Celosvětová meditace

O vnitřním světě v každém z nás.

Moderátor: martinq

Odpovědět
Nemo
Starší člen
Příspěvky: 103
Registrován: čtv 09 zář 2010 17:30
Bydliště: Ostrava
Dal: 64 poděkování
Dostal: 27 poděkování

Celosvětová meditace

Příspěvek od Nemo »

Omlouvám se že to tady dávám trochu pozdě, ale každá dobrá duše navíc je dobrá. Přišlo mi to, tak kdo chce připojte se prosím. Máme při tom se známýma opravdu zajímavé zážitky. Mé známé se při první meditaci přihlásil František z Asisi.

_
Subject: FW: Fw: celosvětová meditace ke změně světového paradigmatu -
POŠLETE DÁL# > Datum: 10.11.2010 15:45
# > Předmět: celosvětová meditace ke změně světového paradigmatu - POŠLETE
DÁL # > # # Ahoj přátelé, # # v příloze Vám posílám informační text
kvatových fyziků sdružených kolem webu #
http://www.newrealitytransmission.com/ , kteří připravili skvělou meditaci
# zaměřenou na změnu celosvětového paradigmatu. Chtějí, aby v jednom
okamžiku # stejně, se stejným cílem, meditoval asi 1 milion lidí z celého
světa po dobu 11 # dnů, vždy 11 minut. A to počínaje 11.11 ve 23,11 EST času
v USA tj. 12.11.
05:11
# SEČ v ČR.
# Zmínka o této meditaci je také v listopadovém poselství Shala Maty, Jemná
# neutralita.
#
# Prosím, pošlete tento text, výzvu dál, svým známým, připojte se ať je nás
co # nejvíc.
#
# Děkujeme.


Změna matrixu -
vědomá tvorba nové reality


Webové stránky http://www.newrealitytransmission.com/ jsou stránkou skupiny matematiků a kvantových fyziků, která vytvořila prezentaci zaměřenou na vědomou změnu a tvorbu naší kolektivní reality.

Cílem je, aby dne 11.11, 2010 jeden milion lidí na celém světě mentálně promítal společnou vizi nového paradigmatu pro lidstvo ... novou realitu. Velmi reálná fyzika, která spojuje lidské vědomí s molekulární strukturou, bude masově využita v simultánní manifestaci transformace v největším rozsahu v zaznamenané historii. Po dobu 11 minut budou tvořit prostor pro "Matrix nové reality" vždy od 23:11 hod (ve 05:11 hod dne 12.11. 2010 středoevropského času) a to 11 po sobě následujících dnů.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš svět se řítí v ústrety velké události - k zásadní změně. Někteří z nás mají pocit, že se tato událost vztahuje ke katastrofám v r. 2012. A někteří myslí, že to bude kolaps světových ekonomik. K těmto obavám se vztahuje i apokalyptická vize „šíleného Maxe“- ekologická destrukce světa, kdy lidstvo zašlo příliš daleko v drancování přírodních zdrojů naší planety.

A jiní zase předpovídají zvrat, kdy změny, které přináší Internet, vyvrcholí tím, že se rozvine síla a rychlost další vlny technologií, které budou zřejmě zahrnovat genetiku, nanotechnologii a umělou inteligenci.

Ale mnozí cítí, že tato přicházející změna bude pro lidstvo, jako věk Vodnáře, novým světem harmonie.

Jedno je jasné. Většina z 6,7 miliardy lidí na Zemi dnes cítí, že se stane něco velkého. Co myslíte, že se stane? A záleží skutečně na tom,čemu věříte?

Křesťané říkají, že pouhá víra že se něco stane může způsobit, že k tomu opravdu dojde. A buddhisté věří, že realita a naše vnímání reality jsou jedno a totéž.

Je skutečnost víc než sen, kde pokud uvěříte, že můžete létat, opravdu vzlétnete?
Rostoucí počet vědeckých studií z celého světa potvrzuje, že tyto duchovní ideje mají pevný teoretický základ ve fyzice. Např. klinická studie o placebu ukázala, že síla víry se ukazuje i ve farmaceutickém testu určitého léku. Mysl člověka může rozpustit rakovinový nádor, když pacient uvěří, že spolkl pilulku s lékem. I když v tabletě nic není.

A dle většiny dobře ověřených teorií v oboru fyziky, kvantové mechaniky, vaše vědomí mění realitu. Dle této teorie, fenomén známý jako kolaps funkce kvantové vlny je to, co uskutečňuje realitu. Je to fantastický způsob sdělení, že když někdo vědomě pozoruje malé, neviditelné vlny, způsobí, že se tyto vlny „zhroutí“ do hmoty. Jinými slovy, vědomé pozorování způsobí, že se tyto částečky zmaterializují.

Takže když věříme, že v r. 2012 zažijeme katastrofy, může to převážit a zapříčinit že se tato možnost uskuteční? A je možné, že bychom naši planetu vyléčili a zabránili katastrofám? Můžeme si „zmaterializovat“ světový mír tím, že milion lidí na celém světě bude tomu v ten samý čas silně věřit? Nejlepší odhad kvantových fyziků zní: pravděpodobně ano.

Transmise (změna) nové reality dne 11.11.2010 bude nábojem víry, odeslané do matrixu reality, která rozvíří tok naší společné reality do zkušenosti, která bude zajímavější než katastrofy a války. Vychází ze srdce, je bez sobeckých záměrů. A je založena na vědě, ne na fantazijních představách. Představte si tep této kolektivní víry jako spirálovitý paprsek, kde každý kdo se k němu připojí, zvýší intenzitu tohoto paprsku.

V kvantové oblasti umístění nehraje takovou roli, jakou hraje v našem denním životě. Můžete být v práci nebo doma u počítače. V určeném čase se připojíte a po dobu 11 minut budete pouze projektovat (vysílat) svoji víru. Kolektivní posun reality se bude odehrávat po dobu jedenácti po sobě následujících dnů- začneme 11.11.2010 ve 23:11.hod EST času USA, tj. 12.11.2010 ve 05:11 hod ráno středoevropského času.

Proč všechny ty jedenáctky? Stručně řečeno proto, že je to hezké a poetické a že věci, které se našemu srdci líbí, dají naší víře údernost, kterou přeneseme do budoucnosti. Delší odpověď by byla více teoretická a při této příležitosti zde nemůže být odpovídajícím způsobem vysvětlena. Vztahuje se ke geometrii jistých myšlenkových vzorců v rámci matrixu naší reality.
Použijte intuici při rozhodování, zda vaše vědomí existuje ve vašem těle, nebo mimo něj. A rozhodněte se, zda existuje i poté, co vaše tělo zemře? A pokud vás vede intuice, tak se této víry držte celým svým srdcem.

Dále si představte vaše vědomí jako oblak vířící kolem vašeho těla, který vytváří dojem, že existujete ve fyzickém těle. Představte si, že tento obláček čeká na vaše pokyny. Zase naslouchejte intuici. Pokud se vám zdá, že to, co vnímáte je pravdivé, rozhodněte se tomu pevně věřit.
Vnitřním zrakem uvidíte váš kroužící obláček jak rychle víří v očekávání toho, že vstoupíte „do akce“.
Je to vaše volba. Můžete vytvořit vaši realitu tak, jak podvědomě vytváříte každou noc své sny. Ale pokud tuto schopnost ignorujete, je váš život jako fangle vlající ve větru… a vy jste cestujícím ve vlaku, který jezdí v kruhu.

Takže si představte, že pozornost vaší mysli se pomalu zaměřuje na tento otáčivý obláček, který může změnit matrix reality vašeho světa
Představte si to!

Nyní zaměřte spirálu vašeho vědomí na budoucnost planety. Vidíte klidný a harmonický svět, vzkvétající poté, co se na planetě v následujících měsících odehrálo masové probuzení. Představte si to probuzení jako velký otřes, podobně jako když v pátek lidé věří, že je země placatá a v pondělí si s radostí uvědomí, že je vlastně kulatá.

Představte se mediální zpravodajství oznamující mimořádnou událost, že bylo dokázáno, že lidské vědomí existuje vně těla, že byla vědecky dokázána existence duše a že všechny duše jsou propojeny. Představte si, že pod tíhou této oficiální nové reality se hroutí celý starý zchátralý dům mentálních, na strachu založených představ. Strach ze smrti se stane směšný. Strach z lidí, kteří by vám mohli vzít vaše zlato se stane nemístný. A obavy z toho, že by se vám lidé smáli se stanou bezpředmětné.

Představte si upřímná, spolupracující srdce naší planetární rodiny splývající dohromady jako miliony dešťových kapek na obrovských zelených listech.

Teď se na minutku zastavte a zeptejte se sami sebe: je tato odvážná skutečnost možná?
Pokud není nic co by vás přesvědčilo že je to absolutně nemožné, pak je to dle platných definic možné. A proto to může velké množství lidí opravdu chtít ve svých myslích za realitu. Takže pokračujte v programování vašeho spirálovitě kroužícího vědomí na toto krásné pokušení podpořené vírou a aktivované vizualizací.

V mysli vidíte lidí z celého světa kteří se náhle probouzejí z tranzu a kteří si uvědomují, že jejich skupinová víra ovládá a řídí jejich skupinové prožívání reality stejným způsobem, jako když vytváříte skutečné krajiny ve vašich snech.

Vidíte, jak je celá planeta zasažena překvapivým pochopením, že realita je přesně jako kolektivní sen, v němž existují dvě možnosti. První je ta, jak jsme to snili po dlouhé věky-
lži, v nichž jsme se vzdali kontroly nad naší realitou a nechali se tlačit našimi strachy a omezeními. Nová cesta je vzbudit se a převzít kontrolu a společně vzlétnout do nové reality beze strachu, do reality, kterou spoluvytváříme jako nádhernou skupinovou mozaiku.

Představte si lidstvo osvícené tímto obrovským objevem matrixu naší reality…který povede stamilióny z nás k probuzení a k tomu, abychom odvážně a bez obav změnili příběh, který společně prožíváme.

Nyní vidíte spirálu vašeho vědomí, která se proplétá s miliony ostatních, kteří všichni v jeden okamžik projektují posun této nové reality do naší budoucnosti.

Po dobu 11 minut jedenáct po sobě následujících dnů ve 23:11 hod. času EST, t.j ve 05:11 hod dne 12. 11. středoevropského času se náš vnitřní zrak zaměří na tuto vizualizaci.
Když se k nám připojíte, umocněte svoji víru, že to již skutečně funguje a zvýrazněte barvu a jas obrazů, které si představujete. Víra vizualizace jsou pro tvorbu matrixu reality klíčové.

Zda se nám podaří změnit matrix reality v globálním měřítku záleží na počtu. Potřebujeme, aby se k nám 11.11.2010 (ve střední Evropě až 12. 11 ráno v 05:11 hod) připojil 1 milion lidí.

Jediný způsob, jak toho docílit je, že pošleš tento odkaz každému, koho máš ve svém adresáři. Skutečně můžeme změnit svět.

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: http://www.newrealitytransmission.com/ a pro http://www.transformace.info do češtiny přeložila Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.


1220
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1719
Registrován: úte 09 led 2007 12:49
Bydliště: Praha
Dal: 1 poděkování
Dostal: 20 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Zde odkaz

Příspěvek od 1220 »

http://novazeme.ning.com/profiles/blog/ ... 5955:Comme
vím o tom od včera
a v pět mně to vzbudilo.......
Jedná se o opravu Matrixu
matrix změněný je nadále Matrixem
ale !
lepší než nic :shock:
:idea:
K.


lajos
Zasloužilý člen
Příspěvky: 2443
Registrován: pát 25 lis 2005 14:32
Bydliště: Liberec
Dal: 471 poděkování
Dostal: 212 poděkování

keci

Příspěvek od lajos »

Prdlý a prdlejší, řídím sám sebe, si myslím. Kdo si to odpustí se nechá ovládat, jestli v matrixi nebo mimo ně, je na něm.


Nemo
Starší člen
Příspěvky: 103
Registrován: čtv 09 zář 2010 17:30
Bydliště: Ostrava
Dal: 64 poděkování
Dostal: 27 poděkování

Je doba sjednocení

Příspěvek od Nemo »

Myslím, že není doba na pouhou hru na svém písečku. Sám jedinec v dnešní době dokáže velmi málo a určitě nezmění svět. Příklad: málokdo z nás by nabyl tak rychle tolika informací, nebýt tohoto fóra, potažmo internetu. Sametovou revoluci (i když z ní měli užitek hlavně síly v pozadí) také neudělal jediný člověk. A mohl bych pokračovat velmi dlouho. Třeba rabovat svět také nevyrazí samotný americký prezident se svými bankéři, ale pošlou umírat "tu spodinu, která se strašně rychle množí a špatně ovládá". Proto si myslím, že jakákoliv masová akce namířena proti matrixu - systému je dobrá. Možná u Jeffa by se o tom dalo diskutovat. :lol:


1220
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1719
Registrován: úte 09 led 2007 12:49
Bydliště: Praha
Dal: 1 poděkování
Dostal: 20 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Je doba sjednocení

Příspěvek od 1220 »

Nemo píše:Myslím, že není doba na pouhou hru na svém písečku. Sám jedinec v dnešní době dokáže velmi málo a určitě nezmění svět. Příklad: málokdo z nás by nabyl tak rychle tolika informací, nebýt tohoto fóra, potažmo internetu. Sametovou revoluci (i když z ní měli užitek hlavně síly v pozadí) také neudělal jediný člověk. A mohl bych pokračovat velmi dlouho. Třeba rabovat svět také nevyrazí samotný americký prezident se svými bankéři, ale pošlou umírat "tu spodinu, která se strašně rychle množí a špatně ovládá". Proto si myslím, že jakákoliv masová akce namířena proti matrixu - systému je dobrá. Možná u Jeffa by se o tom dalo diskutovat. :lol:
To víš, že to není prdlý, ale je moc lidí bez uší, vždycky taky bylo......
Chtěl jsem jenom říct, že když dva dělají totéž tak to není totéž.
Kdo se připojí v dobrém obdrží dobré ovoce .....
Kdo se nepřipojí, neobdrží žádné ovoce.....
Kdo se připojí v proti taktu získá ovoce úměrné jeho kvalitě.
takže :
každému jen co mu patří
K.
PS: pomocí této techniky nelze sice z matrixu odejít, ale dojde k jeho přizůsobení, Matrix je vysoce přizůsobivý. :shock:
matrix existuje bez ohledu na "ideál " oddělenosti, ten totiž možný není :(


martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

...tak jak jste pohli vědomím....11.11 .....

Příspěvek od martin11 »

zdravím čtoucí...
11.11 jsem oslavil ....60...../ čtvrtek.../ chytla se mě nějaká viroza....tak jsem spojil užitečné s dobrým....a zůstal doma.....nebylo mě nejlíp ale posilovalo mě, že jsem se tedy jako dožil..... ;) ....uskával čaj s medem.../ a slivovičkou../...chvílema jukal do kompu, chvílema pospával, chvíli jsem četl../ poobědval jsem pivo..../... v devět večer jsem usnul....a nějak jsem připojení na celosvětovou sít vědomí....prošvihl..... :oops:
Co jsem vlastně chtěl napsat....že tento den je každý rok zajímavý....a nejen z mého pohledu.....jinak, je zajímavý každý den.....v 11 hodin a 11 minut./ 23.hod11min /...podívejte se zítra na hodiny....nebo ještě dnes večer....velmi by mě zajímalo, co si v tento okamžik budete myslet....jaká vám bleskne hlavou myšlenka..... :idea: zdraví martin11 :lol:


... věřím, že se " TO " povede ......
lenaluna
Nový člen
Příspěvky: 6
Registrován: sob 16 črc 2011 13:17

Meditace

Příspěvek od lenaluna »

Takže pokud to chápu dobře, tak se vám při této meditaci zjeví někdo z minulosti nebo z budoucnosti a vy s ním můžete komunikovat? Po tom moc netoužím. Nebo ta meditace slouží i k něčemu jinému? Hledám nějakou na přitáhnutí štěstí.


martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Re: Celosvětová meditace

Příspěvek od martinq »

Meditace běží dále, každé úterý a čtvrtek od 19h našeho času.

Hudba 2.9.14 opakovat 5x po sobě. Doporučuji si skladbu sehnat a pustit jí v přehrávači pro plynulý zvuk.

John Murphy - Sunshine (Adagio In D Minor)


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

Re: Celosvětová meditace

Příspěvek od martin11 »

přenos myšlenek - budoucnost komunikace mezi lidmi :idea:

http://magazin.aktualne.cz/kuriozity/ve ... position-5

:bye: martin11 :D


... věřím, že se " TO " povede ......
martinq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1235
Registrován: pon 27 bře 2006 16:33
Bydliště: Prágl
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování

Re: Celosvětová meditace

Příspěvek od martinq »

Hudba k meditaci na čtvrtky od tohoto týdne (dalšího čtvrtka).
Karunesh - Heart chakra meditation II skladba číslo 6 (v mym telefonu, ale mam jich tam 13 a na CD je 7, až budu vědět jaká to je, přidám link na trůbku).
06 Stopa 6.mp3
Obrázek
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
Odpovědět

Zpět na „Vnitřní svět“