden při účasti 3 a výce osob.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Být ve svém středu

Příspěvek od martinq »

29.8.2011

Mnoho nového přichází nyní mezi lid planety Země. Měsíc září je velice významným, neboť proběhne spoustu důležitých událostí. Každým dnem dojde k otevření portálů a vy budete moci prožít sílu vesmírných energií, které obrátí život mnohých z vás. Jsou to energie změn. Každý, kdo dosud nezvládl opustit věci minulé, bude od minulosti odtržen a jeho život se stane velice pohyblivým. Mnozí ještě nezískali povědomí o tom, kdo jsou a kam patří. Ale podvědomě již tuší. Září uvrhne mnohé do rychlého pohybu a proměn. Energie, které budou toto podporovat, budou velice vysokých vibrací, nenechají kámen na kameni. V této chvíli již zde dohlíží bytosti z vyšších dimenzí, stále se zde vyskytují v okolí Země. Jejich činnost však je pouze dohlížet na to, co se děje. Každý z vás bude přesunut, dříve či později naleznete své pravé místo. Nyní však pracujte na uvolnění minulosti, vzdejte se vědomě všeho nedůležitého a neprosperujícího. Odevzdejte vše Vesmíru. Každý den či večer uvolňujte vše, co k vám nepatří. Vytvořte prostor, aby se mohl zaplnit něčím novým. Další důležitou dobou bude rovnodennost. I v tuhle dobu proběhnou důležité planetární změny. Budete dnem i nocí prožívat zvláštní jevy, vy, kteří jste citliví. V mysli naleznete změnu, vaše oči budou zostřeny, vaše třetí oko bude více aktivováno. Jste na cestě a ta cesta vás vede. Vy se svým egem jste stále velice zranitelní. Vaše mysl vytváří neskutečné obrazy, umíte realizovat svá přání. Ale vy nevidíte všechno. Jste v zajetí iluze. Veškeré informace, které slyšíte, jsou zkreslené. Vše, co se nyní děje, je také záměrně zkreslováno. Vaše duše ví moc dobře, kudy jít a co udělat. Neposlouchejte falešné proroky, buďte ve svém středu a svůj život modelujte podle svého cítění. Mnohé nové směry k vám naleznou cestu. Vy však si stůjte za svým. nenechte se zviklat. Mnohé k vám nepatří, nesouzníte s tím. Nedělejte si hlavu z toho, co se děje. Buďte stále ve svém středu, zklidněte mysl a naslouchejte srdci. Události, které k mnohým přijdou, vás velice překvapí. Uslyšíte mnoho „smutného“, co se přihodí lidem kolem vás. Nepodléhejte a snažte se být ve svém středu. Mnoho nepříjemného se možná stane, ale pamatujte si, že nic se neděje bez důvodu, vše má svou příčinu a následek. Tyto dny však také jsou prodchnuté láskou. Nezapomínejte na ni a staňte se její součástí. Mnohé z vás také láska již brzy probudí. Milujte se, neboť sami sobě můžete dát nejvíce. Celosvětové události jsou také velice „vychýlené“, přichází katastrofy, které se vás také mohou dotknout. Neztrácejte však víru a naději v lepší život, neboť si sami formujete svou realitu. Naučte se nepodléhat negativním zprávám, naučte se žít radostný život. Váš život je velice krátký, nepromarněte ho a buďte s láskou. Maytreiahttp://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Evoluce - podvod století

Příspěvek od martinq »

Evoluce - podvod století 18. října 2009 v 20:11 | Marpefi | Věda a BůhRád bych zde doporučil velmi zajímavou knihu - Evoluce - podvod století od Hanse-Joachima Zillmera (byl nominován mimo jiné jako mezinárodní vědec roku 2002 IBC a člen New York Academy of Sciences), která naprosto do důsledků nabourává dnešní pojetí evoluce. Rozebírá drtivou většinu aspektů evoluce - od datování, geologie, pralidí, falšování "důkazů" ve prospěch evoluce, až po důsledky evoluční teorie. Autor není žádný spekulant a šarlatán, pokud na každé stránce nenajdete aspoň 3 citace vědeckých studií či jiných empirických důkazů, bude tam nejspíše jen obrázek...Autor především pokládá otázky a nepatentuje si žádný 100% druh pravdy. Opravdu velmi zajímavé čtení, které z desítek milionů let (dle vědeckých odhadů minulých desítek let) jsou pod tíhou dnešních vědeckých poznání stlačeny na desítky tisíc...apod.Je docela zbytečné se k tomu více vyjadřovat...důkazů apod. je tam více než dost, je třeba pročíst...proto všem zastánců rádoby makroevoluce (mikroevoluce existuje!) vřele doporučuji...pokud však nechcete být vyvedeni z omylu a chcete nadále žít v této iluzi, že jste z opice, nečtěte ji:). Pod recenzí je uveden nějaký ten úryvek z knihy...Recenze: Již v knize Darwinův omyl autor dokazoval, že žádná evoluce neproběhla a časová údobí s touto teorií spjatá jsou pojatá naprosto chybně. Od roku 1998, kdy knihu napsal, se již několik jeho předpovědí splnilo. Nově prováděné určování stáří v roce 2004 rovněž potvrdilo, že většina lebek neandrtálců řazených do starší doby kamenné je mladší až o 28 000 let, než se dosud předpokládalo. Z "nejstaršího Vestfálce" z paderbornských písků byl téměř přes noc "nejmladší Vestfálec", protože mu je jen 250 let. V této knize dr. Zillmer, ukazuje, že oficiální názory na historii lidstva, od nejranějších dob až po moderního člověka, se hroutí jako domeček z karet. Vymyšlená fakta, podvržená dogmata a neočekávaná záplava přesvědčivých nálezů, jež nám předkládají ortodoxní vědci, vytvářejí zcela jiný obrázek počátků historie lidstva, než jaká je skutečnost.
Knih podobného ražení naleznete povícero. Samotní někdejší zastánci evoluce odbíhají od svého dogmatu a snaží se jej nahradit něčím novým...každý si v tom musí udělat svůj pořádek a názor, to co nám však odmalička cpou do hlav je pouhá pohádka založená na dohadech. Ale jak říkám...každý ať si obrázek udělá sám...
Ještě 3 články k evoluci (nesouvisí s touto knihou) se stejnými výsledky (jsou jich desítky)....První zde, druhý ZDE a třetí ZDE

Uryvek
1) "Podle evoluční teorie se existující druh mění v průběhu času na nový. Jednotlivé procesy změn se údajně odehrávaly v rozpětí milionů let. Kdyby tomu tak bylo, musel by v každém z těchto nesčetných procesů změn existovat také bezpočet přechodných druhů. Na jedné sraně by tedy musely být v minulosti přechodné formy jako smíšené bytosti, jež by například měly částečné rysy ryby i plaza, na druhé straně by muselo být možné prokázat miliony vývojových stupňů orgánů a končetin. Avšak všichni živočichové známí z vykopávek i žijící dnes (recentní) se jeví jako dokonale vyvinutí a ideálně přizpůsobení. Kdyby byla evoluční teorie správná, "musel by být počet přechodných variet, které se předím vyskytovaly na Zemi, vpravdě nesmírný. Jak je tedy možné, že jich není plná každá geologická formace a každá vrstva hornin? Geologie nám zcela jistě neodhaluje takovou jemně odstupňovanou řadu organismů; a to je možná nejvážnější a největší námitka, kterou lze vznést proti mé (Darwinově) teorii. Vysvětlení však spočívá....v maximální neúplnosti geologických pramenů" (Darwin, 2000, s.357n.).
Darwin tehdy doufal, že v budoucnu bude nějaká přechodná forma nalezena. Přestože se od té doby pátralo po přechodných formách více než zaujatě, neznáme ze zkamenělin jedinou přechodnou formu, přestože od té doby byly objeveny již miliony zkamenělin. Z darwinových pochyb se poznenáhlu vyvinula jistota: zkameněliny nemohou prokázat makroevoluci - na rozdíl od mikroevoluce. Tuto skutečnost přiznává britský paleontolog Derek V. Ager: "Pokud zkoumáme fosilní doklady jednotlivě, na úrovni řádů či druhů, jedna věc je nápadná: ať nacházíme cokoli, nikdo to není pozvolná evoluce, ale náhlá exploze celé skupiny...." (Proceedings of the British Geological Association, sv. 87, 1976, s.133)"
2)....zde se jedná o jeden případ podvodů a padělání "důkazů", které mají uměle podpořit teorii evoluce...."Ernst Haeckel byl dobrým pozorovatelem přírody, ale lačný slávy jako profesor Reiner Protsch (taky podvodník...rozebráno jinde v knize). Proto falšoval své kresby, aby podporovaly teorii, kterou prosazoval. Haeckelovy zfalšované kresby klamně dokazovaly, že se lidské embryo podobá rybě. Když to bylo odhaleno, jeho jedinou obhajobou před akademickým senátem bylo, že ostatní evolucionisté se podobných hanebností dopouštějí také.
"Po tomto kompromisním přiznání k podvrhu bych se vlastně měl cítit zahandben a zničen, ale mou útěchou je, že vedle mě sedí na lavici obžalovaných stovky dalších spoluviníků, mezi nimi řada nejspolehlivějších pozorovatelů a biologů skvělé pověsti. Převážná většina všech vyobrazení v nejlepších učebnicích biologie, v pojednáních a zprávách by si zasloužila stejnou měrou obvinění z podvrhu, neboť jsou všechny nepřesné a více či méně padělané, schematické a vykonstruované" (Hitching, 1982, s.2004) Padělky na široké frontě! Poté, co si podvodníci spálili prsty na vývoji člověka, přišli s novým mýtem: z dinosaurů se prý vyvinuli ptáci....."
3)..."Pomocí názorných příkladů a s pomocí nových myšlenkových postupů byla evoluční teorie odhalena jako moderní pohádka. Aby pravda ukrytá ve vědeckém odpadu nebyla odhalena, používá se potlačovacích mechanismů, které americký molekulární biolog Jonathan Wells popisuje takto: " Dogmatičtí darwinisté začínají těsným omezováním interpretace důkazů a tvrzením, že to je jediný způsob provozování vědy. Kritici dostávají cejch nevědeckosti, upírá se jim možnost publikovat příspěvky v hlavních časopisech, jejichž vydavatelská grémia ovládají dogmatici. Kritikům se odpírá podpora ze strany státních orgánů, jež postupují navrhované projekty ke "kolektivnímu" posouzení dogmatikům, a tak jsou kritici pozvolna z vědecké komunity úplně vytlačováni. V tomto procesu veškeré důkazy proti darwinovskému názoru jednoduše mizí, stejně jako svědci proti mafii. Nebo se důkaz pohřbí ve specializovaných publikacích, kde ho dokážou najít jen specialisté. Jakmile se umlčí kritici a všechny důkazy se zametou pod koberec, dogmatici prohlásí, že vědecká debata o jejich teorii právě probíhá a že proti ní nejsou žádné důkazy" (Wells, 2000, s.235n.)......
atd atd. (nechtěl jsem dávat konkrétní úryvky, kde se podrobně rozebírá stáří geologických nánosů, metodologii výzkumu atd....tudíž spíše obecné úryvky - závěry...

Mé další poznámky:
- věděli jste, že když přiblížíte 50 000x bakterie, naleznete mechanismus, který má neuvěřitelnou strukturu a podobá se motoru? Každá buňka, DNA apod. obsahují neuvěřitelné množství informací, které se nemohly sami od sebe vytvořit (nemluvě o velmi citlivém rozložení, kdy i jediná část jinak poskládaná by činila další tisíce mechanismů nefunkčními!)
- věděli jste, že se nalezly i kosti dinosaurů, které v sobě měly krev a měkké vazivo? Tudíž použitelnou DNA? (naprosto nereálné při současném evolučním paradigmatu)
- věděli jste, že se našlo mnoho důkazů, že lidé žili spolu s dinosaury? (donedávna se všechno toto považovalo za podvrh, dnes už tato hypotéza nemůže obstát)
- kostry dinosaurů, "lidoopů" a lidí se nalézají vesměs ve stejných geologických vrstvách? (pokud by byla evoluční teorie správná, za ty miliony let by toto nebylo možné)
- atd. atd....to bylo jen tak bokem:)

Převzato :

http://zivot-nazory.blog.cz/0910/evoluce-podvod-stoleti

Kód: Vybrat vše

http://www.filesonic.cz/file/2261160164


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Mluvící kameny

Příspěvek od martinq »

Článek z časopisu 100+1 zahraniční zajímavost rok cca 1982. Mluvící kameny, našlo s jich přes 50 000 kusů, jsou na nich fantastické obrazy, vyhynulé druhy ve společnosti lidí, transplantace srdce, mozku, plíce, pozorování hvězd, cesování ke hvězdám. Jedna z utajovaných zkutečností.

Obrázek
Obrázek

Kniha o kamenech v angličtině, parádní je globus s dnes již neexistujícími kontinenty i těmi současnými, stáří 13 000 000 let (stáří kamene, jak jsou staré rytiny nikdo nemá tušení).

http://www.uloz.to/10546753/the-strange ... f-peru-pdf


Škoda, že tupý američtí turisti tyto kameny, když najdou, tak odvezou domu jako suvenýr, odhadem skončilo v soukromých sbírkách za 120 let 25 000 kamenů, kdyby je alespoň nafotily ze všech stran a daly do databáze, mohly bychom se lecčemu přiučit.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

21.12.2012

Příspěvek od martinq »

Z diskuze http://www.orgo.net

Příspěvek od kolosjackos » 16 dub 2011 14:32

pokuste zahodit vsechny dosavadni presvedceni, predsudky a otevrete srdce hlavne ti kteri neveri v boha, jinac to nejspis nepochopite :geek: . jak uz sem psal, je technika dulezita pro tvurbu nwo, nevira lidi v boha a tim padem i v satana je oslepla. ja k tem slepim dost dlouho patril a tech naznaku pritomnosti satana sem si nevsimal.

to ze majsky kalendar v roce 21.12.2012 nekonci nejspis uz vetsina vi.
co se ale stane v tenhle datum a proc je tak pro temne dulezity, ze nam ho stale sugeruji?

22.12.2012 se na obloze (dle pocitacove simulace) stane nasledujici:

kratce pred zapadem slunce kdyz se venuse, (satan) strati na zapadnim horizonte soucasne vyjdou na vychodnim horizonte plejady, cize sirius, (pyramidion na kazdem obelisku (pariz, washington, rim)).
dale, ve stejnem okamziku kdyz zapadne slunce (horus, ra atd (zeitgeist)), vyjde souhvezdi orion (falus osirise/tri krali).

nejdriv je treba pochopit co je bafomet.http://www.youtube.com/watch?v=Br0Ca0eA ... re=related (nasel sem az ted, ten chlapik trosku divne mluvi ale je to moc zajimave a vyborne vysvetleni)
uz sem se tu jednou pokousel vysvetlit tak to vysvetleni okopiruju:

bafomet znak "kornuto" http://www.youtube.com/watch?v=qhCWEMQI ... re=related je buch templaru, zednaru, vatikanu. je to spojeni mezi
luziferem: planeta venuse jako ranni hvezda, lat. lux ferre - darce svetla, znak: fakle hexagramm, hexagon, luzifer oznamuje vychod slunce
satanem: planeta venuse jako nocni hvezda, znak: pentagram, pentagon, cervene saty, cervene boty (viz papez), gesto "V", cislo 5 satan oznamuje zapad slunce/tmua byva vetsinou v rudem rousi
kozel: vseobecne naznacuje znameni kozoroha, ve kterem se slunce "zrodi" (slunovrat viz zeitgeist)
zenska prsa: znak venuse tak samo jak kopule nejakeho chramu
zlaty falus osirise: opasek orionu aneb tri krali, tahle linie ukazuje primo na venusi, znak: falus vseobecne, obelisk pyramidion nahore symbolizuje hvezdu sirius,
tri prsty ukazujici nahoru a tri prsty ukazujici dolu: jak nahore tak dole, mikrokozmos-makrokozmos, znak vseobecne hexagram.

dale je treba se smirit s tim, ze 911 byl ritualem a ze 9/11 je cyklus venuse se sluncem. osobne sem moc nepochopil jak to cislo presne vzniklo, nejsem v matice nejsvetlejsi :mrgreen: .
v arrivals to vysvetluji ve spojeni s kabalou.
tady vysvetleni tech cyklu, puvodne 12 dilu, neni to s moje produkce a nektere dily youtube maze, ze pry copyrights :lol: http://www.youtube.com/watch?v=LRysdQwR ... re=related

solarni cyklus tvra 11 let. konci 2012, kdy dosahne svoje maximum. to ze temni zboznuji slunce, je dokazano na jednodolarovce pyramidou s jednovidcim okem, symbolikou a numerologii. 1990 bush senior prvni krat pred senatem pouzil slovo nwo, presne jedenact let na to spadli dvojicky. 254 (2+5+4=11) den v roku a 111 den do konce roku.

tady vysvetleni tech cyklu, puvodne 12 dilu, neni to s moje produkce a nektere dily youtube maze, ze pry copyrights :lol:

pro ty kdo si mysli ze je to jen povera:
uz sem psal ze podvedomi nedokaze lhat. skoro v kazde nahravce pustene pospatku, podvodomi mluvi pravdu, pokud vedomi neco skryva (neuprimnost). http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_speech

tady par ukazek: http://www.youtube.com/watch?v=SWMsFokdBWU
snad nejznamejsi "yes we can" ale tady jine od obamy: http://www.youtube.com/watch?v=V-TMKUea ... re=related

je tam tech prikladu habadej. kdo se o symboliku a numerologii zajima doporucuju aleister crowley liber 777. jak uz sem psal v matice mam hokej, ale vydim souvislosti tam kde je vetsina prehleda.


Příspěvekod kocour » 14 zář 2011 20:52
Už jsem to psal tady mockrát, tak to zjednoduším, jak to jde: to, oč v případě 21.12.2012 jde, je podle mě sjednocení polarit v nás, jejich vstřebání, pochopení, přijetí, proměnění a následně díky tomu k povznesení do vyšší úrovně bytí. Každý to máme jinak, každému z nás se děje něco jiného, podle toho, co kdo z nás se rozhodl zde na Zemi, v této 3D verzi Vesmíru prožívat. Jestli se někdo přikloní k Lesvashovovi či jinému vypravěči dějin, je úplně jedno: to podstatně je o přijetí polarit a jejich sjednocení. Není to o boji dobra a zla, ale o pochopení, sjednocení, přijetí a proměně! Není to o vnějších událostech, ale o nás. O tom, co se v nás děje, o naší duši, o našich hodnotách, o našich srdcích, o tom, co dáváme. Není to o boji, ale o lásce, přijetí, soucitu, porozumění. Všemu a všem. Protože ve skutečnosti není černá a bílá, nahoře a dole, vlevo a pravo. Vše je v Jednom, jehož jsme i my součástí. Je něco vyššího a hlubšího v poznání, co se nám odkrývá za tím vším, co prožíváme a nač myslíme. Ale bez hledání v sobě samých to nenajdeme.

Převzato:
http://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=20&t=833

Velmi trefně popsány události v tzv. dni konce májského kalendáře. Je to výchozí konstelace, kdy bylo vše spuštěno, jako na povel.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Knihy

Příspěvek od martinq »

utlačovaný národ Český, vše zlé je k něčemu dobré, moc hezky sepsáno v knihách Josefa Staňka: Falzifikace a falzifikátoři českých dějin a Češi na prahu třetího tisíciletí

ukázka z první knihy: Falzifikace

Po bitvě na Bílé hoře se dopustil císař Ferdinand II. zbytečné chyby, když neposlechl rady svých dvou jezuitských zpovědníků: být velkorysý k poraženým podle staré římské zásady! (A to mají být jezuité úhavní nepřátelé Čechů!) Uposlechl naléhání krátkozraké dvorské kliky, která se těšila zejména na konfiskáty a rabuňk. Tato protičeská klika včele s Questenberkem (podrobně viz historik J.Pekař) mu radila přísný postup a odstranění kacířů jednou provždy. (Obdoba: "na věčné časy".) Svoji roli sehráli i čeští "katoličtí Hujeři", kteří využili příležitosti a mstili se poraženým protivníkům. Tak se stalo, že se původní protireformační sankce zčásti změnily v protičeské. Lidé s černou nitkou dobře cítili, že české pojetí křesťanství je stále ještě odlišné od katolického vyšším stupněm odciťování ducha evangelií, vyšším stupněm gnoze jako pravoslaví (stálý vliv Metodějova ducha Byzance) a silným důrazem na jednotu slova činů (Jan Hus), v rozlišování autority přírozené a formální. (Nadřazení ducha evangelií poslušnosti funkcionářům církve.) Tyto odlišnosti ducha české komunity od národních komunit ostatních (Masaryk: česká otázka v podstatě otázkou náboženskou) dráždily trvale zkostnatělé a formu uctívající scholastiky, takže ti rozhořčeně šíříli názor, že co Čech, to husita a kacíř!
V důsledku skrytého působení této aliance lidí s černou nitkou byl hrot sankcí po třicetileté válce obrácen proti zbytku české elity, tj. proti šlechtě, inteligenci, kvalifikovaným měšťanům. Záměrem temných bylo nahradit elitu za scholasticky poslušnou a lid přetvořít na nemyslící nádeníky žádoucího typu. Tímto tlakem se do velké míry stalo, že český živel byl prakticky vypuzen z měst, škol a z funkcí v církvi.
ČEŠI SE STALI VÝHRADNĚ ZEMĚDĚLSKÝM NÁRODEM, bez vlastní šlechty, inteligence a měšťanstva! Jediní v této části Evropy.
JÁDREM NÁRODA SE V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ STALI SEDLÁCI SAMOUCI - PÍSMÁCI!!!
Na třista let byli Češi jako národní komunita odděleni od vývoje vědy, umění, řemesel, průmyslového vývoje a vytěsněni z vlivu ve městech.
Kdo se chtěl v těchto oborech uplatnit, musel se více či méně poněmčit.
Takové postavení národní komunity měly v Evropě jen národy, které jsou v současné době již zaniklé.
Materialisté a evangelíci vykládají takovýto následek stavovské vzpoury jako dílo katolíků a Habsburků, což je výklad jen částečně správný. Skutečným pachatelem těchto protičeských bezpráví byly temné, odedávna v Rakousku působící protičeské kruhy, řízené duchem temnot. Ty působily prostřednictvím "svých lidí", proniklých do katolické církve a ke dvoru. Po pádu monarchie vytvořená celá mytologie třistaletého utrpení národa je opět jednostranná, vytvořená "zaměstnanci ducha temnot", tentokrát mezi Čechy.
Jednostranným pohledem má odvrátit pozornost jádra českého národa od věcí duchovních k aspektům ekonomickým neboli materialistickým.
Záměrně opomíjí některé aspekty této situace. Např. skutečnost, že v důsledku rychlejšího růstu venkovského obyvatelstva se národ po třicetileté válce rychle početně zrestauroval, a nebo to, že v důsledku relativního mocenského klidu se u nás mohla plně rozvinout tzv. barokní zbožnost.
Tato situace měla i další důsledky pro utváření hlavních rysů naší národní povahy. Pokusme se je krátce zrekapitulovat, neb jsou součástí jeho "duše" dodnes. Co se vlastně vytlačením Čechů do zemědělství na 300 let stalo:
1. Byli vtlačeni do přírody, která vyučuje přirozenosti, nasloucháni řádu přírody, tj. Stvořitele.
2. Nemuseli se v takové míře jako měšťanstvo učit "móresům" neboli se přetvařovat.
3. Sedlák si musel poradit se vším na základě samostatného myšlení, které se tím více rozvíjelo.
4. Sedlák je na rozdíl od dělníka - nádeníka, úředníka či zaměstnaného inteligenta relativně svobodný, jeho myšlení není preformováno "žádoucími" názory.
5. Sedlák si udržuje vitalitu a selský stav plodnost.
6. Sedlák není náchylný k módním a nepřirozeným vlnám myšlení, umění a k ateizmu.
7. Katolicizmus stabilizuje základní prvky duchovnosti, takže nucená rekatolizace umožnila lepší přežití duchovního vyciťování českého národa, než by tomu bylo za silně racionálních evangelíků.
8. Katolický mariánský kult plně rezonoval s cítěním národa a upevňoval úctu k ženě a rodině jako součást duchovní atmosféry národa.
9. Katolická podpora umění a stavitelství udržela soustavu gotických tvarových zářičů (kostelů), vytvářejících "ducha" země a místa, a rozmnožila je o barokní pojetí.
10. Menší tlak "světovosti" uchovává specifičnost a charakter zvyků a charakterizující svéráznost. (Viz svérázné zvyky celého církevního roku.) Pro srovnání, jen židovský zvykový "svéráz" jim umožnil přežití jako národa. (Současní santaklauzovští modernizátoři rozpouštějí národ!)
Tím byly během desetkrát čtyřiceti let (dodnes) zformovány vlastnosti, jimiž se česká národní komunita povahově poněkud odlišuje od komunit okolních. Z jinde nepozorovaných vlastností jsou to zejména:
1. Vztah k přírodě, který je výrazně silnější než u okolních národů ve srovnatelných podmínkách. Nikde v okolí není tak rozvinuto trampování, chataření, chalupaření, chov zvířat (od psů po včely).
2. Menší tendence k pózám, není-li Čech pod tlakem. (Ale také menší "vychování".)
3. Větší míra spoléhání na vlastní um než na rozkazy.
4. Nechuť k organizovanému "pochodování" a k unifonně.
5. Nadřazování zdraví nad módu.
6. Ideje bez praktických výsledků "na dřevo" jsou pro Čechy nepřitažlivé. Současný ateizmus je pouze zdánlivý a pramení z vysokých nároků na předkládané podání duchovnosti.
7. Národ i bez informace ihned vycítí, oč jde. (Viz rok 1918,38,68,89 atd. (Pouze v r. 1948 se nechal z části obalamutit.)
8. České ženy jsou realizované a přitom si plně ponechávají ženskost.
9. Vyšší míra intuitivnosti než u národů okolních. (Viz zuřivost černých nad jevem, že "co Čech, to šaman nebo léčitel".)
10. Obecná touha po útulném, domáckém, příjemném prostředí, tj. po astrálně kladně vyzařujícím okolí.
Tyto všechny vlastnosti vyplynuly z porážky stavů na Bílé hoře a z jejích následků. Nyní je třeba si položit otázku, zda tyto důsledky jsou vlastně k prospěchu, či zda jsou českému národu ke škodě. Ke škodě jsou mu možná z hlediska uplatnění v technologické společnosti v současnosti. Důsledek historického vývoje se zde může jevit jako určité zaostání dovedností průmyslového typu a ve schopnostech disciplinovaného vytváření hospodářských celků. (Schopnost disciplinované koordinace.) Avšak pozor! Co jestli se tato civilizace zhroutí, protože se zatím evidentně vyvíjí nesprávným směrem? Jestliže ke katastrofickému zakončení dojde, pak se stane, že po civilizačním kolapsu jsou první posledními a poslední prvními, protože si podrželi nejvíce přirozenosti, adaptability a vztahu k přírodě. Nová civilizace musí být postavena právě na těchto hodnotách a vybavena poznáním duchovnosti na vyšší úróvni. A přijetí vyšší duchovnosti pravidelně brání stará ustrnulá břemena většinou nepochopených principů, tak typická pro duchovní život současných církví.
Z tohoto hlediska, tedy hlediska reálného civilizačního kolapsu, se zdánlivé české "civilizační, domněle demokratické a proti církevnické " nedostatky mění v přednosti. Výše uvedené vlastnosti spolu se schopností improvizace vytváří možnost nejrychlejšího a nejduchovnějšího zotavení z možného zhroucení euroatlantické civilizace. Pak teprve plně vyjde najevo, že náhody třicetileté války nebyly náhodami a že údajná prohra nebyla prohrou!

ukázka z knihy - Češi na prahu třetího tisíciletí

Ukázka ze stran 100-101:

Doslov
Svého času proslul Miloš Zeman výrokem ve svém článku v Technickém magazínu: "Československo je jediná země na světě s nepředvídatelnou minulostí!" Tehdy jsem si myslel, že má bujnou fantazii. Dnes si myslím, že celá pravda je "fantastičtější", než si největší fantasta představuje!!!
Celé lidstvo má nepředvídatelnou minulost, přítomnost i budoucnost!
Je tomu tak nejméně ze dvou důvodů:

1. V dějinách světa a ve způsobu nazírání na svět není vůbec obsažen ženský princip vnímání reality. Patriarchálně vnímané dějiny se pak jeví jako sled rvaček nepříčetných ozbrojenců, vedených polonepříčetným vůdcem o zcela pofiderní moc. Kdo zmíněnou rvačku vyhrál, najal si "historiky", kteří vítězství popsali a zdůvodnili. Ještě jednostrannější je situace v rovině duchovního vnímání světa, to jest náboženství. Proto se scholastici mají na co těšit, protože v Janově Zjevení je, že "pata ženy rozdrtí hlavu draka", to jest lži.

2. Lidstvo ještě nedospělo k úrovni vnímání světa při mysteriích ve starém Řecku. Tam hry, znázorňující průběh nějakých dějin, probíhaly současně na třech jevištích. Prostřední jeviště znázorňovalo průběh děje tak, jak je vidět hmotnýma očima. Další jeviště ukazovalo, co se současně děje ve světě kladných duchů, třetí ve světě démonů. Tak autoři vyjadřovali toky neviditelných, jemných sil, které rozhodovaly průběh dějů ve viditelném světě. Občas ani tyto síly nemohly rozhodnout, a tehdy se přistupovalo k "Deus ex machina", kdy rozhodnutí provedla vyšší moc, člověku nepochopitelná.
Výklad dějů ve světě je v současnosti v moci rozumářů, scholastiků vědy, lidí bez rozvinutých mimosmyslových vnímání.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

13 křišťálových lebek - Putování od 27. října

Příspěvek od martinq »

Obrázek

STAŘEŠINOVÉ Z KMENE MAYŮ, TŘINÁCT KŘIŠŤÁLOVÝCH LEBEK A JEJICH VÝZNAM PRO NASTÁVAJÍCÍ SÉRII RITUÁLŮ BĚHEM PUTOVÁNÍ PO SPOJENÝCH STÁTECH

Poprvé jsem se o Cestě s křišťálovými lebkami doslechla 23. července. V té době jsem netušila, jak by se celá akce mohla uskutečnit, protože při její realizaci hrálo roli mnoho proměnných, jednak logistických, ale také „éterických“. Nicméně se vše začalo organizovat a přeorganizovávat. Po mnoha schůzkách vyhlásil Hunbatz Man, mayský strážce a stařešina mayské Itza rady, a Pedro Pablo Chuc, prezident mayské Rady starších, že povedou skupinu mayských starších na cestě po Spojených státech od jednoho pobřeží k druhému. Cesta symbolizuje duchovní putování a bude vykonána za přítomnosti třinácti křišťálových lebek. Prvním místem pro slavností ceremonii bude Manhattan, tady se začne dne 27. října 2011; závěrečná ceremonie se bude konat v Los Angeles 11. listopadu 2011.

Na 11-11-11 se do Los Angeles dostaví další skupina třinácti mayských starších a všichni společně zahájí Událost vstupní brány, která vyvrcholí rituálem Mayských křišťálových lebek. Mayové, jejichž tradice se vždy udržovala v rámci tzv. Vnitřního kruhu, byli instruováni, aby od této chvíle započali vykonávat některé z rituálů na veřejnosti. Z tohoto důvodu se Rituál třinácti křišťálových lebek bude konat, poprvé po 26.000 letech, na veřejných prostranstvích.

Na cestě z New Yorku do Los Angeles se budou mayští stařešinové zastavovat na místech, vybraných speciálně pro tyto rituály, aby tak naplnili poselství, které prohlašuje, že nastal čas, aby Duch severoamerického kontinentu byl znovu probuzen. Následně dojde k opětovnému získání posvátné půdy, do které budou předtím zaseta semínka, jež v sobě obsahují osvícení pro celé lidské pokolení. Na každém zastavení se budou pořádat slavnostní shromáždění, která budou mít za úkol uvolnění pradávných energií, jež jsou v této chvíli zapečetěny v zemi. Tyto energie pak oživí Událost vstupní brány v Los Angeles na 11-11-11. Všechna shromáždění jsou otevřená těm, kdo uslyší vnitřní volání, že se mají účastnit.

Zde jsou doplňující informace pro ty z vás, kteří o významu třinácti Křišťálových lebek prozatím nevíte: jedná se o starodávné relikvie, které v sobě nesou informaci o celé historii planety Země, stejně jako o budoucnosti lidstva. Některé z nich jsou vyřezány z čistých křemičitých krystalů, jiné z nefritů. Lebky generují energetické pole, které aktivuje lidské vědomí tak, že se začíná měnit vnímání naší reality. Mimo jiné jsou taktéž manifestací Ducha ve hmotě, skrze něhož k nám přichází nesmírná pomoc v době změn magnetických frekvencí na Zemi. Jakmile jsou Duchové lebek probuzeni, starodávná moudrost, která byla uchována v krystalických matricích po eóny věků, vstupuje do společného pole a odtud naplňuje kolektivní vědomí, a to veškerým věděním, které existovalo na naší planetě za posledních 26000 let, a možná i déle.

Pro doložení významnosti těchto událostí přikládám vzkaz od Hunbatz Mena a mayských stařešinů, kteří dávají vše do následujících souvislostí:Určeno našim slunečním bratrům a sestrám

Rádi bychom informovali všechny z vás, ať pocházíte z jakéhokoliv místa na naší zemi, že 27. října 2011 započne naše putování, během něhož poneseme posvátné křišťálové lebky. Začátek cesty je naplánován na Manhattanu, New Yorku a závěrečná ceremonie bude vykonána v Los Angeles.

Během celé cesty budeme vyvolávat a žádat Velkého kosmického Ducha, aby osvítil naši duchovní cestu a také cesty, po kterých půjdeme a na kterých poneseme posvátné křišťálové lebky. Tímto způsobem lebky osvítí a aktivují všechna místa, kde bude Velký kosmický Duch přítomen. Proto budou posvátná místa, mezi nimiž je například Great Serpent Mound v Ohiu, chrámy v Cahokia v Illinois, Sedona v Arizoně a mnoho dalších, aktivována skrze kosmickou rezonanci. Tamuanchán (tradiční mayské jméno pro Spojené státy) bude opět posvátným místem, které napomůže osvícení celého lidského pokolení této planety.

Pomozte nám uskutečnit posvátnou cestu nesmírného duchovního významu. Křišťálové lebky nás dovedou na místa naší milované země, věčného Tamuanchánu, kde se Nebeský Otec a Matka Země postarají o naši posvátnou duši navěky.

Nechť je Velký Duch stále s vámi,A to není vše, co se týká tohoto oznámení. Uvedená posvátná cesta s třinácti křišťálovými lebkami je jen začátkem dalších událostí, které přijdou po ní. Můžeme ji nazvat pomyslnou vstupní branou, která povede k mnoha bezprecedentním událostem, které celý svět upozorní na starodávná tajemství a moudrosti.

Organizace „Unify Earth“, která je sponzorována lidmi, jež pořádají megakoncerty jako „ Live Aid“, „ We are the World“ a další, projevila zájem podpořit Hunbatze Mena, Pedro Pablo Chuc Pecha a členy Mayské rady. Jejich snahou je docílení toho, aby se o informaci, která popisuje nadcházející události, a o veškerých plánovaných aktivitách Mayů, dozvěděl celý svět. Ve spolupráci a díky sponzorství Cirque du Soleil, „Google“, NBC, Santanou, Elevate Films a dalšími proběhne série velkolepých představení, která si předsevzala, že budou šířit poselství vyplývající z ceremonií s křišťálovými lebkami po celé planetě.

Během celého roku 2012, a to 21. března na jarní rovnodennost, 21. června na letní slunovrat, 21. září na podzimní rovnodennost předvede Cirque du Soleil unikátní představení, která budou zaměřena na témata spojená s pochopením starodávných moudrostí, tajemství Velkých změn, které se po věky dějí, a pochopení propojenosti mezi tajemstvím srdce a probuzením lidského vědomí.Každé představení bude zprostředkovávat přání, aby se mysl a srdce znovuotevřely a mohly tak postoupit v procesu Nanebevzetí a k vyhlídkám na krásnou budoucnost celého světa.


Série úžasných vystoupení bude uzavřena čtvrtou velkolepou událostí, která bude vysílána živě, a to z Velké pyramidy Chichen Itza v den Zimního slunovratu roku 2012. V tento večer bude Cirque du Soleil vystupovat po celém území tohoto komplexu. Pyramida v Chichen Itza bude přeměněna na pódium, na kterém budou své neuvěřitelné kreace a artistické kousky předvádět účinkující ze zmíněného souboru. Carlos Santana, který je již přes padesát let tím, kdo předává dál „hudbu sfér“, bude zmíněné celovečerní představení uvádět. Během akce se navíc uskuteční obřad s posvátnými insigniemi Mayů. Ti sejdou z hor, aby se osobně připojili k oslavě zimního slunovratu.Cirque du Soleil
http://www.cirquedusoleil.com


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Křížení

Příspěvek od martinq »

Muž co dosáhl křížení -Kristus, kázal cti Otce svého a Matku svou - prvnotní síly ve vesmíru Jing a Jang, vše mezi Tebou a prvotní silou je učení Setha/Satana/Lucifera. Anděl i démon je vybočení ze stavu Kristus, jedno do světla, druhé do tmy, kdo je ve světle porušuje rovnováhu, kdo je ve tmě porušuje rovnováhu. Světlo které je vidět, není světlo, vidět je pouze místo kam dopadá.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Re: Vzestup

Příspěvek od martinq »

Prvotní síla vesmíru a projeveného bytí – Jing Jang
Obrázek

Kdo má vyrovnané prvotní síly je v Nirváně, má přehled o tom co bylo, je i bude v každý okamžik bytí. Československo odpovídá na dotazy věříte v boha, uveďte svou církev – problém, chybí tam původní síly, na výběr jsou pouze pyramidální struktury a nebo nevěřící. Kolonka vyšší moc, prvotní síla, univerzální inteligence chybí. Prvotní mužská síla kombinuje vodu a vítr, Prvotní ženská síla kombinuje oheň a zemi, každé projevené bytí má v měsíci několik vrcholů jednoho živlu i vyrovnaný stav těchto dvou živlů, to jsou vhodné dny na splynutí s opačnou polaritou, doplnit živly a připomenout si éterické bytí kompletní síly z které jest vše tvořeno. Je i velmi dlouhá cesta k dosažení plné rovnováhy v jednotném bytí, bez nutnosti kontaktu s opačnou polaritou. Při této cestě přijdete o všechny zkušenosti, umožňující hmotný svět.

Kristus kázal: Cti otce svého na nebesích a matku svou, po které kráčíš.

Opičí král prokličkoval mezi všemi démony a padlými anděli na cestě pro posvátná písma, byl složen z jednoho prvku, proto si na něm vše tvořené pěti prvky, vylámalo zuby. Je to jednoduchá, velmi účinná ochrana před všemi vlivy, které jsou mimo rovnováhu, ať už ve vzdušné vodě (tzv. světlo), či zemitém ohni (tzv. druhá strana).


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Galakticka federace svetla - skryta pravda

Příspěvek od martinq »

Galakticka federace svetla

Co vis na tema galakticka federace svetla?

Oni trvdi, ze jsou nasimi bratry a sestrami a jsou zde proto, aby nas mohli zachranit.

To vlastne chteji, abychom si mysleli. Jsme ve hre dualismu.

Vsechny ty reci nejsou tak krasne jak by se mohli zdat. Vetsina duchovnich nauk rika, ze pozitivni energie je ta dobra a negativni energie je ta zla. Tady to presvedceni zkresluje, protoze se uziva zaroven pozitivni i negativni energie k nasi manipulaci. Laska a pokuseni byly vzdycky uzivane zlem jako nastroj k manipulaci. Jestli o tom pochybujes, tak se podivej jak Iluminati s nami hraji hru na dobre a spatne policajty jenom proto, aby s nami mohli manipulovat. Zjistis, ze hraji s nami tuto hru jen proto, aby mohli s nami manipulovat. Proto, kdyz uzivas energii lasky, neznamena to, ze je na dobrem zaklade. Rozpoznat je to velice tezke, proto neposuzuj knizku podle obalu. Musime videt za fasadu, na pravdu se podivat do hlouby Matrixu. V kazdem pripade takovym zpusobem rozehravaji svoje hry.

Za prve vytvorili takovy chaos jako, valky, ekonomicke krize, prirodni katastrofy, teroristicke akce apod. Kdyz se vetsina lidi nachazi ve strachu, tak z neznalosti a neschopnosti to vyresit, zoufale prosi o jejich vyreseni. Na tomto stupni pak « druha strana » nabizi vyreseni techto problemu, ktere, ale puvodne skryte stvorili sami.

Lide si mysli, ze tahle manipulace je vyuzivana jen iluminaty a skupina zlych mimozemskych bytosti je ridi zpovzdali mimo scenu(mimo nasi planetu). Ze to je vsechno. Na chvili premyslej. Opravdu si myslis, ze ti, kteri je ridi a stoji v hierarchii vys – mimozemske bytosti, jsou mene rafinovani nez ti, kteri to ridi tady na Zemi ?

Ne ocekavam, ze jsou zli, vypocitavi a velmi rafinovani.

Presne.

Klicovym momentem, abys to pochopila je fakt, ze skupina mimozemskych bytosti, ktere ridi Iluminaty tady na Zemi, uzivaji ty stejne manipulace jen v jeste rafinovanejsi forme.

Oni pomysle vyprodukovali film mezi Galaktickou federaci svetla a Svazkem temnych sil, ktere mezi sebou vedou valku. Jak jsem uz rikala predtim, zijeme ve hre zvane dualismus. Sily temnoty vedou tu hru a to znamena, ze hraji na obou stranach, ze kontroluji obe strany polarity. (dobro a zlo).

Skutecne dobre mimozemske sily, ktere to s nami mysli dobre, jsou mimo tuto hru a nemichaji se do teto hry zvane dualismus, protoze vedi, ze je to jen nase zkusenost. Existuje konec i zacatek vseho. Alfa a Omega. Konec je blizky, ale musime se spolehat jen sami na sebe. To my drzime vsechny klice, ne oni.

Ti falesni nas podvadi za pomoci utopistickych vizi a lasky, jen aby nas udrzeli v tomto dualnim matrixe. Spousta lidi jiz podleha tomuto natlaku, protoze jsou celi utrapeni z negativity, zla a utrpeni z bolesti. Proto zmanifestovali na zacatku takovy chaos. Bez chaosu by nemohli prodavat lasku a reseni techto problemu, aby oklamali nase mysli a srdce.

To funguje prave timto zpusobem. Takze skupina mimozemskych bytosti, ktera se posledni dobou s nami kontaktuje pres chanelingy a navstevuje nas to jsou ti falesni. Kdyz cteme jejich zpravy, muzeme zjistit, ze jejich lasky je podminecna. Zlo je velice dobre v predstirani lasky a prodej jeho lasky je vzdy podminecny. To nam umoznuje podivat se skrz matrix a videt jejich podvody.

Struktura galakticke federace svetla je stejna jako struktura kazde korporace. Ma par lidru, potom vedouci pracovniky a samotne pracovniky. Pripomina to ten stejny operacni system jako u organizace zvane Iluminati nebo ty mimozemske bytosti, ktere by nas chteli ovladnout.

Proste neco neni v poradku v tom obraze. Muzes mi rict, proc by osviceni uzivali hierarchii?

Odpoved je jednoducha. Protoze kontroluji obe strany. Tak jako ti co kontroluji Iluminaty mimo nasi pozornost. Naposled prohlasili, ze premohli temnou stranu a to co zustalo na nasi planete je hologram a dojde k jeho vypnuti.

Minuli mesice od toho jejich vyhlaseni a nic se nestalo.

Vidis a oni chteji timto zpusobem budovat nasi nadeji a ocekavani, ze spasa je blizko. To je cast podminek, aby zkalibrovali nasi mysl pred jejich prichodem. Je spousta lidi, kteri chteji kupovat tyhle lzi, ale byt optimistou v porovnani s tim byt naivnim neni to stejne. Jak jsem uz vysvetlovala, oni kontroluji obe strany polarity, aby s nami mohli manipulovat. To proto neni dulezite pro kterou stranu ve volbach hlasujeme, protoze vysledek je vzdycky stejny. Ta sama struktura paradigmatu se rozprostira do galakticke urovne. Toho si musime byt plne vedomi.

Vidim nadeje a ocekavani lidi vedoucich k zoufalstvi. Jsem si vedoma toho, ze oni rozpoutali dalsi velikou globalni krizi. Protoze kdyz se lide najdou ve stavu zoufalstvi, objevi se predstirajic zachrance. Jinymi slovy, oni nosi masky andela i dabla. Nekteri lide je nazyvaji padlymi andely.

Napada mne jedna otazka. O co tady jde?

Rozumim tomu, ze uzivaji obe dve strany k manipulaci, ale jaky je cil toho vseho.

Dobra otazka. Nekteri uneseni hovori o tom, ze jejich cilem je sklizen dusi. Hovori o tom, ze videli zarizeni, ktere dokaze uchvatit vedomi, chytnout dusi a pak ji uchovavat. Takze pro tuhle skupinu mimozemstanu jsme zasoby, jidlo, geneticky inventar. Oni nas chovaji stejne tak jako my kravy nebo ovce. Jejich cilem je uvezneni co jak nejvetsiho mnozstvi lidskeho druhu – masy, za pomoci jejich verzi osviceni a povzneseni a nase opetne zasimilovani do jejich vytvoreneho matrixu.

Jak se z toho dostaneme?

To muze byt bolestne pro nektere lidi, ale neni jine cesty, jak se dostat z toho matrixu.

Nejprve se musime tvari v tvar postavit pravde. Spolehani na iluzi a fantazie nas neuvolni.

Velice dulezite je, abychom nespousteli z nasich oci obe dve strany polarity. Nejen pozitivni stranu. Musime take prestat s odevzdavanim nasi sily. Volnost nese se sebou odpovednost.

Ne kazdy je pripraven na tento druh odpovednosti. Proto nekteri odevzdavaji dobrovolne svoji moc tem, kteri stale nabizi reseni jakekoliv situace. Ale i to je v poradku, to znamena jen to, ze zustanou dele v matrixu. Neodsuzuji je, protoze kazdy z nas je na jine urovni vedomi.

V kazdem pripade schopnost rozpoznani rozdilu spociva ve schopnosti vnimat obe dve strany.

To ze je nekdo odusevnely, jeste neznamena, ze ma schopnost rozpoznani tohoto faktu. Protoze ten kdo vidi jedine pozitivni strany obrazu nesbira vsechny body k tomu, aby videl cely obraz tak jak doopravdy je. Videla jsem mnoho guru a mluvci, kteri se vydava za duchovni pruvodce na vysokem stupni, ale nemeli schopnost rozpoznani tohoto podvodu.

Je to proto, ze kdyz zustavas slepy k druhe polovine obrazu, nedosahujes potrebneho mnozstvi informaci, aby sis mohl poskladat obraz cely.

Tak jak rekl Albert Einstein.

Jedina, pravdiva, cenna hodnota je intuice.

Je dulezite, abychom sli tam, kde nas vede nase srdce a ne nas vudce, skupina nebo mimozemska bytost.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Transformace

Příspěvek od martinq »

Nevíte, co se s vámi děje a připadáte si nějak cizí jako byste to ani nebyli vy?
Možná je to důsledek transformace, níž právě procházíte. Vyhledala jsem pár zajímavých článků, které opravdu stojí za to, protože mně se tyto věci děly také. Možná to je odpověď a pomoc pro všechny ostatní, jež hledají.
Marieta Braunová


Obrázek
Zřejmě víte, že ačkoli náš evoluční proces společně s Novými energiemi rapidně zrychluje, my všichni zažíváme tyto změny naším vlastním způsobem v našem čase, podle toho kým jsme a podle našeho kódování a plánu před narozením. Navíc, obecně vzato, náš proces vzestupu je i o tom, jak umíme nákladat s vlastní energií, a jaké jsou naše přesvědčení a zážitky (jinými slovy, jak vibrujeme). Tyto věci lze změnit a také se automaticky změní v momentě, kdy se vyčistíme a uvnitř nás budeme ztělesňovat více světla.
Obrázek

Všechny mé zajímavé a "divné" symptomy ustaly poté, co jsem definitivně "zakotvil" ve vyšší realitě... a vy to budete mít také tak. Tyto symptomy se objevují, pokud se ocitneme v přeměně, nebo jak to přirovnávám k "tunelu". Tušíte, že musí mít nějaký konec, neskutečně krásný, klidný a naplněný láskou, která čeká na vás. Nechť je váš evoluční proces radostný, mírný a naplněn světlem a zázraky.

1. Pocit, jako kdyby jste se nacházeli v papiňáku či intenzivní energii; pocit stresu. Pamatujte, že se přizpůsobujete vyšším vibracím a budete posléze nastaveni. Staré vzory chování a přesvědčení vyplouvají na povrch. Je toho ve vás hodně, co se ještě objeví!

2. Pocit dezorientace; nevíte, kde jste; ztráta pocitu umístění. Už nejste a nikdy nebudete ve 3D, neboť jste se pohnuli a směřujete do vyšších rovin.

3. Neobvyklé bolesti po celém těle. Uvolňujete a čistíte zablokovanou energii, která stále vibruje ve 3 D, zatímco vy sami již vibrujete ve vyšší dimenzi.

4. Probouzení se mezi 2 a 4 ráno. Hodně se toho odehrává během vašeho snění. Nelze tam být příliš dlouho, je třeba si odpočinout. I vyšší vyvinuté bytosti tráví více času na pozemských pláních a vy se mohutně vyvíjíte.

5. Ztráta paměti. Poměrně časté případy krátkodobého výpadku paměti a jen nejasných vzpomínek na vaši minulost. Nacházíte se ve více jak jedné dimenzi najednou a putujete tam a zpět jako součást vašeho přechodu. Navíc je vaše minulost součástí Starého, a Staré je navždy fuč. Setrvávání v Přítomnosti je způsobem Nového Světa!

Zajímavé články: http://www.novinky.cz/zena/zdrav/temer- ... ina-na-ant... - Podle mně proto je souvislosti s výpadků paměti. Bůh ví jak dělá s antikoncepci. :-) To je tajemství Vesmíru, pozemšťanky to netuší co dělá... Výpadek paměti a další příznaky mají svůj účel a jsou ve součástí transformace Matičku Zemi. :-)

6. "Vidění" a "slyšení" věcí . Jak přestupujete, zažíváte různé dimenze, vše podle toho, jak jste napojeni.

7. Ztráta identity. Pokoušíte se dostat ke svému Starému Já, ale ono už tam není. Nemusíte ani vědět, na koho se v zrcadle díváte! Vyčistili jste mnoho z vašich starých vzorců a nyní ztělesňujete mnohem více světla a jednoduššího, čistějšího božského Já. Vše je v pořádku... jste OK.

8. Pocit "mimo těla". Můžete zažívat, jako by někdo mluvil, ale vy to nejste. Jde o náš přirozený obranný mechanismus přežití, když se ocitneme pod akutním stresem, nebo pociťujeme traumata či se nejsme schopni ovládat. Znamená to, že vaše tělo podstupuje mnohé a nemusíte v něm chtít být. Můj průvodce při vzestupu mi sdělil, že jde o ulehčení přechodového procesu, že jsem nepotřeboval zkušenost, kterou podstupovalo mé tělo. Trvá to pouze krátký čas. Přejde to.

9. Období hlubokého spánku. Odpočíváte od veškerého přizpůsobování se i integrace a také se připravujete pro další fázi.

10. Zvýšená citlivost k vašemu okolí. Fronty, hluk, jídla, televize, další lidský hlasy a různý další vjemy jsou jen málo snesitelný. Také toto snadno zdoláte a brzy budete nad věcí. Navykáte si! Vězte, že i toto brzy přestane.

11. Nechce se vám nic dělat. Jste v čase odpočívání, "restartování". Vaše tělo samo ví, co potřebuje. Když navíc dosahnete vyšších realit, "dělání" a "zařizování, aby se něco stalo" se stane zastaralé, neboť Nové energie podporují smyslnost těšení, získávání, tvoření, péče o sebe a výchovu. Požádejte Univerzum, aby vám "přineslo" to, co chcete, zatímco co vy se budete těšit a bavit se!

12. Nesnášenlivost věcí s nižšími vibracemi (3D), která se odráží v rozhovorech, postojích, společenských strukturách, léčebných metodách, atd. Doslova vás uvnitř "dusí". Jste ve vyšších vibracích a vaše energie již nejsou srovnané. Jste "tlačeni" pohnout se vpřed... "být" a tvořit Nové.

13. Ztráta chuti k jídlu. Vaše tělo se přizpůsobuje novému, vyššímu stavu bytí. A také jedna z vašich částí již nikdy nechce být ve Starém.

14. Náhlé vymizení přátel, aktivit, zvyků, prací a sídel. Vyvíjíte se za to, čím jste bývali, a tito lidé a prostředí již nevyhovují vašim vibracím. Nové dorazí již brzy a pocítíte to mno-o-o-hem lépe!

15. Už absolutně nejste schopni vykonávat některé věci. Když zkusíte dělat svou obvyklou rutinu a aktivity, cítíte se strašně. Stejné jako předchozí.

16. Dny extrémní únavy. Vaše tělo ztrácí hustotu a prochází intenzivní restrukturalizací.

17. Potřeba jíst často spolu s pocity útoků nízkého krevního cukru. Zvýšení váhy. Pro procest vzestupu vyžadujete enormní množství paliva. Zvyšování váhy s nemožností zhubnout ať děláte cokoli je jednou z nejtypičtějších zkušeností. Věřte, že vaše tělo ví, co dělá.

18. Zažíváte emoční výkyvy nahoru a dolů; pláč. Naše emoce jsou naší výpustí pro uvolňování, a uvolňujeme mnohé.

19. Toužíte jít Domů, jako kdyby již byl KONEC a vy sem nepatřili. Vracíme se ke Zdroji. Všechno KONČÍ. (Ale mnoho z nás zůstává, aby zažilo a vytvořilo Nový svět). Byly také naplněny naše staré plány pro příchod.

20. Pocit , že se zblázníte, nebo se u vás rozvíjí nějaký druh duševní nemoci. Rychle zažíváte několik dimenzí a velké otvírání. Většina je vám nyní k dispozici. Akorát to nejste navyklí používat. Vaše vědomí bylo pozvednuto a vaše bariéry jsou fuč. Toto pomine a posléze se budete cítit velmi Doma, tak jako nikdy předtím, neboť Doma je nyní zde.

21. Úzkost a panika. Vaše ego ztrácí velkou část sebe a bojí se. Váš systém je také přetížen. Dějí se vám různé věci, kterým nemusíte rozumět. Ztrácíte rovněž vzorce chování nižší vibrace, které jste si vytvořili pro přežití ve 3D. To ve vás může vyvolávat pocity zranitelnosti a bezmoci. Vzory a chování, které ztrácíte, nejsou ve vyšších realitách potřeba. Pomine to a posléze pocítíte mnoho lásky, bezpečí a jednoty. Prostě si na to počkejte!

22. Deprese. Vnější svět nemusí být v zákrytu s vašim Novým, vyšším vibračním já. Necítí se tam moc dobře. Zbavujete se také nižších, temných energií a "vidíte" skrze ně. Zanechte je tam!

23. Živé, divoké a někdy násilné sny. Zbavujete se mnoha, mnoha existencí vibrací nižší energie. Mnoho nyní hlásí, že zažívá krásné sny. Vaše snění se posléze zlepší a bude se vám to znovu líbit. Někteří tuto zkušenost zažívají i při bdění. Má matka to jednoho dne komentovala, že se domnívala, že mám noční můry během dne!

24. Vaše plány se náhle změní uprostřed a vydáváte se zcela jiným směrem. Vaše duše vyvažuje vaši energii. Obvykle zažijete v novém směru úžasný pocit, neboť vaše duše ví více, než vy! Rozbíjí to vaše "zajeté" volby a vibrace.

25. Vytvořili jste situaci, která se zdá jako nejhorší noční můra, navíc s mnoha aspekty "nejhorší noční můry". Vaše duše vás vede do "roztahování" vašich poloh, které jste postrádali, nebo do "zeslabení" poloh, kterých jste měli nadbytek. Vaše energie se právě vyrovnává. Nalezení cesty k míru prostřednictvím této situace je test, který jste si sami nastavili. Jeto to VAŠE cesta a vaše duše by to tak nenarafičila, pokud byste nebyli připraveni. Vy jste tím, který má najít cestu ven a vy to dokážete. Až se ohlédnete, budete vděčni za zkušenost a budete jinou osobou.

Převzato z webu http://www.putnici.sk/
Obrázek


Transformace


Tento článek čerpá z textu jihoafrické terapeutky Celin Fenn, napsaného se záměrem pomoci lidem, kteří zažívají rychlý posun k multi-dimenzionálnímu uvědomění, případně přerod indiga v krystal.

Pro některé lidi je tento přechod k novému stupni vědomí relativně hladký, ale pro mnohé je spojen s krizí. Jsou to obvykle lidé, kteří se rozhodli otevřít vyšším dimenzím. Tato volba se neděje logickou cestou pomocí racionální mysli, je to volba duše v odezvě na dostupné energie přechodu Země samotné. Tak se někdy člověk dostane k psychickým, emočním a tělesným změnám, pro které nemůže najít žádné logické vysvětlení, což může způsobit krizi. Klasičtí lékaři a psychologové v těchto případech mohou nabídnout jen velmi malou pomoc, neboť zpravidla nemají nejmenší tušení, co člověk prožívá. Při negativním výsledku veškerých testů je člověk považován často za hysterického, neuzemněného nebo dokonce schizofrenního.

Tento přerod se častěji přihodí lidem, kteří se vydali na duchovní cestu a jsou lépe připraveni na nastávající změny. Dochází k němu ale i u indigových bez ohledu na to, v jakém stavu duchovního uvědomění se nacházejí; zakoušení těchto spontánních proměn je činí velmi zranitelnými. Užívání drog, které není u adolescentů tak vzácné, může příchod této přechodové krize vyvolat v době, kdy na to osobnostně není člověk ještě zralý. Některé z příznaků mohou být:

Náhlá extrémní citlivost k lidem a prostředím. Osoba, která předtím byla společenská a aktivní, najednou shledává, že nezvládá pobyt v nákupních centrech a přeplněných místech, jako restaurace.

Obrázek
Rostoucí duševní schopnosti a uvědomění. To se nejčastěji projeví ve schopnosti téměř “slyšet” vnitřní myšlenky a vnímat pocity jiných, což může být znepokojující, pokud si dotyčný představí, že i ostatní mohou číst jeho myšlenky a pocity. Také dochází k extrémní citlivosti k negativní energii prostředí nebo osob, kdy může dojít i k tomu, že člověk najednou nedokáže tolerovat některé lidi, kteří mu dosud byli blízko.

Rostoucí citlivost může vést až k panickým nebo úzkostným záchvatům. Ty se mohou objevit v kteroukoliv dobu, dokonce i v noci, když se člověk probudí. Často přitom není žádný skutečný důvod pro tyto stavy, jakkoliv se dotyčný může pokoušet příčinu najít.

Člověk se také může přistihnout, že dlouhé časové úseky nevnímá a nebo civí do prázdna, že se chce prostě jen posadit a nic nedělat. To může být pro člověka, který byl dosud velmi aktivní a plný energie, velmi znepokojující. Je to způsobeno přizpůsobováním vědomí na vyšší hladiny než dosud. K tomu je potřebné dostatečně odpočívat, déle spát a celkově zpomalit.

Utkvělé obavy ze zničení lidstva (znečištěním, nedostatkem prostředků, mimozemšťany, technikou atd.). Ty pramení z toho, že je multi-dimenzionální vědomí napojené na všechny úrovně kolektivního vědomí, včetně té části, která obsahuje strachy a starost o přežití druhu. Protože má dotyčná osoba často obavy o vlastní přežití, má sklon rezonovat s touto částí kolektivního vědomí nebo morfického pole.

Nutkavá potřeba porozumět tomu co se děje, která vede k přetížení mysli, takže se člověk může obávat zešílení, může trpět “vyhořením” a nebo mít strach, že nebude zvládat každodenní život. Psychologové ani lékaři nemají většinou moc účinných prostředků jak pomoci.

Deprese bez důvodu nebo spojená se stavem krize. Toto je často projevem toho, že se vědomí zbavuje starých energetických vrstev, které potřebují být uvolněny. Není nutné tomuto procesu nijak napomáhat či prožívat uvolňované obsahy, stačí dovolit tělu uvolnit energii. Mějte s tímto procesem trpělivost a vězte, že to přejde.

Narušený spánek, s probouzením až třikrát za noc nebo kolem 3.hodiny ráno. Opět je to důsledek toho, že se vědomí přizpůsobuje novým cyklům aktivity. Vyšší vědomí je často aktivnější spíše v noci, kdy jsou nižší úrovně vědomí klidné.

Cítění „cizích elektrických polí“ procházejících tělem. Tělo krystalu je neuvěřitelně citlivé a vnímá sluneční a lunární vlnění, vesmírné vlnění a energie z galaktického centra. Tyto energie často pomáhají v procesu přepojování těla na vyšší energie. Tento proces může být docela nepříjemný, ale tělo nakonec těmto energiím přivykne. Nejintenzivnější vjemy budete mít pravděpodobně kolem úplňku. Pomoci při zvládání těchto jevů může to, že půjdete ven, bosýma nohama se postavíte na zem a představíte si, jak energie prochází vaším tělem do Země.

Celá šíře fyzických pocitů a zážitků, obvykle spojená s detoxikací. Tělo krystalu nedrží žádné jedy, ale dovolí všemu projít. Na cestě ke krystalu je tedy nejlepší učit se prostě všechno nechat projít skrz a nic v sobě nedržet. V průběhu transformace je ale nutné nejdříve uvolnit roky shromažďovaný „toxický odpad“, jak fyzický, tak emocionální nebo mentální. To se děje fyzickou cestou přes tělo v podobě symptomů jako intenzivní únava, bolesti svalů a kloubů, obzvláště v kyčlích a kolenech, bolesti hlavy, zejména u spodiny lebeční, bolesti krku a ramen.

Zvětšená chuť k jídlu a změny hmotnosti. Tělo při tomto procesu potřebuje obrovské množství energie.

Schopnost vidět „za oponu“, tedy vnímat duchy, dévy, mimozemské bytosti nebo anděly a komunikovat s nimi. To může být až děsivé, jestliže osoba není zvyklá na tento rozměr vědomí.

Pokud se nacházíte na začátku nebo v průběhu transformace, nejvíce vám celý proces usnadní to, když nebudete klást odpor a prostě začnete následovat impulzy, které přicházejí – hodně odpočívat, chodit do přírody, jíst kvalitní stravu, najít čas, kdy veřejná místa nejsou tak přeplněná lidmi, případně také změnit práci, bydlistě a další okolnosti tak, aby byly v souladu s vašimi nejhlubšími potřebami. Vyplatí se přestat se srovnávat – jak s lidmi okolo, tak s normami, které jsme si během života stihli osvojit a které nás velmi často oddělují od spokojeného autentického života.

Převzato z http://www.duhovacesta.cz/transformace


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Re: Vzestup

Příspěvek od martinq »

Z Emailu:

Milé Bytosti Světla,
omlouvám se Vám za nevyžádanou zprávu, ale nedá mi to a považuji za důležité napsat několik řádek. To co píšu jsem si nevymyslela já. Prostě to přišlo do mé hlavy, tak to sděluji dál.
Čeká nás teď docela důležité období. Prosím zkuste to brát vážně, co napíšu.
Chtěla bych Vás poprosit, abychom na měsíc, to je do 11.května, zkusili nevytvářet strach a jakékoliv emoce zlosti, nenávisti a bolesti. Těmito pocity se živí temnota, která chce i nadále udržet svou vládu na Zemi. Pokud jí přestaneme poskytovat potravu, to znamná přestaneme se bát a sami sebe budeme naplňovat láskou a světlem, bude se muset vzdát a buď se přizpůsobit a přijmout světlo, nebo odejít. Je to velmi jednoduchá a nádherná a inteligentní cesta, jak se probudit do vědomí, do světla a stát se bytostmi, které ví kdo jsou, ví co chtějí, rozumí tomu co se děje a přinášejí světlo, lásku a uvědomění i pro ostatní, kdo je přijme.
Není čas všechny podrobnosti vysvětlovat. Po tomto činu stejně všichni všechno uvidíme a vzpomeneme si na všechno co je třeba. Jenom malinko přemýšlejte. Čím se liší člověk od strojů a od ostatních nevědomých věcí? Tím, že cítí, má pocity, emoce. Jsou o tom filmy.
Emoce jsou buď láska, tj. světlo nebo strach, tj. temnota. (v tom nejzákladnějším vědomí).
Některé bytosti živí láska a některé strach. Strach je temnota a zapomnění, nevědomí. Láska je světlo a vědomí. To, o co tu jde na této Zemi v této době, je boj o vládu Světla nebo Tmy. Myslím, že tmy už tu bylo dost a Bytosti světla ať ve fyzické podobě, nebo v podobě éterické se snaží a hodně se snaží, naplnit Zemi světlem. Pokud přestaneme strach tvořit, budou mít více sil a možností zesílit proud Světla na Zemi. Pojďme to zkusit. Jde o měsíc. Zkusme každý přestat vytvářet emoce strachu a zloby. Stejně to nechcete dělat. Víte, že nejvíce se zlobíte na ty, které byste chtěli milovat. Na rodiče, na děti, na přátele, na příbuzné. Uvědomte si to, prosím. Záměrně jsou v nás zloba a strach pěstovány. Aby byla potrava. Rozhodněte se, že to už nechcete. Že tu hru s nějakou neznámou autoritou hrát nebudete. Jen se k tomu rozhodněte. To úplně stačí. A stane se to. Naučili nás si myslet, že nic nevíme, nic nemůžeme změnit, nic nedokážeme, a nikdy nezjistíme kdo jsme. Je to jen iluze a hloupost, které jsme uvěřili. Jsme dokonalé bytosti, můžeme vědět kdo jsme, každý z nás má schopnosti změnit svět a tvořit vesmíry, každý z nás je láskyplnou bytostí, která dokáže svým rozhodnutím rozpustit temnotu. Temnota to úmyslně tají, je to její záměr. Ale už je to profláklé. Teď jenom stačí se rozhodnout pro lásku, světlo, harmonii a uvědomění.
Pokud si třeba zatím moc nevěříte, zkuste třeba toto. Zkuste si občas představit, jak s každým nádechem do Vás proudí zlatobílé světlo a naplňuje Vaše tělo, prosvětluje celou Vaši bytost a rozpouští strach a zlobu. To úplně stačí.
Děkujte Bytostem Světla, že jsou s námi. Je jich zde mnoho, neskutečně mnoho. Proste Bytosti Světla, aby Vás vedly, aby Vám daly inspiraci a důvěřujte svým myšlenkám, že víte, co je správné. Nevadí, když budete ze začátku pochybovat. Ale rozhodněte se, že chcete o sobě zjistit pravdu. Rozhodnout se pro něco je velmi důležitý akt, kterým tvoříte svou budoucnost a v tomto případě i budoucnost planety Země nejen pro Vás, ale i pro Vaše děti a jejich děti. Přírodní katastrofy, hromadné nehody, sopečné výbuchy, zemětřesení se dějí, aby se vyráběl strach a bolest, potrava pro temnotu. Lidé se k tomu propůjčili. Pojďme to prosím zastavit. Každý může udělat velmi mnoho. Každá bytost která se zapojí, je velmi důležitá.

Stejné je to s reklamou a televizními pořady. Proč se nevysílá ve zprávách kdo co udělal dobrého? Nevytváří to strach. Přemýšlejte. Vraždy, násilí a katastrofy vytváří strach. To je pro temnotu dobrý důvod to hlásit. Začněte milovat každého, kdo Vás nemá rád. S kým se nechcete potkat. Naplňte se láskou a naplňte i jeho láskou a obejměte ho světlem a odpusťte mu. Prosím. Odpusťte mu, proste ho za odpuštění a milujte ho. Děkujte mu. Prosím. Má to obrovskou láskyplnou sílu. Tvořivou sílu lásky a světla.
Velmi dlouhou dobu jsme zodpovědnost za to, co se děje, nechávali na bytostech temnoty. Ony tvořily události a situace, které nás ohrožovaly.Tím v nás vyráběly strach a mohly se naším utrpením živit. Pojďme už přestat živit temnotu a začít se dívat na sebe jako na Bohy. Zaměřte pozornost do sebe. Tam je Váš největší poklad. Je tam ukrytá Vaše podstata. Pozorujte své emoce. Ne že by jste emoce byli Vy, ale emoce Vás vedou. Vedou každého do světla, nebo do temnoty. Přemýšlejte o tom kdo jste. A pokud to chcete zjistit, zase se jen rozhodněte, že chcete zjistit, kdo jste. Je to úžasně jednoduché. Všechny odpovědi na to, co chcete vědět, jsou ve Vás. Každý uvnitř ví, co je dobré a co je špatné. Každý ví, co mu dělá dobře a co ne. Každý ví, co chce a co ne. Spoléhat se na něco mimo sebe nepřináší užitek. Zaměřte se do sebe. Komunikujte se sebou a přijdete na všechno. Když přestaneme vytvářet emoce strachu, Bytosti Lásky zesílí příliv Světla na Zemi a každý si snadno vzpomene, kdo je. Bude to všechno velmi jednoduché, když temnota nebude mít potravu.

Je ale důležité proti temnotě nebojovat. Boj vyvolává protitlak. Jistě si vzpomenete na některou pohádku, kde Láska dokázala všechno. Láska hory přenáší, Láska zlomí zlé kouzlo, Láska může změnit zlo jedině když s ním nebude bojovat, ale naplní ho láskou.....

To je všechno pravda. Pokud se necháme vyprovokovat k boji, zase vytvoříme strach. Prosím nenechte se strašit. Je možné, že se začne dít ještě trochu více bolestivých událostí. Nenechte se tím prosím vyprovokovat. Temnota bude chtít vytvořit strach. Mějte tohle na vědomí. Naplňujte to láskou. Propouštění, zdražování, nemoci a cokoliv dalšího. Naplňujte to láskou. Pokud Vás něco bolí - milujte to. Rozpusťte to v Lásce. Naplňte to Láskou.
Pokud Vás straší, že je krize (uměle vyvolaný stav na výrobu strachu) - začněte krizi milovat. Naplňte ji Láskou. Je to jediná účinná cesta ke Světlu. Láska. Pozorujte co cítíte a strach naplňte Láskou. Pokud Vás někdo uhodí, nebo na Vás křičí, pokud se Vám nelíbí, jak se chovají děti, pokud vidíte násilí, začněte lidi i situace milovat. Prosím zkuste to. Měsíc. Do 11. května. Uvidíte, že se potom nebudete chtít vrátit ke starému způsobu života. A porozumíte co se děje.
Udělejte něco, abyste si to mohli neustále připomínat. Vytiskněte si tenhle papír a noste ho s sebou. Přivažte si na ruku růžovou mašličku a když se podíváte, nebo ji pocítíte, uvědomíte si, že je jen Láska. Nebo cokoliv jiného. Nic Vás to nebude stát, jenom trochu pozornosti a uděláte nesmírně i vesmírně mnoho.
Děkuji Vám za Bytosti Světla, za Lásku, za Vědomí, které se chce Uvědomit. Důvěřujte Inspiraci v sobě, ničemu jinému. Ničemu, co je mimo Vás. Uvnitř víte, co potřebujete.
Děkuji.
S láskou a úctou Šárka Vondrášková


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.

Zamčeno

Zpět na „Vnitřní svět“